Marcaje Depozitare Transport Manipulare GaranŃie Program de fabricaŃie profile zincate Z. 10 pag. 4 pag. 8 pag.Fişa tehnică Descriere Caracteristici principale. 14 pag. 21 pag. U Înnădire grinzi C Înnădire grinzi Z PosibilităŃi de prelucrare Z. 20 pag. C. Certificări Sortimente Caracteristici tehnice RezistenŃa la coroziune Ambalare. 22 . 15 pag. 19 pag. 7 pag. 12 pag. 9 pag. Avantaje Domeniii de utilizare Agremente. 18 pag. 13 pag. 16 pag. 17 pag. U Profile zincate C 120 Profile zincate C 150 Profile zincate C 200 Profile zincate C 250 Profile zincate C 300 Profile zincate C 350 Profile zincate Z 120 Profile zincate Z 150 Profile zincate Z 200 Profile zincate Z 250 Profile zincate Z 300 Profile zincate Z 350 pag. C. 11 pag.

2. ? sunt reciclabile. nu putrezesc şi sunt insensibile la acŃiunea insectelor. 3mm şi lungimi de 1.grinzi pentru planşee intermediare.5. ? calitate uniformă. mansardări AGREMENTE. ca şi componente la alcătuirea: . . ? rezistenŃă şi rigiditate ridicate. CARACTERISTICI PRINCIPALE. ? fabricaŃie uşoară. inconbustibile.. ? montaj uşor şi rapid. 2. ? costuri reduse de transport. fapt care conduce la creşterea limitei de curgere. . AVANTAJE ? greutate redusă. . confecŃionate din oŃel construcŃii.structurii principale (cadre cu stâlpi şi grinzi).13m. Presarea la rece lasă aceste caracteristici aproape neschimbate în inimi şi tălpi.5. uneori şi a rezistenŃei la rupere. ? excelentă rezistenŃă la coroziune. tip S350GD-275Z galvanizat la cald.DESCRIERE Profile metalice formate la rece prin procedeul de laminare.ferme zăbrelite (secŃiuni compuse C).învelitorilor (pane pentru acoperiş sau rigle pentru pereŃi). DOMENII DE UTILIZARE Se utilizează în domeniul construcŃiilor.structurii secundare (învelitoare. ? acurateŃe sporită a detaliilor. Un alt avantaj îl constituie procedeul de fabricaŃie prin laminare la rece. fenomen mai accentuat în colŃurile profilelor şi apreciabil în inimi şi tălpi. CERTIFICĂRI SORTIMENTE Produsele sunt agrementate în România. închideri).supraetajări. .6. .. . cu grosimi de 1.

lungime . iar straturile intermetalice de Zn-Fe la zincare termică sunt mai casante. Profilele vor fi marcate astfel: .Dimensiuni secŃionale. cu umiditate excesivă şi degajare de gaze sau abur conform tabelului corespunzător standardului DIN EN ISO 12944-2. zincul se corodeaza cu o viteză redusă comparativ cu oŃelul. Coeficientul de elasticitate al zincului este mult mai mic decât la oŃel. se impun condiŃii restrictive de manipulare transport şi depozitare pentru profilele zincate.tip profil .marca . Caracteristici geometrice.” REZISTENłA LA COROZIUNE În contact cu o atmosferă nepoluantă cu o umiditate relativa de cca.calitate oŃel + acoperire zinc .grosime . agresive. De asemenea. _ < 1. într-o atmosferă umedă sau cu degajare de gaze.serie rulou .data fabricaŃiei Exemplu de marcaj: Z200 (2) 7600 71239363 S350GD+Z275MA MBS 28/02/2007 . acest raport păstrându-se şi în cazul atmosferelor neventilate. 70%. MARCARE Împachetarea profilelor zincate se realizează prin fixare cu bandă metalică.3 _ < 60% umidiate relativă a aerului AMBALARE.CARACTERISTICI TEHNICE Vezi “Fişa profile . suprafeŃele zincate se acoperă cu pete care conferă produsului un aspect inestetic. Pachetul realizat va fi marcat corespunzător. Având în vedere aspectele menŃionate.

a fost în contact direct cu jerbe de scânteie provenite de la polizarea. Se vor evita incintele cu degajări de gaze nocive. Depozitarea temporară a pachetelor de profile zincate înainte de livrare se face pe suporŃi de lemn. La descarcare se vor utiliza numai cârlige şi cabluri acoperite cu un material mai puŃin dur decât zincul cum ar fi cauciucul sau pânza. Se vor utiliza de preferinŃă.DEPOZITARE Profilele zincate se depozitează în locuri bine aerisite. etc). PROINVEST GROUP SRL garantează calitatea şi rezistenŃa la coroziune a profilelor zincate! CONDIłII ÎN CARE NU SE ACORDĂ GARANłIA • în cazuri de forŃă majoră (conflicte. se vor lua măsuri de protecŃie adecvate care să evite stropirea reperelor zincate cu apă sărată. numai mijloace de transport închise. reperele zincate nu se vor descărca pe ploaie. Se va evita stocarea îndelungată în colete. C. • profilul Z. TRANSPORT Transportul pieselor zincate trebuie efectuat astfel încat să se evite deteriorarea stratului de zinc prin zgâriere. Respectându-se instrucŃiunile de depozitare.deformaŃii în timpul transportului sau a depozitării. manipulare şi depozitare necorespunzătoare: . În cazul transportului maritim. transport şi manipulare. . sub şoproane acoperite sau magazii ventilate. • nerespectarea condiŃiilor de transport. lovire sau frecare cu materiale dure. cu discul abraziv. depozitare şi montaj impuse prin proiectul de execuŃie (www.umiditate excesivă. sudarea sau tăierea termică a metalelor. U.contact prelungit cu medii bazice sau acide.mbscom. Descărcarea din mijloacele de transport se va face direct în spaŃiile de depozitare acoperite. Se recomandă coletarea produselor. iar în cazul în care acest lucru nu este posibil. MANIPULARE Se interzice descarcarea prin răsturnare sau aruncare de la înălŃime a reperelor zincate pentru a se evita şocurile care ar duce la fisurarea stratului de zinc. În cazul stocării reperelor zincate în zone cu climat deosebit sau atmosferă marină se vor lua măsuri suplimentare de protecŃie pentru a se evita apariŃia oxidului de zinc (”rugina albă”).ro). La efecturarea coletelor se vor introduce între piese pene separatoare din material plastic sau cauciuc. abur sau umiditate excesivă. U. C. GARANłIE Perioada de garanŃie a profilelor este de 15 ani de la data livrării. • debitarea sau sudarea profilelor zincate Z. . dezastre naturale. incendii. . • transport.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

® ® ® ® ® ® . FamilyKit şi MobilKit sînt mărci înregistrate. MultiKit . Toate drepturile rezervate. Pentru dezvoltarea continuă a gamei de produse. Toate informaŃiile din acest catalog corespund datei de tipar. divizie a Proinvest Group SRL. Ref: Februarie 2008. © Copyright 2007–2010. EuroKit . EasyKit . Proinvest Group SRL îşi rezervă dreptul de a efectua modificări asupra conceptelor oricînd şi fără informaŃii prealabile. MBS.MBS .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful