You are on page 1of 1

UNIVERZITET U SARAJEVU UNIVERSITY OF SARAJEVO

FARMACEUTSKI FAKULTET FACULTY OF PHARMACY

TELEFONI: /387 33/ 586 181 Dekan: 586 – 180 PHONES: /387 33/ 586 181 Dean: 586 - 180
Računovodstvo: 586 – 183 FAX: /387 33/ 586 – 183 Account-keeping: 586 – 183 FAX:/387 33/586 – 183

Zmaja od Bosne bb Kampus 71000, SARAJEVO – BOSNA I HERCEGOVINA

Broj:03- 1148 /17

Datum: 15.12.2017.god.

OBAVJEŠTENJE

ZA ELEKTRONSKU PRIJAVU ISPITA ZA STUDENTE - BOLONJA- ZA ZAVRŠNI ISPITNI ROK U


JANUARU - FEBRUARU AKADEMSKE 2017./18. GODINE

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI – BOLONJA DA SU OD DANA


15.12.2017. GODINE OTVORENI ROKOVI ZA ELEKTRONSKU PRIJAVU
ZA ZAVRŠNE ROKOVE U JANUARU – FEBRUARU AKADEMSKE
2017./18.GODINE.

NAPOMENA: STUDENTI SU OBAVEZNI PRIJAVITI ISPITE KOJE ŽELE


POLAGATI NAJKASNIJE PET DANA PRIJE ODRŽAVANJA ODREĐENOG
ISPITA.

STUDENTSKA SLUŽBA