You are on page 1of 3

St.

Bernadette College of Valenzuela


6121 Gen T. De Leon Valenzuela City

ISANG PAG-AARAL UKOL SA KAKAYAHAN SA PAGSUSURI NG IBAT


IBANG URI NG PANITIKAN SA IKALABING DALAWANG
BAITANG NG PAARALANG ST.BERNADETTE
COLLEGE OF VALENZUELA

Isang Pananaliksik na Iniharap ng Humanities and Social Science ng


St.Bernadette College of Valenzuela sa mga guro ng Senior High School Department

Bilang bahagi ng Pagtupad sa Pangangailangan sa Asignaturang Pagbasa at


Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto sa Pananaliksik

Mga Mananaliksik

JOSE Maurisha
MACOROL Leila
MENDIOLA Ronnamae
St. Bernadette College of Valenzuela
6121 Gen T. De Leon Valenzuela City

Layunin ng Pag-aaral

1.Malinang ang antas ng kakayahan ng mag-aaral sa pagsususri ng


Iba’t ibang uri ng akdang pampanitikan.
1.1 Mabatid ang kaugnayan ng profayl ng mga tagasagot
sa kasanayan ng mga sa pagbabasa at pagsusuri ng talambuhay at
parabula.
5.Malaman ang kabisaan ng pagbabasa ng iba’t ibang uri ng panitikan.
St. Bernadette College of Valenzuela
6121 Gen T. De Leon Valenzuela City

Panimula

Ang pagbasa ang siyang susi sa pagpapaunlad ng kakayahan ng


bawat tao ukol sa mga bagay na nais niyang matuklasan at nagsisilbing
paraan upang mapalawak ang kaalaman, imahinasyon,at interpretasyon
kaugnay sa kanyang nabasa o sinuri.Napakahalaga ng pagbabasa at
pagsusuri sa mga kabataan o mag-aaral.Mas mapapaunlad ng mga mag-aaral
ang kanyang sarili kung mahahasa siya sa pagbabasa at pagsusuri ng iba’t
ibang uri panitakan. Ayon sa The Varsitarian The Official Student
Publication Of The University Of Santo Tomas,Sa kasalukuyang pag-usbong
ng mass media at Internet, maraming kritiko ang nakapupuna sa kawalan ng
interes ng mga Pilipino sa pagbabasa. Anila, hindi na rin nabibigyang-pansin
ng mga tao ang mga akdang-pampanitikan na makatutulong sana sa lubos na
pag-unawa sa buhay.

“Ang panitikan ay nagpapahayag ng mga damdamin ng tao hinggil


sa mga bagay sa daigdig,sa pamumuhay,sa lipunan at pamahalaan at sa
kaugnayan ng kaluluwa sa Bathalang lumikha.Ang paraan ng pagpapahayag
ay iniayos sa iba’t iba niyang karanasan at lagay sa kalooban at
kaluluwa,na nakabalot ng pag-ibig o pagkapoot,ligaya o lungkot,pag-asa o
pangamba”,(Jose V. Panganiban,et al Panitikan ng Pilipinas,p.11).