You are on page 1of 10

Pendidikan

Kesihatan
Mei 2016
( 60 minit )

Peperiksaan Pertengahan Tahun


Mei 2016
Tahun 4

Pendidikan Kesihatan (SK)


1 Jam

NAMA : __________________________________

TAHUN : ________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian iaitu Bahagian A dan


Bahagian B. Jawab semua soalan.
Pendidikan Kesihatan Tahun 4 PPT Mei 2016

Bahagian A

2
1. Ayah dan ibu Farid telah mengasingkan A) air mani yang terkeluar
tempat tidur dia dengan adik secara tidak sengaja
perempuannya yang bernama Farah B) darah yang keluar dari faraj
apabila Farah berumur 12 tahun. Pada selama beberapa hari.
pendapat kamu apakah sebab utama ibu C) sakit akibat pengecutan
bapa mereka berbuat demikian? dinding rahim.
D) air kencing yang keluar secara
A) Mengelakkan mereka bergaduh tidak segaja ketika tidur.
B) Farid mahu biliknya sendiri.
C) Farah mahu mengulangkaji pelajaran.
D) Kedua-dua mereka akan akil baligh. 5. Haid kali pertama dikenali sebagai
________.

A) mimpi basah B) menopaus

C) menarke D) senggugut

Satu
Satu peringkat
peringkat apabila
apabila tubuh
tubuh
berubah
berubah daripada seorang kanak-
daripada seorang kanak-
kanak
kanak kepada
kepada seorang
seorang remaja
remaja
2. Apakah situasi yang dihadapi oleh Farid 6. Penyataan di atas merujuk kepada proses
dalam gambar di atas? _____.

A) ihtilam B) kencing malam A) senggugut B) menopaus

C) haid D) cirit-birit C) obesiti D) akil baligh

3. Rajah yang manakah menunjukkan situasi 7. Pilih padanan yang betul tentang
seseorang itu mengalami haid? perubahan fizikal kanak-kanak lelaki
dan perempuan ketika akil baligh.

Lelaki Perempuan
A) Suara garau Suara lunak

A) B) B) Suara lunak Suara garau


C) Payudara membesar Suara garau
D) Payudara membesar Dada melebar

8. _______ ialah bahagian hadapan


tulang ari-ari.

C) D) A) Bisep B) Keting

C) Pubis D) Servik

9. _________ haid boleh berlaku


4. Haid ialah _________.
selama tiga hingga tujuh hari.
Pendidikan Kesihatan Tahun 4 PPT Mei 2016
A) Kitaran B) Kisaran 14. Apabila Khairunisa mengalami haid
yang banyak, dia perlu kerap menukar
C) Purata D) Tempoh kedatangan _________.

A) baju kurung B) tudung


10. Kita hendaklah mendapatkan khidmat
nasihat _________ sekiranya kitaran C) tuala wanita D) kasut
haid tidak teratur.

A) guru B) ibu 15. Berikut adalah cara pengurusan diri


yang betul perlu dilakukan oleh
C) doktor D) rakan remaja lelaki yang mengalami ihtilam
kecuali _________.

11. Kanak-kanak perempuan akan mengalami


kedatangan haid haid semasa berumur
______.
A) B)
A) 7 hingga 10 tahun
B) 8 hingga 16 tahun
C) 10 hingga 12 tahun
D) 10 hingga 19 tahun cuci cadar tukar cadar

12. Kedatangan haid remaja perempuan yang


normal biasanya berlaku setiap _______.

A) hari B) bulan C) D) .

C) minggu D) tahun

mandi bangun lewat pagi

16. Tuala wanita tidak boleh dibuang ke


dalam mangkuk tandas kerana akan
menyebabkan _________.

A) tandas reput B) lipas membiak


13. Rajah di atas adalah kalender peribadi
murid tahun 5 Wira bernama Fatin. C) kaki D) tandas
Apakah kemungkinan yang dilakukan oleh tergelincir tersumbat
Fatin pada kalender tersebut?

A) Mengira jumlah hari berpuasa 17. _________ ialah sakit akibat


ramadhan pengecutan dinding rahim semasa
B) Mengira cuti sekolah kedatangan haid.
C) Belajar mengira menggunakan kalender
D) Mengira tempoh kitaran haid A) senggugut B) menopaus

C) cirit-birit D) keguguran

4
Pendidikan Kesihatan Tahun 4 PPT Mei 2016

C) 5 hingga 6 D) 6 hingga 7
Tidak baik kamu
mengusik begitu.
Amboi, besarnya!
21. Maklumat pemakanan ialah maklumat
yang menentukan ______________
yang terkandung dalam produk
makanan.
AMIZA
i. jumlah tenaga
ii. karbohidrat
iii. protein
iv. lemak.
18. Apakah tindakan yang sewajarnya di ambil
oleh Amiza yang menghadapi situasi di atas? A) i & ii B) ii, iii & iv

A) Menengking murid lelaki itu dengan C) i, ii & iii D) i, ii, iii & iv
kata-kata yang keras atau kesat.
B) Bersabar dan bersyukur dengan
anugerah tuhan yang dimilikinya.
Soalan 22 dan 23 berdasarkan rajah di
C) Menangis dan merayu kepada murid
bawah.
lelaki itu supaya tidak mengganggunya.
D) Memarahi dan memukul murid lelaki itu. ( Makan Sedikit )
P minyak, mentega, coklat
( 1 - 3 Sajian )
Q
susu, telur, kekacang
ikan, daging, ayam,

( 2 - 3 Sajian )
R dan buah-buahan
sayur-sayuran

S
(4 - 8 Sajian)
bijirin
ubi-ubian,
19. Pilih tindakan-tindakan yang boleh Nasi, roti, mi,
diambil oleh pelajar perempuan jika
berlaku kejadian seperti ditunjukkan
22. Rajah di atas ialah Piramid Makanan.
dalam rajah di atas.
Kumpulan makanan yang berlabel R
ialah _____ .
i. Berdiam diri.
ii. Melaporkan kepada polis.
A) karbohidrat B) protein
iii. Melaporkan kepada guru.
iv. Memberitahu kepada ibu bapa.
C) vitamin D) lemak
A) i & ii B) ii, iii & iv

23. Pilih padanan yang betul.


C) i, ii & iii D) i, ii, iii & iv

Kumpulan Jenis
20. Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Makanan Makanan
UKM, hampir 30% murid sekolah rendah A) Lemak Ikan
tidak mengambil sarapan kira-kira B) Protein Mentega
______________ kali seminggu. C) Vitamin coklat
D) Karbohidrat bijirin
A) 1 hingga 2 B) 2 hingga 3
5
Pendidikan Kesihatan Tahun 4 PPT Mei 2016

C) 08.04.2015 D) 151B055

Bahan-bahan:
Serbuk koko, kacang
soya, badam, garam,
gula, bahan perwarna,
etanol…

27. Apakah nama bahan yang mengandungi


alkohol dalam produk coklat di atas?

A) serbuk koko B) badam

24. Ibu Nizal berpendapat makanan di C) kacang soya D) etanol


dalam tin itu sudah tidak elok dan boleh
menyebabkan keracunan. Berdasarkan
gambar di atas, mengapakah ibunya 28. Setiap titis alkohol boleh
berpendapat sedemikian? ____________ sel otak manusia.

A) Makanan dalam tin itu telah tamat A) menambahkan B) merosakkan


tempoh.
B) Tinnya sudah kemek.
C) menguatkan D) memendekkan
C) Kandungan makanan itu tidak sihat.
D) Makanan dalam tin itu tidak halal.

29. Konflik ialah _______________.


25. Apakah tujuan kita mengenal maklumat
pada lebel makanan? A) perselisihan atau pertentangan
idea dan kepentingan dalam diri
sendiri atau antara individu.
A) Membuat perbandingan kandungan
B) keadaan resah, cemas, tegang dan
nutrein dan kualiti ramuan.
sebagainya akibat tekanan mental
B) Mengetahui tarikh luput makanan.
dan fizikal.
C) Mengetahui saiz hidangan makanan.
C) proses perpindahan maklumat,
D) Membuat perbandingan harga
perasaan, idea, dan fikiran
makanan.
seseorang individu kepada individu
atau sekumpulan individu lain.
D) pelayanan yang tidak adil terhadap
individu tertentu.

30. Menurut Hans Selye, 1975, terdapat


2 jenis stres iaitu stres positif dan
stres ________.

A) intrapersonal B) interpersonal

26. Bilakah tarikh luput bagi produk C) negatif D) normal


makanan ini?

A) 08.04.2014 B) 520kcal (2184kJ)


6
Pendidikan Kesihatan Tahun 4 PPT Mei 2016

30 Markah

7
Bahagian B

1. Senaraikan persamaan dan perbezaan perubahan fizikal lelaki dan perempuan apabila
akil baligh.

PERBEZAAN PERSAMAAN PERBEZAAN

5 Markah

2. Namakan anggota badan yang tidak boleh di sentuh oleh orang lain demi menjaga
keselamatan diri.

………………………………………

……………………………………....

……………………………………....

……………………………………....

……………………………………....
Pendidikan Kesihatan Tahun 4 PPT Mei 2016

5 Markah

3. Tuliskan contoh menu makanan yang sesuai mengandungi nutrien daripada Piramid
Makanan Malaysia.

SARAPAN PAGI

a) …………………………………

b) …………………………………

c) Buah pisang .

MAKAN TENGAH HARI

a) …………………………………

b) …………………………………

c) …………………………………

d) Air suam .

5 Markah

4. Tuliskan kesan jangka pendek dan kesan jangka panjang penggunaan alkohol kepada manusia.
KESAN JANGKA PENDEK

a) ………………………………………………..………..

b) …………………………………….................………..

KESAN JANGKA PANJANG

a) …………………………………….................………..

b) …………………………………….................………..

c) …………………………………….................……….. 9
Pendidikan Kesihatan Tahun 4 PPT Mei 2016

5 Markah

10