You are on page 1of 6

BAB 6

PENGURUSAN
DAN
PENTADBIRAN
PUSAT SUMBER
SEKOLAH
6.1 Pengurusan Sistem Fail PSS
6.2 Rekod-rekod Penggunaan,
Pinjaman dan Pemulangan
Rancangan Tahunan PSS
6.3 Laporan PSS (bulanan dan
tahunan)
6.4 Rancangan Pembangunan PSS
6.5 Dokumentasi
Lampiran A

KANDUNGAN DALAM BAB INI TELAH


DIBENTANG DAN DIPERSETUJUI DALAM
MESYUARAT AHLI JAWATANKUASA INDUK
KALI KE ______ YANG TELAH DIADAKAN PADA
_________________

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

……………………. …………………..
Guru Perpustakaan dan
Pengetua
Media Sekolah

Tarikh: …………… Tarikh: …………….


SISTEM PUSAT SUMBER

BIL FAIL NO FAIL


1 Fail Jawantankuasa Induk NO. FAIL 101/01
2 Fail Jawatankuasa Kerja NO. FAIL 101/02
3 Fail Jawatankuasa Pengawas NO. FAIL 101/03
4 Fail Meja NO. FAIL 101/04
(i) SenaraiTugas
(ii) Senarai Semak
(iii) Prosedur Kerja
(iv) Buku Catatan Tugas
Seharian

5 Fail Invois NO. FAIL 101/05


6 Fail Aktiviti NO. FAIL 101/06
(i) Laporan aktiviti yang
dijalankan
(ii) Perancangan

7 Fail PSPN / PKG NO. FAIL 101/07


(i) Surat keluar/masuk
PSPN/PKG
8 Fail Surat-surat Rasmi PSS NO. FAIL 101/08
9 Fail Program NILAM NO. FAIL 101/09
10 Fail Maklumat J/K PSS NO. FAIL 101/10

11 Fail Rancangan Tahunan NO. FAIL 101/11

(i) Rancangan untuk 1


Tahun yang telah
dipersetujui oleh
AJK.

(ii) Carta Gantt.

12 Fail Laporan Tahunan NO. FAIL 101/12


6.2 BAHAN BANTU BELAJAR (BBB) NO. FAIL 102

*a. Fail Jawantankuasa Induk NO. FAIL 102/01


*b. Fail Jawatankuasa Kerja NO. FAIL 102/02
c. Fail Minit Mesyuarat NO. FAIL 102/03
d. Fail Meja NO. FAIL 102/04
(i) SenaraiTugas
(ii) Senarai Semak
(iii) Prosedur Kerja
(iv) Buku Catatan Tugas Seharian
e. Fail Invois NO. FAIL 102/05
f. Fail Aktiviti NO. FAIL 102/06
g. Fail Indeks Koleksi Bahan NO. FAIL 102/07
(i) Surat keluar/masuk PSPN/PKG
*h. Fail Maklumat J/K PSS NO. FAIL 102/08

* Gugurkan nama fail tersebut


Lampiran B

BORANG PINDAAN DASAR FAIL KUASA PSS


Pindaan : Bil ___/____
Bil Perkara Tarikh Kuatkuasa Tarikh Mansuh

Keputusan tersebut di atas telah dicapai dalam


mesyuarat AJK Induk PSS Kali Ke-_____ / ______
yang telah diadakan pada ___________

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

……………………. ………………………..
Penyelaras GPMS Guru Besar
Tarikh: ……………….. Tarikh: ………………..