You are on page 1of 1

Tanda (/) pada pernyataan yang betul dan (X) pada pernyataan Tanda (/) pada pernyataan yang

aan yang betul dan (X) pada pernyataan


yang salah. yang salah.

1. Internet boleh dilayari di atas talian dan juga luar talian. 1. Internet boleh dilayari di atas talian dan juga luar talian.
( ) ( )

2. Internet boleh dilayari oleh semua individu termasuklah 2. Internet boleh dilayari oleh semua individu termasuklah
organisasi kerajaan dan swasta. ( ) organisasi kerajaan dan swasta. ( )

3. Perkhidmatan membeli dan menjual barang tidak boleh 3. Perkhidmatan membeli dan menjual barang tidak boleh
dilakukan di dalam talian Internet. ( ) dilakukan di dalam talian Internet. ( )

4. Kita boleh menghantar e-mel kepada rakan walaupun kita 4. Kita boleh menghantar e-mel kepada rakan walaupun kita
tidak ada akaun e-mel. ( ) tidak ada akaun e-mel. ( )

5. Kita boleh memuat turun dan memindah fail melalui 5. Kita boleh memuat turun dan memindah fail melalui
Protokol Pindahan Fail. ( ) Protokol Pindahan Fail. ( )

6. Pencarian di perkhidmatan carian maklumat boleh 6. Pencarian di perkhidmatan carian maklumat boleh
dimulakan http:// dan www. ( ) dimulakan http:// dan www. ( )

7. Kita boleh berkomunikasi dan berkongsi maklumat dengan 7. Kita boleh berkomunikasi dan berkongsi maklumat dengan
rakan-rakan luar negara melalui e-mel dan juga blog. ( ) rakan-rakan luar negara melalui e-mel dan juga blog. ( )

8. Perkhidmatan-perkhidmatan Internet termasuklah seperti 8. Perkhidmatan-perkhidmatan Internet termasuklah seperti


mengikuti kelas, membeli-belah dan berkomunikasi mengikuti kelas, membeli-belah dan berkomunikasi
bersama rakan-rakan.( ) bersama rakan-rakan.( )