You are on page 1of 6

INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KAMPUS SULTAN MIZAN,

22200 BESUT, TERENGGANU

NAMA : MUHAMMAD AIMAN ZAKI BIN JAINURI

ANGKA GILIRAN : 2015102340063

NO. KP : 960330-08-5659

UNIT : 4 PISMP SAINS

SCES 3083
MEKANIK DAN TERMODINAMIK

NAMA
PENSYARAH : ENCIK CHE RAHIM BIN CHE DIN
ENCIK ROSDI BIN OMAR

TARIKH
HANTAR : 4 APRIL 2017

MARKAH
KESELURUHAN

/100
ULASAN PEMERIKSA

Ulasan Pemeriksa 1:

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.........................................................................................................................
...................................................................................................................................
.........................................................................................................................

Ulasan Pemeriksa 2:

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.........................................................................................................................
...................................................................................................................................
........................................................................................................................
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS SULTAN MIZAN BESUT TERENGGANU
BORANG MAKLUM BALAS KERJA KURSUS (PROJEK / AMALI)
Nama Pelajar: Angka Giliran / NO K/P:
MUHAMMAD AIMAN ZAKI BIN JAINURI 960330-08-5659

Tajuk Tugasan : MEKANIK DAN TERMODINAMIK

Pensyarah : ENCIK CHE RAHIM BIN CHE Kod kursus / matapelajaran : SCES 3083
DIN
ENCIK ROSDI BIN OMAR

Tarikh hantar : 4 APRIL 2017 Tarikh terima :

Pengakuan Pelajar

Saya mengaku bahawa tugasan ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dari
ringkasan yang setiap satunya saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan :________________

(MUHAMMAD AIMAN ZAKI BIN JAINURI)

Perincian Maklum Balas Tugasan

Pemeriksaan Moderator (jika berkaitan )

Kekuatan : Kekuatan :

Aspek yang boleh diperbaiki : Aspek yang boleh diperbaiki :

Tandatangan : tarikh : Tandatangan : tarikh :

Pengesahan pelajar terhadap maklum balas yang diberikan pensyarah.


Saya mengesahkan bahawa maklum balas yang diberikan pensyarah telah saya rujuk dan
fahami.

Tandatangan pelajar : ____________ Tarikh:

(NAMA: MUHAMMAD AIMAN ZAKI BIN JAINURI )


Biodata Pelajar

NAMA : MUHAMMAD AIMAN ZAKI BIN JAINURI

JANTINA : LELAKI

NO IC. : 960330-08-5659

STATUS : BUJANG

TEMPAT LAHIR : HOSPITAL TELUK INTAN

TARIKH LAHIR: 30 MAC 2017

JURUSAN : SAINS (SEKOLAH KEBANGSAAN)

UNIT : PISMP SAINS

ALAMAT : NO 23,LORONG 4,TAMAN MEWAH,JALAN MAHARAJA LELA 36000 TELUK INTAN

NO TELEFON. : 019-4950549

EMAIL : aimanzaki1996@gmail.com

PMR : 7A 1B (2011)

SPM : 2A+ 3A 2A- 1B+ 1B (2013)

MENTOR : SHARIHA BT JUSOH


MEKANIK DAN TERMODINAMIK

JABATAN SAINS

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN MIZAN


Halaman pengakuan

Saya akui bahawa karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali bahan dan ringkasan
yang

tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Nama : MUHAMMAD AIMAN ZAKI BIN JAINURI

Tarikh serahan : 4 APRIL 2017

Tandatangan :