You are on page 1of 1

TAKWIM TAHUNAN (2018)

BIL AKTIVITI BULAN

1. PELANTIKAN JAWATANKUASA AWAL JANUARI

2. MESYUARAT DAN PERANCANGAN MINGGU KEDUA JANUARI

JANUARI - NOVEMBER
3. PEMERIKSAAN DAN PEMANTAUAN

4. PENYEDIAAN LAPORAN KEPADA PK HEM, SETIAP BULAN


GURU BESAR & PPD

5. MAKLUM BALAS DARIPADA WARGA SEKOLAH JANUARI - NOVEMBER

6. PENAMBAHBAIKAN DAN PEMURNIAN JANUARI - NOVEMBER

7. MEREKOD DAN MEMFAIL JANUARI - NOVEMBER