You are on page 1of 1

LUXE

Bij diamanten heet het geen discount


Millennials betalen niet graag voor dure marketing, voorraden en tussenpersonen

Richard Smit lineshop worden nagebootst.’


Amsterdam Zelfs Amerikaanse millennials,
die vaak online kopen, kopen dia-
Noem het geen discountdiaman- manten vaker bij warenhuizen en
ten. De glimmers in de juwelen juweliers dan op internet.
van het Belgische Baunat mogen De vraag naar diamantjuwelen
dan een derde kosten van die van groeit nog wel, maar langzamer,
Cartier of Tiffany’s, ze zijn van ver- constateert Bain. De diamantsec-
gelijkbare kwaliteit en nu ook in tor heeft weinig in marketing ge-
een Amsterdamse showroom te investeerd, waardoor concurren-
bewonderen. tie van andere luxeproducten is
Het Belgische juwelenbedrijf toegenomen’, zegt Pauwels. Ze
groeit naar eigen zeggen 40% per verwacht dat fabrikanten en ver-
jaar door zich te richten op kopers kopers fors meer zullen gaan in-
die geen zin hebben om te beta- vesteren in marketing.
len voor dure marketing, hoge Daar kan de hele diamant-
winstmarges, voorraden en tus- markt van profiteren, ook de bud-
senpersonen. ‘Dat zijn vooral mil- getaanbieders. Daarvan is Baunat
lennials, geboren tussen pakweg niet de enige. Blue Nile, de Ameri-
1980 en 2000, die een mooi pro- kaanse pionier in onlineverkoop
duct willen en niet de immaterië- van diamanten, is ruim een jaar
le elementen die niets toevoegen geleden voor $ 500 mln verkocht
aan het product’, zegt mede- aan investeerders. Blue Nile han-
oprichter Stefaan Mouradian. teert het supermarktmodel: alle
Dat scheelt 60% tot 70% van de kwaliteiten en prijsklassen zijn er
kosten voor een verlovingsring of te koop. Dat geldt ook voor James
een hanger, zegt Mouradian. ‘We ‘Veel klanten zijn ver- sief btw kost. ‘Bij de grote markt tegen grenzen aanloopt. De Allen en het Chinese Zbird.
maken diamantjuwelen, maar de knocht aan service en de Parijse huizen kost een sieraad wereldwijde diamantmarkt is in Baunat is volgens Mouradian
belangrijkste kosten zijn de dia- persoonlijke ervaring in met een vergelijkbare steen al totaal $ 80 mrd groot, waarvan vol- anders dan deze onlineshops om-
manten. Die kopen we aan de een winkel.’ snel € 15.000. Kijk maar na.’ gens haar zo’n $ 30 mrd wordt ver- dat het zelf een merk is dat alleen
bron in.’ Die bron is India, waar FOTO: ISTOCK Bij de grootste diamantair van kocht door de luxe-aanbieders, hoogwaardige kwaliteit verkoopt.
zeker 90% van alle diamanten in Nederland, Gassan Diamonds, re- zoals Cartier, Van Cleef & Arpels, Het bedrijf heeft inmiddels een
de wereld wordt geslepen. ‘Wat ageert directeur Benno Leeser on- De Beers en Tiffany’s. ‘De online- omzet van € 7 mln, maar nog geen
wij doen is geen discount. Wij ge- gelovig. ‘Zoveel goedkoper kun- aanbieders hebben nu 10% tot winst. Dat is een keuze, zegt de
ven nooit kortingen, maar vinden nen ze niet zijn.’ Hij is ook niet 15% van de markt, maar de groei oud-bankier. Baunat investeert in
producten van concurrenten bang dat goedkopere, onlinedia- vlakt af.’ uitbreiding naar andere landen
crazy geprijsd.’ mantverkopers sterk zullen groei- Dat kan nog veranderen, aldus en in showrooms. De winst komt
Mouradian, die met Steven en. De ‘totale belevenis’ die een Pauwels. Maar ze denkt dat veel wel als het bedrijf wordt verkocht.
Boelens het Belgische merk in
‘Onlineaanbieders klassieke diamantair biedt, zal klanten voor deze luxeproduc- Dat kan snel zijn, zegt Mouradi-
2008 oprichtte in de Antwerp- hebben nu 10% dat voorkomen. ten toch verknocht zijn aan de ser- an, want er wordt al aan de deur
se diamantbuurt, geeft het voor- tot 15% van de Ook Veronique Pauwels, part- vice en de persoonlijke ervaring geklopt. ‘Het model is af. Straks,
beeld van een 18-karaats wit- ner bij adviesbedrijf Bain & Com- in een winkel, zoals een prachtige als we in een grote groep terecht-
gouden ring met een 1-karaat markt, maar de pany, denkt dat de groei van het verpakking en een mooi verhaal. komen, komen we boven de radar
diamant die bij hem € 4600 exclu- groei vlakt af’ budgetsegment van de diamant- ‘Dat kan maar beperkt in een on- en zal de groei nog harder gaan.’

pagina 15, 26-01-2018 © Het Financieele Dagblad