You are on page 1of 6

PROIECT DIDACTIC

Profesor:Ciprian Diaconu
Unitatea de invatamant:Liceul Tehnologic”Ion Creanga”Pipirig
Data: 11.05.2017
Clasa: a II a
Disciplina: Educaţie fizică
Efectiv: 27 de elevi (13 fete, 14 băieţi)
Locul de desfăşurare: terenul de sport
Durata lecţiei: 50 de minute
Materiale necesare:mingi de handbal,jaloane,banci de
gimanastica,stegulete,maieuri,mingi de fotbal .

TEMELE LECŢIEI: 1. Invatarea aruncării şi prinderii mingii cu două mâini, de


pe loc, din diferite poziţii: stând, şezând.
2. Consolidarea deprinderilor motrice de bază şi aplicativ-
utilitare prin exersarea unui parcurs aplicativ.
3. Jocuri cu mingea: Mingea călătoare, Mingea prin tunel.

Competenţe specifice:

 aplicarea regulilor stabilite în toate activităţile motrice desfăşurate


 îndeplinirea, prin rotaţie, a rolurilor de responsabil de grup, căpitan de
achipă, arbitru, scorer etc.
 participarea la activităţi de grup - întreceri pe echipe
 stimularea coechipierilor prin aprecieri şi încurajări - dezvoltarea
spiritului de echipă, prin evidenţierea rolului fiecărui membru şi a
beneficiilor lucrului în echipă

STRATEGII DIDACTICE: demonstraţia însoţită de explicaţii, exersarea globală,


corectarea greşelilor de execuţie şi ţinută, exersarea individuală.
PĂRŢILE CONŢINUTUL LECŢIEI DOZAREA INDICAŢII OBS.
LECŢIEI ( Structuri motrice ) EFORTULUI
METODICE

FORMAŢII
I. Parte - adunarea colectivului 3 min. ○○○○○○○
pregătitoare - verificarea ţinutei
1. Moment - salutul,raportul ○○○○○○○○
organizatoric - comunicarea temelor ▲
- captarea 2-3 repetări întoarcerile
atenției:întoarceri, se execută
poziţia ,,pe loc repaus”. prin săritură

2. Pregătirea Variante de mers şi 10 min.


organismului pentru alergare:
efort -mers 20m
-mers pe vârfuri (4T)
combinat cu mers pe 3 x 8T braţele sus,
călcâie (4T) apoi
-mers fandat(pasul mâinile la
„uriașului”) 10-15m ceafă
-mers ghemuit(pasul 10m pe diagonală
„piticului”)
-mers pe partea interioară 10-15m pe diagonală
şi exterioară a labei
piciorului 10m
-alergare ușoară
-alergare cu joc de glezne pe mijlocul
-alergare cu genunchii la sălii
piept în perechi,
-alergare cu pendularea 10m faţă în faţă
gambei înapoi 15m
-pas săltat
-alergare cu paşi adăugaţi
şi balansarea braţelor.
-mers de revenire cu ex.
de respirație pe mijlocul
-trecere în coloană de sălii
gimnastică
coloana de
3. Influenţarea Complex de exerciţii gimnastică
selectivă a libere pentru 7 min.
aparatului dezvoltarea fizică
locomotor generală
Exerciţiul 1
Poziţia iniţială – stând
depărtat, mâinile pe şold ○○○○
T1-răsucirea capului spre ○○○○
stânga 2 x 8T ○○○○
T2-răsucirea capului spre ○○○○
dreapta ○○○○
T3-4-rotarea capului spre ▲
dr.-stg.
T5-8-se repetă T 1-4.

Exerciţiul 2
Poziţia iniţială – stând
depărtat
T1-ducerea mâinilor pe
umeri braţele şi
T2-ridicarea braţelor 4 x 4T picioarele
întinse sus întinse
T3-ducerea braţelor
lateral
T4-revenire la poziţia
iniţială.
spatele drept
Exerciţiul 3
Poziţia iniţială – stând
depărtat
T1-2-extensia braţului
stâng 4 x 4T
T3-4-extensia braţului
drept.

Exerciţiul 4
Poziţia iniţială – stând
depărtat braţele se
T1-4 -rotarea braţelor rotesc
înainte 3 x 8T aproape de
T5-8 -rotarea braţelor urechi
înapoi.

Exerciţiul 5
Poziţia iniţială-stând
depărtat, braţele îndoite la braţe şi
piept picioare
T1-2-arcuirea braţelor 4 x 8T întinse
îndoite la piept
T3-4-arcuirea braţelor
întinse lateral
T5-6-forfecarea braţelor
spre înainte
T7-8-forfecarea braţelor
spre înapoi.

Exerciţiul 6
Poziţia iniţială - şezând
depărtat
T1-2-extensia trunchiului genunchii
cu braţele sus sunt
T3-4-aplecarea 3 x 8T întinşi,
trunchiului spre piciorul mâinile
stâng ating
T5-6-extensia trunchiului vârfurile
cu braţele sus piciorului
T7-8-aplecarea
trunchiului spre piciorul
drept.
se poate
Exerciţiul 7 executa şi
Poziţia iniţială-şezând, individual
genunchii la piept
T1-trecere în culcat facial,
cu braţele întinse 5 x 2T
deasupra capului
T2-revenire în poziţia
iniţială.

Exerciţiul 8
Poziţia iniţială-stând
depărtat
-rotirea gleznei stângi, în se încălzesc
acelaşi timp cu încălzirea falangele şi
mâinii stângi 30’ încheieturile
-se repetă mişcarea pentru mâinilor
glezna şi mâna stângă.

Exerciţiul 9
Poziţia iniţială-stând,
mâinile pe şold săriturile se
-sărituri pe loc ca mingea, 30’ fac
urmate la fluier de trecere pe ambele
în sprijin ghemuit. picioare
Complexul de exerciţii
libere se încheie cu
exerciţii de respiraţie.

II. PARTEA Tema 1: Repetarea


FUNDAMENTAL aruncării şi prinderii 13 min. ○○○○○○○
Ă mingii cu două mâini, de
4. Învăţarea, pe loc, din diferite ►
consolidarea sau poziţii. ○○○○○○○
perfecţionarea Elevii se află faţă în faţă,
deprinderilor la o distanţă de 5-10m. Se Fiecare
motrice lucrează în perechi. Se execută 3 mingea se
începe cu pasarea mingii aruncări aruncă la
de pe loc, cu două mâini , nivelul
către partener, fără ca pieptului
mingea să atingă solul. 2 execuţii
Se trece apoi la pentru
schimbarea poziţiei de fiecare
pasare şi prindere a procedeu
mingii: stând pe se măreşte
genunchi. Se execută 2 pase de la distanţa
aruncări cu mingea de la piept, 2 pase dintre
piept; apoi fiecare va pasa prin parteneri
către partener mingea, rostogolire
rostogolind-o pe sol.
Va urma aruncarea şi
prinderea mingii din
poziţia şezând, folosindu-
se aceleaşi procedee
enunţate mai sus.
Jocuri dinamice: Mingea concurs pe 2
prin tunel , Mingea 2 x fiecare grupe
călătoare. joc

Tema 2: Perfecţionarea
deprinderilor motrice de
bază şi utilitar-aplicative 12 min.
prin exersarea unui demonstraţia
parcurs aplicativ. va fi însoţită
Descrierea parcursului de explicaţii
aplicativ : precise

1. mers în echilibru pe 5m
banca de gimnastică se fac
2. sărituri pe două 2m corecturile
picioare necesare
3. ridicarea unei mingi de
baschet dintr-un cerc
4. alergare cu mingea în 10m
braţe şi ocolirea unor
jaloane
5. aşezarea mingii la loc
în cerc
Un elev numit de 5m
învățător va demonstra
cum trebuie executat
parcursul aplicativ.
Elevii vor lucra pe 4
grupe. Prima execuţie va
fi de probă, urmând ca a
doua să se desfăşoare sub
formă de concurs între
grupe.
2-3 repetări
Elevii , în pas liniştitor, se
învârt în cerc. La auzul
fluierului se transformă în
statui reprezentând
animale sălbatice. Cele 3 min. elevii
III.PARTEA DE mai reuşite statui sunt trebuie să
ÎNCHEIERE evidenţiate. menţină 10’
5. Revenirea poziţia
organismului după Se evidenţiază aspectele nemişcată
efort pozitive şi negative din
activitatea elevilor pe
parcursul lecţiei. Se fac
recomandări privind 2 min.
6. Aprecieri şi activitatea independentă..
recomandări