You are on page 1of 4

MANUAL

PEMBAYARAN
PINJAMAN MELALUI
PERBANKAN
INTERNET

(BANK KERJASAMA
RAKYAT MALAYSIA
(BANK RAKYAT))
(iRAKYAT)
Bil Perkara Catatan

1. 1. Layari laman web Bank Rakyat


https://www.irakyat.com.my

2.
2. Masukkan Username dan
Password anda
3. 3. Klik Payment

4. Pilih Bills

4. 5. Klik From Account, pilih Saving


Account

6. Klik Payee Type

7. Klik Non-Registered, pilih


Education Loan, pilih PTPTN

8. Masukkan nombor kad


pengenalan/ nombor pinjaman di
ruangan To Bill Account Number

9. Masukkan jumlah bayaran

10.Sekiranya ingin menjadikan


bayaran ini secara berkala, klik
Yes di ruangan Set this as a repeat
payment serta isi ruangan
Frequency dan Number of
Payments to be Made

11. Klik Add


5. 12.Tandakan √ pada kotak Education
Loan/ PTPTN

13.Klik Submit

200

6. 14.Pastikan maklumat bayaran adalah


betul

15. Klik Request TAC bagi permintaan


TAC Number

16. TAC Number akan dihantar ke


200
nombor telefon bimbit yang telah
didaftarkan dengan pihak bank

17. Masukkan TAC Number tersebut


dalam ruangan berkenaan

18. Klik Confirm


200 200.53
19. Cetak resit untuk simpanan dan
bukti pembayaran