You are on page 1of 4

A la festa d’aniversari de Neus hi ha quatre

pastissos: un de xocolate, un de llima, un de


formatge i un d’ametla.
El pastís de xocolate és el que ha agradat
menys, i tan sols n'han menjat dos trossos dels
set que hi havia al principi de la festa.
El pastís que ha agradat més ha estat el de
llima, i s'han menjat set dels nou trossos que hi
havia.

1 Mira el pastís i marca la fracció que indica la quantitat de pastís de xocolate


que s’han menjat (la que està en blanc):

2 Si el pastís de xocolata pessava 1400 g. Quant pesa el tros de pastís que ens
hem menjat.

Solució:.............................................................................................

3 Durant la primera hora han menjat tres novens del pastís de llima i, durant la
segona hora, quatre novens. Quina fracció de pastís s'han menjat en total?
Resposta: ...........................................

L’ajuntament del poble de Neus vol dividir un


camp en parcel·les iguals perquè els veïns les
puguen cultivar.
Hi ha dos terrenys: un de huit parcel·les i un
de dotze parcel·les. L’ajuntament es quedarà les
parcel·les que apareixen pintades de color verd
al dibuix.
4 Escriu les dues fraccions que representen la part de l’ajuntament i calcula
quantes parceles tindrà en total

parcel·la A ....... parcel·la B = Total de parcel·les

5 Marca el valor de la suma d’aquestes dues fraccions:

A 7
16
B
12
16
C
12
32
D
10
32

6. A l’empresa on treballa Neus li han dit que li augmentaran el sou un 5%


Quan cobrarà, si ara li paguen 900€ al mes?
Solució:............................................................................................................

7. Quin és el preu d’una factura de la companyia elèctrica que té un cost de


300€ si afegim un IVA del 16%?

Solució:............................................................................................................

çPer col·laborar amb una ONG, la classe de


quart ha preparat 84 caixes sorpresa que venen
a dos euros cadascuna.
Han posat una paradeta a l’entrada de l’es-
cola i a les sis de la vesprada ja havien venut
cinc sisens de les caixes.

8 Quantes caixes havien venut a les sis de la vesprada? Calcula-ho i a


continuació marca l’única resposta correcta:
A 14 caixes.
B 28 caixes.
C 70 caixes.
D 84 caixes.

9 L’any passat en van vendre tres dècimes parts al matí i cinc dècimes parts a la
vesprada. Calcula i marca l’única resposta que indica la suma d’aquestes
dues fraccions:
A
2
B 10
8
20
C
8
10
D
15
10