You are on page 1of 2

Matematik

KENALI 11 HINGGA 20

Nama: ____________________ Tarikh: ___________________

Tulis nombor dalam angka atau perkataan.

12 16

20 17

18 11
19 15

13
14