You are on page 1of 5

SEKOLAH MENENGAH AGAMA ITTIFAKIAH, 22000, JERTEH, TERENGGANU

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

2016

TINGKATAN: 4 SAINS
MATA PELAJARAN: SEJARAH 1 – 1249/1
TARIKH: 6 NOVEMBER 2016
MASA: 1.30- 2.30 PETANG ( 1 JAM )
GURU MENGAMBIL SOALAN:
GURU MENGUMPUL JAWAPAN:
GURU PENYEDIA SOALAN: PUAN MAZNIYATOM BINTI MOHAMAD
GURU MENYEMAK JAWAPAN: PUAN MASNIZA BT ZAINAL
JUMLAH MURID: 27
KEHADIRAN MURID: /27
(SILA CATATKAN NAMA MURID TIDAK HADIR):
1.
2.
3.
4.
5.
RALAT (JIKA ADA):
SEKOLAH MENENGAH AGAMA ITTIFAKIAH, 22000, JERTEH, TERENGGANU

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

2016

TINGKATAN: 4 AL KHAWARIZMI
MATA PELAJARAN: SEJARAH 1 (1249/1)
TARIKH: 6 NOVEMBER 2016
MASA: 1.30- 2.30 PETANG ( 1 JAM )
GURU MENGAMBIL SOALAN:
GURU MENGUMPUL JAWAPAN:
GURU PENYEDIA SOALAN: PUAN MAZNIYATOM BINTI MOHAMAD
GURU PENYEMAK JAWAPAN: PUAN MAZNIYATOM BINTI MOHAMAD
JUMLAH MURID: 28
KEHADIRAN MURID: /28
(SILA CATATKAN NAMA MURID TIDAK HADIR):
1.
2.
3.
4.
5.
RALAT (JIKA ADA):
SEKOLAH MENENGAH AGAMA ITTIFAKIAH, 22000, JERTEH, TERENGGANU

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SPM

2016

TINGKATAN: 4 AL FARABI
MATA PELAJARAN: SEJARAH 1 (1249/1)
TARIKH: 6 NOVEMBER 2016
MASA: 1.30- 2.30 PETANG ( 1 JAM )
GURU MENGAMBIL SOALAN:
GURU MENGUMPUL JAWAPAN:
GURU PENYEDIA SOALAN: PUAN MAZNIYATOM BINTI MOHAMAD
GURU PENYEMAK JAWAPAN: PUAN MASNIZA BT ZAINAL
JUMLAH MURID: 30
KEHADIRAN MURID: /30
(SILA CATATKAN NAMA MURID TIDAK HADIR):
1.
2.
3.
4.
5.
RALAT (JIKA ADA):
SEKOLAH MENENGAH AGAMA ITTIFAKIAH, 22000, JERTEH, TERENGGANU

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

2016

TINGKATAN: 4 AL BIRUNI
MATA PELAJARAN: SEJARAH 1 (1249/1)
TARIKH: 6 NOVEMBER 2016
MASA: 1.30- 2.30 PETANG ( 1 JAM )
GURU MENGAMBIL SOALAN:
GURU MENGUMPUL JAWAPAN:
GURU PENYEDIA SOALAN: PUAN MAZNIYATOM BINTI MOHAMAD
GURU PENYEMAK JAWAPAN: PUAN MASNIZA BINTI ZAINAL MOHAMAD
JUMLAH MURID: 22
KEHADIRAN MURID: /22
(SILA CATATKAN NAMA MURID TIDAK HADIR):
1.
2.
3.
4.
5.
RALAT (JIKA ADA):
SEKOLAH MENENGAH AGAMA ITTIFAKIAH, 22000, JERTEH, TERENGGANU

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

2016

TINGKATAN: 4 AL KINDI
MATA PELAJARAN: SEJARAH 1 ( 1249/1 )
TARIKH: 6 NOVEMBER 2016
MASA: 1.30- 2.30 PETANG ( 1 JAM )
GURU MENGAMBIL SOALAN:
GURU MENGUMPUL JAWAPAN:
GURU PENYEDIA SOALAN: PUAN MAZNIYATOM BINTI MOHAMAD
GURU PENYEMAK JAWAPAN: PUAN MAZNIYATOM BINTI MOHAMAD
JUMLAH MURID: 12
KEHADIRAN MURID: /12
(SILA CATATKAN NAMA MURID TIDAK HADIR):
1.
2.
3.
4.
5.
RALAT (JIKA ADA):