You are on page 1of 6

KELAB DOKTOR MUDA SEKOLAH RENDAH

DAERAH: GOMBAK JAN -OKT 2017

JENIS SEKOLAH Tahun JANTINA BANGSA


Bil. NAMA KLINIK NAMA SEKOLAH S.R.J.K. S.R.J.K. BILANGAN DOKTOR MUDA
S.K S.O.A S.R.A S.S TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 L P MELAYU CINA INDIA
C T

1 KK SELAYANG BARU SK SUNGAI TUA BAHARU / 82 0 29 27 26 37 45 81 0 1

JUMLAH 0 0 0 0 0 0 82 - 29 27 26 37 45 81 - 1
0

Nota: 1) S.K : Sekolah Kebangsaan


2) S.R.J.K.C : Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (Cina)
3) S.R.J.K.T : Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (Tamil)
4) S.O.A : Sekolah Orang Asli
5) S.R.A : Sekolah Rendah Agama
6) S.S : Sekolah Swasta
RETEN PDM 1/07 (TEMPLATE 2014)

BANGSA
LAIN- BILANGAN MURID BILANGAN GURU DI SEKOLAH TAHUN PENUBUHAN
LAIN

0 1860 103 2007

- 1,860 103
KELAB DOKTOR MUDA SEKOLAH RENDAH
RETEN PDM 2/07 BAGI TEMPOH JAN - OKT 2017

A. AKTIVITI DOKTOR MUDA

DAERAH : Bil.
Bil. Bil. Doktor Rakan
Bil Aktiviti Kod Sesi Muda Sebaya
1 Pengukuran BMI BMI 2 10 100
2 Pemeriksaan Penglihatan BT 1 10 100
Pemeriksaan Kebersihan diri
3 (Rambut, Pakaian, Kuku) PKD 4 15 300
4 Pemeriksaan Gigi PG 2 5 20
5 Demonstrasi Membasuh Tangan DMT 3 10 300
6 Demonstrasi Memberus Gigi DMG 2 7 300
Ceramah Kesihatan Kepada
7 Rakan Sebaya CK 4 4 300
Mengawasi Kotak Pertolongan
8 Cemas KPC 3 6 30
Melaporkan Kejadian Demam,
Muntah dan Masalah Kesihatan Lain
9 Kepada Guru Kesihatan LMK 2 5
Mengesan dan Memberi Rawatan
Terhadap Penyakit/ Kemalangan
10 Ringan Seperti Luka atau Calar R 2 5
Memeriksa, Menjaga Kebersihan
Pesekitaran Sekolah Bersama Rakan
Sebaya (Kantin, Tanda, Bilik Darjah,
11 Padang) KPS 1 10 10
Memusnahkan Tempat Pembiakan
Nyamuk Aedes Bersama Rakan
12 Sebaya MA 2 15 20
Menghadiri Latihan Program Doktor
13 Muda L 1 5 10
Membantu Menyediakan Bahan
14 Pameran/ Buku Skrap P/ BS 0 0 0
**Lain-lain :Kem Sihat Sepanjang
15 Hayat Doktor Muda LL 1 4 4
JUMLAH

B. TAKLIMAT PROGRAM DOKTOR MUDA

i) Peringkat Negeri

Bilangan Kumpulan Sasar


Pegawai
DAERAH BIL SESI Pegawai
Pendidikan Guru Anggota
Kokurikulu
Gabungan/ Pembimbing Kesihatan
m
Daerah
ii) Peringkat Daerah

Bilangan Kumpulan Sasar


DAERAH BIL SESI Guru-Guru
Guru Anggota
Termasuk
Pembimbing Kesihatan
Guru Besar

C. LATIHAN PROGRAM DOKTOR MUDA

Tahun Kumpulan Sasar Bil Sesi Bil Peserta


Guru Pembimbing
Doktor Muda