You are on page 1of 2

Şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etmək

Seçki Qeydiyyatçıya Gürcüstan vətəndaşı şəxsiyyət vəsiqəsi-


Nəzərə alın!

Seçki bülletenini dolduran zaman başqa şəxsin


almalısınız. Sizin gözünüzün önündə seçki bül-
leteninin/xüsusi zərfin qulağı kəsiləcək, üzərinə
“yararsız” yazılacaq.Ona məntəqə seçki komisi-

prosedurları
ni yaxud Gürcüstan vətəndaşı passportunu təqdim
iştirakı yolverilməzdir. Əgər siz sərbəst şəkildə yasının sədri imza atacaq və ayrı saxlanacaq.
edin. Qeydiyyatçı sizin pasportda olan məlumatlar ilə
bülleteni doldura bilmirsizsə, səsvermə kabinəsinə
seçicilər siyahısındakı haqqınızda olan məlumatın
aşağıdakı şəxslərdən başqa kimi istəsəniz çağıra
düzgünlüyünü, o cümlədən foto şəkilin üst-üstə
bilərsiniz:
düşməsini yoxlayır(ad, soyad, doğum tarixi, ünvan).
1. Seçki komisiyasının üzvü;
Yadda saxlayın: Əgər sizin verdiyiniz məlumat ilə
2. Namizəd;
seçicilər siyahısındakı məlumatı yoxlayan zaman qeyri
3. Seçki subyektinin nümayəndəsi;
düzgünlük aşkarlandısa qeydiyyatçı məntəqə seçki
4. Müşahidəçi;
komissiyasının sədrinə müraciət edir. Sədr isə seçki Gizli səsvermə kabinəsinə girmək və səs 5. Mətbuat və kütləvi informasiya yaxud digər
kodeksi ilə tərtib olunan prosedurlardan keçdikdən vermək nümayəndələr.
sonra sizə səsvermədə iştirak etməyə icazə verir.
Təsdiqlənmiş seçki bülletenini(bülletenlərini) aldıqdan Yadda saxlayın: Səsvermə kabinəsində bülletenin
sonra gizli səsvermə kabinəsinə daxil olmalısınız və şəklini çəkmək qadağandır. Sizin seçiminiz gizlidir
Siyahıda yoxlamaq və markir etmək bülleteni (bülletenləri) doldurmalısınız. Seçki bülleten- və siz bildirməsəniz o haqqda heç kim bilməyəcək.
ini (bülletenlərini) doldurduqdan sonra onu(onları)elə
Sizin informasiyanız üst-üstə düşən zaman, qeydiyyatçı qatlamalısınız ki, kimə səs verdiyiniz görünməsin.
sizə markir vurur. Markiri sizin sağ əlinizin baş bar-
mağına yaxud şəhadət barmağına vura bilərlər. Əgər
bunu etmək mümkün deyilsə, sağ əlin digər bar-
maqlarına, yox əgər buda mümkün deyilsə, eyni qayda
ilə sol əlin barmaqlarına vururlar;

Sesvermə Nəzərə alın: Markirdən keçdikdən sonra siz nə eyni


məntəqədə nədə başqa məntəqələrdə səs vermə
Səsvermə səhər saat 8 də başlayır və axşam saat 8 hüququna malik deyilsiniz.Bu tələbə riayət etmədik-
qədər davam edir. Səs vermə proseduru aşağıdakı də Gürcüstan qanunvericiliyinə əsasən məsuliyyət
sıralama ilə davam edir: daşımalısınız.

Unutmayın: Markir gözlə görünməyən və sizin sağlam-


Seçki məntəqəsinə giriş lığınıza heç bir zərər verməyən mayedir
Səs vermə otağına daxil olarkən şəxsiyyət vəsiqənizi
təqdim edin və səs verənlər sırasına nəzarət edən
komisiyanın üzvü markir olub olmadığınızı yoxlayacaq,
bundan əlavə:
● Qeydiyyat stoluna yaxın neçə seçicinin
dayandığını yoxlayır, əgər qeydiyyat stolu yaxınlığın-
da ikindən çox seçici varsa, sizin otağa girmənizi qısa
müddət yubadacaq;
● Sizin soyadınızın birinci hərfi ilə başlayan seçki
siyahısının olduğu qeydiyyat stolunu sizə göstərəcək.
Yadda saxlayın: Əgər marker edən alət sizin bar- Bülletenlərin xüsusi zərfə yerləşdirilməsi
mağınızda marker olduğunu aşkarlayarsa, sizin səs Nəzərə alın!
vermə hüququnuz əlinizdən alınır. Sizin kimliyiniz isə Qatlanmış seçki bülleteni (bülletenləri) ilə aralı dayanan
səsvermə günü qeydləri kitabına yazılacaq. stola yaxınlaşmalısınız, oradan xüsusi zərfi götürməlis- Məntəqə seçki komissiyasının üzvləri və səsvermə
iniz, ona bülletenləri yerləşdirərək seçki qutusuna binasında qalma hüququ olan şəxslərin hüququ
atmalısınız. varkı siz gizli səsvermə kabinəsinə daxil olanadək
və konvertə bülleteni(bülletenləri) yerləşdirənədək
Yadda saxlayın: Seçki komissiyasının hüququ yoxdur əlinizdə neçə seçki bülleteni və xüsusi zərf old-
ki, doldurulmuş seçki bülletenini(bülletenlərini) açsın ya uğunu soruşalar. Siz bu tələbə cavab verməlisiniz,
başqa formada səsvermənin gizliliyini poza; amma sayı elə göstərinki, sizin hansı partiyanı/
namizədi izlədiyinizi görməsinlər

Siyahıya imza atmaq və bülletenlərin Səsvermə binası axşam saat 8 də bağlanır. Əgər
həmin zaman siz məntəqədə səsvermək üçün
yoxlanması növbə gözləyirsinizsə səs vermə hüququnuz var.
Səs verənədək məntəqə seçki komissiyasının
Markir prosedurundan keçdikdən sonra, siz seçkilər
siyahısının müvafiq qrafasına imza atırsınız, bununlada üzvü sizin soyadınızı siyahıya alır və sonra siz
seçki bülletenini (bülletenlərini)almanızı təsdiqləyirsiniz səsvermədə iştirak edə bilərsiniz.

Seçki bülleteni (bülletenləri)verilən zaman qeydiyyatçı Unutmayın! Yolverilməzdir: Səsvermə günü seçki
onun(onların)arxasında müvafiq qrafaya imza atır və məntəqəsində təbliğat.Həmçinin hansısa parti-
bülleteni(bülletenləri) xüsusi möhürlə təsdiqləyir.
Əgər siz yaxud seçki komisiyasının üzvü seçki yanın rəmzini əks etdirən geyim ilə ya aksesu-
Yadda saxlayın: Sizə üç bülleten veriləcək: Bir bülle- bülletenini yaxud xüsusi zərfi pozdu/yararsız hala arla seçki məntəqəsinə daxil olmaq qadağandır.
tendə bələdiyyə üzvünü seçmək üçün istədiyiniz par- saldısa məntəsə seçki komisiyasının rəhbərinə Seçkiqabağı təbliğatda bu qaydanı pozaraq iştirak
tiyaya səs verirsiniz, ikinci bülleten ilə siz bələdiyyənin bildirməlisiniz, sıradan çıxmış seçki bülletenini/ etmək şəxsin 2 000lari məbləğində cərimələn-
majoritar namizədinə səs verirsiniz. Üçüncü bülleten ilə xüsusi zərfi ona verməlisiniz və yenisini ondan məsinə səbəb olur.
isə siz bələdiyyənin merinə səs verirsiniz
Seçki bələdçisi Yerli Özünüidarəetmə Seçki administrasiyası Ədalətli seçkilər
istəyinizi qeydiyyatdan keçirər. Gəzdirilən seçki qutusu
vasitəsi ilə səsvermə proseduru səhər saat 9 dan
Yerli Özünüidarəetmənin vasitəsi ilə vətəndaşlar yerli Seçkilər Gürcüstan Seçki Administrasiyası tərəfind- başlayır və saat 19:00da sona çatır. Ədalətli Seçkilər və Beynəlxalq Demokratiya cəmiyyəti

Sənin səsin qərar mühüm məsələlərə qərar verirlər. Bunun üçün ümumi,
taraz, birbaşa, gizli və periodik seçkilər vasitəsi ilə
ən keçirilir. Mərkəzi Seçki Komissiyası ümum ölkə
miqyasında prosesi təşkil və idarə edir. Dairə seçki Yadda saxlayın: Gəzdirilən səsvermə qutusu ilə səs
iyirmi ildən çoxdur Gürcüstanda seçkilər və referen-
dumların keçirilməsinə müşahidəçilik edir.

verəndir vətəndaşlar Bələdiyyədə öz nümayəndələrini və Meri komissiyaları bələdiyyə ərazisində seçkilərin keçir- verən şəxslərin barmaqlarına markir vurulmur. Təşkilat mərkəzi və bölgə ofislərinin vasitəsi ilə fəali-
seçirlər. ilməsini təmin edirlər. Məntəqə seçki komissiyaları yyət göstərir, seçki günü isə ümum ölkə miqyasında
isə konkret kənd, şəhər və məntəqə ərazisində seçki 1,000-dək müşahidəçiyi mobilizləşdirir. Təşkilat icti-
Bələdiyyə və Meriya aşağıdakı vacib məsələləri həll keçirirlər. maiyyətə seçkilərin gedişatı və aşkarlanan pozuntular
etməlidirlər (yaxud qərar qəbul etməlidirlər): Seçkiqabağı təbliğat haqqda daim hesabat və bəyanatlarla məlumat verir.
Seçkilərdən əlavə Ədalətli Seçkilər təşkilatı vətəndaş
Seçkilərdə iştirak Seçki qabağı müddətdə sizin hüququnuz var ki, si- təhsili və Yerli Özünüidarəetmənin fəaliyyəti ilə əlaqə-
● Su təchizatı; yasi partiya yaxud namizəd tərəfindən təşkil olunan
● Bələdiyyə nəqliyyatı ilə xidməti təşkil etmək; Yerli Özünüidarəetmə orqanları seçkilərində 18 yaşı dar müxtəlif layihələr həyata keçirib.
kampaniyada fəal iştirak edəsiniz. Onu dəstəkləyən
● Küçələrin, parkların, istirahət yerlərinin və digər tamam olmuş və müvafiq seçki dairəsi və yerli ma- çıxışlar edə bilərsiniz, onların seçicilərlə
ictimai məkanların təmizlənməsi, ərazinin yaşıllaşdırıl- joritar seçki məntəqəsi ərazisində qeydiyyatda olan görüşlərində iştirak edə bilərsiniz.
ması, küçə işıqları ilə təmin edilməsi; Gürcüstan vətəndaşı səs vermə hüququna malikdir. Mərkəzi ofisi:
● Erkən və məktəbəqədər təhsil və təhsil müəs- Dövlət işçisinə, ictimai işçilərə, seçki komisiyasının
sisələrinin yaradılması və onların fəaliyyət göstərməsini Seçkilərdə iştirak etmək üçün seçicilər siyahısında üzvlərinə, hüquq-mühafizə orqanlarının əmək- Tbilisi
təmin etmək; qeydiyyatda olmalısınız. Vahid seçicilər siyahısında daşlarına, xarici ölkə vətəndaşları və təşkilatlara, Oniashvili küç., 37
● Kitabxanaların, klub müəssisələrinin, kinote- sizin haqqınızda məlumat qeydiyyatda olduğunuz yerə xeyriyyə və dini təşkilatların nümayəndələrinə Tbilisi 0160, Gürcüstan
atrların, muzeylərin, teatrların, sərgi salonlarının və uyğun olaraq verilib. təbliğatda iştirak etmək müəyyən dərəcədə qa- Tel: +995 32 2372882
idman-sağlam tərz obyektlərinin inşaası və idarə dağandır. Email: info@isfed.ge
edilməsi; Nəzərə alın ki, siz özünüzün siyahıda olub olmamanızı
● seçki məntəqəsinə gedərək yaxud məntəqəyə get- Yadda saxlayın, hansısa partiyaya yaxud nam- Regional Ofislər:
Yerli əhəmiyyətli mədəni abidələrin qorunub-saxlan- mədən elektron linkində http://voters.cec.gov.ge/. izədə səs verdiyinizə görə sizə qarşı təziq və hədə
ması, rekonstruksiyası və təmiri; yoxlaya bilərsiniz. Seçkilər siyahısında dəyişikliklər gəlinməsi yolverilməzdir. Bu hərəkət cinayət hesab
● Küçə ticarəti, bazarlar və alış-veriş; aparmaq seçki gününə ən az 14 gün qalanadək müm- olunur və Gürcüstan qanunvericiliyi ilə cəzalıdır.
Tbilisi
● Və sairə.` kündür. Almasian küçəsi, 19/21, b. 7
Belə hallarda hüquqmüdafiəçisi orqanlarına
Tel: +995 577497448
müraciət edə bilərsiniz, həmçinin seçkilərdə müşa-
Siyahıda qeyri dəqiqlik aşkar edən zaman, onu aradan Email: tbilisi@isfed.ge
hidəçi təşkilatlara məlumat verə bilərsiniz.
Mer və bələdiyyə seçimi qaldırmaq üçün Dövlət Servislarinin İnkşafı Agentliyinə
müraciət edin. Həmçinin sizi pul ilə almaq qadağandır, yəni Kutaisi
Proporsial və majoritar seçki sistemi əsasında bələdi- Tsereteli küç. 27
hansısa partiyaya ya namizədə səs verməniz
yyəni seçmək. Seçkilər proporsial sistem ilə keçirilərsə Tel: +995 431 240992
üçün sizə pul, hədiyyə müxtəlif xidmət təklif etmək
seçici səsini partiyaya yaxud bloka verir (iki ya daha Email: kutaisi@isfed.ge
yolverilməzdir. Belə hərəkət cinayət məcəlləsi ilə
çox partiyanın birləşməsi); amma, majoritar seçkilər
cəzalıdır yaxud administrativ cavabdehlik sizin
olarsa seçici səsini konkret şəxsə verir. Konkret şəxsi Gəzdirilən seçki qutusu siyahısı öhdənizə də düşür. Batum
isə partiya/blok ya sərbəst təşəbbüs qrupu təqdim edə
bilər. 26 may 40, b. 20
Tel: +995 593574857
Əgər siz sağlamlığınız ilə əlaqədar səsvermə binasına
Mer seçkilərində seçicilərin səslərinin 50%dan çox- Email: batumi@isfed.ge
gələ bilmirsizsə, seçki məntəqəsi açılmayan xəstəx-
unu yığan namizəd qalib hesab olunur. Əgər nam- anada yaxud başqa tibbi müəssisədə yatırsınızsa sizin
izədlərdən heç biri baryeri keçə bilməzsə, seçkilərin seçkilərdə gəzdirilən səsvermə qutusu vasitəsi ilə səs Gurjaani
ikinci turu təyin olunur. İkinci turda isə birinci turda ən vermə hüququnuz var. Noneshvili küç. 14
çox səs yığmış iki namizəd mübarizə aparır. İkinci tur- Tel: +995 353 220895
da digərlərindən çox səs yığmış namizəd qalib hesab Gəzdirilən seçki qutusu vasitəsi ilə səs vermək istəyir- Email: kakheti@isfed.ge
olunur. sinizsə səsvermə günündən 2 gün əvvələdək məntəqə
seçki komissiyasına müraciət edə bilərsiniz. Komissi-
yanın katibi sizin məktubunuzu yaxud telefonla şifahi

Önünüzdəki nəşr Avropa İttifaqının yardımı ilə yaranıb.


Onun tərkibinə Ədalətli Seçkilər və Beynəlxalq
Demokratiya Cəmiyyəti cavabdehdir. Nəşrin tərkibini
Avropa İttifaqının mövqeyi kimi qəbul edmək yolver-
ilməzdir.
Yadda saxlayın, seçkilərdə iştirak etmək ilə sizə
imkan yaranır ki, bələdiyyə üzvü və mer seçəsiniz,
sonra onlar sizin üçün və ailəniz üçün əhəmiyyətli
məsələlərin həllində cavabdehlik daşıyırlar . .