You are on page 1of 1

NUMELE CITITORULUI ______________________________

FIȘĂ DE EVIDENȚĂ A LECTURILOR


CLASA a III-a

Nr. Titlul cărții Autorul De unde am Când am Când am


crt. această carte început să terminat
citesc cartea
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.