You are on page 1of 3
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI Directia Generala Infrastructura gi Servicii Publice Directia Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulate Ne 14977 ech 2aeh ate: DIRECTIA GENERALA DEZVOLTARE SI INVESTITIL Directia Culturd, Sport, Turism Referitor la adresa dumneavoastrnr.531/66/25.01.2018, inregistrati la Directia Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Cireulatiei cu nr-1497/25.01.2018, va comunicdm ci transporturile aferente lucririlor a obiectivul ,Catedrala Mantuirii Neamului” din Calea 13 Septembrie nr.4-60, cu autovehiculele cu numerele de inmatriculare: =I 07 JEO IF 06 DDY BS6NAD -B76HWO B76HWS IF 99 PAZ, -B97JMC BOT JMB IF 75 PAZ. = IF 80 PAZ. IF 85 PAZ, IF 90 PAZ, -BS9TCT BoLTCT DB 56 NAD -B56NAD IF 11 PAZ, IF 22 PAZ, -B63 MTU B43 DIS B 86 TRN -B31TRN B49 TRN IF 44 PAZ, -B82NAD IF 55 PAZ, B96 PBZ <= IF 70 PAZ GJ39 wsT BS0NAD -B122NAD B107NAD BO64ZAX B02 LIU BO2JVV B94 VHR -DB 10 WHV AG 77 HOL, B390 ECO -IF 11 HAP IF 12 HAP IF 33 SYM -IF 1S HAP IF 16 HAP -BOIXCE, B02 XCE -B16PCM B25 LXS AR 77 HOL -B25LXT B2SLXZ, B26 XDF - B26 XDI - B76 PCE - B89 PCE - B48 SBB -BS4CNO - B67 PCE - IF 02. GIR -IF 11GMA - AG 66 HOL, 42 HAR -GI26 HAR -GJ40 MCF -B 444 BTU - GI87SCS -IF 01 YUE