You are on page 1of 33

MENJAGA KEBERSIHAN

DIRI
1. Alat di atas sesuai untuk digunakan di
bahagian mana?
SILA CUBA LAGI……
2. Berapa kali anda kena gosok gigi dalam
satu hari?

A. SATU C. TIGA

B. DUA D. EMPAT
SILA CUBA LAGI……
3. Bagaimana untuk mengelakkan kuku
berbau seperti di atas?

A B C D
SILA CUBA LAGI……
Suaikan dengan padanan yang betul.

SEMAK JAWAPAN
Suaikan dengan padanan yang betul.

SEMAK JAWAPAN