You are on page 1of 188

Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)

“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case


Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

ECRIS 2007 (EUROPEAID/123816/D/SER/RO)


CONTINUING THE AUTOMATION OF COURTS – DEVELOPMENT
OF THE ECRIS CASE MANAGEMENT SYSTEM

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

01/01/2015 379004764.doc Page 1


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

CUPRINS
CUPRINS.................................................................................................................................................................................2
TABELUL FIGURILOR UTILIZATE.................................................................................................................................6
1. DESCRIEREA SISTEMULUI ECRIS....................................................................................................................9
1.1 Înregistrarea dosarelor şi lucrărilor în sistem.....................................................................................10
1.2 Căutarea dosarelor şi lucrărilor introduse.........................................................................................10
1.3 Programarea diverselor activităţi...........................................................................................................11
1.4 Generarea de rapoarte statistice.............................................................................................................11
2. AUTENTIFICAREA ŞI ACCESUL UTILIZATORILOR................................................................................12
3. PAGINA INIŢIALĂ................................................................................................................................................13
3.1 Căutare documente...................................................................................................................................14
3.2 Căutare avansată.......................................................................................................................................16
4. ÎNREGISTRAREA DOSARELOR PENALE.....................................................................................................18
4.1 Detalii dosar..............................................................................................................................................22
4.1.1 Informaţii generale despre dosar.........................................................................................24
4.1.2 Istoric desemnare procurori la dosar...................................................................................27
4.1.3 Istoric efectuare urmărire penală.........................................................................................28
4.1.4 Istoric stadii urmărire penală şi soluţii în cauză................................................................29
4.1.5 Fapte.........................................................................................................................................33
4.1.6 Detalii faptă.............................................................................................................................35
4.1.7 Făptuitori, învinuiţi, inculpaţi..............................................................................................37
4.1.7.1 Masuri preventinte/Condamnari......................................................................................................40
4.1.7.2 Încadrare juridică.................................................................................................................................41
4.1.7.3 Măsuri asiguratorii...............................................................................................................................45
4.1.7.4 Date statistice pentru părţile din dosar..............................................................................................46
4.1.8 Alte părţi în cauză..................................................................................................................49
4.1.9 Persoane / Părţi vătămate / Părţi civile / Victime...........................................................51
4.1.10 Propuneri şi soluţii detaliate pentru fiecare făptuitor/învinuit/inculpat.....................53
4.1.11 Dosare de la organele de cercetare / urmărire penală şi instanţe..................................54
4.1.12 Documente referitoare la dosar............................................................................................56
4.1.12.1 Vize........................................................................................................................................................ 58
4.1.13 Cheltuieli judiciare şi amenzi...............................................................................................59
4.1.14 Plăţi...........................................................................................................................................60
4.1.15 Mişcare Dosar.........................................................................................................................61
4.1.16 Transferul dosarelor de la parchet în instanţă...................................................................63
4.1.17 Documente de la instanţe......................................................................................................64
4.1.18 Relaţii între dosare şi lucrări.................................................................................................65
4.1.19 Probaţiuni................................................................................................................................66
5. ÎNREGISTRAREA LUCRĂRILOR.....................................................................................................................68
5.1 Lucrări-Generale.......................................................................................................................................71
5.1.1 Detalii Lucrare........................................................................................................................71
5.1.1.1 Informaţii generale...............................................................................................................................72
5.1.1.2 Istoric soluţii/persoane desemnate....................................................................................................74

01/01/2015 379004764.doc Page 2


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

5.1.1.3 Documente referitoare la lucrare........................................................................................................75


5.1.1.4 Persoane referite în lucrare.................................................................................................................77
5.1.1.5 Relaţii cu alte lucrări/dosare..............................................................................................................78
5.1.1.6 Transfer lucrare către alt departament..............................................................................................79
5.2 Lucrări de tip Judiciar..............................................................................................................................81
5.2.1 Detalii Lucrare........................................................................................................................81
5.2.2 Informaţii generale.................................................................................................................82
5.2.3 Istoric soluţii/persoane desemnate.....................................................................................84
5.2.3.1 Părţi........................................................................................................................................................ 85
5.2.3.1.1 Măsuri preventive/Condamnări.............................................................................................................88
5.2.3.1.2 Încadrare juridică...................................................................................................................................89
5.2.3.2 Statistică.................................................................................................................................................92
5.2.3.3 Infracţiuni/Cauze civile......................................................................................................................93
5.2.3.4 Detalii probleme de drept...................................................................................................................94
5.2.3.5 Termene de judecată şi hotărâri ale instanţei....................................................................................95
5.2.3.6 Soluţii detaliate pentru fiecare parte implicată.................................................................................96
5.2.3.7 Dosare asociate.....................................................................................................................................98
5.2.3.8 Căi de atac declarate asupra hotărârilor luate în instanţă...............................................................99
5.2.3.9 Documente referitoare la lucrare......................................................................................................101
5.2.3.10 Persoane referite în lucrare...............................................................................................................102
5.2.3.11 Mişcare dosar......................................................................................................................................103
5.2.3.12 Relaţii cu alte lucrări/dosare............................................................................................................104
5.2.3.13 Transfer lucrare la alt departament..................................................................................................104
5.3 Lucrări – Petiţii, Sesizări, Cereri, Reclamaţii şi Memorii...............................................................105
5.3.1 Detalii lucrare........................................................................................................................105
5.3.1.1 Informaţii generale.............................................................................................................................106
5.3.1.2 Istoric soluţii/persoane desemnate..................................................................................................107
5.3.1.3 Documente referitoare la lucrare......................................................................................................108
5.3.1.4 Persoane referite în lucrare...............................................................................................................109
5.3.1.5 Relaţii cu alte lucrări/dosare............................................................................................................109
5.3.1.6 Transfer lucrare către alt departament............................................................................................110
6. LISTA DOSARELOR - CĂUTARE....................................................................................................................111
6.1 Versiunile dosarelor...............................................................................................................................113
6.2 Căutare versiuni dosare.........................................................................................................................115
6.3 Arhivarea dosarelor................................................................................................................................116
7. LISTA LUCRĂRILOR - CĂUTARE..................................................................................................................118
7.1 Arhivarea lucrărilor................................................................................................................................120
8. TRANSFERURI.....................................................................................................................................................123
8.1 Transferul dosarelor către parchete....................................................................................................123
8.2 Istoric transfer lucrări............................................................................................................................124
9. NR.UNICE..............................................................................................................................................................125
9.1 Introducere nr.unice...............................................................................................................................125
10. ALTE OPERAŢII...................................................................................................................................................127
10.1 Participare procurori în şedinţă...........................................................................................................127
10.2 Programare si participare procurori pe şedinţă................................................................................130
10.3 Programare procurori de serviciu........................................................................................................131

01/01/2015 379004764.doc Page 3


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

10.4 Înregistrare audienţe..............................................................................................................................132


10.5 Rapoarte şi situaţii..................................................................................................................................135
10.5.1 Rapoarte şi situaţii standard...............................................................................................135
10.5.1.1 Situaţia dosarelor în lucru cu inculpaţi arestaţi..............................................................................136
10.5.1.2 Lista avizelor solicitate/acordate.....................................................................................................136
10.5.1.3 Programare procurori de serviciu....................................................................................................137
10.5.1.4 Situaţia plângerilor în lucru..............................................................................................................137
10.5.1.5 Participarea procurorilor în şedinţele de judecată.........................................................................138
10.5.1.6 Programare si participare procurori pe sedinta..............................................................................139
10.5.1.7 Secţia UP - poziţii neînchise..............................................................................................................140
10.5.1.8 Secţia SUP - poziţii neînchise............................................................................................................140
10.5.1.9 Urmărirea dosarelor în lucru............................................................................................................140
10.5.1.9.1 SUP......................................................................................................................................................140
10.5.1.9.2 UP........................................................................................................................................................141
10.5.1.9.3 SCCOA................................................................................................................................................141
10.5.2 Rapoarte si Statistici Ad-Hoc..............................................................................................141
10.5.2.1 Lista de rapoarte ad-hoc salvate.......................................................................................................141
10.5.2.2 Referitoare la dosare penale..............................................................................................................142
10.5.2.3 Referitoare la documente din dosare penale...................................................................................146
10.5.2.4 Referitoare la părţi din dosare..........................................................................................................148
10.5.2.5 Referitoare la fapte.............................................................................................................................152
10.5.2.6 Referitoare la lucrări de judiciar.......................................................................................................156
10.5.2.7 Referitoare la lucrări de judiciar - Soluţii pronunţate de instanţă................................................159
10.5.2.8 Referitoare la lucrări de judiciar – Părţi...........................................................................................161
10.5.2.9 Referitoare la lucrări de rezolvare a petiţiilor.................................................................................165
10.5.2.10 Referitoare la lucrări generale...........................................................................................................169
10.5.2.11 Raport ad-hoc pentru primiri în audienţe.......................................................................................172
10.5.2.12 Lista rapoartelor construite până în prezent...................................................................................175
10.5.2.13 Raport pentru indicii existenţi..........................................................................................................175
10.5.3 Statistici generale..................................................................................................................176
10.5.3.1 Rapoarte generale...............................................................................................................................176
10.6 Situaţie NRP parte..................................................................................................................................176
10.7 Supervizare situaţii NRP.......................................................................................................................177
10.8 Schimbare parolă....................................................................................................................................178
10.9 Raport pentru schimbarea încadrărilor..............................................................................................179
11. GENERAREA ŞI EDITAREA ŞABLOANELOR CORESPUNZĂTOARE DOCUMENTELOR...........180
11.1 Principalele caracteristici ale editorului de şabloane......................................................................180
11.2 Interfaţa pentru generarea şabloanelor word...................................................................................180
11.3 Structura unui fişier şablon..................................................................................................................183
11.4 Administrarea documentelor editabile in ECRIS Prosecutors 2007.............................................183
11.5 Editarea unui şablon WORD................................................................................................................184
11.6 Configurearea editorului Microsoft Word pentru utilizarea modulului de editare
documente................................................................................................................................................186
11.7 Utilizarea editorului Microsoft Word pentru editarea de documente.........................................188
11.7.1 Adaugarea de documente la dosar....................................................................................188
11.7.2 Editarea documentelor........................................................................................................189

01/01/2015 379004764.doc Page 4


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

TABELUL FIGURILOR UTILIZATE


Figura 1. Autentificarea în sistem.........................................................................................................................................................12
Figura 2. Pagina iniţială......................................................................................................................................................................... 13
Figura 3. Căutare documente................................................................................................................................................................ 14
Figura 4. Căutare avansată.................................................................................................................................................................... 16
Figura 5. Înregistrarea dosarelor...........................................................................................................................................................18
Figura 6. Dosare create în baza unui document..................................................................................................................................20
Figura 7. Dosare create în baza unui alt dosar....................................................................................................................................20
Figura 8. Detalii dosar............................................................................................................................................................................ 22
Figura 9. Informaţii generale despre dosar..........................................................................................................................................24
Figura 10. Conexarea dosarelor.............................................................................................................................................................26
Figura 11. Dosare conexate....................................................................................................................................................................26
Figura 12. Istoric desemnare procurori la dosar.................................................................................................................................27
Figura 13. Istoric efectuare urmărire penală........................................................................................................................................28
Figura 14. Istoric stadii urmărire penală..............................................................................................................................................29
Figura 15. Selectarea organului sau instituţiei care a propus soluţia în cauză...............................................................................31
Figura 16. Fapte....................................................................................................................................................................................... 33
Figura 17. Detalii faptă........................................................................................................................................................................... 35
Figura 18. Făptuitori, învinuiţi, inculpaţi.............................................................................................................................................37
Figura 19. Măsuri preventive , condamnări.........................................................................................................................................40
Figura 20. Încadrarea juridică................................................................................................................................................................41
Figura 21. Mită, Avantaje, Foloase........................................................................................................................................................ 43
Figura 22. Mita........................................................................................................................................................................................ 43
Figura 23. Avantaje................................................................................................................................................................................. 44
Figura 24. Foloase................................................................................................................................................................................... 44
Figura 25. Măsuri asiguratorii............................................................................................................................................................... 45
Figura 26. Date statistice referitoare la părţi........................................................................................................................................46
Figura 27. Alte părţi în cauză................................................................................................................................................................49
Figura 28. Părţi vătămate, victime........................................................................................................................................................51
Figura 29. Propuneri şi soluţii............................................................................................................................................................... 53
Figura 30. Dosare de la organele de cercetare / urmărire penală şi instanţe...................................................................................54
Figura 31. Documente referitoare la dosar...........................................................................................................................................56
Figura 32. Vizare documente.................................................................................................................................................................58
Figura 33. Cheltuieli judiciare şi amenzi..............................................................................................................................................59
Figura 34. Plăţi amenzi şi cheltuieli judiciare......................................................................................................................................60
Figura 35. Mişcare dosar........................................................................................................................................................................ 61
Figura 36. Transferul documentelor..................................................................................................................................................... 62
Figura 37. Iniţiarea sau anularea transferului......................................................................................................................................62
Figura 38. Transferul dosarelor de la parchet în instanţă..................................................................................................................63
Figura 39. Documente primite de la instanţe.......................................................................................................................................65
Figura 40. Relaţii între dosare şi lucrări...............................................................................................................................................65
Figura 41. Probaţiuni.............................................................................................................................................................................. 66
Figura 42. Înregistrarea lucrărilor......................................................................................................................................................... 68
Figura 43. Lucrări create în baza unui document...............................................................................................................................69
Figura 44. Lucrări create în baza unui dosar.......................................................................................................................................70
Figura 45. Lucrări generale.................................................................................................................................................................... 71
Figura 46. Informaţii generale...............................................................................................................................................................72

01/01/2015 379004764.doc Page 5


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Figura 47. Istoric soluţii şi persoane desemnate..................................................................................................................................74


Figura 48. Documente referitoare la lucrare........................................................................................................................................75
Figura 49. Vizarea documetelor ataşate...............................................................................................................................................77
Figura 50. Persoane referite în lucrare..................................................................................................................................................77
Figura 51. Relaţii cu alte lucrări sau dosare.........................................................................................................................................78
Figura 52. Transferul lucrării către alt departament...........................................................................................................................79
Figura 53. Lucrări de tip judiciar...........................................................................................................................................................81
Figura 54. Informaţii generale...............................................................................................................................................................82
Figura 55. Consultare dosar asociat......................................................................................................................................................83
Figura 56. Părţi........................................................................................................................................................................................ 85
Figura 57. Selectarea penitenciarului....................................................................................................................................................87
Figura 58. Măsuri preventive condamnări...........................................................................................................................................88
Figura 59. Încadrare juridică..................................................................................................................................................................89
Figura 60. Detalii încadrare................................................................................................................................................................... 90
Figura 61. Mită........................................................................................................................................................................................ 90
Figura 62. Avantaje................................................................................................................................................................................. 91
Figura 63. Foloase................................................................................................................................................................................... 91
Figura 64. Informaţii statistice referitoare la părţi...............................................................................................................................92
Figura 65. Infracţiuni, cauze civile........................................................................................................................................................93
Figura 66. Detalii probleme de drept....................................................................................................................................................94
Figura 67. Termene de judecată şi hotărâri ale instanţei....................................................................................................................95
Figura 68. Soluţii detaliate pentru părţi...............................................................................................................................................96
Figura 69. Dosare asociate.....................................................................................................................................................................98
Figura 70. Căi de atac............................................................................................................................................................................. 99
Figura 71. Documente referitoare la lucrare......................................................................................................................................101
Figura 72. Documente referitoare la lucrare......................................................................................................................................102
Figura 73. Mişcare dosar asociat lucrării............................................................................................................................................103
Figura 74. R0elaţii cu alte lucrări sau dosare.....................................................................................................................................104
Figura 75. Transferul lucrării către alt departament.........................................................................................................................104
Figura 76. Lucrări de tipul – Petitii, Sesizari, Cereri, Reclamaţii si Memorii................................................................................105
Figura 77. Informaţii generale.............................................................................................................................................................106
Figura 78. Istoric persoane desemnate şi soluţii................................................................................................................................107
Figura 79. Documente referitoare la lucrare......................................................................................................................................108
Figura 80. Vizarea documentelor........................................................................................................................................................108
Figura 81. Persoane referite în lucrare................................................................................................................................................109
Figura 82. Relaţii cu alte lucrări sau dosare.......................................................................................................................................109
Figura 83. Transferul lucrării la un alt departament.........................................................................................................................110
Figura 84. Lista dosarelor..................................................................................................................................................................... 111
Figura 85. Căutarea versiunilor dosarelor.........................................................................................................................................115
Figura 86. Arhivarea dosarelor............................................................................................................................................................ 116
Figura 87. Dezarhivare dosare.............................................................................................................................................................117
Figura 88. Lista lucrărilor - căutare.....................................................................................................................................................118
Figura 89. Arhivarea lucrărilor............................................................................................................................................................120
Figura 90. Dezarhivarea lucrărilor...................................................................................................................................................... 122
Figura 91. Transferul dosarelor către parchete..................................................................................................................................123
Figura 92. Istoric transfer lucrări......................................................................................................................................................... 124
Figura 93. Introducerea numerelor unice...........................................................................................................................................125
Figura 94. Date statistice participare procurori în şedinţă...............................................................................................................127

01/01/2015 379004764.doc Page 6


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Figura 95. Date statistice participare la şedinţe.................................................................................................................................129


Figura 96. Programare si participare procurori pe sedinta..............................................................................................................130
Figura 97. Programare procurori de serviciu.....................................................................................................................................131
Figura 98. Înregistrare audienţe.......................................................................................................................................................... 133
Figura 99. rapoarte şi situaţii...............................................................................................................................................................135
Figura 100. Situaţia dosarelor în lucru cu inculpaţi arestaţi............................................................................................................136
Figura 101. Lista avizelor solicitate sau acordate..............................................................................................................................136
Figura 102. Programarea procurorilor de serviciu............................................................................................................................137
Figura 103. Situaţia plângerilor în lucru.............................................................................................................................................138
Figura 104. Participarea procurorilor în şedinţele de judecată........................................................................................................138
Figura 105. Programarea şi participarea procurorilor pe şedinţe...................................................................................................139
Figura 106. Rapoarte ad-hoc salvate...................................................................................................................................................141
Figura 107. Rapoarte ad-hoc referitoare la dosarele penale.............................................................................................................144
Figura 108. Rapoarte ad-hoc referitoare la documentele din dosarele penale...............................................................................146
Figura 109. Rapoarte ad-hoc referitoare la părţile din dosare.........................................................................................................150
Figura 110. Rapoarte referitoare la fapte............................................................................................................................................153
Figura 111. rapoarte referitoare la lucrări de tip judiciar.................................................................................................................158
Figura 112. Rapoarte referitoare la soluţii pronunţate de instanţă.................................................................................................159
Figura 113. Referitoare la lucrări de judiciar – Părţi.........................................................................................................................163
Figura 114. Rapoarte referitoare la lucrări de rezolvare a petiţiilor................................................................................................166
Figura 115. Rapoarte referitoare la lucrări generale..........................................................................................................................170
Figura 116. Raport ad-hoc pentru primiri în audienţe.....................................................................................................................172
Figura 117. Lista rapoartelor construite până în prezent.................................................................................................................175
Figura 118. Raport pentru indicii existenţi........................................................................................................................................175
Figura 119. Situaţie NRP parte............................................................................................................................................................177
Figura 120. Supervizare situaţii NRP.................................................................................................................................................177
Figura 121. Schimbarea parolei........................................................................................................................................................... 178
Figura 122. Raport pentru schimbarea încadrărilor..........................................................................................................................179
Figura 123. Pagina iniţiala a interfeţei pentru generarea şabloanelor............................................................................................181
Figura 124. Utilitarul folosit la generarea documentelor şablon.....................................................................................................181
Figura 125. Descrierea parametrilor...................................................................................................................................................182
Figura 126. Asocierea unui şablon cu un document local................................................................................................................182
Figura 127. Structura documentului şablon.......................................................................................................................................183
Figura 128. Bara de instrumente „Forms”..........................................................................................................................................184
Figura 129. Adăugarea unui nou câmp în şablon.............................................................................................................................185
Figura 130. Stabilirea denumirii câmpului........................................................................................................................................186
Figura 131. Configurarea modelului de securitate Word.................................................................................................................188
Figura 132. Editarea documentelor.....................................................................................................................................................189

01/01/2015 379004764.doc Page 7


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

1. DESCRIEREA SISTEMULUI ECRIS


Scopul principal al sistemului este acela de a gestiona informaţiile despre dosarele şi documentele
referitoare la dosare din cadrul unei structuri a Misterului Public de pe teritoriul României. Totodată sistemul
este prevăzut şi cu facilităţi pentru planificarea diverselor activităţi din cadrul unei asemenea instituţii.
ECRIS permite înregistrarea operaţiilor efectuate în mod real cu dosarele şi documentele. Dintre
aceste operaţii pot fi enumerate: înregistrarea noilor dosare de urmărire penală, înregistrarea părţilor implicate,
înregistrarea lucrărilor şi a documentelor incluse, etc. Dintre facilităţile de planificare a diverselor activităţi
oferite de sistemul ECRIS se pot enumera: programarea procurorilor pe şedinţa de judecată de la instanţă,
programarea procurorilor de serviciu desemnaţi să primească spre rezolvare petiţii, plângeri şi sesizări sau să
primească audienţe.
Fiind un sistem conceput pe arhitectură web based, ECRIS are avantajul că oferă posibilitatea
accesului concurent la informaţie. Mai mult decât atât, activităţile de înregistrare a informaţiei în sistem sunt
efectuate într-o manieră cooperantă. De informaţiile introduse de către o persoană pot beneficia toţi ceilalţi
utilizatori ai sistemului care posedă dreptul de acces la acea informaţie.
Un alt avantaj al sistemului este acela că prin eliminarea redundanţei anumitor operaţii reduce riscul
apariţiei erorilor. Spre exemplu, numele unei persoane, odată introdus în sistem, este acelaşi indiferent de
documentul în care va apărea eliminându-se astfel riscul apariţiei unor erori
Tot ca un avantaj al sistemului ECRIS menţionăm şi faptul că acesta este capabil să genereze situaţii
statistice standard, operaţie extrem de laborioasă atunci când este efectuată manual. De asemenea el este
capabil să extragă din baza de date şi să prezinte într-o formă comprehensibilă, diverse informaţii statistice
despre dosarele, lucrările, documentele, persoanele şi infracţiunile sau cauzele civile ce au fost înregistrate în
sistem.
Sistemul este gândit să funcţioneze la scară naţională, şi să ofere accesul rapid la informaţie indiferent
de locul în care aceasta se găseşte. Un utilizator al sistemului ECRIS, având suficiente drepturi de acces, poate
interoga baza de date a oricărei locaţii în care se găseşte implementat ECRIS spre a-şi extrage informaţiile
despre un anumit caz, de care el are nevoie.
Termenul de „document ataşat” în accepţiunea ECRIS desemnează un set de metatdate care descriu un
document care poate fi sau nu ataşat la un dosar sau lucrare. Câteva exemple de documente pot fi: adresele,
comunicările, rezoluţiile, ordonanţele, rechizitoriul etc.
Pentru anumite tipuri de documente este posibilă înregistrarea şi a conţinutului lor, pe lângă datele
de identificare. Acest lucru este valabil numai pentru acele documente al căror conţinut poate fi organizat pe
baza unui şablon (model, tipizat). Adresele sunt cel mai bun exemplu. Sistemul ECRIS este capabil să
reproducă oricând un asemenea document pe baza informaţiilor stocate despre conţinutul şi modelul lui.
Trebuie menţionat faptul că setul de asemenea documente nu este unul fix. El poate fi extins de către personalul
ce administrează sistemul ECRIS la nivelul DETI-PICCJ.
Anterior a fost menţionat conceptul de „drepturi de acces”. În sistemul ECRIS fiecare utilizator are
alocat, de către administratorul de sistem, un set de drepturi de acces la informaţiile din baza de date. Astfel
pentru fiecare utilizator în parte se poate specifica ce acţiuni (operaţii) şi în care anume interfeţe are voie să facă.
Spre exemplu unui utilizator cu rol de dactilograf i se poate îngrădi dreptul de a modifica informaţiile dintr-un
dosar. El are dreptul doar să editeze diverse documente, însă poate consulta (vizualiza) şi alte informaţii. Sau i
se poate elimina chiar şi dreptul de consultare, în acest caz el nemaiputând să acceseze anumite interfeţe ale
sistemului.
Mai trebuie menţionat şi faptul că sistemul este prevăzut cu un mecanism de înregistrare a operaţiilor
efectuate de către utilizatori. Administratorul de sistem poate determina oricând dacă un utilizator a folosit o
anumită interfaţă a ECRIS-ului la un moment dat şi care au fost datele tranzacţionate în acel moment.

01/01/2015 379004764.doc Page 8


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

1.1 Înregistrarea dosarelor şi lucrărilor în sistem


Pentru a introduce în sistem un dosar sau o lucrare trebuie parcurse câteva etape. Prima etapă este
constituită din specificarea câtorva informaţii definitorii cum ar fi numărul dosarului/lucrării, data când se
formează, stadiul în care se află, procurorul desemnat să se ocupe, etc. De asemenea mai sunt solicitate şi
informaţii despre documentul sau după caz a dosarului , care a iniţiat formarea dosarului/lucrării.

Toate aceste informaţii sunt introduse utilizând interfaţa accesibilă din meniul principal, secţiunea
„DOSARE/LUCRĂRI”, opţiunea „Înregistrare dosar” respectiv „Înregistrare lucrare”. După completarea
casetelor de editare şi selectarea valorilor dorite din listele de selecţie, utilizatorul va apăsa butonul „Adaugă”
pentru a crea un nou dosar. Crearea cu succes a unui nou dosar este adusă la cunoştinţa utilizatorului printr-un
mesaj scris cu culoarea verde în partea de sus a ferestrei. În caz de eşec, este afişat un mesaj scris cu culoarea
roşie. Dacă eşecul s-a datorat necompletării unor câmpuri strict necesare atunci acestea vor fi scrise cu culoarea
roşie, astfel încât utilizatorul să poată identifica rapid eroarea.
În acest moment în sistem este înregistrat un dosar având datele de identificare specificate. În caz că
acest dosar a fost introdus din greşeală sau sunt identificate valori eronate ale informaţiilor de identificare,
dosarul poate fi eliminat din sistem pentru ca apoi să fie reintrodus în mod corect. Pentru aceasta, se selectează
dosarul din lista aflată în partea de jos a ferestrei iar apoi se apasă butonul „Şterge”. Efectuarea cu succes a
ştergerii este adusă la cunoştinţa utilizatorului prin afişarea unui mesaj scris cu culoarea verde în partea
superioară a ferestrei.
După crearea dosarului/lucrării este posibilă completarea informaţiilor suplimentare cum ar fi: părţile
implicate, infracţiunile/cauzele civile ce constituie obiectul cazului, documentele referitoare la dosar,
propunerile şi soluţiile date, date privind traseul dosarului între diverse instituţii şi altele.
Comportamentul prezentat mai sus este un comportament standard pentru toate interfeţele din cadrul
sistemului ECRIS. Pentru informaţii mai detaliate despre modul în care se operează cu o anumită interfaţă
poate fi consultat manualul de utilizare a aplicaţiei.

1.2 Căutarea dosarelor şi lucrărilor introduse


Pentru a putea accesa informaţiile detaliate despre un dosar acesta trebuie mai întâi să fie identificat
în colecţia de dosare înregistrate în sistem.
Accesarea paginii cu detalii despre un dosar sau lucrare se poate face prin utilizarea opţiunii „Listă
Dosare” (sau „Listă Lucrări”) din meniul principal, secţiunea „DOSARE/LUCRĂRI”, urmată de selectarea
dosarului dorit din lista aflată partea inferioară a ferestrei. Pentru restrângerea acestei liste se pot folosi criteriile
de căutare din această fereastră. Se completează criteriile de căutare dorite şi se apasă butonul „ Caută”.
Sistemul va afişa în listă doar dosarele care corespund criteriilor specificate. Spre exemplu, dacă se doreşte
afişarea numai a dosarelor create în luna iunie a anului 2002 şi repartizate unui anumit procuror, se vor
completa câmpurile referitoare la data creării după care se va selecta din listă procurorul desemnat şi se va
apăsa butonul „Caută”. Sistemul va returna o listă cu toate dosarele ce corespund acestor criterii . Se selectează
dosarul dorit din listă si astfel se accesează interfaţa cu detalii despre dosar.
Fereastra cu detaliile despre dosar/lucrare este organizată pe secţiuni, fiecare secţiune având un scop
bine definit. Astfel, există secţiuni referitoare la părţile implicate, la faptele ce constituie obiectul cazului, la
documentele din dosar şi aşa mai departe. Existenţa informaţiilor în secţiunea respectivă este indicată de o
săgeată în partea dreaptă a tabului, la apăsarea căreia tabul se extinde şi informaţia relevantă poate fi
vizualizată. Fiecare asemenea secţiune este prevăzută cu un buton „Modifică”. Apăsarea acestui buton conduce
la afişarea interfeţei corespunzătoare. Astfel, dacă se apasă butonul „Modifică” din secţiunea „Fapte” se
accesează interfaţa cu ajutorul căreia se pot introduce sau gestiona informaţii cu privire la infracţiunile sau
cauzele civile ce formează obiectul dosarului respectiv.
Pentru mai multe informaţii privind modul de introducere al informaţiilor detaliate despre un dosar se
poate consulta manualul de utilizare a aplicaţiei.

01/01/2015 379004764.doc Page 9


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

In urma selectarii criteriilor de cautare , sub formular, se va afisa o lista de inregistrari.


Din listă se pot selecta înregistrări deja existente pentru a fi modificate, completate sau şterse. Listele
pot fi ordonate apăsând unul din butoanele din dreptul numelui fiecărei coloane. La o primă apăsare lista se va
ordona crescător după acea coloană, butonul indicând o săgeată orientată în sus. La o a doua apăsare ordinea
va deveni descendentă după acea coloană butonul indicând o săgeată orientată în jos. O a treia apăsare face ca
lista să nu mai fie ordonată după acea coloană. Listele pot fi ordonate numai după o singură coloană.
Asemănător se face căutarea lucrărilor deja introduse, cu ajutourul opţiunii „Listă lucrări”.

1.3 Programarea diverselor activităţi


Folosind opţiunea „Programare procurori pe şedinţă” din meniul principal, secţiunea „ALTE
OPERAŢII” se poate înregistra în sistemul ECRIS programarea procurorilor desemnaţi să participe în
şedinţele instanţelor. De asemenea pot fi înregistrate informaţii cu privire la procurorii desemnaţi să primească
cereri, petiţii, sesizări etc., prin accesarea opţiunii „Programare procurori de serviciu”.
Folosind opţiunea „Date statistice participări in ședințe ” din meniul principal, secţiunea „ALTE
OPERAŢII” se pot înregistra în sistemul ECRIS informaţii despre participarea procurorilor la ședin țele de
judecată.
Folosind opţiunea „Înregistrare audienţe” din meniul principal, secţiunea „ALTE OPERAŢII” se pot
aloca procurorii care primesc audienţe şi se pot gestiona informaţii despre tipul şi soluţionarea audienţelor
precum şi persoanele audiate.

1.4 Generarea de rapoarte statistice

Interfaţa din cadrul căreia se pot genera statisticile poate fi accesată din meniul principal opţiunea
„Rapoarte şi Situaţii” din secţiunea „ALTE OPERAŢII”.
Sunt disponibile situaţii statistice standard precum şi interfeţe pentru extragerea de informaţii
referitoare la dosare, documente, părţi, fapte, lucrări.
Situaţiile statistice standard (secţiunea statistici generale din interfaţa rapoarte şi situaţii) nu pot fi
generate decât în forma în care au fost proiectate. Nu pot fi configurate să ofere numai anumite informaţii, sau
să ofere alte informaţii decât cele care au fost prevăzute.
Rapoartele statistice Ad-Hoc pot fi configurate din interfeţele asociate astfel încât să ofere numai
anumite informaţii. Spre exemplu poate fi interogată baza de date cu scopul identificării dosarelor care au ca
obiect o anumită infracţiune/cauză civilă, sau se poate obţine numărul dosarelor în care una dintre părţi era
minoră.
Este disponibilă o gamă extrem de largă de criterii de configurare a acestor rapoarte statistice Ad-Hoc.
Odată generate aceste rapoarte pot fi salvate (criteriile sunt salvate) şi ulterior poate fi generat un nou raport pe
baza acestor criterii.
Rapoartele pot fi imprimate. Pentru statisticile standard este posibilă şi imprimarea lor pe mai multe
pagini A4.
Sistemul ECRIS poate utiliza datele statistice ale unei instituţii la o instituţie superioară din punct de
vedere ierarhic în vederea agregării lor acolo. Astfel o instituţie poate genera statistici standard care să includă
informaţii colectate de la instituţiile subordonate ei.

01/01/2015 379004764.doc Page 10


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

2. AUTENTIFICAREA ŞI ACCESUL UTILIZATORILOR

Figura 1. Autentificarea în sistem

Accesul utilizatorilor se face în urma autentificării acestora în cadrul sistemului. Pentru fiecare
utilizator, administratorul sistemului va crea un nume de utilizator şi o parolă necesare accesării resurselor
aplicaţiei ECRIS Prosecutors 2007. În cazul în care întâmpinaţi dificultăţi la autentificarea şi accesul aplicaţiei,
contactaţi administratorul. După un umăr de trei încercări nereuşite de autententificare, contul utilizat se
blochează.
În vederea autentificării, utilizatorul va introduce numele de utilizator şi parola furnizate în
câmpurile dedicate (Utilizator, Parolă) şi va apăsa butonul „Intră”.
În partea de sus a paginii sunt afişate instituţia curentă şi versiunea aplicaţiei. Versiunea curentă a
aplicaţiei la instalare este 3.3.0.5

01/01/2015 379004764.doc Page 11


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

3. PAGINA INIŢIALĂ

Figura 2. Pagina iniţială

Descriere.
Pagina iniţială este structurată în secţiuni pentru accesul facil la resursele disponibile în cadrul aplicaţiei.
 Ultimele dosare introduse (sau ultimele lucrări introduse) în funcţie de tipul departamentului
(penal sau judiciar)– secţiunea conţine informaţii referitoare la ultimele dosare introduse, numărul
dosarului, data înregistrării şi stadiul anchetei. Asemănător pentru lucrări.
 Măsuri preventive care expiră - sunt afişate informaţii referitoare la măsurile preventive care expiră şi
detalii precum numărul dosarului, data expirării măsurii preventive şi numărul măsurilor preventive.
 Dosare la motivat cu arestaţi cărora le expiră termenul - secţiunea conţine informaţii referitoare la
dosarele venite de la instanţele de judecată, care sunt la motivat, care au persoane arestate şi al căror
termen expiră. Informaţiile se introduc în interfata „Mişcare dosar atatşat” pentru lucrările de judiciar.
 Programări procurori de serviciu pentru următoarele zile - Secţiunea conţine informaţii despre
programarea procurorilor de serviciu pentru următoarele zile. Sunt afişate informaţii precum data, ziua
şi numele procurorilor.
În cazul în care un utilizator are drepturi de acces pentru mai multe departamente, acesta poate schimba
departamentul curent din meniul aflat în partea superioară din dreapta paginii .

01/01/2015 379004764.doc Page 12


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

3.1 Căutare documente

Figura 3. Căutare documente

Descriere.
Interfaţa permite căutarea documentelor incluse în dosarele şi lucrările înregistrate în instanţa curentă.
Câmpuri.
 Tip document: se va selecta din listă tipul documentului
 Data iniţială – se va selecta/ introduce data iniţială a intervalului în care a fost creat documentul .
 Data finală - se va selecta/ introduce data finală a intervalului în care a fost creat documentul .
 Dosar – se va selecta dacă se doreşte căutarea documentelor incluse în dosare
 Lucrare - se va selecta dacă se doreşte căutarea documentelor incluse în lucrări
 Număr în registru – se completează numărul documentului căutat din registrul în care a fost înregistrat
 Număr la sursă – se completează numărul documentului primit la instituţia care l-a emis
 Instituţia emitenta – instituţia de unde provine documentul
 Intern – se va selecta dacă se doreşte căutarea documentelor de tip „Intern”
 Extern - se va selecta dacă se doreşte căutarea documentelor de tip „Extern”

01/01/2015 379004764.doc Page 13


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

 În baza de date curentă - Se va selecta dacă se doreşte căutarea documentelor în baza de date curentă
 Arhivă – Se va selecta dacă se doreşte căutarea documentelor în arhivă
 Ambele - Se va selecta dacă se doreşte căutarea documentelor în baza de date curentă şi arhivă
 Caută în documente – Se vor căuta cuvinte semnificative conţinute în textul documentelor

Butoane.
 Caută – efectuează căutarea documentelor în funcţie de criteriile specificate şi afişează lista
rezultatelor
 Initializare parametrii - resetează criteriile de căutare introduse / selectate anterior.
Căutarea după un anumit tip de document va afişa lista inregistrarilor ordonată pe ani, descrescător. Din listă
se pot selecta înregistrări deja existente pentru a fi modificate, completate sau şterse
Listele pot fi ordonate apăsând unul din butoanele din dreptul numelui fiecărei coloane.
-la o primă apăsare lista se va ordona crescător după acea coloană butonul indicând o săgeată
orientată în sus.
-la o a doua apăsare ordinea va deveni descrescător după acea coloană butonul indicând o săgeată
orientată în jos.
-o a treia apăsare face ca lista să nu mai fie ordonată după acea coloană. Listele pot fi ordonate numai
după o singură coloană.

01/01/2015 379004764.doc Page 14


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

3.2 Căutare avansată

Figura 4. Căutare avansată

Descriere.
Interfaţa permite căutarea avansată a dosarelor şi lucrărilor înregistrate în instalarea curentă.
Câmpuri.
 Dosar – se va selecta dacă se doreşte căutarea informaţiilor incluse în dosare
 Lucrare - se va selecta dacă se doreşte căutarea informaţiilor incluse în lucrări
 De la data – se va selecta/ introduce data iniţială a intervalului în care a fost creat dosarul sau lucrarea.
 Până la data - se va selecta/ introduce data finală a intervalului în care a fost creat creat dosarul sau
lucrarea .
 Altă parte – se va selecta calitatea părţii (secţiunea „Alte părţi” în dosare penale) în funcţie de care se va
efectua căutarea dosarelor sau lucrărilor
 Tip - se va selecta tipul părţii în funcţie de care se va efectua căutarea dosarelor sau lucrărilor
 Tip înregistrare - se va selecta tipul de identificare al părţii (CNP, CUI, etc)
 Număr identificare – Se va completa numărul de identificare al părţii (CNP, CUI, etc)

01/01/2015 379004764.doc Page 15


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

 Numele, Iniţiala, Prenumele – Se vor completa datele de identificare a părţilor


(făptuitori/învinuiţi/inculpaţi, persoane/părţi vătămtae, alte părţi în dosare penale, parţi în dosarele
ataşate lucrărilor de judiciar), căutarea dosarelor şi a lucrărilor de judiciar se va efectua în funcţie de
nume, iniţială şi prenume
 Înregistrat în – se va selecta registrul în care a fost înregistrat dosarul sau lucrarea
 Număr la sursă – se va completa numărul la sursă al documentului care a generat dosarul/lucrarea
o De la data – se va selecta/ introduce data iniţială la sursă a intervalului în care a fost creat
documentul de bază .
o Până la data - se va selecta/ introduce data finală la sursă a intervalului în care a fost creat
creat documentul de bază .
 Instituţie emitentă a documentului de bază – Selecţia Instituţiei (eventual a secţiei) care a generat
documentul de bază
 sau (secţie) – se va completa secţia instituţiei selectate în cazul în care aceasta nu se găseşte în meniul
de selecţie dar a fost introdusă în dosarele/lucrările migrate.
 În baza de date curentă - Se va selecta dacă se doreşte căutarea documentelor în baza de date curentă
 Arhivă – Se va selecta dacă se doreşte căutarea documentelor în arhivă
 Ambele - Se va selecta dacă se doreşte căutarea documentelor în baza de date curentă şi arhivă
 Căutare aproximativă- se va selecta daca se doreşte căutarea după cuvinte asemănătoare (de exemplu
numele cu şi fără diacritice), cu alte cuvinte se aplică criterii de căutare “fuzzy search”.
Butoane.
 Caută – efectuează căutarea dosarelor sau lucrărilor în funcţie de criteriile specificate şi
afişează lista rezultatelor
 Initializare parametri - resetează criteriile de căutare introduse / selectate anterior.

01/01/2015 379004764.doc Page 16


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

4. ÎNREGISTRAREA DOSARELOR PENALE

Figura 5. Înregistrarea dosarelor

Descriere. Crearea unui nou dosar penal. Permite introducerea datelor esenţiale privitoare la dosarul
înregistrat. Conţine pe lângă formularul de introducere a datelor despre noul dosar înregistrat şi o lista cu
legături rapide către pagina cu detalii a dosarelor deja înregistrate.
Poate fi accesată din orice fereastra, din meniul de sus, butonul „Înregistrare Dosare”.
În decursul operaţiei de adăugare a unui dosar sistemul popune următorul număr corespunzător înregistrărilor
din registrul penal, cu alte cuvinte cel mai mare număr generat în anul curent (ex.2010) + 1(pasul de
incrementare). De exemplu, sistemul propune numărul local 200/D/P/2010 şi numărul naţional
200/1/P/2010. Utilizatorul poate modifica manual numărul local în 5000/D/P/2008, dorind să introducă un
dosar penal dintr-o perioadă anterioară, care nu a fost introdus. Desigur utilizatorul introduce data corecta a
dosarului. Dacă criteriul unicităţii este respectat şi numerele nu există în baza de date, la apasarea butonului
“Adaugă” sistemul salvează dosarul, înlocuind componenta “numerică” şi data numărului naţional unic cu
componenta “numerică” şi data a numărului local tastat de utilizator. În final este salvat ca dosar având
numărul local 5000/D/P/2008 şi numărul naţional 5000/1/P/2008.
Atenţie: în permanenţă numărul în registru este corelat cu anul datei creării dosarului. Acestea dau unicitatea
dosarului în instalarea locala şi în funcţie de aceste valori se generează corect numărul în registrul penal şi
numărul unic naţional. Dacă în exemplul de mai sus data propusă de sistem (ex. 10.03.2010) nu a fost

01/01/2015 379004764.doc Page 17


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

modificată pentru a corespunde datei creării dosarului 5000/P/2008 (ex.25.11.2008) următorul număr propus
de sistem va fi 5001/P/2010.
Numărul naţional unic: reprezintă un identificator unic la nivel naţional al unui dosar penal şi conform
algoritmilor utilizati de sistemul ECRIS v3, va fi păstrat pe toată durata de viaţă a unui dosar. Acesta este are
următoarea structură: nr/identificator registru penal/P/an.
 nr – secvenţă incrementată cu pas=1 din numărul generat în registrul penal;
 identificator registru penal – cod unic numeric asociat fiecărui registru penal din Ministerul
Public – corespunzător fiecărei structuri de parchet care înregistrează dosare penale: ex: Secţia de
urmărire penală şi criminalistică din P.I.C.C.J. are identificator registru penal=76;
 /P/ - indică faptul că dosarul aparţine Ministerului Public (nu este dosar de instanţă);
 an – anul creării dosarului
Numarul national unic se va pastra, daca se vor efectua transferuri în format electronic ale dosarului între
parchete/departamente, dar va fi asociat cu un număr în registrul penal al parchetului (departamentului)
destinaţie, după regula obişnuită de alocare a numerelor în registrul penal. Numărul naţional unic odată
generat nu se modifică manual. Transferul dosarelor la instanţa de judecată şi versionarea dosarelor
transferate între parchete se face pe baza numărului naţional unic.

Câmpuri.
 Registru (selecţie din listă predefinită bazată pe lista de tipuri de registre) - registrul în care se
înregistrează dosarul - implicit registrul penal definit ca atare în partea de administrare cu opţiunea
„înregistrează dosare penale”.
 Numărul dosarului (text) – numărul complet al noului dosar. Se va introduce în formatul
NNN/XXX/AAAA (număr/nume scurt registru/an). Anul din componenţa numărului de dosar trebuie
să coincidă cu anul din data dosarului, În caz contrar se alterează secvenţa de generare a numerelor în
registru, respectiv a numerelor unice.
 Data dosarului (dată calendaristică în format zz/ll/aaaa) – data creării dosarului în instituţia curentă.
Câmpul este precompletat cu data curentă. Se va modifica daca se doreşte înregistrarea unor dosare mai
vechi. Întotdeauna trebuie sa coincidă anul specificat in numărul dosarului cu anul din data dosarului.
 Mod de sesizare (selecţie din listă predefinită bazată pe lista de modalităţilor de sesizare a parchetului) –
se va alege din listă modul in care a fost sesizat parchetul pentru dosarul curent;
 Stadiu - se va alege din lista stadiul în care se află dosarul nou creat
 Data de început a stadiului (dată calendaristică în format zz/ll/aaaa) - se completează cu data la care a
început stadiul ales.
 Supraveghere poliţie/Urmărire penală proprie – se va selecta una din cele doua opţiuni prin bifarea
căsuţei corespunzătoare (valoarea implicită a acestui radio buton se stabileste în partea de administrare)
 Procuror desemnat – se va selecta din listă procurorul care va instrumenta dosarul nou creat
 Termen de soluţionare (dată calendaristică în format zz/ll/aaaa) – se va completa cu data stabilită
pentru soluţionarea dosarului
 Instrucţiuni – se completează, daca este cazul, cu scurte precizări cu privire la soluţionarea dosarului
 Desemnat de către – se va selecta din listă procurorul care a făcut desemnarea
 Sesizare făcută de– se va completa cu numele persoanei care face sesizarea
 Organul de cercetare prim sesizat – organul de cercetare (parchet, poliţie sau organ special de cercetare)
care a fost prima dată sesizat
 Data sesizării primului organ (dată calendaristică în format zz/ll/aaaa) – data la care a fost prima dată
sesizat un organ de cercetare. Aceasta este luată în considerare la calculul indicatorilor de operativitate
din statistică.
 Instituţia prim sesizată – alta decât un organ de cercetare (ex. Preşedinţia României)
 Data sesizării instituţiei (dată calendaristică în format zz/ll/aaaa) – data la care a fost prima dată sesizat
o instituţie (alta decât un organ de cercetare)

01/01/2015 379004764.doc Page 18


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

 Creat în baza – se alege din listă modul de creare a dosarului fie pe baza unui document fie pe baza
dosarului creat de organul de urmărire penală sau trimis de instanţă. În funcţie de opţiunea aleasă
formularul va fi afişat în continuare diferit:

o Pentru un dosar creat pe baza unui document:

Figura 6. Dosare create în baza unui document


 Înregistrat în – se va alege registrul în care se înregistrează documentul (implicit
registrul penal)
 Cu numărul – se completează numărul pe care documentul l-a primit în registrul
selectat (implicit numărul registrului penal)
 Tip document – se va selecta din lista predefinită cu tipuri de documente, documentul
pe baza căruia se creează dosarul
 De la – se selectează din lista predefinită cu tipuri de instituţii, instituţia de la care
provine documentul ales
 Sau – daca nu regăsim instituţia sursă a documentului în lista predefinită sau
documentul nu provine de la o instituţie, atunci se va completa numele
persoanei/instituţiei în caseta de jos

o Pentru un dosar creat în baza unui dosar:

Figura 7. Dosare create în baza unui alt dosar


 Număr primire – se completează cu numărul dat dosarului primit
 Data (dată calendaristică în format zz/ll/aaaa) – se completează cu data la care dosarul
a fost primit în instituţia curentă
 Instituţie – se va alege instituţia sursă a dosarului primit
 Persoana de contact – se poate completa, opţional, cu numele persoanei de contact de
la instituţia sursă a dosarului primit
Butoane.

01/01/2015 379004764.doc Page 19


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

 Adaugă – adaugă dosarul nou în baza de date, împreună cu toate informaţiile legate de el, introduse în
formular. După apăsarea butonului, dosarul nou va apărea în lista din partea de jos a paginii. ATENTIE!
Dacă după completarea datelor în formular veţi părăsi pagina fără apăsarea butonului de adăugare,
datele completate se vor pierde.

01/01/2015 379004764.doc Page 20


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

4.1 Detalii dosar

Figura 8. Detalii dosar

01/01/2015 379004764.doc Page 21


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Descriere. Fereastra „Detalii despre dosar” prezintă într-o formă centralizată informaţiile conţinute în baza de
date referitoare la un dosar anume. Acestea pot fi vizualizate rapid prin acţionarea butonului „Fişa dosar”. Este
împărţită în secţiuni, fiecare secţiune putând fi vizualizată prin apăsarea săgeţii (afişată dacă există informaţii)
şi accesată prin apăsarea butonului „Modifică” de pe linia de titlu a secţiunii respective. În acest mod se pot
introduce şi actualiza datele fiecărei secţiuni în parte.
Fiecărei secţiuni îi corespunde o fereastra, acestea având câteva caracteristici comune:
o Legătura rapidă cu pagina principală „Detalii dosar”. În partea superioară a fiecărei pagini este
scris numărul dosarului curent cu litere mari şi îngroşate. Prin apăsarea acestui număr se
revine întotdeauna la pagina curentă cu „Detalii dosar”
o Formularul de introducere a datelor cu mai multe câmpuri dintre care unele sunt obligatoriu
de completat altele sunt opţionale. De asemenea, formularele conţin butoane care execută
comanda scrisă pe ele.
o sub formularul de introducere a datelor se afla o listă cu înregistrările deja făcute în secţiunea
respectivă. Din această listă se pot selecta înregistrări deja existente pentru a fi modificate,
completate sau şterse. Listele pot fi ordonate apăsând unul din butoanele din dreptul numelui
fiecărei coloane. La o primă apăsare lista se va ordona crescător după acea coloană butonul
indicând o săgeată orientată în sus. La o a doua apăsare ordinea va deveni descendentă după
acea coloană butonul indicând o săgeată orientată în jos. O a treia apăsare face ca lista să nu
mai fie ordonată după acea coloană. Listele pot fi ordonate numai după o singură coloană.

Notă. Pentru trecerea rapidă la pagina de detalii a unui alt dosar se poate completa câmpul numar dosar de sub
titlul paginii si apăsa butonul „Alegeţi”.

01/01/2015 379004764.doc Page 22


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

4.1.1 Informaţii generale despre dosar

Figura 9. Informaţii generale despre dosar

Descriere. Secţiunea „Informaţii generale despre dosar” poate fi accesată din fereastra de detalii despre dosar
prin apăsarea butonului „Modifică”. Permite introducerea/modificarea unor date generale ale dosarului.

Câmpuri.
-------------------------------- Informaţii generale-------------------------------------

 Număr dosar – numărul dosarului curent. Din această pagină se pot opera modificări asupra acestui
număr.

01/01/2015 379004764.doc Page 23


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

 Dată dosar – data creării dosarului


 Număr în registru – numărul primit de dosar în registru
 Înregistrat în – se poate selecta registrul în care este înregistrat dosarul curent
 Număr unic -- Numar national unic , care va ramane neschimbat pe tot parcursul
instrumentării/miscarii unui dosar.
 Dosar cu autori necunoscuţi – se bifează atunci cand suntem în prezenţa acestei ipoteze. Dosarele
având check box-ul marcat nu permit introducerea
 Data descoperirii (dată calendaristică în format zz/ll/aaaa) - data la care au fost descoperită autorii
faptelor ce formează obiectul dosarului curent
 Sesizare făcută de – Persoana sau instituţia care a făcut sesizarea
 Institutia prim sesizata – Prima instituţie sesizată
 Secţie – Secţia instituţiei prim sesizate
 Data sesizării instituţiei – Data sesizării instituţiei
 Organul de cercetare prim sesizat – Organul de cercetare prim sesizat
 Secţie – Secţia Organul prim sesizat
 Data sesizării primului organ de cercetare -- Data sesizării primului organ de cercetare
 Situaţia de fapt pe scurt – conţine o scurtă descriere a situaţiei de fapt
 Cuvinte cheie: ---- Cuvinte cheie atribuite dosarelor pentru indexarea acestora

--------------------------------------Arhivare dosar-----------------------------------------

 Perioada de arhivare – Perioada de arhivare a dosarului curent


 Cuvinte descriptive referitoare la specificul obiectului acţiunii – reprezintă cuvinte cheie asociate
dosarului pentru regăsirea rapidă a acestuia sau a unui grup de dosare caracterizate de elemente
comune. Se gestionează din partea de administrare.

Butoane.
 Instituţie/Secţie – Selecţia Instituţiei şi a secţiei corespunzătoare instituţiei dacă există în
nomenclatorul „TipDepartament”
 Arhivare – Arhivarea dosarului curent
 Salvează modificări -- setează pentru dosarul curent informaţiile generale la noile valori astfel cum au
fost modificate sau completate
 Şterge dosar – şterge dosarul curent din baza de date împreună cu toate date legate de acesta.
ATENŢIE! Ştergerea unui dosar implică şi ştergerea informaţiilor corelate cu acesta.

-------------------------------- Conexarea dosarelor -------------------------------------

Descriere: Sistemul oferă posibilitatea conexării dosarelor existente. Secţiunea permite utilizatorilor căutarea
dosarelor cu care se va conexa dosarul curent.

Câmpuri.
 Stare conexare: – Estea afişat un mesaj corespunzător pentru starea conexării celor două dosare.
 Tip căutare – se va selecta tipul de căutare a dosarului cu care se va face conexarea
 Căutare după numărul dosarului – dosarul cu care se va efectua conexarea va fi căutat
în funcţie de numărul acestuia în registrul penal.
 Căutare după numărul naţional unic al dosarului - dosarul cu care se va efectua
conexarea va fi căutat în funcţie de numărul naţional unic al acestuia.

01/01/2015 379004764.doc Page 24


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

 Departament: - Permite selectarea departamentului din instituţia curentă în care se află înregistrat
dosarul cu care se va efctua conexarea

Butoane.
 Iniţializare conexare – iniţializează conexarea dosarului curent cu dosarul căutat
 Finalizare conexare – finalizează conexarea dosarelor

Figura 10. Conexarea dosarelor

Dacă conexarea este efectuată, rezultatul va fi vizibil în secţiunea 16. Relaţii cu alte lucrări / dosare

Figura 11. Dosare conexate


Etape de realizare a conexării: dat fiind faptul că există multe posibilităţi de realizare a acestei operaţii şi
excepţii pentru fiecare dintre aceste posibilităţi, s-a adoptat modelul descris în cele ce urmează, având etape
realizate automat şi etape care se realizează de către utilizator.
 Iniţializare conexare: informaţiile din dosarul care se conexează cu dosarul curent sunt copiate şi
afişate în interfeţe având culoarea roşie. Sunt copiate acele informaţii care deţin liste de istoric
(selecţie în josul paginii). Un tip de informaţie care nu are istoric este situaţia de fapt pe scurt.
Aceasta nu se copiază în dosarul curent din dosarul conexat . De asemenea, dacă părţile sunt
univoc determinate prin „cod numeric personal” (persoană fizică) sau „cod unic de identificare”
(persoană juridică) în ambele dosare, deci se poate face o relaţie biunivocă între ele, se copiază şi
informaţiile legate de acestea existente în dosarul care se conexează – de ex. încadrările juridice
etc.
 Eliminarea informaţiilor care nu fac obiectul conexării: Utilizatorul vizualizează informaţiile
copiate, având culoarea roşie şi le şterge pe acelea care nu fac obiectul conexării, sau nu sunt de
interes;
 Finalizare conexare: se face prin apăsarea butonului cu acelaşi nume. După această operaţie
informaţiile copiate fac parte din dosarul curent şi sunt afişate normal.
 Obs.:
o soluţia de conexare se va înregistra manual în dosarul conexat în funcţie de specificul
modului în care s-a realizat operaţia de conexare;
o conexarea mai multor dosare la un dosar de bază se face în mai multe etapte de conexare
a două dosare.

01/01/2015 379004764.doc Page 25


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

4.1.2 Istoric desemnare procurori la dosar

Figura 12. Istoric desemnare procurori la dosar

Descriere.
Interfaţa din care se pot actualiza procurorul/procurorii care se vor instrumenta dosarul.

Câmpuri.
 Procuror desemnat: se va selecta din listă procurorul desemnat a se ocupa de doasrul curent
 Desemnat de către: se va selecta din listă procurorul care face desemnarea
 Dată desemnare: data la care se face desemnarea procurorului
 Termen soluţionare: se completează numărul de zile în care trebuie să se facă soluţionarea dosarului
(data de sfârşit a termenului este calculată automat de sistem în funcţie de data desemnării şi va fi
afişată în casetele din dreapta)
 Indicaţii – Se vor completa indicaţiile pentru procurorul desemnat conform rezoluţiei, sau se poate
folosi câmpul pentru a indica detalii legate de modul în care s-a soluţionat dosarul
 Dată finalizare – se va completa în momentul în care procurorul desemnat nu mai lucrează la
investigarea dosarului. El devine inactiv în dosar. Această data nu reprezintă data soluţionării
dosarului. Procurorii care soluţionează dosarul vor avea NECOMPLETATĂ „dată finalizare”

După completarea câmpurilor se va apăsa butonul „Adaugă” pentru înregistrarea informaţiilor


introduse. Datele deja introduse se pot modifica sau şterge prin selectarea acestora din listă şi apăsarea
butonului corespunzător.
!!!Atenţie:
o o greşeală frecventă este adăugarea de două ori a aceluiaşi procuror, deoarece se adaugă o
nouă înregistrare la soluţionarea cauzei, în loc să se ridice procurorul desemnat din lista de
istoric, să se inregistreze soluţia şi să se acţioneze butonul „Modifică”;
o ECRIS v3 permite soluţionarea cauzei de către mai multi procurori. Acestia se selectează din
lista de selecţie multiplă şi tuturor li se asociază soluţia.

01/01/2015 379004764.doc Page 26


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

4.1.3 Istoric efectuare urmărire penală

Figura 13. Istoric efectuare urmărire penală

Descriere. Interfaţa din care se pot introduce/modifica informaţii referitoare la urmărirea penală.
Câmpuri.
 Procuror – se va selecta din listă procurorul care a efectuat urmărirea penală
 Tip acţiune – se va selecta una din cele două opţiuni (supraveghere a poliţie sau urmărire penală
proprie) prin bifarea căsuţei corespunzătoare. Radio butonul are o valoare implicită stabilită în partea
de administrare în funcţie de specificul activităţii în fiecare parchet.
 Data începere – se completează cu data la care a început modalitatea de efectuare a urmăririi penale
 Dată finalizare – se va completa cu data la care se finalizează modalitatea de efectuare a urmăririi
penale
 Document de finalizare – se alege din listă tipul de document cu care se finalizează urmărirea penală.

După completarea câmpurilor se va apăsa butonul „Adaugă” pentru înregistrarea informaţiilor


introduse. Datele deja introduse se pot modifica sau şterge prin selectarea acestora din listă şi apăsarea
butonului corespunzător.
ATENŢIE! Intotdeauna un interval va fi deschis şi acesta va determina numărarea dosarului în P1
(UPP) sau P2 (SCP). Un al doilea interval poate fi deschis după ce s-a închis anteriorul. Data de început a celui
de-al doilea interval trebuie să fie data de sfârşit al primului interval.

01/01/2015 379004764.doc Page 27


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

4.1.4 Istoric stadii urmărire penală şi soluţii în cauză

Figura 14. Istoric stadii urmărire penală

Descriere. Interfaţa din care se pot introduce/modifica informaţii cu privire la stadiile urmăririi penale şi
soluţiile date în cauză.
Câmpuri.
------------ Stadiu urmărire penală :

 Stadiu urmărire penală – se va selecta din listă stadiul urmăririi penale curent
 Dată începere – data calendaristică în formatul zz/ll/aaaa – se va introduce data la care a început
stadiul selectat
 Ora începerii urmăririi penale – selectarea orei începerii urmăririi penale (hh:mm)
 Cu participarea procurorului la cercetări – se bifează atunci când ipoteza este adevărată într-una din
cele două variante afişate ca check box sub această opţiune. Se va bifa obligatoriu forma în care
procurorul a participat la cercetări, fiind numărată în statistică - P1/P2 - col.30, 31, 32.

01/01/2015 379004764.doc Page 28


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

După completarea câmpurilor se va apăsa butonul „Adaugă” pentru înregistrarea informaţiilor introduse.
Datele deja introduse se pot modifica sau şterge prin selectarea acestora din listă şi apăsarea butonului
corespunzător.
ATENŢIE! În ECRIS v3 s-a adăugat o funcţionaliate care permite modificarea printr-o singură operaţie
a calităţii procesuale a persoanelor cercetate în dosar, în conformitate cu stadiul în care se află urmărirea penală,
actualizându-se şi data/ora începerii acestuia.
Astfel, după introducerea stadiilor: „Urmărire penală începută” si „Acţiune penală pusă în mişcare”
la ridicarea lor din lista de selecţie din partea inferioară a paginii, apare în formular, lângă butonul „Ştergere”,
un al patrulea buton „...”. La acţionarea lui se deschide un pop-up care conţine o listă de selecţie multiplă cu
toti faptuitorii introduşi în dosar şi o a doua lista conţinând calităţile procesuale posibile în aceste două stadii şi
anume „Învinuit” şi „Inculpat”.
Se selectează toţi faptuitorii cărora li se aplică una dintre calităţi (ctrl+clik mouse). Odată cu această
calitate faptuitorilor li se asociază data şi ora începerii stadiului.
----------- Soluţii în cadrul stadiului :

 Stabilită de : selectarea organului de cercetare /parchetului/instanţei care a propus/emis soluţia în


cauză

01/01/2015 379004764.doc Page 29


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Figura 15. Selectarea organului sau instituţiei care a propus soluţia în cauză

 Secţie – Secţia pentru instituţia selectată


 Dată soluţie – data calendaristică în formatul zz/ll/aaaa – se va introduce data la care se înregistrează
soluţia (se ia în calcul la statistică).
 Data emiterii soluţiei – data calendaristică în formatul zz/ll/aaaa – se introduce data reală a soluţiei
atunci când aceasta nu corespunde cu data la care soluţia a fost înregistrată în registrul penal şi în
aplicaţie.
 Soluţie dispusă în cauză – se va alege din listă soluţia
 Este soluţie finală – se va bifa daca ipoteza este adevărată
 Este înregistrată statistic – se bifează dacă ipoteza este adevărată
 Datat redeschiderii - data calendaristică în formatul zz/ll/aaaa - se completează data la care o soluţie
care se infirmă se redeschide. În această situaţie se scoate bifa de la „Este soluţie finală”
 Soluţia este valabilă pentru toţi făptuitorii/învinuiţii/inculpaţii -- Se bifează pentru aplicarea soluţiei
pentru toţi făptuitorii/învinuiţii/inculpaţii
 Document finalizare – se va selecta din lista documentul cu care s-a finalizat stadiul. Pentru a apărea în
listă documentul trebuie să fie în prealabil introdus din secţiunea „Documente referitoare la dosar”

01/01/2015 379004764.doc Page 30


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

După completarea câmpurilor se va apăsa butonul „Adaugă” pentru înregistrarea informaţiilor introduse.
Datele deja introduse se pot modifica sau şterge prin selectarea acestora din listă şi apăsarea butonului
corespunzător.
ATENŢIE! În ECRIS ver.3 s-a introdus în nomenclatorul de soluţii (TipDecizie) o soluţie intermediară care
se numeşte „Ordonanţă privind măsuri de protecţie a martorilor”. Se va utiliza pentru introducerea, în vederea
evidenţierii în statistică, a martorilor fată de care s-au dispus măsuri de protecţie. Selectarea acestei soluţii
afişează în interfaţa descrisă mai sus un câmp „Numărul martorilor implicaţi”

01/01/2015 379004764.doc Page 31


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

4.1.5 Fapte

Figura 16. Fapte

Descriere. Din această secţiune se pot introduce încadrările juridice legale ale faptelor ce formează obiectul
dosarului curent, precum si precizări cu privire la data săvârşirii, cea a primei sesizări precum şi date statistice.
Poate fi accesată din cadrul ferestrei cu detalii despre dosar prin apăsarea butonului „Modifică” de la secţiunea
„Fapte”.

Câmpuri.
 Cea mai importantă infracţiune – se va bifa dacă fapta ce urmează să o introducem este cea mai
importantă din dosar. Această bifă este foarte importantă şi obligatorie pentru una din faptele
înregistrate în dosar, fiind cea care plasează dosarul pe una din liniile formularelor statistice P1, P2
şi anexa criminologică,
 Articol, alineat, punct, teza, litera şi indicii asociaţi, act normativ – datele de identificare ale
textului de lege. Actul normativ va fi selectat din lista.
 Indice – indicele articolului/alineatului/punctului/tezei/literei pentru textul de lege introdus
 Text de căutat -- se completează cuvântul cheie pentru textul de lege căutat
 Data săvârşirii – data la care a fost săvârşită fapta specificată
 Data săvârşirii(de la)– data la care a fost săvârşită fapta specificată, data primei comiteri pentru
infracţiunile în forma continuă
 Data săvârşirii(până la)– data la care a fost săvârşită fapta specificată, data ultimei comiteri pentru
infracţiunile în forma continuă
 Data sesizări – data sesizării faptei specificate

01/01/2015 379004764.doc Page 32


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Butoane.
 Caută – căutare informaţii
 Adaugă – adaugă datele introduse despre faptă în baza de date
 Modifică – modificarea datelor referitoare la o anumită înregistrare. Pentru a putea modifica
informaţiile referitoare la o faptă mai întâi se selectează aceasta din lista aflată în josul paginii;
 Şterge - şterge informaţiile referitoare la o anumită înregistrare. Pentru a putea şterge informaţiile
referitoare la o faptă mai întâi se selectează aceasta din lista aflată în josul paginii;

Observaţii:
 Faptele înregistrate în ECRIS trebuie să aibă obligatoriu corespondent în nomenclatorul de infracţiuni
TipCaz. Adică să fie identificate în funcţie de ID-ul lor. Acest lucru se produce în condiţiile în care nu
apare semnul întrebării în dreptul faptei din lista de istoric (partea inferioară a paginii) şi plasează
dosarul şi faptuitorii pe liniile formularelor statistice. În condiţiile în care fapta nu este cunoscută şi
ID-ul ei nefiind preluat din nomenclator nu este asociat conform tabelei de mapare (corelare) cu liniile
din formularul statistic (în mod automat), dosarul (prin fapta cea mai importantă) şi persoanele (prin
fapta cea mai importantă pentru fiecare dintre ei) nu se numără în statistică.
 În ECRIS v3, s-au creat fapte fictive atunci cînd acestea nu sunt expres prevăzute de lege, dar apar în
formularul statistic, care au fost subordonate faptelor prevăzute de lege care le sunt părinţi. Ex.
„Moarte suspectă”, „Furtul de autoturisme”, „Accidenetele mortale de circulaţie” şi „Accidentele
mortale de muncă” etc. Acestea trebuie căutate la articolul din care fac parte cu ajutorul butonului
„Caută” şi selectate din arborescenţă, deoarece în caz contrar nu sunt recunoscute după ID.

01/01/2015 379004764.doc Page 33


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

4.1.6 Detalii faptă

Figura 17. Detalii faptă

Descriere. Din această secţiune se pot introduce detalii despre fapte necesare întocmirii formularelor statistice
P1 şi P2.

Câmpuri.

 Dosar—este afişat numărul în registrul penal al dosarului curent

01/01/2015 379004764.doc Page 34


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

 Fapta-- textul legii corespunzător faptei comise


 Infractiunea a fost flagrantă -- se bifează dacă infracţiunea a fost flagrantă
 Locul comiterii—se selectează butonul corespunzător mediului locului comiterii faptei (rural /
urban)
 Ţara— selectarea ţării în care a fost comisă infracţiunea
 Localitatea—localitatea în care a fost comisă infracţiunea
 Activitate economică—Selectarea domeniului activităţii economice pentru fapta selectată
 Prejudiciu—prejudiciul produs prin comiterea faptei selectate/introduse (cel care apare în
statistică formularele P1 şi P2)
 Prejudiciu (RON)—mărimea prejudiciului în RON (apare în statistică)
 Prejudiciu (EUR)— mărimea prejudiciului în EURO (apare în statistică)

Butoane.
 Adaugă – adaugă datele introduse despre faptă în baza de date
 Şterge - şterge informaţiile referitoare la o anumită înregistrare. Pentru a putea şterge informaţiile
referitoare la o faptă mai întâi se selectează aceasta din lista aflată în josul paginii;
 Inapoi – revenire la pagina Infracţiuni/Cauze civile ce formează subiectul dosarului

Obs.
În această secţiune nu exista butonul ˝Modifica˝. Dacă se greşeste o sumă legată de prejudiciu pentru o
anumită activitate economică, se va şterge înregistrarea şi se va adauga cea cu suma corectă. Pentru ştergere, se
selectează informaţiile legate prejudiciul produs de fapta din lista de inregistrari aflata in josul paginii.

01/01/2015 379004764.doc Page 35


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

4.1.7 Făptuitori, învinuiţi, inculpaţi

Figura 18. Făptuitori, învinuiţi, inculpaţi

Descriere. Permite introducerea datelor despre persoanele cercetate în dosarul curent. Poate fi accesată din
cadrul ferestrei cu detalii despre dosar prin apăsarea butonului „Modifică” de la secţiunea „Făptuitori,
învinuiţi, inculpaţi”.

01/01/2015 379004764.doc Page 36


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Câmpuri.
 Numele – (câmp compus din trei câmpuri text) – numele părţii va conţine nume, iniţiala tatălui şi
prenumele.
 Iniţialã—Iniţiala tatălui
 Prenume – Prenumele făptuitorului, învinuitului, inculpatului
 Porecla – se completează, atunci când este cazul, cu numele sub care e cunoscută persoana în anturaj
 Tip înregistrare – Selectarea identificatorului (CNP, NIF, CUI etc. ) pentru făptuitor, învinuit, inculpat
 Tip -- Tipul făptuitorului, învinuitului, inculpatului (persoană fizică sau forme ale persoanelor juridice)
 Număr identificare – Se completeaza după caz CNP, NIF, CUI sau Registrul comerţului
 Structura capitalului – Structura capitalului pentru Făptuitori, învinuiţi, inculpaţi persoane juridice
 Data naşterii – data de naştere e persoanei în formatul zz/ll/aaaa
 Antecedente – se va selecta din listă situaţia în care se află persoana din punct de vedere al
antecedentelor penale
 Calitate parte – se va selecta din listă calitatea curentă a persoanei în dosar
 Data începerii urmăririi penale – se completează data începerii urmăririi penale în formatul
zz/ll/aaaa
 Ora începerii urmăririi penale – se completează ora începerii urmăririi penale, în format hh.mm
 Data punerii în mişcare a acţiunii penale – se completează data în formatul zz/ll/aaaa
 Data aducerii la cunoştinţă a învinuirii – data la care acuzatul a luat cunoştinţă de învinuire (se poate
completa numai de către procurorul de caz)
 Loc de munca— Locul de munca al făptuitorului, învinuitului, inculpatului – se completează pentru
persoane fizice
 Prejudiciul urmărit :
 RON: Marimea prejudiciului urmărit în RON
 Euro: Marimea prejudiciului urmărit în EURO
 Adresa poştală (câmp compus din nouă câmpuri text şi două liste predefinite bazate pe lista judeţelor
din România respectiv pe lista ţărilor). Câmpurile care nu au corespondent în adresa pe care o
introducem vor fi lăsate necompletate (nu se vor completa niciodată cu linie sau alte negaţii)
o Judeţ (selecţie din listă predefinită bazată pe lista judeţelor din România) – judeţul în care se
găseşte această adresă
o Localitate (text) – localitatea în care se găseşte această adresă (municipiul, oraşul, satul)
o Comuna/Sector (text) – comuna/sectorul în care se găseşte această adresă
o Stradă (text) – numele străzii din componenţa acestei adrese. Denumirea trebuiue precedată de
prescurtarea tipului de arteră (de ex.: str., bd., şos., etc.)
o Nr (text) – numărul străzii din componenţa acestei adrese
o Bloc (text) – blocul din componenţa acestei adrese
o Scara (text) – scara din cadrul blocului ce intră în componenţa acestei adrese
o Etaj (text) – numărul etajului
o Ap. (text) – numărul apartamentului
o Cod poştal
o Ţara
Caseta de editare plasată în subsolul zonei de definire a adresei permite introducerea unui text care
să înlocuiască următoarele secţiuni ale adresei: comuna/sector, stradă, nr, bloc, scara, etaj, ap, cod
poştal.

01/01/2015 379004764.doc Page 37


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

 Aceasta este adresa de domiciliu (căsuţă de validare) – se va bifa atunci cand se introduce adresa de
domiciliu a persoanei
 Aceasta este adresa de corespondenţă – se bifează în cazul în care adresa introdusă / selectată este
adresa folosită pentru primirea corespondenţei de către făptuitor, învinuit, inculpat

Butoane.
 Cetatenie—selectarea cetăţeniei pentru făptuitor, învinuit, inculpat (pentru dosarele migrate se va
solicita introducerea cetăţeniei, iar pentru cele nou create în ECRIS v3 va fi implicit „Română”. Câmp
obligatoriu pentru statistică)
 Adaugă făptuitor/învinuit/inculpat – adaugă o nouă persoană;
 Adaugă adresă – adaugă o nouă adresă pentru persoana selectată (este posibilă această operaţie numai
după ce a fost selectată o persoană din listă)
 Modifică – modifică informaţiile despre persoană şi/sau adresă pentru persoana curent selectată (este
posibilă această operaţie numai după ce a fost selectată o adresă din listă)
 Şterge – şterge din baza de date adresa curent selectată (este posibilă această operaţie numai după ce a
fost selectată o adresă din listă)
 Încadrare – afişează fereastra pentru stabilirea încadrării juridice a persoanei respective (operaţia este
posibilă numai după selectarea unei persoane din listă)
 Statistică - afişează fereastra pentru introducerea informaţiilor statistice pentru persoana curent
selectată (operaţia este posibilă numai după selectarea unei persoane din lista părţilor din cadrul
dosarului)
 Initializare parametrii – Resetarea formularului

01/01/2015 379004764.doc Page 38


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

4.1.7.1 Masuri preventinte/Condamnari

Figura 19. Măsuri preventive , condamnări

Descriere. Permite introducerea datelor despre măsurile preventive dispuse faţă de persoanele cercetate în
dosarul curent, sau despre condamnări (pentru situaţiile statistice legate de achitări/restituiri). Poate fi accesată
din cadrul ferestrei ”Făptuitori/învinuiţi/inculpaţi” prin apăsarea butonului „Măsuri preventive/condamnări”
de la secţiunea situată sub adresă
Câmpuri.
 Situatia inculpatului— se selectează măsura propusă de parchet/poliţie sau dispusă de instanţă
 Loc de detenţie—locul de detenţie în cazul în care inculpatul este deja încarcerat
 Dată început—Data iniţierii măsurii preventive/ condamnării
 Data sfârşit – Data încheierii măsurii preventive/ condamnării
 Durată (din document):-- se completeaza durata măsurii preventive/ condamnării
 Documentul— se selectează documentului care a stat la baza măsurii preventive/ condamnării
 Instanţă/parchet/organ de cercetare — se va selecta Instanţa/parchetul/organul de cercetare care
a emis documentul
 Nr.hotărâre—numărul hotărârii prin care măsura preventivă/condamnarea a rămas definitivă
 Data hotărâre—data hotărârii prin care măsura preventivă/condamnarea a rămas definitivă
 Nr.dosar instanţă—Numărul dosarului la instanţa care a emis hotărârea prin care măsura
preventivă/condamnarea a rămas definitivă

01/01/2015 379004764.doc Page 39


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

 Dată expirare măsură preventivă—data la care măsura preventivă expiră. Acest câmp apare in
˝Pagina de start˝ şi stă la baza altertei „Măsuri preventive care expiră”. Foarte important!!.

 Note, observaţii, motiv—Note şi observaţii pentru măsura preventivă/condamnarea curentă
 Este prelungire măsură preventivă—se bifează în cazul în care măsura preventivă/condamnarea
curentă este prelungirea unei măsuri preventive/condamnări anterioare

Butoane.

 Adaugă – adaugă datele introduse despre măsură în baza de date


 Modifică – modificarea datelor referitoare la o anumită înregistrare. Pentru a putea modifica
informaţiile referitoare la o măsură mai întâi se selectează aceasta din lista aflată în josul paginii;
 Şterge - şterge informaţiile referitoare la o anumită înregistrare. Pentru a putea şterge informaţiile
referitoare la o măsură mai întâi se selectează aceasta din lista aflată în josul paginii;

4.1.7.2 Încadrare juridică

Figura 20. Încadrarea juridică

01/01/2015 379004764.doc Page 40


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Descriere. Din această pagină se pot introduce încadrările juridice stabilite de organele de cercetare, parchete
sau instanţe. Încadrările juridice se pot introduce numai după ce infracţiunile au fost introduse pentru întreg
dosarul în secţiunea „Fapte” a paginii Detalii Dosar.

Câmpuri.
 Numele -- Numele personei la care se referă încadrarea juridică
 Fapta – se va alege din lista faptelor introduse în prealabil din secţiunea „Fapte” a paginii Detalii Dosar.
 Cea mai importantă – se va bifa daca fapta selectată este cea mai importantă pentru faptuitorul curent.
Obs. Pentru un faptuitor este posibil ca cea mai importantă faptă să nu fie cea mai importantă în dosar,
în condiţiile în care nu a comis-o. Este obligatoriu ca fiecare faptuitor sa aibă bifată cea mai importantă
faptă. Aceasta îl plasează şi permite numărarea lui pe una din liniile formularului statistic.
 Stabilită de – se va selecta dacă încadrarea este făcută de organul de cercetare de parchet sau instanţă.
În cazul în care selectaţi „Organ de cercetare” trebuie completată în caseta de dedesubt denumirea
organului de cercetare. La selectarea opţiunilor „Parchet” sau „Instanţă” acestea vor fi selectate din
listele de dedesubt.
 Secţie – Secţia pentru instituţia selectată
 Data încadrării juridice – se completează data în formatul zz/ll/aaaa
 Articol, Alineat, Punct, Teza, Litera, Indicii asociaţi, Act normativ – datele de identificare a textului
legal după care se face încadrarea juridică. Recunoaşterea încadrării juridice în sistem se va face pe
baza ID-ului de faptă, deci combinaţiile posibile de articole şi acte care nu sunt recunoscute de sistem
pe baza nomenclatorului TipCaz, având semnul întrebării , sunt admise şi nu produc rezultate negative
în statistici.
 Tip asociere (selecţie din listă predefinită bazată pe tipuri de asocieri) –se va alege tipul de asociere
dorit după care se vor completa în continuare datele despre textul de lege asociat.
 Denumire încadrare - se completează în situaţia în care încadrarea juridică propusă de ECRIS nu este
cea exactă.
În ECRIS v3. s-au introdus două funcţionalităţi noi ca secţiune aparte, care conţine două liste de
selecţie:
 Cele mai frecvente 15 încadrări juridice folosite în cadrul departamentului
 Cele mai recente 15 încadrări juridice folosite în cadrul departamentului
Acestea permit reutilizarea pentru faptuitorul curent, fără efortul de a construi combinaţiile necesare pentru
încadrarea juridică, a incadrărilor juridice deja utilizate pentru ceilalţi faptuitori/învinuiţi/inculpaţi.

Butoane.
 Adaugă – introducerea în baza de date a noii încadrări;
 Modifică – modificarea datelor referitoare la o anumită înregistrare. Pentru a putea modifica
informaţiile referitoare la o încadrare juridică mai întâi se selectează aceasta din lista aflată în josul
paginii;
 Şterge - şterge informaţiile referitoare la o anumită înregistrare. Pentru a putea şterge informaţiile
referitoare la o încadrare mai întâi se selectează aceasta din lista aflată în josul paginii;

Obs.:
 se introduc toate infracţiunile pentru întreg dosarul in secţiunea ˝fapte˝.
 din pagina ˝istoric incadrare juridica˝ se crează incadrarile juridice.
 din lista aflată în josul paginii se selectează o înregistrare, cea pentru care se vor introduce ˝mita,
avantaje, foloase” şi măsuri asiguratorii˝, selectand butonul ˝detalii˝.
 Detalii – afişează pagina cu informaţii detaliate in ecranul Detalii infractiune:

01/01/2015 379004764.doc Page 41


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Figura 21. Mită, Avantaje, Foloase


Câmpuri.

 Forma infacţiune –se va selecta din listă forma infracţiunii


 Mod participare – se va selecta din lista modurilor de participare. Este foarte important.
Modul de participare pentru fapta cea mai importantă pe persoană este cea care se numără
în P1/P2 coloanele 44, 45. Se introduce în această interfaţă şi se afisează în detalii statistice.
 Prejudiciu domeniu de activitate – se va selecta domeniul de activitate prejudiciat prin
infracţiune. Câmpul este utilizat pentru defalcarea prejudiciului produs prin fapta
respectivă pe fiecare făptuitor. În statistică se calculează prejudiciul pe faptă (introdus la
detalii faptă)
 Sub influenţa alcoolului, substanţe narcotice, stupefiante– se bifează opţiunea afirmativă
sau negativă. Câmpul se utilizeaza în statistica P1/P2 pentru calculul col.64.

Butoane.

Figura 22. Mita

01/01/2015 379004764.doc Page 42


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Avantaje

Figura 23. Avantaje

Foloase

Figura 24. Foloase

Câmpuri.
 Valoare Suma—Valoarea foloaselor necuvenite/ mitei
 Moneda—moneda pentru Valoarea foloaselor necuvenite/ mitei
 Bunuri/servicii/altele-- Bunuri/servicii sau alte forme ale mitei, avantajelor sau foloaselor necuvenite

Prin apăsarea butonului „Modifică” informaţiile vor fi actualizate.

4.1.7.3 Măsuri asiguratorii

01/01/2015 379004764.doc Page 43


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Figura 25. Măsuri asiguratorii

Descriere. Permite introducerea datelor despre măsurile asiguratorii dispuse fată de persoanele cercetate în
dosarul curent. Poate fi accesată din cadrul ferestrei cu detalii despre încadrarea juridică (combinaţia
faptă/faptuitor) prin apăsarea butonului „Detalii” de la secţiunea „Încadrări juridice”. Câmpul RON se
foloseşte se foloseşte în P1/P2, la calculul coloanei 43.

Câmpuri.
 Măsură—se va selecta tipul măsurii asiguratorii
 RON—prejudiciul în RON ce stă la baza măsurii asiguratorii
 EUR-- prejudiciul în EURO ce stă la baza măsurii asiguratorii
 Data luării măsurii—data iniţierii măsurii asiguratorii
 Data încetării măsurii—data încetării măsurii asiguratorii
 Documente—documentul ce stă la baza măsurii asiguratorii
 Instanţă/parchet—Instanţa / parchetul ce a emis documentul ce stă la baza măsurii asiguratorii
 Note, observaţii—Note şi observaţii referitoare la măsurile asiguratorii

Butoane.
 Adaugă – adaugă datele introduse despre faptă în baza de date
 Modifică – modificarea datelor referitoare la o anumită înregistrare. Pentru a putea modifica
informaţiile referitoare la o măsură asiguratorie mai întâi se selectează aceasta din lista aflată în
josul paginii;
 Şterge - şterge informaţiile referitoare la o anumită înregistrare. Pentru a putea şterge informaţiile
referitoare la o faptă mai întâi se selectează aceasta din lista aflată în josul paginii;

01/01/2015 379004764.doc Page 44


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

4.1.7.4 Date statistice pentru părţile din dosar

Figura 26. Date statistice referitoare la părţi

--------------------Informaţii detaliate-------------------

01/01/2015 379004764.doc Page 45


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Descriere. Din această pagină se pot specifica informaţii detaliate despre persoanele înregistrate în dosarul
curent. Se poate accesa din fereastra de „Făptuitori/Învinuiţi/Inculpaţi” prin selectarea unei persoane din listă
urmată de apăsarea butonului „Statistică”. Toate câmpurile sunt opţionale urmând a se completa doar
informaţiile cunoscute despre persoana selectată.
În condiţiile în care persoanele au soluţii de trimitere în judecată sau soluţii de încetare a urmăririi penale,
scoatere de sub urmărire penală şi clasare (având calitatea de invinuit) unele dintre aceste informaţii devin
necesare pentru obţinerea unor formulare statistice corecte.
Vărsta, sexul, ocupaţia, studiile, forma de participare etc.

Câmpuri.
 Data naşterii – se preia data naşterii din interfaţa „Făptuitori/învinuiţi/inculpaţi” data calendaristică
în formatul ziua/luna/an (zz/ll/aaaa). Nu se editează.
 Participare la infracţiune – se va afişa forma de participare a persoanei stabilită pentru cea mai
importantă faptă pentru aceasta, din „Detalii încadrare juridică”. Nu se editează.
 Vârsta la data săvârşirii infracţiunii – se va afişa vârsta persoanei la momentul săvârşirii infracţiunii,
calculată ca diferenţă între data naşterii persoanei şi data de început a intervalului în care s-a comis
fapta. Nu se editează. Se foloseşte la calculul coloanelor 48,49,50 din P1/P2.
 Situaţia familială a minorului -- Se va selecta situaţia familială a minorului
 Sex – se va bifa opţiunea M pentru masculin şi F pentru feminin, se foloseşte la calculul coloanelor 46 şi
47 din P1/P2
 Ocupaţie – se va selecta din lista ocupaţiilor categoria în care se încadrează persoana. Câmp necesar
pentru staistică P1/P2 col.53-59
 Naţionalitate – se va selecta din lista naţionalităţilor pe cea a persoanei
 Cetăţenie – se selectează cetăţenia prin apăsarea butonului „…” de culoare verde. Din lista ce va apare
se selectează cetăţenia, se apasă butonul „Adaugă” după care se apasă butonul „Revenire”. Se foloseşte
la calculul col.67 din P1/P2.
 Situaţie antecedente penale – se va selecta din listă situaţia în care se încadrează partea
 Calitatea persoanei la momentul comiterii faptei – Se va selecta calitatea persoanei la momentul
comiterii faptei (se va selecta din lista de calităţi calitatea persoanei numai când suntem în prezenţa
unei infracţiuni ce implică consecinţe juridice luând în considerare calitatea făptuitorului)
 Calitatea persoanei dobândită în cursul cercetărilor – Se va selecta calitatea personaei dobândită în
cursul cercetărilor (se va selecta din lista de calităţi calitatea persoanei numai când suntem în prezenţa
unei infracţiuni ce implică consecinţe juridice luând în considerare calitatea făptuitorului)
 Calitatea persoanei la momentul trimiterii în judecată – Se va selecta calitatea persoanei la momentul
trimiterii în judecată (se va selecta din lista de calităţi calitatea persoanei numai când suntem în
prezenţa unei infracţiuni ce implică consecinţe juridice luând în considerare calitatea făptuitorului)
 Tip instituţie (militară)– se va selecta din listă numai când persoana este membra a uneia din
instituţiile militare prevăzute.
 Grad militar – se va selecta din listă gradul militar al persoanei
 Stare civilă – selecţie din lista stărilor civile
 Studii – se va selecta din listă situaţia studiilor corespunzătoare persoanei. Necesar pentru statistică.
 Nume tată – (text) se va completa cu numele tatălui
 Nume mamă – (text) se va completa cu numele mamei
 Locul naşterii – se va completa în caseta numele localităţii unde s-a născut persoana după care se va
selecta din lista de dedesubt judeţul în care se află acea localitate
 Domiciliu în mediul—se va selecta mediul coresponzător domiciliului (rural/urban)
 Cazier – se va selecta opţiunea corespunzătoare, afirmativă sau negativă
 Stagiul militar satisfăcut – se selectează (în cazul persoanelor de sex masculin) opţiunea
corespunzătoare, afirmativă sau negativă

01/01/2015 379004764.doc Page 46


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

 Trimis în judecată în stare de arest – se va selecta ipoteza adevărată prin bifarea opţiunii afirmative
sau negative
 Concurs de infracţiuni - se va selecta ipoteza adevărată prin bifarea opţiunii afirmative sau negative
 Legitimă apărare - se va selecta ipoteza adevărată prin bifarea opţiunii afirmative sau negative
 Măsuri de siguranţă – se va bifa opţiunea afirmativă dacă au fost dispuse măsuri de siguranţă pentru
persoana selectată
 Circumstanţe atenuante – se va selecta opţiune afirmativă dacă persoanei i se acordă circumstanţe
atenuante
 Circumstanţe agravante – se va selecta opţiunea afirmativă dacă persoanei i se reţin circumstanţe
agravante
 Măsuri de protecţie a victimei – Se vor selecta măsurile de protecţie a victimei aplicate
 Comentarii—Se vor introduce comentarii/observaţii referitoare la parte/victimă
 Minor în îngrijirea:-- Se va completa numele persoanei sau instituţiei ce are în îngrijire minorul
 Sector de activitate— Se va selecta sectorul de activitate pentru ocupaţia părţii curente

Butoane.
 Salvează – prin apăsarea butonului se vor introduce în baza de date informaţiile completate/selectate
în formular

--------------------------------Relaţii cu alte părţi --------------------------------------------------

Descriere. Se va selecta din listă tipul de relaţie după care se va selecta din lista părţilor, partea relaţionată cu
persoana selectată. Pentru întocmirea corectă a Anexei criminologice se va pune întotdeauna partea vătămată
în relaţie cu faptuitorul

Butoane.
 Adaugă – introducerea în baza de date a noii relaţii;
 Şterge – va şterge din baza de date înregistrarea cu privire la relaţia părţii selectate

01/01/2015 379004764.doc Page 47


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

4.1.8 Alte părţi în cauză

Figura 27. Alte părţi în cauză

Descriere. În această pagină se vor adăuga alte părţi implicate în dosar care nu se regăsesc în secţiunea
Făptuitori/Învinuiţi/Inculpaţi sau Persoane / Părţi vătămate / Victime.

Câmpuri.
---------------------------------------------------------Detalii----------------------------------------------------------------------
Parte - Se va selecta tipul părţii ce va fi adaugată
 Tipul părţii – selecţie din lista. Se va selecta dacă este o persoană fizică sau o persoană juridică şi în
acest caz, de ce tip este această persoană
 Tip înregistrare – se va selecta din listă modul de identificare a persoanei (cod numeric personal în
cazul persoanelor fizice şi cod unic de identificare în cazul persoanelor juridice)
 Număr identificare – se va completa cu datele de identificare în funcţie de ce a fost selectat la „Tip
înregistrare”

01/01/2015 379004764.doc Page 48


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

 Numele – se va introduce în forma Nume/Iniţiala tatălui/Prenume în cazul persoanelor fizice şi


respectiv, denumirea completă în cazul persoanelor juridice
 Data naşterii – data calendaristică în formatul ziua/luna/an (zz/ll/aaaa)
 Cetăţenie – se selectează cetăţenia prin apăsarea butonului „…” de culoare verde, din lista afişată.
 Adresa (câmp compus din nouă câmpuri text şi două liste predefinite bazate pe lista judeţelor din
România respectiv pe lista ţărilor). Câmpurile care nu au corespondent în adresa pe care o
introducem vor fi lăsate necompletate (nu se vor completa niciodată cu linie sau alte negaţii)
o Judeţ (selecţie din listă predefinită bazată pe lista judeţelor din România) – judeţul în care
se găseşte această adresă
o Localitate (text) – localitatea în care se găseşte această adresă (municipiul, oraşul, satul)
o Comuna/Sector (text) – comuna/sectorul în care se găseşte această adresă
o Stradă (text) – numele străzii din componenţa acestei adrese. Denumirea trebuiue
precedată de prescurtarea tipului de arteră (de ex.: str., bd., şos., etc.)
o Nr (text) – numărul străzii din componenţa acestei adrese
o Bloc (text) – blocul din componenţa acestei adrese
o Scara (text) – scara din cadrul blocului ce intră în componenţa acestei adrese
o Etaj (text) – numărul etajului
o Ap. (text) – numărul apartamentului
o Cod poştal
o Ţara
Caseta de editare plasată în subsolul zonei de definire a adresei permite introducerea unui
text care să înlocuiască următoarele secţiuni ale adresei: comuna/sector, stradă, nr, bloc, scara,
etaj, ap, cod poştal.
 Aceasta este adresa de domiciliu (căsuţă de validare) – se va bifa atunci când se introduce adresa
de domiciliu a persoanei
 Aceasta este adresa de corespondenţă - se bifează în cazul în care adresa introdusă / selectată este
adresa folosită pentru primirea corespondenţei
 Parte civilă – se va bifa dacă persoana s-a constituit parte civilă în dosar

Butoane.
 Adaugă adresă – adaugă o nouă adresă pentru persoana selectată (este posibilă această operaţie numai
după ce a fost selectată o persoană din listă prin apăsarea numelui său)
 Modifică – modifică informaţiile despre persoană şi/sau adresă pentru persoana curent selectată (este
posibilă această operaţie numai după ce a fost selectată o adresă din listă)
 Şterge – va şterge din baza de date înregistrarea cu privire la relaţia de rudenie a părţii selectate
 Statistică - [în principiu acest buton nu are utilitate pentru ”Alte părţi”] afişează fereastra pentru
introducerea informaţiilor statistice pentru persoana curent selectată (operaţia este posibilă numai după
selectarea unei persoane din lista părţilor din cadrul dosarului)

Obs.: În cazul în care partea din categoria „Alte părţi” este persoană juridică, poate avea un reprezentant legal
descris în ultima secţiune a formularului prin cămpuri cu semnificaţie asemănătoare celor descrise mai sus.

01/01/2015 379004764.doc Page 49


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

4.1.9 Persoane / Părţi vătămate / Părţi civile / Victime

Figura 28. Părţi vătămate, victime

Descriere. Din această pagină pot fi introduse/modificate/şterse sau numai vizualizate informaţiile privind
persoanele vătămate din dosarul curent. Pagina poate fi accesată din pagina „Detalii dosar” prin apăsarea
butonului „Modifică” de pe linia de titlu a secţiunii „Persoane/Părţi vătămate”.

Câmpuri.
 Tipul părţii – selecţie din lista. Se va selecta dacă este o persoană fizică sau o persoană juridică şi în
acest caz, de ce tip este această persoană
 Numele – se va introduce în forma Nume/Iniţiala tatălui/Prenume în cazul persoanelor fizice şi
respectiv, denumirea completă în cazul persoanelor juridice
 Porecla – (opţional) se va completa cu numele sub care e cunoscută persoana în anturajul său

01/01/2015 379004764.doc Page 50


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

 Tip înregistrare – se va selecta din listă modul de identificare a persoanei (cod numeric personal în
cazul persoanelor fizice şi număr în registrul comerţului în cazul persoanelor juridice)
 Număr identificare – se va completa cu datele de identificare în funcţie de ce a fost selectat la „Tip
înregistrare”
 Data naşterii – data calendaristică în formatul ziua/luna/an (zz/ll/aaaa)
 Cetăţenie – se selectează cetăţenia prin apăsarea butonului „…” de culoare verde. Din lista
 Adresa poştală (câmp compus din nouă câmpuri text şi două liste predefinite bazate pe lista judeţelor
din România respectiv pe lista ţărilor). Câmpurile care nu au corespondent în adresa pe care o
introducem vor fi lăsate necompletate (nu se vor completa niciodată cu linie sau alte negaţii)
o Judeţ (selecţie din listă predefinită bazată pe lista judeţelor din România) – judeţul în care se
găseşte această adresă
o Localitate (text) – localitatea în care se găseşte această adresă (municipiul, oraşul, satul)
o Comuna/Sector (text) – comuna/sectorul în care se găseşte această adresă
o Stradă (text) – numele străzii din componenţa acestei adrese. Denumirea trebuiue precedată de
prescurtarea tipului de arteră (de ex.: str., bd., şos., etc.)
o Nr (text) – numărul străzii din componenţa acestei adrese
o Bloc (text) – blocul din componenţa acestei adrese
o Scara (text) – scara din cadrul blocului ce intră în componenţa acestei adrese
o Etaj (text) – numărul etajului
o Ap. (text) – numărul apartamentului
o Cod poştal
o Ţara
Caseta de editare plasată în subsolul zonei de definire a adresei permite introducerea unui text care
să înlocuiască următoarele secţiuni ale adresei: comuna/sector, stradă, nr, bloc, scara, etaj, ap, cod
poştal.
 Aceasta este adresa de domiciliu (căsuţă de validare) – se va bifa atunci când se introduce adresa de
domiciliu a persoanei
 Aceasta este adresa de corespondenţă -- se bifează în cazul în care adresa introdusă / selectată este
adresa folosită pentru primirea corespondenţei
 Valoarea pretinsă – se completa cu suma pretinsă de persoana curentă ca şi prejudiciu în urma
săvârşirii faptei
 Valoare stabilită de organele de urmărire penală (RON)– valoarea prejudiciului cauzat, aşa cum a fost
evaluată de organele de urmărire penală
 Valoare recuperată(RON) – se va completa cu valoarea recuperată de organele de cercetare în urma
prinderii făptuitorului
 Parte civilă – se va bifa dacă persoana s-a constituit parte civilă în dosar
 Victimă – se bifează în cazul în care persoana este victimă. Bifarea check box-ului duce la afişarea unui
câmp denumit:
 Data decesului

Butoane.
 Adaugă persoană/parte vătămată – adaugă o nouă persoană;
 Modifică – modifică informaţiile despre persoană şi/sau adresă pentru persoana curent selectată (este
posibilă această operaţie numai după ce a fost selectată o adresă din listă)
 Şterge – şterge din baza de date adresa curent selectată (este posibilă această operaţie numai după ce a
fost selectată o adresă din listă)

01/01/2015 379004764.doc Page 51


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

 Statistică - afişează fereastra pentru introducerea informaţiilor statistice pentru persoana curent
selectată (operaţia este posibilă numai după selectarea unei persoane din lista părţilor din cadrul
dosarului)
 Relatie parte vatamata/fapta... – permite punerea părţii vătămate în relaţie cu fapta prin care a fost
vătămată. Acest câmp este necesar pentru plasarea victimei pe linia corespunzătoare în Anexa
criminologică ţinând totodată cont şi de fapta cea mai importantă pentru persoana cu care victima este
pusă în relaţie.

4.1.10 Propuneri şi soluţii detaliate pentru fiecare făptuitor/învinuit/inculpat

Figura 29. Propuneri şi soluţii

Descriere. Fereastra permite introducerea de propuneri ale organelor de cercetare sau soluţii ale parchetelor şi
instanţelor de judecată pentru fiecare combinaţie făptuitor - faptă înregistrată la dosar. Pentru fiecare
propunere sau soluţie poate fi specificat textului de lege în baza căruia a fost pronunţată (temeiul juridic al
soluţiei).

Câmpuri.
 Fapta-Făptuitor – se alege din listă combiniaţia faptă-făptuitor referitor la care se introduc
propunerile/soluţiile

01/01/2015 379004764.doc Page 52


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

 Data propunerii/soluţiei – data calendaristică la care se face actuala propunere/soluţie


 Stabilită de – Se va selecta instituţia/organul care a emis propunerea sau soluţia
 Tip propunere/soluţie – se va selecta din lista soluţia dorită
 Prin documentul cu numărul – se va completa numărul documentului prin care se face
propunerea/soluţia
 Temei juridic al soluţiei – Articol/Alineat/Punct/Teza/Litera/Indicii asociaţi/Act Normativ - se vor
completa datele de identificare ale textului de lege în baza căruia se face propunerea
 Observaţii – se completează, facultativ, cu eventuale scurte observaţii cu privire la propunere/soluţie
Butoane.
 Adaugă – adaugă în baza de date informaţiile cu privire la propunere/soluţie aşa cum au fost
introduse în formular
 Modifică – permite modificarea unei propuneri/soluţii deja introduse prin selectarea acesteia din listă
în prealabil
 Şterge – şterge din baza de date toate informaţiile referitoare la propunerea/soluţia selectată în
prealabil din listă. Va şterge numai propunerea/soluţia curent selectată neafectând celelalte
propuneri/soluţii (în cazul când sunt mai multe)
 Caută – căutare de informaţii
Note. Se vor face propuneri pentru fiecare făptuitor şi pentru fiecare faptă înregistrată la dosar. Deci pentru un
singur făptuitor pot exista mai multe propuneri în funcţie de numărul faptelor la care a fost în prealabil
încadrat.

Obs.: În lista din partea inferioară a paginii se poate selecta pentru vizualizare (inclusiv detalii) „Încadrare
juridică”. Această opţiune conduce în pagina „Istoric încadrare juridică”.

4.1.11 Dosare de la organele de cercetare / urmărire penală şi instanţe

Figura 30. Dosare de la organele de cercetare / urmărire penală şi instanţe

01/01/2015 379004764.doc Page 53


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Descriere. Din această pagină pot fi introduse/modificate/şterse sau numai vizualizate informaţiile privind
dosarele primite de la organele de cercetare, de urmărire penală sau instanţe. Pagina poate fi accesată din
pagina „ Dosare de la organele de cercetare / urmărire penală şi instanţe” prin apăsarea butonului „Modifică”.

Câmpuri.
 Număr dosar – Numărul dosarului provenit de la organele de cercetare/urmărire penală sau de la
instanţe
 Dată dosar – Data dosarului
 Sursă – Sursa dosarului
 Număr hotărâre – Numărul hotărârii date în dosar, dacă acesta provine de la instanţă
 Dată hotărâre – data hotărârii date în dosar, dacă acesta provine de la instanţă
 Persoană de contact – persoana de contact aparţinând instituţiei de unde se face preluarea dosarului

Butoane.
 Adaugă – Adăugarea unui dosar provenit de la organele de cercetare/urmărire penală sau de la
instanţe
 Modifică – modifică informaţiile despre dosarul provenit de la organele de cercetare/urmărire penală
sau de la instanţe selectat (această operaţie este posibilă numai după ce a fost selectat din listă)
 Şterge – şterge din baza de date dosarul provenit de la organele de cercetare/urmărire penală sau de la
instanţe (această operaţie este posibilă numai după ce a fost selectat din listă)

01/01/2015 379004764.doc Page 54


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

4.1.12 Documente referitoare la dosar

Figura 31. Documente referitoare la dosar

Descriere. Din această fereastră se vor introduce date despre documentele ce se vor regăsi în dosar sau acelea
care sunt legate de dosar. Se poate accesa din pagina de „Detalii dosar” prin apăsarea butonului „Modifică” de
pe linia de titlu a secţiunii „Documente referitoare la dosar”.

Câmpuri.
 Intern/Extern – se va selecta dacă este un document generat de propriul departament (instituţie)
(intern) sau generat de o altă instituţie/departament/persoană şi destinat propriei instituţii (extern)
 Tip document – se va alege din listă tipul documentului pe care dorim să îl introducem
 Înregistrat în – se va selecta registrul pentru documentul adăugat (implicit registrul penal)
 Cu numărul – numărul de înregistrare al documentului în registru (implicit numărul dosarului penal).
Acest câmp poate fi modificat în funcţie de necesităţi.
 La data – data calendaristică în formatul ziua/luna/an (zz/ll/aaaa) data documentului adăugat,
implicit data curentă.
 Partea la care se referă– se va selecta din lista părţilor partea la care se referă documentul introdus,
dacă este cazul;

01/01/2015 379004764.doc Page 55


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

 Către instituţia – se va selecta instituţia destinaţie şi secţia corespunzătoare acesteia, sau daca nu se
regăseşte în listă, respectiv dacă nu este o instituţie se va completa destinatarul în caseta text de sub
listă
 De la instituţia – se va selecta instituţia emitentă din lista instituţiilor sau daca nu se regăseşte în listă
respectiv dacă nu este o instituţie se va completa emitentul în caseta text de sub listă
 Număr la sursă – numărul de la instituţia (departamentul) emitentă
 Data la sursă – data documentului la instituţia (departamentul) emitentă
 Descriere pe scurt – opţional, se poate face o scurtă descriere a documentului introdus pentru o
identificare mai precisă
 În dosar – se va bifa dacă documentul este ataşat dosarului
 Necesită răspuns – se va bifa opţiunea dacă ipoteza este adevărată
 Acesta este documentul care a generat dosarul – se bifează în cazul în care acest document este cel care
a creat dosarul. Un asfel de document este unic si bifa este pusă automat documentului pe baza căruia
s-a creat dosarul în interfaţa inregistrare dosar
 Documentul este finalizat, nu se mai modifică – se va bifa atunci când documentul înregistrat este în
forma finală şi nu mai va fi modificat (este necesară selectarea unui document din listă în prealabil).
Această bifă nu mai permite efectuarea de modificări asupra documentului. Stergerea unui astfel de
document va fi înregistrată cu culoare roşie in log-uri.

Butoane.
 Adaugă – adaugă documentul curent în baza de date, împreună cu toate informaţiile legate de el.
 Modifică – modifică datele despre documentul selectat din listă;
 Şterge – elimină din baza de date documentul selectat din listă, împreună cu toate informaţiile legate
de el;
 Modifică (Vize) – pentru afişarea ferestrei „Vize”, care permite editarea listei de vize ataşate la
document
 Editare

Există posibilitatea de a edita documente interne asociate dosarului pe baza unor template-uri (macrouri MS
Word) acest lucru se poate realiza cu ajutorul butonului „Editare”, care devine vizibil la selectarea unui astfel
de document din lista de istoric. Documentul este marcat cu asterisc şi afişat în lista de documente (Tip
document) pe un fond colorat diferit.

01/01/2015 379004764.doc Page 56


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

4.1.12.1 Vize

Figura 32. Vizare documente

Câmpuri.
 Persoana – se va selecta din listă procurorul care vizează documentul
 Data repartizării – data la care documentul a fost trimis către vizare
 Data rezolvării – data la care documentul a fost vizat
 Rezoluţie – se va selecta din listă modalitatea de soluţionare sau se va scrie în caseta text
alăturată

Butoane.
 Adaugă – adaugă viza curentă în baza de date, împreună cu toate informaţiile legate de
aceasta.
 Modifică – modifică datele despre viza selectată din listă;
 Şterge – elimină din baza de date viza selectată din listă, împreună cu toate informaţiile legate
de aceasta;
 Revenire – se revine în pagina de documente referitoare la dosarul curent
Notă
Vizele se pot aplica numai documentelor existente, după selectarea acestora din lista de documente
referitoare la dosarul curent.

01/01/2015 379004764.doc Page 57


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

4.1.13 Cheltuieli judiciare şi amenzi

Figura 33. Cheltuieli judiciare şi amenzi

Descriere. Din această fereastră se vor introduce date despre cheltuielile judiciare şi amenzi care se vor aplica în
dosar. Se poate accesa din pagina de „Detalii dosar” prin apăsarea butonului „Modifică” de pe linia de titlu a
secţiunii „Cheltuieli judiciare şi amenzi”.

Câmpuri.
 Parte– se va selecta partea pentru care vor fi aplicate cheltuielile judiciare şi amenzile
 CNP— Codul numeric personal pentru partea introdusă / selectată
 Nume—Numele părţii selectate
 Iniţială—Iniţiala părţii selectate
 Prenume—Prenumele părţii selectate/introduse
 Calitatea—se va selecta calitatea părţii referite
 Tip sancţiune — se va selecta tipul sancţiunii aplicate
 Data comunicării—data comunicării sancţiunii
 Data primirii comunicării—data la care partea referită a luat la cunoştinţă sancţiunea aplicată
 Data dare în debit—data la care a fost dată în debit amenda respectivă
 Observaţii— se vor introduce observaţiile referitoare la sancţiunea aplicată
 Finalizat—se bifează automat în cazul în care plata sancţiunii este finalizată
 Valoare—valoarea sancţiunii/ amenzii/cheltuielii judiciare

01/01/2015 379004764.doc Page 58


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Butoane.
 Adaugă – Salvează sancţiunea/amenda în baza de date
Obs.: Există posibilitatea de a se efectua plăţi parţiale până la acoperirea valorii totale a sancţiunii. Întotdeauna
se indică restul de plată anterior pentru efectuarea plăţii curente.
După selectarea din lista de istoric a persoanei pentru care s-a stabilit sanctiunea, se va selecta butonul ˝Plati˝.

4.1.14 Plăţi

Figura 34. Plăţi amenzi şi cheltuieli judiciare

Descriere. Din această interfaţă se vor introduce date despre plata cheltuielilor judiciare şi amenzilor care se
vor aplica în dosar. Se poate accesa din pagina „Cheltuieli judiciare şi amenzi” prin apăsarea butonului „Plăţi” .
Pentru a fi vizibilă secţiunea de plăţi, trebuie să existe cel puţin o inregistrare în tabelul corespunzător din
„Cheltuieli judiciare şi amenzi”, plăţile fiind efectuate pentru fiecare amendă sau taxă în parte.

 Serie chitanţă– se va introduce seria chitanţei cu care s-a efectuat plata parţială sau integrală
 Număr chitanţă— se va introduce numărul chitanţei cu care s-a efectuat plata parţială sau integrală
 Dată chitanţă— Se va selecta / introduce data chitanţei cu care s-a efectuat plata parţială sau integrală
 Valoare - Valoarea chitanţei cu care s-a efectuat plata parţială sau integrală

Butoane
 Adaugă – adaugă plata curentă în baza de date
 Şterge – şterge plata curentă din baza de date

01/01/2015 379004764.doc Page 59


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

4.1.15 Mişcare Dosar

Figura 35. Mişcare dosar

Descriere. Urmărirea traseului unui dosar precum şi a stărilor prin care trece acesta. Permite introducerea,
modificarea şi ştergerea datelor despre circuitul dosarelor.

Câmpuri.

01/01/2015 379004764.doc Page 60


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

 Transfer total— se vor transfera implicit toate datele cuprinse în dosarul de transferat
 Transfer parţial—oferă posibilitatea selectării datelor ce vor fi transferate
 Transfer în cadrul aceluiași parchet – transferul se face în cadrul aceluiași parchet între departamente
 Transfer la o altă instituție – transferul se face la o unitate de parchet efectiv, sau la un organ de
cercetare - în acest caz transferul este înregistrat doar ca mişcare, nu se realizează efectiv, iar organul
de cercetare nu are înregistrat IP-ul în tabela Instituţie. Instanţele au fost menţinute în lista pentru
compatibilitate cu versiunea anterioară. Transferul la instanţe nu se face din această interfaţă.
 Instituţie sursă – reprezintă instituţia la care se află dosarul la momentul înregistrării operaţiei
 Instituţie destinaţie – reprezintă instituţia către care este trimis dosarul dosarul
 Dată – data calendaristică la care se face transferul dosarului
 Stare caz – prezintă starea de caz atasata dosarului care determină mişcarea acestuia
 Selectaţi faptele ce vor fi transferate împreună cu informaţiile asociate — Selectarea
faptelor/infracţiunilor ce vor fi transferate – numai pentru transfer parţial (disjungere)
 Selectaţi Făptuitorii , învinuiţii, inculpaţii ce vor fi transferaţi împreună cu informaţiile asociate —
Selectarea Făptuitorilor , învinuiţilor, inculpaţilor pentru care se vor transfera datele corespunzătoare –
numai pentru transfer parţial (disjungere)
 Selectaţi încadrările juridice pentru transfer – permite selectarea numai a anumitor încadrări juridice
din ale faptelor selectate mai sus – numai pentru transfer parţial (disjungere)

Figura 36. Transferul documentelor


Documentele supuse transferului vor fi selectate prin bifarea secţiunii respective. Se pot transfera datelor
esenţiale (prin bifarea opţiunii Transferul meta-datelor) sau transferul integral prin selectarea opţiunii Transfer
document electronic.

Figura 37. Iniţiarea sau anularea transferului


Iniţierea sau anularea unui transfer se poate efectua prin utilizarea butoanelor “Trimite” şi “Şterge”
corespunzătoare dosarului. Odată iniţiat transferul trebuie desfăşurat până la capat. La crearea dosarului în
această interfaţă se crează două înregistrări implicite care nu se pot modifica/şterge.

Butoane.
 Adaugă – înregistrează datele despre mişcarea dosarului. Noua înregistrare se va vedea şi în lista din
partea de jos a paginii.

01/01/2015 379004764.doc Page 61


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

4.1.16 Transferul dosarelor de la parchet în instanţă

Figura 38. Transferul dosarelor de la parchet în instanţă


Descriere.
Din această pagină se poate efectua transferul dosarului curent către o instanţă.

Câmpuri.
 Transfer total – se va selecta în cazul în care se doreşte transferul dosarului împreuna cu toate
informaţiile şi documentele asociate. Acest transfer se iniţiază în cazul Plângerii împotriva soluţiei,
situaţie în care întregul dosar este transmis la instatnţă.
 Transfer parţial – se va selecta în cazul în care se doreşte transferul selectiv al dosarului, prin selectarea
datelor şi documentelor care vor fi transferate. Specific pentru trimiterea dosarului la instanţă pentru
măsuri preventive şi pentru judecarea cauzei.
 Sesizarea instanţei în vederea judecării cauzei – se va selecta când se doreşte sesizarea instanţei în
vederea judecării cauzei
 Sesizarea instanţei prin acord de recunoaştere a vinovăţiei – se va selecta când se sesizează instanţa cu
Acord de recunoaştere a vinovăţiei.

01/01/2015 379004764.doc Page 62


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

 Măsuri preventive - se va selecta când se doreşte sesizarea instanţei cu privire la măsurile preventive
aplicate
 Dată – se va completa/ selecta data transferului
 Stare caz - Se va selecta starea actuală a cazului specifică operaţiei de transfer efectuată
 Alegeţi Făptuitorii/ Învinuiţii/ Inculpaţii care vor fi transferaţi împreună cu informaţiile asociate: -
Se va/vor selecta partea/părţile care va/vor fi transferaţi(ă) împreună cu informaţiile asociate
 Selectaţi încadrările juridice pentru transfer- se vor selecta incadrarile juridice pentru care se sesizează
instanţa cu privire la măsurile preventive sau în vederea judecării
 Selectaţi documentele care vor fi incluse în transfer – în cazul trimiterii în judecată acest document va
fi rechizitoriul, generat pe baza template-ului

Transferul dosarelor la instanţă se face în baza numărului naţional unic.

Butoane

 Adaugă – înregistrează datele despre transferul dosarului la instanţă. Noua înregistrare se va vedea şi
în lista din partea de jos a paginii.

 Ştergerea unui transfer iniţiat, până la preluarea acestuia de către instanţa destinaţie şi efectuarea lui
propriu-zisă, se face din lista din josul paginii cu ajutorul butonul ˝Ştergere˝ (coloana ˝Sterge
inregistrarea˝)

4.1.17 Documente de la instanţe

01/01/2015 379004764.doc Page 63


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Figura 39. Documente primite de la instanţe

În această secţiune sunt afişate documentele primite de la instanţe pentru dosarul curent. Sunt afişate Numărul
documentului, numărul naţional unic, Tipul sau extensia documentului şi data înregistrării.

4.1.18 Relaţii între dosare şi lucrări

Figura 40. Relaţii între dosare şi lucrări

Descriere. Din această pagină se poate face relaţionarea dosarului curent cu un alt dosar sau o altă lucrare
luând în considerare aspectele comune referitoare la făptuitori, fapte sau alte elemente.

Câmpuri.
 Dosarul numărul – se va completa câmpul cu numărul dosarului cu care se doreşte asocierea dosarului
curent
 Lucrarea numărul – se va completa câmpul cu numărul lucrării cu care se doreşte asocierea dosarului
curent
 Mod de asociere – se va completa cu modalitatea de relaţionare a dosarelor/lucrărilor

01/01/2015 379004764.doc Page 64


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Butoane.
 Adaugă – va adăuga o nouă relaţionare a dosarului curent cu dosarele/lucrările specificate în formular.
Odată adăugată noua relaţionare va apărea şi în lista din partea inferioară a paginii.
 Modifică – după selectarea unei înregistrări din listă şi efectuarea modificărilor dorite în formular, se
apasă butonul „Modifică” pentru ca informaţiile să fie setate în noua formă.
 Şterge – şterge o înregistrare privind relaţionarea. Operaţia este posibilă numai după ce înregistrarea a
fost selectată în prealabil din listă.

4.1.19 Probaţiuni

Figura 41. Probaţiuni

Descriere. Din această pagină se emit solicitari pentru rapoarte de evaluare adresate Serviciilor de Probaţiune
de pe lângă tribunale., pentru Făptuitorii/Învinuiţii/Inculpaţii din dosar. Un raport de evaluare corespunde
unei persoane.

Câmpuri.
 La serviciul de probaţiune: – Selectarea serviciului de probaţiune destinaţie
 Parte: – partea la care se referă adresa pentru raportul de evaluare
 Data cererii : – data cererii pentru raportul de evaluare
 Temeiul cererii - temeiul cererii pentru raportul de evaluare
 Obiectul cererii – se va completa obiectul cererii pentru raportul de evaluare
Butoane.

01/01/2015 379004764.doc Page 65


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

 Trimite cerere pentru raport evaluare – Iniţializează trimiterea cererii către Biroul de probaţiune
selectat
 Adaugă – va adăuga o nouă relaţionare a dosarului curent cu dosarele/lucrările specificate în formular.
Odată adăugată noua relaţionare va apărea şi în lista din partea inferioară a paginii.
 Reînnoire - se utilizează în cazul în care se doreşte reînnoirea adresei pentru raportul de evaluare
 Detalii. – utilizarea acestui buton are drept consecinţă încarcarea şi afişarea detaliilor pentru adresa
corespunzătoare referatului de evaluare

01/01/2015 379004764.doc Page 66


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

5. ÎNREGISTRAREA LUCRĂRILOR

Figura 42. Înregistrarea lucrărilor

Descriere. Pagina poate fi accesată din meniul principal din partea superioară a majorităţii paginilor aplicaţiei –
prin apăsare butonului „Înregistrare lucrare”.
Fereastra permite crearea unei noi lucrări.

Câmpuri.
 Tipul lucrării – se va selecta din listă tipul lucrării care va fi creată
 Înregistrată în – se va selecta din lista registrelor acel registru în care se face înregistrarea noii lucrări
 Număr lucrare – se va completa cu numărul noii lucrări. Sistemul sugerează următorul număr liber
(max+pas) din anul curent, din registrul care a fost selectat. Acceptarea sugestiei nu este obligatorie.
Numărul sugerat de sistem se poate modifica de către utilizator cu orice alt număr.
 Proceduri speciale - se va selecta procedura speciala care face obiectul lucrării (pentru lucrările
generale) dacă este cazul
 Sufix Cartare – Se va selecta sufixul de cartare în funcţie de tipul lucrării lucrarea
 Data – întotdeauna sistemul va sugera data curentă ca şi dată de creare a lucrării. Atunci când se
introduc datele unei lucrări mai vechi câmpul dată se va modifica specificându-se data la care lucrarea
a fost creată

01/01/2015 379004764.doc Page 67


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

 Instrucţiuni – dacă este cazul se pot menţiona în acest câmp câteva cuvinte cu titlu de instrucţiuni
pentru abordarea/soluţionarea lucrării. Câmpul este facultativ.
 Termen – se va completa caseta cu numărul de zile în care trebuie soluţionată lucrarea. Sistemul va
calcula automat data la care lucrarea trebuie să fie soluţionată în funcţie de termenul specificat şi data
curentă.
 Procuror desemnat/asociat – se va selecta din lista angajaţilor din departament persoana care va
rezolva lucrarea
 Desemnat/Asociat de către – se va selecta din listă procurorul care face desemnarea
 Cuvinte cheie – se vor selecta cuvintele cheie pentru lucrarea respectivă.
 Creat în baza – se alege din listă modul de creare a lucrării fie pe baza unui document fie pe baza
dosarului instanţei (numai în cazul lucrărilor de judiciar). În funcţie de opţiunea aleasă formularul va fi
afişat în continuare diferit:
Pentru o lucrare creată pe baza unui document:

Figura 43. Lucrări create în baza unui document

 Înregistrat în – implicit va fi selectat registrul în care se înregistrează lucrarea


 Cu numărul – implicit se completează numărul lucrării, dar poate fi modificat pentru a se putea
evidenţia numere de Registratură Generală sau de Cabinete
 Tip document – se va selecta din lista predefinită cu tipuri de documente, documentul pe baza căruia se
creează dosarul. Documentele a căror denumire se termină cu „*” sunt editabile.
 Referă dosarul – numărul dosarului la care se referă lucrarea
 De la – se selectează din lista predefinită cu tipuri de instituţii, instituţia de la care provine dosarul mai
sus-menţionat
 Către instituţia/ De la instituţia – instituţia destinaţie/sursă pentru documentul curent
 Sau – daca nu regăsim instituţia destinaţie/sursă a documentului în lista predefinită sau documentul nu
provine de la o instituţie, atunci se va completa numele persoanei/instituţiei în caseta de jos
 Număr sesizare la sursă – pentru documentele externe reprezintă numărul la instituţia emitentă
 Data la sursă – pentru documentele externe reprezintă data la instituţia emitentă
 Petent – Se completează numele instituţiei sau persoanei care depune petiţia

01/01/2015 379004764.doc Page 68


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

 Persoană referită – persoana la care se referă lucrarea


 Calitatea persoanei referite – calitatea persoanei referite în lucrare (nomenclator local care poate fi
completat în partea de administrarea cu alte tipuri de calităţi)
 Necesită răspuns – se bifează în cazul în care lucrarea necesită răspuns de la instituţia destinatar

o Pentru o lucrare creată în baza unui dosar:

Figura 44. Lucrări create în baza unui dosar

 Număr dosar instanţă – se completează cu numărul dosarului instanţei


 Data dosar (dată calendaristică în format zz/ll/aaaa) – se completează cu data la care
dosarul a fost creat la instanţa sursă
 Instituţie (Instanţă) – se va alege instituţia sursă a dosarului primit
 Secţia – se va completa cu secţia instanţei selectate (atunci când este cazul)
 Stadiul procesual al dosarului – se va selecta din listă stadiul procesual în care se află
dosarul instanţei
 Persoana de contact – se poate completa, opţional, cu numele persoanei de contact de
la instituţia sursă a dosarului primit

Butoane
 Adaugă - înregistreaza lucrarea creată

01/01/2015 379004764.doc Page 69


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

5.1 Lucrări-Generale

5.1.1 Detalii Lucrare

Figura 45. Lucrări generale

Descriere. Pagina prezintă într-o formă centralizată informaţiile conţinute în baza de date referitoare la o
lucrare anume. Este împărţită în secţiuni, fiecare secţiune putând fi accesată prin apăsarea butonului
„Modifică” de pe linia de titlu a secţiunii respective. În acest mod se pot introduce, modifica sau şterge date din
fiecare secţiune în parte. Existenţa săgeţii pe tab semnifică faptul că există informaţii în secţiunea respectivă.
Apăsând butonul “Fişa lucrare” se pot vizualiza/tipări informaţiile despre lucrare.
Fiecărei secţiuni îi corespunde o fereastra, acestea având câteva caracteristici comune:
o Legătura rapidă cu pagina principală „Detalii Lucrare”. În partea superioară a fiecărei pagini
este scris numărul lucrării curente cu litere mari şi îngroşate. Prin apăsarea acestui număr se
revine întotdeauna la pagina „Detalii Lucrare”
o Formularul de introducere a datelor cu mai multe câmpuri dintre care unele sunt obligatoriu
de completat altele sunt opţionale. De asemenea formularele conţin butoane care execută
comanda scrisă pe ele.
o Sub formularul de introducere a datelor se afla o listă cu înregistrările deja făcute în secţiunea
respectivă. Din această listă se pot selecta înregistrări deja existente pentru a fi modificate,
completate sau şterse. Listele pot fi ordonate apăsând unul din butoanele din dreptul numelui
fiecărei coloane. La o primă apăsare lista se va ordona crescător după acea coloană butonul

01/01/2015 379004764.doc Page 70


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

indicând o săgeată orientată în sus. La o a doua apăsare ordinea va deveni descendentă după
acea coloană butonul indicând o săgeată orientată în jos. O a treia apăsare face ca lista să nu
mai fie ordonată după acea coloană. Listele pot fi ordonate numai după o singură coloană.
Notă. Pentru trecerea rapidă la pagina de detalii a unei alte lucrări se poate completa câmpul număr lucrare de
sub titlul paginii si apăsa butonul „Alegeţi”.

5.1.1.1 Informaţii generale

Figura 46. Informaţii generale

Descriere. Fereastra permite fie modificarea datelor esenţiale despre lucrare care au fost introduse la crearea
acesteia, completarea lor, fie ştergerea lucrării în întregime. De asemenea, permite introducerea/modificarea
unei scurte descrieri a situaţiei de fapt pe scurt.

Câmpuri.
 Tip Lucrare – permite schimbarea tipului lucrării curente dacă a fost înregistrată greşit şi registrul
permite acest lucru
 Număr lucrare – permite modificarea numărului de înregistrare a lucrării
 Dată lucrare – permite modificarea datei de creare a lucrării

01/01/2015 379004764.doc Page 71


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

 Număr registru – permite modificarea numărului de înregistrare al lucrării. Acest număr în mod
obligatoriu face parte din componeneţa numărului lucrării. Se modifică numai în caz de eroare. Este
preferabil ca acest lucru să nu se întâmple.

 Înregistrată în – conţine registrul în care s-a făcut înregistrarea lucrării
 Proceduri speciale – se va selecta procedura speciala pentru lucrare generală, dacă este cazul
 Ţară/Judeţ/Sector – permite introducerea/modificarea datelor cu privire la ţară/judeţ/sector pentru
proceduri speciale şi zone geografice
 Autoritatea judiciară străină— se completează autoritatea judiciară străină pentru procedurile
speciale europene, dacă este cazul
 Descrierea pe scurt a obiectului lucrării – se va introduce o scurtă descriere a obiectului lucrării
 Încadrare statistică – este utilizată pentru lucrările generale şi plângeri (la PICCJ se foloseste şi
pentru lucrări de judiciar dat fiind faptul că în P6 si P3 se înregistreaza informaţii cu aceeaşi
semnificaţie), se va selecta încadrarea statistică care reprezintă rândul pe care apare lucrarea în P3
Partea I. Foarte important !! Se completează numai pentru lucrările care trebuie să fie numărate în
formulare.
 Motivul solicitării – se bifează motivul solicitării pentru procedurile speciale
o pentru executarea unei pedepse – se bifează în cazul în care lucrarea se referă la executarea
unei pedepse
o pentru aducerea la îndeplinire a unui mandat de arestare preventivă— se bifează în cazul în
care lucrarea se referă la îndeplinirea unui mandat de arestare preventivă
 Stat solicitant— statul solicitant în cazul procedurilor speciale
 Stat solicitat – statul solicitat în cazul procedurilor speciale
 Asistenţă Juridică- S-a acordat— Se bifează în cazul acordării asistenţei juridice
 Limba utilizată— limba utilizată - pentru traducerile asigurate persoanelor străine
 Onorariu interpret – suma destinată realizării traducerii
 Moneda – moneda utilizată pentru achitarea onorariului interpretului
 Cuvinte cheie – se vor selecta cuvintele cheie pentru lucrarea curentă, dacă este cazul

Butoane.
 Salvează modificări – introduce/modifică datele acestei secţiuni astfel cum apar în formular la
momentul apăsării butonului
 Şterge lucrare – şterge din baza de date întreaga lucrare împreună cu toate datele legate de aceasta
 Arhivare – Arhivarea lucrării curente

01/01/2015 379004764.doc Page 72


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

5.1.1.2 Istoric soluţii/persoane desemnate

Figura 47. Istoric soluţii şi persoane desemnate

Descriere. Fereastra permite introducerea şi gestionarea istoricului soluţiilor şi persoanele desmnate pentru
lucrarea curentă.

Câmpuri.
 Persoană desemnată/asociată— se va selecta persoana desemnată/asociată pentru rezolvarea lucrării
curente
 Desemnată/asociată de către – persoana care face desemnarea personalului pentru lucrarea curentă
 Dată desemnare – data la care s-a făcut desemnarea
 Termen – termenul de soluţionare al lucrării (în zile sau ca dată)
 Soluţie – se va selecta soluţia pentru lucrarea curentă
 Soluţie finală – se bifează în cazul în care soluţia selectată este soluţie finală
 Din data – data ordonanţei de reţinere
 Indicaţii – indicaţii ce vor fi folosite la soluţionarea lucrării curente
 Dată finalizare – data finalizării lucrării

O lucrare se consideră închisă (finalizată) dacă are: soluţie, bifa în check box „Finală” şi data finalizării

Proceduri speciale: (se vor adăuga la următoarea revizie)

Butoane.

01/01/2015 379004764.doc Page 73


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

 Adaugă – va adăuga o nouă persoană desmnată să soluţioneze lucrarea.


 Modifică – după selectarea unei înregistrări din listă şi efectuarea modificărilor dorite în formular, se
apasă butonul „Modifică” pentru ca informaţiile să fie setate în noua formă.
 Filtreaza – Filtrează lista personalului în funcţie de departament şi funcţie
 Şterge – şterge o înregistrare privind desemnarea unei persoane. Operaţia este posibilă numai după ce
înregistrarea a fost selectată în prealabil din listă.

5.1.1.3 Documente referitoare la lucrare

Figura 48. Documente referitoare la lucrare


Descriere. Fereastra permite introducerea/modificarea/ştergerea de date cu privire la documentele ataşate
lucrării curente. Documentele care au un şablon electronic în sistem pot fi ediatate/vizualizate iar cele care nu
au un asemenea şablon pot fi numai precizate prin introducerea datelor de identificare ale acestora.

Câmpuri.
 Intern/Extern – selecţie alternativă – dacă este un document generat de instituţia/departamentul curent
se va selecta document intern, daca este un document generat de o altă instituţie/departament sau de o
persoană fizică/juridică (care nu se găseşte în nomenclator) atunci se va selecta document extern
 Tip document – se va selecta din lista predefinită tipul documentului pe care dorim să-l introducem
 Cu numărul– se va completa cu numărul de înregistrare al documentului, implicit numărul lucrării

01/01/2015 379004764.doc Page 74


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

 La data – se completează cu data înregistrării documentului, implicit data curentă


 Către/De la instituţia– în cazul documentelor interne se va selecta instituţia destinatară, iar în cazul
celor externe instituţia emitentă. Este total indicat inclusiv pentru afişarea în rapoarte şi regăsirea
informaţiilor să fie utilizată selecţia din nomenclator utilizând funcţionalitatea „Instituţie/Secţie”
 Sau – atunci când instituţia destinatară/emitentă nu se regăseşte în lista predefinită sau atunci când
este vorba de o persoană fizică se va completa caseta cu denumirea/numele destinatarului/emitentului
 Descriere pe scurt – se poate face o scurtă descriere a documentului introdus pentru o mai buna
evidenţă
 În dosar – se va bifa această opţiune dacă documentul introdus este ataşat dosarului lucrării, implicit
bifată
 Necesită răspuns – se va bifa dacă documentul necesită un răspuns. În lista din partea inferioară a
paginii la coloana „Răspuns” apare „DA” pentru documentul la care opţiunea a fost bifată
 Acesta este documentul care a generat lucrarea – se bifează în cazul în care pe baza documentului s-a
creat lucrarea. Atenţie! Această bifă checkbox este marcat automat la crearea lucrării pe baza
documentului şi în mod normal nu trebuie modificat decât în cazul remedierii unei erori (şetrgere
document şi reintroducere)
 Dactilografiere de – se va selecta din lista persoanelor instituţiei curente (numai pentru documentele
interne care au un şablon electronic in sistem şi/sau dacă este cazul) persoana care tehnoredactează
documentul
 Data repartizării – se va completa cu data la care s-a făcut repartizarea documentului pentru
tehnoredactare
 Data redactării – se va completa la momentul tehnoredactării documentului
 Număr filă în dosar – se va completa la momentul ataşării documentului în dosarul lucrării
 Documentul este finalizat, nu se mai modifică – se va bifa opţiunea după ce documentul a fost
dactilografiat şi rămâne în forma finală. Şergerea unui document care are această bifă produce în loguri
o înregistrare vizibilă (culoare roşie)

Butoane.
 Adaugă – adaugă documentul curent în baza de date, împreună cu toate informaţiile legate de el.
 Modifică – modifică datele despre documentul selectat din listă;
 Şterge – elimină din baza de date documentul selectat din listă, împreună cu toate informaţiile legate
de el;
 „Editare”– butonul apare la ridicarea din lista din partea inferioară a interfeţei a unui document pentru
editarea acestuia pe baza template-ului sau. Atenţie! Documentele editabile vor avea denumirea
marcată cu un asterisc iar în lista de afişare a noemclatorului de documente vor avea un fond colorat
diferit.
 Modifică (Vize) – pentru afişarea ferestrei „Vize”, care permite editarea listei de vize ataşate
documentului.

01/01/2015 379004764.doc Page 75


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Figura 49. Vizarea documetelor ataşate


Se va selecta procurorul care avizează documentul, se va completa data la care documentul a fost repartizat
către avizare şi se va apăsa butonul „Adaugă”. Pentru a se introduce informaţii despre soluţia dată de procuror
se va accesa din nou fereastra, se va selecta din listă viza şi se vor completa câmpurile „Data rezolvării” şi
„Rezoluţie” (fie prin selecţie din listă fie prin completarea în caseta text de sub listă) şi se va apăsa butonul
„Modifică” pentru actualizarea informaţiilor. Pentru a şterge informaţiile referitoare la o viză aceasta trebuie
selectată din listă după care se poate apăsa butonul „Şterge”.

5.1.1.4 Persoane referite în lucrare

Figura 50. Persoane referite în lucrare

01/01/2015 379004764.doc Page 76


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Descriere. Din această fereastră se pot introduce informaţii cu privire la persoanele care sunt referite în
documentele ataşate la dosarul lucrării curente indiferent de calitatea acestora.

Câmpuri.
 Nume persoană – se va completa cu numele complet al persoanei (de preferat în forma nume, iniţiala
tatălui, prenume)
 Calitate – se va completa cu calitatea în virtutea căreia persoana este referită în documentele ataşate
lucrării. Este recomandată utilizarea nomenclatorului local de calităţi (primele doua înregistrări în
nomenclator sunt obligatoriu prima:„Petent” a doua: „Persoană referită”)
 Adresă- Adresa persoanei referite
 Penitenciar – se va selecta locul de detenţie în cazul în care persoana referită este încarcerată
 E – Mail – email-ul persoanei referite
 Cetăţenie – se va selecta cetăţenia persoanei referite, implicit Română

Câmpurile de mai jos se referă la Procedurile europene şi vor fi detaliate la următoarea revizie
 Unitatea emitentă – se va selecta instituţia care face solicitarea
 Secţie – secţia instituţiei care face solicitarea
 Motivul solicitării – se va completa motivul solicitării pentru persoana referită în lucrare
 Număr mandat – se va completa numărul mandatului pentru persoana referită în lucrare
 Data mandat - se va completa/selecta numărul mandatului pentru persoana referită în lucrare
 Modalitate sesizare* - se va selecta modalitatea de sesizare

Butoane.

 Adaugă – va adăuga în baza de date cu privire la persoană aşa cum au fost completate în formular
 Modifică – permite modificarea datelor introduse. Mai întâi trebuie selectată o înregistrare din listă
 Şterge – şterge informaţiile cu privire la o persoană. Mai întâi trebuie selectată o înregistrare din listă
 Institutie/Sectie –Selecţia Instituţiei şi a secţiei pentru instituţia selectată (pentru început acestea sunt
introduse pentru instante)

5.1.1.5 Relaţii cu alte lucrări/dosare

Figura 51. Relaţii cu alte lucrări sau dosare

01/01/2015 379004764.doc Page 77


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Descriere. Din această pagină se poate face relaţionarea lucrării curente cu un alt dosar/lucrare luând în
considerare aspectele comune referitoare la făptuitori, fapte sau alte elemente procedurale (conexare/declinare)
sau logice (de asociere pentru o regăsire rapidă).

Câmpuri.
 Dosarul numărul/Lucrarea numărul – se vor completa câmpurile (fie unul fie ambele) cu numerele
dosarului/lucrării cu care se doreşte asocierea lucrării curente
 Mod de asociere – se va completa cu modalitatea de relaţionare a dosarelor/lucrărilor

Butoane.
 Adaugă – va adăuga o nouă relaţionare a lucrării curente cu dosarele/lucrările specificate în formular.
Odată adăugată noua relaţionare va apărea şi în lista din partea inferioară a paginii. Va apărea de
asemenea şi în interfaţa corespunzătoare Dosarului/Lucrării cu care s-a creat relaţia dacă acestea există
efectiv în baza de date în departamentul/instituţia curentă.
 Modifică – după selectarea unei înregistrări din listă şi efectuarea modificărilor dorite în formular, se
apasă butonul „Modifică” pentru ca informaţiile să fie setate în noua formă. Atenţie! Relaţia creată
poate fi modificată numai în interfaţa în care s-a creat (nu şi în intefata lucrării/dosarului cu care s-a
creat relaţia). În această interfaţă apare butonul (link-ul) „Detalii” care permite selectarea ei din lista din
josul paginii.
 Şterge – şterge o înregistrare privind relaţionarea. Operaţia este posibilă numai după ce înregistrarea a
fost selectată în prealabil din listă.

5.1.1.6 Transfer lucrare către alt departament

Figura 52. Transferul lucrării către alt departament

Descriere. Cu ajutorul aceste interfeţe se realizează transferul unei lucrări către un alt departament al aceleiaşi
instituţii.

Câmpuri.

01/01/2015 379004764.doc Page 78


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

 Departament curent – afişează departamentul sursă, în care există lucrarea


 Tranfer către departamentul – selecţie din lista departamentelor intituţiei curente
 Copiază lucrarea în alt departament – această opţiune este specifică unui parchet care are departamente
cu registre diferite. Lucrarea este copiată (deci ea rămâne şi în departamentul sursă) în departamentul
destinaţie şi va fi preluată printr-o activitate conştientă executată de operatorul cu drepturi în
departamentul destinaţie, care o va asocia cu registrul corect în care va primi număr automat în secvenţă.
Operatorul are posibilitatea să asocieze lucrarea cu numărul dorit, cunoscând numărul următor din
registrul de evidenţă.
 Mută lucrarea în alt departament - această opţiune este specfică unui parchet care în mod real şi din
punct de vedere al organizării în sistemul ECRIS are departamente dar cu registre comune. Mutarea se
face dintr-un departament în altul fără a se crea o nouă înregistrare în registrul de evidenţă. În acest caz
operaţie produce o înregsitrare în interfaţa „Istoric transfer lucrări”

*Notă - Lucrarea se va transfera împreuna cu toate documentele atatşate!

Butoane.
 Transferă – transferă lucrarea curentă (împreună cu totate documentele incluse) la departamentul
selectat din listă

După transferarea unei lucrări către un alt departament prin mutare aceasta nu va putea fi accesată decât de
către utilizatori cu drept de acces în departamentul respectiv (destinaţie).

01/01/2015 379004764.doc Page 79


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

5.2 Lucrări de tip Judiciar

5.2.1 Detalii Lucrare

Figura 53. Lucrări de tip judiciar

Descriere. Pagina prezintă într-o formă centralizată informaţiile conţinute în baza de date referitoare la o
lucrare specifică activităţii secţiilor judiciare. Acestea provin din lucrarile generale deci au serie de aspecte
comune, iar pe de altă parte în ceea ce priveste activitatea judiciară penală au o serie de aspecte comune cu
dosarele penale. Este împărţită în secţiuni, fiecare secţiune putând fi accesată prin apăsarea butonului
„Modifică” de pe linia de titlu a secţiunii respective. În acest mod se pot introduce, modifica sau şterge date din
fiecare secţiune în parte.
În cele ce urmează vom detalia secţiunile specifice sau câmpurile specifice (în anumite interfeţe) lucrărilor de
tip judiciar.

01/01/2015 379004764.doc Page 80


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

5.2.2 Informaţii generale

Figura 54. Informaţii generale

Descriere. Secţiunea „Informaţii generale” poate fi accesată din fereastra de detalii despre lucrare prin
apăsarea butonului „Modifică”. Permite introducerea/modificarea unor date generale ale lucrării.

01/01/2015 379004764.doc Page 81


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Câmpuri specifice.
 Rechizitoriul făcut de: - se va selecta structura/parchetul de la care provine rechizitoriul care, ajuns
într-o anumită etapă de judecată, face obiectul activităţii procurorului de instanţă şi se înregistreaza
în lucrările de judiciar. A fost solicitat pentru înregistrarea detaliată a achitărilor şi restituirilor.
 Nr. Rechizitoriu – numărul de înregistrare al rechizitoriului descris mai sus
 Data rechizitoriu – data înregistrării rechizitoriului
 Procuror – se introduce numele procurorului care a întocmit rechizitoriul
 Tipul acţiunii – se va selecta tipul acţiunii Supraveghere sau Urmărire (în funcţie de specificul
activităţii în etapa de urmărire penală)
 Materie de drept – se va alege din listă materia juridică în care se încadrează dosarul din instanţă
asociat lucrării curente. Câmpul trebuie obligatoriu completat când există dosar asociat lucrării
pentru obţinerea formularului statistic P4 - partea de apeluri şi recursuri (P6 – pentru PICCJ). Atunci
când lucrarea se creaza pe baza dosarului instanţei câmpul este precompletat cu informaţia
introdusă în interfata „Creare lucrare”. În acea interfaţă câmpul este obligatoriu.
 Instanţă – se alege din lista predefinită instanţa la care se judecă dosarul asociat lucrării curente
 Secţia – se va completa, atunci când este cazul, cu secţia instanţei la care se judecă dosarul asociat
lucrării curente
 sau (Secţie) – se menţinepentru compatibilitate cu vechea aplicaţie
 Stadiu procesual – se va selecta din listă stadiul procesual în care se află dosarul din instanţă asociat
lucrării curente. Atunci când există dosar asociat lucrării, câmpul trebuie obligatoriu completat
pentru obţinerea formularelor statistice P4 (P6 – pentru PICCJ)
 Număr dosar în instanţă – se va completa cu numărul dosarului din instanţă asociat lucrării curente
 Data dosar – data creării dosarului din instanţă asociat lucrării curente
 Cu participare procur în şedinţe de judecată – se va bifa opţiunea atunci când ipoteza este adevărată
 Încadrare statistică – se va selecta din listă încadrarea statistică a dosarului
 Cuvinte cheie – idem lucrări generale

Butoane.
 Consultare dosar – deschide o fereastră ce permite gestionarea informaţiilor cu privire la consultarea
dosarului din instanţă asociat:

Figura 55. Consultare dosar asociat

01/01/2015 379004764.doc Page 82


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Se va introduce numele persoanei care a consultat dosarul, data la care a consultat dosarul şi se apasă butonul
„Adaugă”. Dacă dosarul părăseşte arhiva se va bifa opţiunea „împrumutat” iar la returnare se va completa
câmpul „data returnare”. Informaţiile introduse se pot modifica sau şterge prin selectarea acestora din listă şi
apăsarea butoanelor corespunzătoare.
Tab-ul „Preia date din dosarul penal” – permite preluarea datelor despre făptuitori/învinuiţi/inculpaţi trimişi
în judecată ca părti în lucrarea de judiciar. Aceste informaţii se pot prelua din dosarele penale dacă acestea
există în acelaşi departament în care se crează lucrarea de judiciar.
 Număr dosar – reprezintă numărul dosarului în registrul penal
Butoane:
 Copiere date – determină copierea datelor despre făptuitori/învinuiţi/inculpaţi trimişi în judecată,
detalii, detalii statistice, încadrări juridice şi solutii la parchet. Operatia a fost solicitată pentru uşurarea
înregistrării solutiilor instanţei detaliate pe incadrări juridice.
 Salvează modificări – introduce/modifică datele acestei secţiuni astfel cum apar în formular la
momentul apăsării butonului
 Şterge lucrare – şterge din baza de date întreaga lucrare împreună cu toate datele legate de aceasta
 Arhivare – Arhivarea lucrării curente
 Institutie/Sectie—selecţia instituţiei şi a secţiei corespunzătoare

5.2.3 Istoric soluţii/persoane desemnate

Descriere. Fereastra permite introducerea şi gestionarea istoricului soluţiilor şi persoanele desmnate pentru
lucrarea curentă şi are aceleaşi funcţionalităţi ca şi în cazul lucrărilor generale.

01/01/2015 379004764.doc Page 83


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

5.2.3.1 Părţi

Figura 56. Părţi

Descriere. Secţiunea poate fi accesată din fereastra Detalii Lucrare prin apăsarea butonului „Modifică”
corespunzător secţiunii „Părţi”. Fereastra permite introducerea/modificarea/ştergerea informaţiilor cu privire
la părţile implicate.

Câmpuri.
 Identificare după (câmp compus dintr-o listă predefinită bazată pe lista tipurilor de identificare şi un
câmp text liber) – se selectează mai întâi modalitatea de identificare după care se completează codul

01/01/2015 379004764.doc Page 84


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

numeric personal pentru persoanele fizice, respectiv valorile CUI, NIF sau identificator în registrul
comerţului în cazul persoanelor juridice
 Data naşterii - Se va completa/selecta data naşterii pentru partea curentă
 Act de identitate – Se va selecta tipul actului de identitate pentru partea curentă
 Serie – Se va introduce seria actului de identitate
 Număr – Se va completa numărul actului de identitate
Citiţi detalii la descrierea Făptuitorilor/Înviniţilor/Inculpaţilor din interfaţa cu acelaşi nume referitoare la
dosare penale.
 În contradictoriu cu – Radio buton - în cazul proceselor cu părţi adverse se vor introduce mai întâi
părţile care au declanşat procesul curent (ex.: reclamant, apelant, recurent, etc) lăsându-se selectat
butonul din partea stângă iar la introducerea părţilor chemate în judecată se va selecta butonul din partea
dreaptă astfel că acestea vor apărea în tabăra opusă, ca părţi adverse. În cazul proceselor penale se
introduc în partea stângă înculpaţii, urmând ca în partea dreaptă să se introducă partea vătămată, partea
civilă, etc
 Calitate parte
o Curentă – calitatea procesuală curentă a părţii
oAnterioară – calitatea procesuală avută de această parte la instanţa anterioară în stadiile
precedente ale procesului
Calitatea procesuală anterioară poate fi compusă din mai multe calităţi procesuale. Pentru a
realiza acest lucru se selectează din lista corespunzătoare calitatea procesuală ce se doreşte a se
adaugă şi se apasă butonul „>>”. Corectarea eventualelor greşeli se face prin editarea câmpului
text ataşat şi apăsarea butonului „Modifică”.
 Tipul părţii – câmp obligatoriu specifică dacă partea este o persoană fizică sau dacă este persoană
juridică
 Numele (câmp compus din trei câmpuri text pentru persoane fizice şi un singur câmp text pentru
persoane juridice) – numele părţii. În cazul persoanelor fizice va conţine nume, iniţiala tatălui şi
prenumele persoanei respective. În cazul persoanelor juridice câmpul va conţine denumirea acesteia.
 Adresa poştală (câmp compus din nouă câmpuri text şi două liste predefinite bazate pe lista judeţelor
din România respectiv pe lista ţărilor)
o Judeţ (selecţie din listă predefinită bazată pe lista judeţelor din România) – judeţul în care se
găseşte această adresă
o Localitate (text) – localitatea în care se găseşte această adresă (municipiul, oraşul, satul)
o Comuna/Sector (text) – comuna/sectorul în care se găseşte această adresă
o Stradă (text) – numele străzii din componenţa acestei adrese
o Nr (text) – numărul străzii din componenţa acestei adrese
o Bloc (text) – blocul din componenţa acestei adrese
o Scara (text) – scara din cadrul blocului ce intră în componenţa acestei adrese
o Etaj (text) – numărul etajului
o Ap. (text) – numărul apartamentului
o Cod poştal
o Ţara
oCaseta de editare plasată în subsolul zonei de definire a adresei permite introducerea unui text
care să înlocuiască următoarele secţiuni ale adresei (comuna/sector, stradă, nr, bloc, scara, etaj,
ap, cod poştal)
 Penitenciar – daca parte respectiva este arestată, in loc de „Adresa poştală” va fi selectată opţiunea
„Penitenciar” urmând a fi selectat penitenciarul în care se găseşte partea.

01/01/2015 379004764.doc Page 85


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Figura 57. Selectarea penitenciarului


 Denumirea penitenciarului poate fi alesă dintr-o listă de selecţie bazată pe lista penitenciarelor din
România sau poate fi scris în câmpul text alăturat.

 Aceasta este adresa de domiciliu (căsuţă de validare) – se bifează dacă această adresă este adresa de
domiciliu pentru partea curentă. În listele din partea de jos a ferestrei, înregistrările corespunzătoare
adreselor de domiciliu sunt evidenţiate printr-un romb de culoare verde amplasat în dreapta numelui
persoanei.
 Aceasta este adresa de corespondenţă (căsuţă de validare) – se bifează dacă această adresă este adresa de
corespondenţă pentru partea curentă;
 Cetăţenie — Listă de selecţie multiplă pentru selectarea cetăţeniei , valoare implicită: „Română”

Butoane
 Adaugă partea – adaugă o nouă persoană fizică/juridică ce se constituie ca parte în dosar;
 Modifică – modifică informaţiile despre parte şi/sau adresă pentru adresa curent selectată (este posibilă
această operaţie numai după ce a fost selectată o adresă din listă)
 Şterge – şterge din baza de date adresa curent selectată (este posibilă această operaţie numai după ce a
fost selectată o adresă din listă)
 Masuri preventinte/Condamnari – Accesarea interfeţei pentru introducerea măsurilor preventive sau
condamnărilor
 Initializare parametri – Iniţializarea câmpurilor din formular cu valori nule sau implicite pentru
introducrea unei alte părţi
 Încadrare – afişează fereastra pentru stabilirea încadrării juridice a persoanei respective (operaţia este
posibilă numai după selectarea unei persoane din listă)
 Detalii/Statistică - afişează fereastra pentru introducerea informaţiilor statistice pentru persoana curent
selectată (operaţia este posibilă numai după selectarea unei persoane din lista părţilor din cadrul
dosarului)

Notă:
Listele din partea de jos a ferestrei pot fi ordonate apăsând unul din butoanele din dreptul numelui
fiecărei coloane. La o primă apăsare lista se va ordona crescător după acea coloană butonul indicând o
săgeată orientată în sus. La o a doua apăsare ordinea va deveni descendentă după acea coloană butonul
indicând o săgeată orientată în jos. O a treia apăsare face ca lista să nu mai fie ordonată după acea
coloană. Listele pot fi ordonate numai după o singură coloană.

01/01/2015 379004764.doc Page 86


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

5.2.3.1.1 Măsuri preventive/Condamnări

Figura 58. Măsuri preventive condamnări

Descriere. Permite introducerea datelor despre măsurile preventive şi condamnările inculpatilor care apar în
dosarul curent.
Intefaţa este identică cu cea utilizată la înregistrarea măsurilor preventive pentru Învinuiţi/Inculpaţi în
interfeţele corespunzătoare dosarelor penale. Câmpurile au aceeaşi semnificaţie.
Aceste informaţii se preiau pentru parţi în lucrări de judiciar din dosarele penale în, la preluarea datelor din
dosarele penale în interfaţa „Informaţii generale”, după algoritmul descris anterior.

01/01/2015 379004764.doc Page 87


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

5.2.3.1.2 Încadrare juridică

Figura 59. Încadrare juridică

Descriere. Din această pagină se pot introduce (sau prelua din dosarele penale) încadrările juridice stabilite de
organele de cercetare, parchete sau instanţe. Încadrările juridice se pot introduce numai după ce infracţiunile au
fost introduse (sau preluate) pentru întreg dosarul în secţiunea „Fapte” a paginii Detalii Dosar.

Semnificaţiile câmpurilor, funcţionalităţile, butoanele sunt explicate detaliat la secţiunea dosare penale.

01/01/2015 379004764.doc Page 88


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Figura 60. Detalii încadrare

Semnificaţiile câmpurilor, funcţionalităţile, butoanele şi pop-up-urile ataşate interfeţei „Detalii infracţiune”,


accesată prin butonul „Detalii”: „Mită”, „Avantaje”, „Foloase” şi „Măsuri asiguratorii” sunt detaliate la
secţiunea dosare penale. Pot fi vizualizate în figurile următoare.

Figura 61. Mită

01/01/2015 379004764.doc Page 89


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Avantaje

Figura 62. Avantaje

Foloase

Figura 63. Foloase

01/01/2015 379004764.doc Page 90


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

5.2.3.2 Statistică

Figura 64. Informaţii statistice referitoare la părţi

01/01/2015 379004764.doc Page 91


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Semnificaţiile câmpurilor, funcţionalităţile, butoanele sunt explicate detaliat la secţiunea dosare penale şi au
aceeaşi semnificaţie.
La preluarea datelor din dosarele penale - interfaţa „Informaţii generale” - se preiau şi detaliile statistice

5.2.3.3 Infracţiuni/Cauze civile

Figura 65. Infracţiuni, cauze civile

Descriere. Din această secţiune se pot introduce infracţiunile (faptele) ce formează obiectul dosarului curent,
precum si precizări cu privire la data săvârşirii, cea a primei sesizări precum şi date statistice. Poate fi accesată
din cadrul ferestrei cu detalii despre lucrare prin apăsarea butonului „Modifică” de la secţiunea
„Infracţiuni/Cauze civile”.
Semnificaţiile câmpurilor, funcţionalităţile, butoanele sunt explicate detaliat la secţiunea dosare penale –
„Fapte” şi au aceeaşi semnificaţie.
La preluarea datelor din dosarele penale - interfaţa „Informaţii generale” - se preiau şi faptele carora le sunt
asociate încadrări juridice ale inculpaţilor, pentru care aceştia au fost trimişi în judecată.

01/01/2015 379004764.doc Page 92


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

5.2.3.4 Detalii probleme de drept

Figura 66. Detalii probleme de drept

Descriere. Această fereastră permite introducerea/modificarea/ştergerea datelor cu privire la problemele de


drept ale dosarului din instanţă asociat lucrării judiciare curente. Interfaţa este utilizată în special la PICCJ
pentru introducrea articolului (articolelor), actului referit precum şi numărul şi anul actului, care fac obiectul
recursurilor în interesul legii.

Câmpuri.
 Articol—Articolul corespunzător din act (şir de caractere) care descrie problema de drept
 Act—Actul care conţine problema de drept
 Număr—numărul actului.
 Anul . anul apariţiei actului

Butoane.
 Adaugă – va adăuga datele completate în formular
 Modifică – permite modificarea informaţiilor deja introduse. Pentru modificare mai întâi trebuie
selectată înregistrarea din listă
 Şterge – permite ştergerea informaţiilor cu privire la o problemă de drept, care iniţial se selectează din
lista din josul interfeţei.
 Resetare – permite iniţializarea formularului

01/01/2015 379004764.doc Page 93


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

5.2.3.5 Termene de judecată şi hotărâri ale instanţei

Figura 67. Termene de judecată şi hotărâri ale instanţei

Descriere. Această fereastră permite introducerea/modificarea/ştergerea datelor cu privire la termenele de


judecată ale dosarului din instanţă asociat lucrării judiciare curente. Tot aici se specifică stadiul procesual al
dosarului la instanţă precum şi soluţiile date la fiecare termen în parte.

Câmpuri.
 Dată şedinţă – data calendaristică la care va avea loc şedinţa de judecată la instanţă. Se completează de
forma ziua/luna/an (ATENŢIE! Nu se fac prescurtări la cifra anului)
 Instanţă – se va selecta din listă instanţa unde se va judeca dosarul asociat lucrării curente
 Secţie – secţia pentru instanţa/instituţia selectată
 Număr dosar – se completează cu numărul dosarului din instanţă asociat lucrării curente
 Procuror participant în şedinţă – se va selecta din listă procurorul care participă la şedinţa de judecată
în instanţă la termenul pe care îl introducem
 Stadiu procesual – se va selecta din listă stadiul procesual al dosarului instanţei la momentul
termenului precizat
 Tip soluţie– se va alege din listă soluţia dată de instanţă pentru termenul pe care îl introducem
 Motiv/Concluzii procuror – se vor completa motivele/concluziile introduse de procurorul desemnat
pentru dosarul curent
 Data rămânerii definitive a hotărârii – data la care hotărârea rămâne definitivă
 Data publicării în Monitorul Oficial – data publicării hotărârii în Monitorul Oficial
Dacă în interfaţa de creare lucrare (pe baza de dosar al instanţei ) sau în informaţii generale despre lucrare
anumite câmpuri au fost deja completate (instanţă, secţie, număr dosar, stadiu procesual etc.) acestea apar în
intefaţă precompletate.

01/01/2015 379004764.doc Page 94


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Butoane.
 Adaugă – va adăuga datele completate în formular creând un nou termen de judecată
 Modifică – permite modificarea informaţiilor deja introduse. Pentru modificare mai întâi trebuie
selectată înregistrarea din listă
 Şterge – permite ştergerea informaţiilor cu privire la un termen. Mai întâi se va selecta din listă
termenul care se doreşte a fi şters. ATENŢIE! Termenul se va şterge împreună cu toate celelalte
informaţii legate el.

5.2.3.6 Soluţii detaliate pentru fiecare parte implicată

Figura 68. Soluţii detaliate pentru părţi

Descriere. Din această fereastră se pot introduce/modifica/şterge informaţii cu privire la soluţiile date de
instanţe în fiecare stadiu procesual şi pentru fiecare făptuitor în parte. Pagina se poate accesa din fereastra de
detalii lucrare prin apăsarea butonului „Modifică” al secţiunii „Soluţii detaliate pentru fiecare parte implicată”.

Câmpuri.
 Faptă-făptuitor – se va selecta o încadrare juridică, combinaţie dintre faptele introduse la secţiunea
„Infracţiuni/Cauze civile” şi inculpaţii introduşi anterior în cadrul secţiunii „Părţi”
 Hotărârea – se va selecta din lista hotărârilor introduse anterior din cadrul secţiunii „Termene de
judecată şi hotărâri ale instanţei”
 Tip soluţie/hotărâre – Se va selecta tipul soluţiei/hotărârii
 Tip pedeapsă – se va selecta din lista predefinită a tipurilor de pedepse
 Ani, luni, zile – în cazul aplicării pedepselor privative de libertate se va specifica durata acestora
 Executare – se va alege din listă, numai atunci când este cazul, condiţia specială cu privire la executarea
pedepsei
 Măsuri educative – se va selecta, atunci când este cazul, măsura educativă aplicată

01/01/2015 379004764.doc Page 95


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

 Amendă – dacă pedeapsa aplicată este amenda se va completa acest câmp cu cuantumul amenzii
stabilite de instanţă
 Cheltuieli – se va completa, dacă este cazul, cu cuantumul cheltuielilor de judecată la care e obligat
făptuitorul prin hotărârea instanţei
 Observaţii – se poate completa cu scurte observaţii
Interfaţa este utilizată pentru detalierea soluţiilor instanţei importante pentru analiza activităţii parchetului ca
de exemplu detalierea solutiilor de achitare, schimbare de încadrare juridică, restituire.
Butoane.
 Infracţiuni/Cauze civile – permite accesarea rapidă a secţiunii „Infracţiuni/Cauze civile” pentru
gestionarea informaţiilor înglobate în această secţiune
 Părţi – permite accesarea rapidă a secţiunii „Părţi”
 Termene si hoatărâri.... – permite accesarea rapidă a secţiunii „Termene de judecată şi hotărâri ale
instanţei”
 Adaugă – adaugă informaţiile referitoare la soluţii în baza de date astfel cum sunt completate în
formular
 Modifică – permite modificarea informaţiilor deja introduse. Mai întâi se va selecta o înregistrare din
lista de jos
 Şterge – permite ştergerea informaţiilor cu privire la o soluţie. Se va selecta mai întâi din listă
înregistrarea care se doreşte a se şterge

01/01/2015 379004764.doc Page 96


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

5.2.3.7 Dosare asociate

Figura 69. Dosare asociate


Interfaţa permite introducrea informaţiilor despre dosarele de la instanţă care se pot crea pe parcursul
procesului şi pot fi realaţionate cu dosarul pe baza căruia s- a creat lucrarea.

Semnificaţia câmpurilor este cea indicată de denumirea lor iar butoanele utilizate au semnificaţia cunoscută din
intefeţlel anterioare.

01/01/2015 379004764.doc Page 97


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

5.2.3.8 Căi de atac declarate asupra hotărârilor luate în instanţă

Figura 70. Căi de atac

Descriere. Această pagină permite introducerea/modificarea/ştergerea sau numai vizualizarea informaţiilor


legate de căile de atac declarate împotriva hotărârilor luate de instanţe în diferite stadii procesuale ale
dosarului.

Interfaţa este foarte importanta pentru obţinerea Formularului statistic P4 (apeluri şi recursuri). În acest
formular se numără căi de atac declarate de parchet. Acestea sunt obligatoriu a fi introduse!
Câmpuri.

01/01/2015 379004764.doc Page 98


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

 Tipul acţiunii – se va selecta din listă tipul căii de atac declarate de parchetul curent, împotriva soluţiei
pronunţate de instanţă referitoare la dosarul care face obiectul lucrării. Soluţia instanţei a fost
înregistrată la secţiunea „Termene de judecată şi hotărâri ale instanţei.”
 Motiv – se poate completa cu o scurtă motivare a căii de atac
 Declarată de partea – se va selecta din lista părţilor introduse în secţiunea dedicată acestora partea care
a declarat calea de atac
 Sau a procurorului – dacă declararea căii de atac se face de către procuror se va selecta acesta din lista
ce conţine procurorii alocaţi lucrării sau se completeaza câmpul liber pentru un alt procuror.
 La data de – se va completa cu data la care a fost declarată calea de atac.
 Întreg dosarul – se va bifa opţiunea dacă a fost declarată calea de atac împotriva întregului dosar. Dacă
au fost introduse părţi şi fapte în tabul respectiv apar opţiunile legate acestea. Atunci când se bifează
„Întreg dosarul” nu se mai pot bifa următoarele două opţiuni referitoare la o anumită parte sau faptă.
 Hotărârea dată pentru partea – se bifează în cazul în care se va selecta din listă partea pentru care se
declara calea de atac
 Hotărârea dată pentru fapta - se bifează în cazul în care se va selecta din listă fapta pentru care se
declară calea de atac
 Hotărârea – Listă de selecţie multiplă. Calea de atac poate fi exercitată pentru una sau mai multe
hotărâri pronunţate de instanţă în dosar. Odată sau la momnete diferite. Se va selecta din listă
hotărârea (hotărârile) atacate.
 Soluţia – se va selecta din listă soluţia supusă căii de atac

Soluţionarea căii de atac:


 Instanţă – Instanţa care soluţionează calea de atac declarată de parchetul curent
 Secţie – secţia Instanţei care soluţionează calea de atac declarată
 Numar dosar – numărul dosarului la instanţa (superioară) care soluţionează calea de atac
 Procuror participant în şedinţă – se va selecta/completa numele procurorului participant la şedinţa în
care se judecă calea de atac declarată de parchetul curent
 Numar hotarare – numărul hotărârii date de către Instanţa care a soluţionat calea de atac declarată
 Tip soluţie – se va selecta tipul soluţionării căii de atac (Admis, Respins, Retras – Apel /Recurs în
funcţie de calea de atac şi soluţiile care sunt copiii acestora)
 Dată şedinţă – Se va selecta/ completa cu data şedinţei în care a fost pronunţată soluţia căii de atac
 Motiv – se va completa cu o scurtă motivare a instanţei în legătură cu admiterea sau respingerea căii de
atac

Butoane.
 Adaugă – va adăuga în baza de date informaţiile cu privire la calea de atac aşa cum apar în formular
 Modifică – permite modificarea informaţiilor introduse cu privire la o cale de atac. Mai întâi se va
selecta o înregistrare din lista de jos
 Şterge - permite ştergerea informaţiilor cu privire la o cale de atac. Se va selecta mai întâi din listă
înregistrarea care se doreşte a se şterge
 Institutie/Sectie - Selecţia Instituţiei şi a secţiei pentru instanţa corespunzătoare
 Caută – căutare de informaţii

01/01/2015 379004764.doc Page 99


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

5.2.3.9 Documente referitoare la lucrare

Figura 71. Documente referitoare la lucrare


Descriere. Fereastra permite introducerea/modificarea/ştergerea de date cu privire la documentele ataşate
lucrării curente. Documentele care au un şablon electronic în sistem pot fi ediatate/vizualizate iar cele care nu
au un asemenea şablon pot si numai precizate prin introducerea datelor de identificare ale acestora.
Secţiunea a fost detaliată la Lucrările generale. Semnificaţia câmpurilor, funcţionalităţile şi butoanele sunt
aceleaşi.

01/01/2015 379004764.doc Page 100


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

5.2.3.10 Persoane referite în lucrare

Figura 72. Documente referitoare la lucrare


Descriere. Din această fereastră se pot introduce informaţii cu privire la persoanele care sunt referite în
documentele ataşate la dosarul lucrării curente indiferent de calitatea acestora.

Câmpuri.
 Nume persoană – se va completa cu numele complet al persoanei (de preferat în forma nume, iniţiala
tatălui, prenume)
 Calitate – se va completa cu calitatea în virtutea căreia persoana este referită în documentele ataşate
lucrării
 Adresă- se va completa adresa persoanei referite în lucrare
 Penitenciar – se va selecta / completa locul de detenţie dacă persoana referită este încarcerată
 E – Mail – email-ul persoanei referite
Aceste câmpuri au fost detaliate la Lucrările generale. Semnificaţia şi funcţionalităile sunt aceleaşi.

Butoane.
 Adaugă – va adăuga în baza de date cu privire la persoană aşa cum au fost completate în formular
 Modifică – permite modificarea datelor introduse. Mai întâi trebuie selectată o înregistrare din listă
 Şterge – şterge informaţiile cu privire la o persoană. Mai întâi trebuie selectată o înregistrare din listă
 Institutie/Secţie – Se va selecta Instituţia şi/sau secţia corespunzătoare

01/01/2015 379004764.doc Page 101


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

5.2.3.11 Mişcare dosar

Figura 73. Mişcare dosar asociat lucrării

Descriere. Secţiunea permite urmărirea traseului unui dosar asociat lucrării curente precum şi a stărilor prin
care trece acesta. Permite introducerea, modificarea şi ştergerea datelor despre circuitul dosarelor.
Important: Această secţiune este utilizată pentru crearea alertei „Dosare la motivat cu arestaţi cărora le expiră
termenul” din pagina de start. Alerta se produce cu 5 zile înainte de expirarea arestării („Termen de
finalizare”) dacă a fost creată în această interfaţă o înregistrare referitoare la un dosar cu arestaţi cu Stare Caz
„Primit de la instanţă pentru motivarea arestării*”şi dispare din pagina de start dupa trecerea datei respective,
sau la înregistrarea miscării dosarului cu Stare caz „Trimis la instanţă cu motivarea arestării*”

Cele doua înregsitrări care trebuie utilizate sunt marcate cu „*”


Câmpuri.
 Starea actuală – prezintă starea în care se află dosarul la data curentă
 Instituţie sursă/gazdă – prezintă instituţia la care se află dosarul la data curentă
 Instituţie destinaţie – atunci când dosarul părăseşte instituţia curentă se va selecta din listă instituţia
către care dosarul a fost trimis
 Dată – data calendaristică la care se face trimiterea dosarului
 Stare caz – prezintă starea de caz actuală a dosarului
 Dosar cu arestaţi – se bifează în cazul în care dosarul referit în lucrare conţine persoane arestate
 Termen de finalizare – termenul de finalizare al motivării (tremenul la care expiră arestarea)

Butoane.
 Alege stare caz – deschide o listă din care se va selecta una din stările de caz în funcţie de situaţia
dosarului curent. După selectarea unei opţiuni din listă, caseta se va închide automat.

01/01/2015 379004764.doc Page 102


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

 Adaugă – înregistrează datele despre mişcarea dosarului. Noua înregistrare se va vedea şi în lista din
partea de jos a paginii.
 Şterge – şterge mişcarea selectată anterior din listă. ATENTIE! Nu se va putea niciodată şterge prima
înregistrare despre mişcarea a dosarului.

5.2.3.12 Relaţii cu alte lucrări/dosare

Figura 74. R0elaţii cu alte lucrări sau dosare

Descriere. Din această pagină se poate face relaţionarea lucrării curente cu un alt dosar/lucrare luând în
considerare aspectele comune referitoare la făptuitori, fapte sau alte elemente.

Secţiunea a fost detaliată la Lucrările generale. Semnificaţia câmpurilor, funcţionalităţile şi butoanele sunt
aceleaşi.

5.2.3.13 Transfer lucrare la alt departament

Figura 75. Transferul lucrării către alt departament

01/01/2015 379004764.doc Page 103


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Descriere. Cu ajutorul aceste interfeţe se realizează trensferarea unei lucrări către un alt departament al aceleişi
instituţii.
Secţiunea a fost detaliată la Lucrările generale. Semnificaţia câmpurilor, funcţionalităţile şi butoanele sunt
aceleaşi.
După transferarea unei lucrări către un alt departament aceasta nu va putea fi accesată decât de către
utilizatori cu drept de acces în departamentul respectiv.

5.3 Lucrări – Petiţii, Sesizări, Cereri, Reclamaţii şi Memorii

5.3.1 Detalii lucrare

Figura 76. Lucrări de tipul – Petitii, Sesizari, Cereri, Reclamaţii si Memorii

Descriere. Pagina prezintă într-o formă centralizată informaţiile conţinute în baza de date referitoare la o
lucrare anume. Este împărţită în secţiuni, fiecare secţiune putând fi accesată prin apăsarea butonului
„Modifică” de pe linia de titlu a secţiunii respective. În acest mod se pot introduce, modifica sau şterge date din
fiecare secţiune în parte.

01/01/2015 379004764.doc Page 104


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Fiecărei secţiuni îi corespunde o fereastra, acestea având câteva caracteristici comune:


o Legătura rapidă cu pagina principală „Detalii Lucrare”. În partea superioară a fiecărei pagini
este scris numărul lucrării curente cu litere mari şi îngroşate. Prin apăsarea acestui număr se
revine întotdeauna la pagina „Detalii Lucrare”
o Formularul de introducere a datelor cu mai multe câmpuri dintre care unele sunt obligatoriu
de completat altele sunt opţionale. De asemenea formularele conţin butoane care execută
comanda scrisă pe ele.
o Sub formularul de introducere a datelor se afla o listă cu înregistrările deja făcute în secţiunea
respectivă. Din această listă se pot selecta înregistrări deja existente pentru a fi modificate,
completate sau şterse. Listele pot fi ordonate apăsând unul din butoanele din dreptul numelui
fiecărei coloane. La o primă apăsare lista se va ordona crescător după acea coloană butonul
indicând o săgeată orientată în sus. La o a doua apăsare ordinea va deveni descendentă după
acea coloană butonul indicând o săgeată orientată în jos. O a treia apăsare face ca lista să nu
mai fie ordonată după acea coloană. Listele pot fi ordonate numai după o singură coloană.
o Fisa lucrare se poate tipari apasand butonul ˝Tiparire˝ din cadrul paginii
o
Notă. Pentru trecerea rapidă la pagina de detalii a unui alt dosar se poate completa câmpul număr dosar de sub
titlul paginii si apăsa butonul „Alegeţi”.

5.3.1.1 Informaţii generale

Figura 77. Informaţii generale

01/01/2015 379004764.doc Page 105


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Descriere. Fereastra permite fie modificarea datelor esenţiale despre lucrare care au fost introduse la crearea
acesteia, fie ştergerea lucrării în întregime. De asemenea permite introducerea/modificarea unei scurte descrieri
a situaţiei de fapt pe scurt.
Secţiunea a fost detaliată la Lucrările generale. Semnificaţia câmpurilor, funcţionalităţile şi butoanele sunt
aceleaşi.

5.3.1.2 Istoric soluţii/persoane desemnate

Figura 78. Istoric persoane desemnate şi soluţii

Descriere. Fereastra permite fie adăugarea sau modificarea datelor esenţiale despre soluţiile lucrărilor şi
persoanele desemnate, fie ştergerea acestor date.
Secţiunea a fost detaliată la Lucrările generale. Semnificaţia câmpurilor, funcţionalităţile şi butoanele sunt
aceleaşi.

01/01/2015 379004764.doc Page 106


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

5.3.1.3 Documente referitoare la lucrare

Figura 79. Documente referitoare la lucrare


Descriere. Fereastra permite introducerea/modificarea/ştergerea de date cu privire la documentele ataşate
lucrării curente. Documentele care au un şablon electronic în sistem pot fi ediatate/vizualizate iar cele care nu
au un asemenea şablon pot fi descrise prin introducerea datelor de identificare ale acestora.
Secţiunea a fost detaliată la Lucrările generale. Semnificaţia câmpurilor, funcţionalităţile şi butoanele sunt
aceleaşi.

Figura 80. Vizarea documentelor

01/01/2015 379004764.doc Page 107


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Secţiunea a fost detaliată la Lucrările generale. Semnificaţia câmpurilor, funcţionalităţile şi butoanele sunt
aceleaşi.

5.3.1.4 Persoane referite în lucrare

Figura 81. Persoane referite în lucrare

Secţiunea a fost detaliată la Lucrările generale. Semnificaţia câmpurilor, funcţionalităţile şi butoanele sunt
aceleaşi.

5.3.1.5 Relaţii cu alte lucrări/dosare

Figura 82. Relaţii cu alte lucrări sau dosare

01/01/2015 379004764.doc Page 108


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Secţiunea a fost detaliată la Lucrările generale. Semnificaţia câmpurilor, funcţionalităţile şi butoanele sunt
aceleaşi.

5.3.1.6 Transfer lucrare către alt departament

Figura 83. Transferul lucrării la un alt departament

Descriere. Cu ajutorul aceste interfeţe se realizează trensferarea unei lucrări către un alt departament al
aceleiaşi instituţii.
Secţiunea a fost detaliată la Lucrările generale. Semnificaţia câmpurilor, funcţionalităţile şi butoanele sunt
aceleaşi.

01/01/2015 379004764.doc Page 109


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

6. LISTA DOSARELOR - CĂUTARE

Figura 84. Lista dosarelor

01/01/2015 379004764.doc Page 110


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Descriere . Permite identificarea dosarelor în funcţie de anumite criterii. Fereastra poate fi accesată din meniu
utilizând opţiunea „Listă Dosare”. Se completează criteriile cunoscute. Cu cât sunt completate mai multe
criterii cu atât cercul rezultatelor căutării va fi mai restrâns. Lista de căutare este destinată regăsirii repide a
unui dosar în vederea editării/consultării acestuia sau a unor informaţii numerice pe baza unor criterii de
filtarea. Nu are rol de raport refritor la dosare.

Câmpuri.
 Înregistrat în – permite căutarea după registru. Se va selecta din listă registrul în care a fost înregistrat
dosarul
 Număr – numărul dosarului căutat. Se caută după număr în registru sau după număr naţional unic ,
integral sau prima parte a numărului. Căutarea după numărul dosarului va returna o listă care va
conţine numai dosarul căutat, dacă acel dosar există sau dosarele care conţin prima parte a numărului
(cea introdusă)
 Data – data de creare a dosarului (nu este necesară completarea integrală a datei. Se pot căuta doar
dosarele create într-un anumit an, sau într-o anumită lună din an)
 Stadiu anchetă – permite căutarea dosarelor în funcţie de stadiul în care se află acestea sau în care se
aflau la o anumită dată. Se va selecta stadiul în care se află dosarul căutat; se pot face precizări în
continuare şi cu privire la momentul în care dosarul se afla în stadiul precizat. Se poate selecta din listă
„La data de”, „Înainte de” sau „După data de” după care se completează în continuare câmpul dată
 Procuror desemnat – se va selecta din listă procurorul căruia i-a fost repartizat dosarul căutat.
 Nume parte implicată – se poate completa câmpul cu numele uneia din părţile implicate fie că au calitate
de făptuitori/învinuiţi/infractori fie de persoane/părţi vătămate. Nu este necesar a se introduce numele
întreg putându-se căuta numai după numele de familie spre exemplu.
 Cuvinte cheie – permite căutarea după cuvinte cheie astfel cum au fost definite la înregistrarea dosarului
 Faptă în dosar - permite căutarea dosarelor după fapte (infracţiuni).
 Data săvârşirii – Interval „De la” – „Până la”
 Data sesizării – se va selecta/completa data sesizării
 Cu încadrarea juridică: - permite căutarea dosarelor după încadrarea juridică a părţilor. Se vor completa
datele textului de lege la care s-a făcut încadrarea.
 Dosare de la organele de cercetare/urmărire penală şi instanţă – caută după numărul acestora în lista
dosarelor asociate dosarului penal., la creare lui sau interfaţa dedicată
 Caută în arhivă – dacă este bifat se va căuta şi în secţiunea „Arhivă”

Observaţie: Nici un câmp nu este obligatoriu. Cu cât sunt completate mai multe criterii cu atât cercul
rezultatelor căutării va fi mai restrâns.

Butoane
 Caută – caută în baza de date dosarele care corespund criteriilor de căutare specificate. Căutarea se face
pentru departamentul curent şi în limita drepturilor avute de un anumit utilizator.
 Listă completă – va şterge toate criteriile de căutare din formular afişând o listă completă a tuturor
dosarelor înregistrate
După apăsarea butonului „Caută”, în partea de jos a ferestrei este prezentată o listă cu toate dosarele care
corespund criteriilor de căutare specificate. Numărul dosarului este o legătura rapidă către pagina cu
detalii pentru dosarul respectiv.

01/01/2015 379004764.doc Page 111


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

6.1 Versiunile dosarelor

Important: Macanismul curent de creare a versiunilor dosarelor prin mutarea acestora între departamentele
aceleiaşi instituţii cu registre comune nu este afectat de sistemul implementat.

Pas Descriere Instituţie1 Instituţie2


Dosar Versiune Dosar Versiune
1 a) Dosarul D1 este transferat de la D1 D1
Instituţia 1 la Instituţia 2

01/01/2015 379004764.doc Page 112


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

2 a) Dosarul D1 este transferat de la D1 VD1 D1


Instituţia 2 la Instituţia 1
b) Pentru Dosarul D1 iniţial este creată o
versiune VD1 în Instituţia 1
c) Dosarul iniţial D1 este şters din
Instituţia 1
d) Este activ dosarul D1 în forma primită
de la Instituţia 2
3 a) Dosarul D1 este transferat de la D1 VD1 D1 VD1
Instituţia 1 la Instituţia 2
b) Pentru Dosarul D1 iniţial este creată o
versiune VD1 în Instituţia 2
c) Dosarul iniţial D1 este şters din
Instituţia 2
d) Este activ dosarul D1 în forma primită
de la Instituţia 1

. Dacă un dosar cu acelaşi număr există în instituţia destinaţie, va fi afişat un mesaj care va informa utilizatorul
că pentru dosarul existent va fi creată o versiune.

Dosarele “duplicat” pot exista în diferite instituţii, de ex. dosarele active cu acelaşi număr unic în mai multe
instituţii. Acest lucru se datorează faptului că urma unui dosar poate fi modificată faptic. Se mai primesc
documente care se adaugă, se transmit de urmare documente etc. Acest lucru nu se poate realiza pe un dosar
versionat ci numai pe unul activ. De aceea versionarea se face cand dosarul se întoarce în parchet pe acelaşi
număr unic si acelaşi număr în registrul penal şi acesta este motivul pentru care pot fi active in doua instituţii
dosare cu acelasi număr unic. Mai mult dosarul trebuie evidenţiat în statistică. Versiunile dosarelor nu apar (nu
se numără în statistică) ele sunt stări ale unui dosar declinat în anumite momente de timp.

Transferul între departamentele unui parchet care au regsistre diferite se produce identic.

Aplicaţia nu permite transferul unui dosar deja transferat către o altă aplicaţie ECRIS Prosecutors. Prin urmare
astfel de dosare (identificate prin afişarea mesajului (“Dosarul a fost transferat total la un alt parchet”) vor avea
butoanele “Adauga” dezactivate în cadrul ambelor secţiuni “13. Mişcare dosar” şi “14. Transferul dosarelor de
la parchet în instanţă”. De asemenea, butonul de „Stergere” va fi dezactivat.

01/01/2015 379004764.doc Page 113


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

6.2 Căutare versiuni dosare

Figura 85. Căutarea versiunilor dosarelor

Descriere.
Interfaţa permite căutarea versiunilor dosarelor înregistrate în parchetul curent.

Câmpuri.
 Număr – se va completa numărul sau numărul naţional unic al dosarului pentru care se face căutarea
 Dată dosar – se va completa / selecta data înregistrării dosarului
 Procuror desemnat – se va selecta procurorul desemnat în funcţie de care se efectuează căutarea
 Data versiune – intervalul în care s-au creat versiuni de dosrare

Butoane.
 Caută – efectuează căutarea documentelor în funcţie de criteriile specificate şi afişează lista
rezultatelor
 Lista completă – afişează lista completă a versiunilor dosarelor.

01/01/2015 379004764.doc Page 114


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

6.3 Arhivarea dosarelor

Figura 86. Arhivarea dosarelor

Descriere: Secţiunea permite arhivarea şi dezarhivarea dosarelor înregistrate în instituţia şi departamentul


curent.
Câmpuri.
-------------------------------- Arhivarea dosarelor -------------------------------------

Data creării dosarului - de la: – Data iniţială a intervalului în care fost creat dosarul
Data creării dosarului - până la: - Data finală a intervalului în care fost creat dosarul
Data soluţionării dosarului – de la – data iniţială a intervalului în care a fost soluţionat dosarul
Data soluţionării dosarului – până la – data finală a intervalului în care a fost soluţionat dosarul
Procuror desemnat – procurorul desemnat să instrumenteze dosarul
Stadiu – se va selecta stadiul în care se gaseşte dosarul în momentul căutării
 Soluţionat – vor fi afişate dosarele soluţionate (soluţie, data şi bifa).
 În lucru - vor fi afişate dosarele aflate în lucru în cadrul departamentului curent.
 Dosare active - vor fi afişate dosarele din zona de lucru activă
 Dosare arhivate - vor fi afişate dosarele arhivate
Butoane.
 Caută – iniţializează căutarea dosarelor în funcţie de criteriile impuse
 Lista completă – afişează lista completă a dosarelor

01/01/2015 379004764.doc Page 115


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

 Arhivează dosarele selectate – Arhivează dosarele selectate. Acestea se filtrează utilizând criteriile
descrise mai sus, după care se selectează bifând în lista din partea de jos a interfeţei checkbox-ul
din coloana „Selecţie”
 Arhivează dosarele afişate – Arhivează dosarele din listă afişate utilizând criteriile de filtrare
descrise mai sus. Atenţie! Nu numai cele vizibile în prima parte a listei, ci toate dosarele care
indeplinesc criteriile de filtare şi devin vizibile prin intermediul link-urilor de navigare
 Dezarhivează dosarele selectate – dezarhivează dosarele selectate
 Dezarhivează dosarele afişate – dezarhivează dosarele afişate

Figura 87. Dezarhivare dosare

01/01/2015 379004764.doc Page 116


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

7. LISTA LUCRĂRILOR - CĂUTARE

Figura 88. Lista lucrărilor - căutare

Descriere. Permite identificarea lucrărilor în funcţie de anumite criterii. Fereastra poate fi accesată din meniu
utilizând opţiunea „Listă Lucrări”. Se completează criteriile cunoscute. Cu cât sunt completate mai multe
criterii cu atât setul rezultatelor căutării va fi mai restrâns.

Câmpuri.

01/01/2015 379004764.doc Page 117


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

 Civil, Penal, Nedefinit – chekbox-uri care permit selectarea lucrărilor dupa aceste atribute. „Nedefinit”
s-a introdus pentru compativilitate cu Ecris ver.2
 Tip lucrare – permite căutarea după tipul lucrării. Se va selecta din listă tipul lucrării căutate.
 Număr – dacă se cunoaşte numărul lucrării se poate face o căutare cât se poate de precisă completând
acest câmp.
 Proceduri speciale - se va selecta procedura speciala pentru lucrare dacă este cazul
 De la data - - se va selecta / completa data iniţială a intervalului in care s-a creat lucrarea
 Pâna la data - se va selecta / completa data finală a intervalului în care s-a creat lucrarea
 Termen – termnenul de soluţionare pentru lucrări . - Se va selecta / completa data dorită.
 Stadiu(Soluţionat-În lucru) – se va selecta o valoare prin bifarea căsuţei corespunzătoare
 Nume parte implicată (judiciar) – se va completa cu numele părţii implicate în lucrare ( pentru lucrări
de tipul „Judiciar” din cele introduse în tabu-ul de Părţi)
 Nume persoană referită în lucrare – se va completa numele persoanei referite în lucrare (petent,
persoană referită altă calitate , introduse în tab-ul „Persoane referite”)
 Persoană desemnată / asociată – se va completa numele persoanei desemnate/ asociate pentru
rezolvarea lucrării
 Dosar asociat (din instanţă) – numai pentru lucrările de judiciar – reprezintă dosarul pe baza căruia s-a
creat lucrarea de judiciar.
 Număr dosar (dosare asociate) – dosare asociate lucrării de judiciar şi dosarului de bază
 Dată dosar (dosare asociate) – data dosarului descris mai sus
 Cuvinte cheie – se vor selecta cuvintele cheie pentru filtrare
 stat solicitant – se va completa statul care solicită o procedură europeană (numai pentru lucrări
generale)
 stat solicitat- se va completa statul care este solicitat cu o procedură europeană (numai pentru lucrări
generale

 Situaţia de fapt pe scurt conţine – se vor introduce caractere sugestive pe care utilizatorul îşi aminteşte
că le-a menţionat în situaţia de fapt pe scurt.
 Probleme legale (pentru lucrările de judiciar)
o Articol
o Act
o Număr
o An
Se vor introduce detaliile problemelor de drept din lucrare, articol, act, număr, şi anul actului
respective.
 Intern-Extern – se va selecta tipul documentului asociat lucrării şi în funcţie de acest tip se vor afişa
criterii de căutare specifice:
 Lucrarea conţine document de tipul
 Instituţia emitentă a documentului
 Sau persoana fizică
Pentru document intern:
 Data creării (pentru documentul intern care are numărul lucrării)
Pentru document extern:
 Cu numărul – se va completa numărul în registru
 La data- se va completa data numărului în registru
 Număr la sursă - numărul documentului la instituţia emitentă
 Data la sursă – data docuemntului la instituţia emitentă
 Caută în arhivă - dacă este bifat se va căuta numai în secţiunea „Arhivă”
Butoane

01/01/2015 379004764.doc Page 118


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

 Caută – caută în baza de date lucrările care corespund criteriilor de căutare specificate
 Listă completă – va şterge toate criteriile de căutare din formular afişând o listă completă a tuturor
lucrărilor înregistrate

După apăsarea butonului „Caută”, în partea de jos a ferestrei este prezentată o listă cu toate lucrările care
corespund criteriilor de căutare specificate. Numărul lucrării este o legătura rapidă către pagina cu
detalii pentru lucrarea respectivă.

7.1 Arhivarea lucrărilor

Figura 89. Arhivarea lucrărilor

Descriere: Secţiunea permite arhivarea şi dezarhivarea lucrărilor înregistrate în instituţia şi departamentul


curent.

Câmpuri.

01/01/2015 379004764.doc Page 119


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

-------------------------------- Arhivarea lucrărilor-------------------------------------

 Data creării lucrării - de la: – Data iniţială a intervalului în care fost creată lucrarea
 Data creării lucrării - până la: - Data finală a intervalului în care fost creată lucrarea
 Tip lucrare – tipul lucrării
 Stadiu – se va selecta stadiul în care se gaseşte lucrarea în momentul căutării
 Soluţionate – vor fi afişate lucrările soluţionate.
 Lucrări active - vor fi afişate lucrările active
 În lucru - vor fi afişate lucrările aflate în lucru în cadrul departamentului curent.
 Lucrări arhivate - vor fi afişate lucrările arhivate
Butoane.
 Caută – iniţializează căutarea lucrărilor în funcţie de criteriile impuse
 Lista completă – afişează lista completă a lucrărilor
 Arhivează lucrările selectate – Arhivează lucrările selectate
 Arhivează lucrările afişate – Arhivează lucrările din listă
 Dezarhivează lucrările selectate – dezarhivează lucrările selectate
 Dezarhivează lucrările afişate – dezarhivează lucrările afişate

01/01/2015 379004764.doc Page 120


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Figura 90. Dezarhivarea lucrărilor

01/01/2015 379004764.doc Page 121


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

8. TRANSFERURI

8.1 Transferul dosarelor către parchete

Figura 91. Transferul dosarelor către parchete

Descriere. Permite identificarea dosarelor transferate între parchete. Sunt afişate informaţii despre numărul în
registrul penal la sursă, numărul naţional unic la sursă, instituţia sursă, data transferului, departamentul
destinaţie, , registrul în care se face preluarea, numărul în registrul penal la destinaţie, numărul naţional unic la
destinaţie. Atenţie! Diferă de numărul naţional unic la sursă în condiţiile în care transferul este parţial, adică
corespunde operaţiei de disjungere cu declinare, operaţie care crează un dosar nou.

01/01/2015 379004764.doc Page 122


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

8.2 Istoric transfer lucrări

Figura 92. Istoric transfer lucrări

Descriere. Permite identificarea lucrărilor transferate între deprtamentele aceleiaşi instituţii. Sunt afişate
informaţii despre Numărul lucrăriia la sursă, Numărul lucrării la destinaţie, Tipul lucrării, Departamentul
sursă, Departamentul destinaţie, Data transferului, Starea transferului, Modalitatea de transfer, Registru local în
care se preia lucrarea dacă acesta nu este comun departamentelor sursă şi destinaţie..

Butoane.
 Transfer – realizează transferul lucrării către departamentul destinaţie.

01/01/2015 379004764.doc Page 123


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

9. NR.UNICE

9.1 Introducere nr.unice

Figura 93. Introducerea numerelor unice

Descriere: În cadrul acestei secţiuni se pot înregistra dosare cărora li se vor atribui numere unice naţionale.

În decursul operaţiei de adăugare a unui dosar, dacă numărul în registrul penal al dosarului dorit de operator
este diferit de numărul propus de sistem, sistemul îl va utiliza întotdeauna pe cel modificat de operator şi va
genera numărul naţional unic pe baza acestuia-. De exemplu, sistemul propune numărul local 2/D/P/2008 şi

01/01/2015 379004764.doc Page 124


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

numărul naţional 2/1/P/2008. Utilizatorul va modifica manual numărul local în 1250/D/P/2007. Sistemul va
genera şi slava numărul unic naţional 1250/1/P/
Câmpuri.
 Registru – se va selecta registrul penal în care se va înregistra dosarul
 Număr dosar – se generează numărul în registrul penal ca şi în interfaţa „Introducere dosare” după
regula: numărul maxim din anul curent + pas (setat în interfaţa de administrare)
 Numărul naţional – se generează imediat şi automat (nu este editabil) pe baza numărului în registrul
penal
 Data – se va introduce / selecta data înregistrării dosarului (este propusă implicit data curentă)
 Stadiu – se va selecta stadiul dosarului
 Data începerii - data iniţiala pentru stadiul selectat
 Supraveghere poliţie – se bifează în cazul în care părţile implicate sunt sub supravegherea poliţiei
 Urmărire penală proprie – se bifează în cazul în care a fost începută urmărirea penală proprie
Una dintre valorile „Urmărire” sau „Supraveghere” este bifată implicit în funcţie de setarea stabilită în
modulul de administrare
 Mod de sesizare – se va selecta modul de sesizare al organelor competente
 Infracţiunea ce face obiectul sesizării(Articol, alineat, punct, teza, litera şi indicii aferenţi fiecărui
element, act normativ) – datele de identificare ale textului de lege. Actul normativ va fi selectat din
lista. ATENŢIE!! Interfaţa este comodă dar datele introduse trebuie verificate la solutionare. Aceste date
nu sunt neapărat corecte şi nu corespund nomenclatoarelor, dar pot fi setul minimum cunoscut la
momentului creării numărului unic. În acest moment dosarul nu poate fi plasat pe linia
corespunzătoare faptei celei mai importante. Fapta este corectă şi corespunde nomenclatorului dacă în
interfaţă se afişează denumirea ei.
 Nume – se va introduce numele părţii
 Prenume - se va introduce prenumele părţii
 Persoana vătămată- detalii referitoare la partea vătămată din dosar
 Făptuitorul – detalii referitoare la făptuitor (Nume, Prenume)
 Organul prim sesizat – se va selecta organul de cercetare prim sesizat
 Data sesizării primului organ – data la care a fost sesizat primul organ de cercetare
 Data săvârşirii faptei – data la care a fost săvârşită fapta

Butoane.
 Adaugă – va adăuga o nouă relaţionare a lucrării curente cu dosarele/lucrările specificate în formular.
Odată adăugată noua relaţionare va apărea şi în lista din partea inferioară a paginii.

01/01/2015 379004764.doc Page 125


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

10. ALTE OPERAŢII

10.1 Participare procurori în şedinţă

Figura 94. Date statistice participare procurori în şedinţă

Descriere. Pagina permite înregistrarea informaţiilor despre programarea procurorilor pentru şedinţele de
judecată la instanţe. Se poate accesa direct din meniul de sus prin apăsarea opţiunii „Programare procurori pe
şedinţă”.

Câmpuri.
 Tipul şedinţei – se va selecta tipul şedinţei
 Data şedintei – data la care a avut loc şedinţa
 Hotărâri verificate fără participare – se va introduce numărul hotărârilor verificate fără participare
 Total Hotărâri verificate – numărul total al hotărârilor verificate
 Numar declaratii apel – se va introduce numărul declaraţiilor de apel
 Numar declaratii recurs - se va introduce numărul declaraţiilor de recurs
 Data şedinţei – se completează data completă la care va avea loc şedinţa de judecată

01/01/2015 379004764.doc Page 126


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

 Completul nr. –in noua lucrare


 Acest procuror este programat întotdeauna în această zi a săptamânii-
se selecteaza daca corespunde realitatii
 Procuror desemnat – se va selecta din listă procurorul programat pentru respectiva şedinţă
 Alţi procurori – permite selectarea unui al doilea procuror pentru şedinţa de judecată

Butoane.
 Adaugă – va adăuga detalii referitoare la perticiparea procurorului la şedinţa respectivă
 Şterge – permite ştergerea datelor referitoare la perticiparea procurorului la şedinţa respectivă. Pentru
a deveni vizibil butonul trebuie mai întâi selectată o înregistrare din listă.
 Caută – căutare de informaţii pentru procurorul selectat
 Listă completă – va şterge toate criteriile de căutare din formular afişând o listă completă a tuturor
lucrărilor înregistrate

01/01/2015 379004764.doc Page 127


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Figura 95. Date statistice participare la şedinţe


Pentru accesarea acestei interfeţe se va selecta o înregistrare din tabelul din partea inferioară a paginii.

Butoane.
 Adaugă – va adăuga detalii referitoare la perticiparea procurorului la şedinţa respectivă
 Modifică – permite modificare înregistrării curente
 Şterge – permite ştergerea datelor referitoare la perticiparea procurorului la şedinţa respectivă. Pentru
a deveni vizibil butonul trebuie mai întâi selectată o înregistrare din listă.
 Caută – căutare de informaţii pentru procurorul selectat
 Listă completă – va şterge toate criteriile de căutare din formular afişând o listă completă a tuturor
lucrărilor înregistrate

Note. Calendarul din partea stângă a paginii permite navigarea rapidă în timp cu câte o lună înainte şi înapoi
(prin apăsarea butoanelor „>>>” şi „<<<” de lângă numele lunii curente). Când aţi ajuns la luna căutată prin
simpla apăsare a zilei dorite acea dată se va completa automat în formular iar programările deja existente
pentru acea dată (daca există) vor fi imediat afişate în lista din partea inferioară a paginii.

01/01/2015 379004764.doc Page 128


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

10.2 Programare si participare procurori pe şedinţă

Figura 96. Programare si participare procurori pe sedinta

Descriere. Pagina permite înregistrarea informaţiilor despre programarea procurorilor pentru şedinţele de
judecată la instanţe. Se poate accesa direct din meniul de sus prin apăsarea opţiunii „Programare procurori pe
şedinţă”.

Câmpuri.
 Tipul şedinţei – se va selecta tipul şedinţei
 Instituţia - se va selecta din listă instanţa la care va avea loc şedinţa
 Secţia – dacă este cazul se va completa cu numele secţiei instanţei selectate la care se judecă dosarul
 Data şedinţei – se completează data completă la care va avea loc şedinţa de judecată
 Completul nr. – se va completa cu numărul completului care va judeca dosarul
 Procuror desemnat – se va selecta din listă procurorul programat pentru respectiva şedinţă
 Acest procuror este programat… – se va bifa opţiunea dacă programarea procurorului selectat anterior
se repetă regulat în aceeaşi zi a săptămânii
 Alţi procurori – permite selectarea unui al doilea procuror pentru şedinţa de judecată
 Procuror participant – procurorul desemnat/programat să participe la şedinţa respectivă
 Alti procurori participant – se vor selecta alţi procurori desemnaţi să participe la şedinţa din data
selectată

01/01/2015 379004764.doc Page 129


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Butoane.
 Adaugă – va adăuga programarea procurorului pentru ziua şi la instanţa selectate. Programările
existente vor apărea şi în lista din partea inferioară a paginii
 Modifică – permite modificarea/actualizarea informaţiilor despre o audienţă înregistrată anterior.
Pentru a deveni butonul vizibil trebuie mai întâi selectată o înregistrare din listă
 Caută – căutare de informaţii
 Listă completă – va şterge toate criteriile de căutare din formular afişând o listă completă a tuturor
lucrărilor înregistrate
 Şterge – permite ştergerea unei programări. Pentru a deveni vizibil butonul trebuie mai întâi selectată o
înregistrare din listă.
Note. Calendarul din partea stângă a paginii permite navigarea rapidă în timp cu câte o lună înainte şi înapoi
(prin apăsarea butoanelor „>>>” şi „<<<” de lângă numele lunii curente). Când aţi ajuns la luna căutată prin
simpla apăsare a zilei dorite acea dată se va completa automat în formular iar programările deja existente
pentru acea dată (daca există) vor fi imediat afişate în lista din partea inferioară a paginii.

10.3 Programare procurori de serviciu

Figura 97. Programare procurori de serviciu

Descriere. Din această fereastră se pot introduce informaţii cu privire la programarea procurorilor de serviciu
pentru o anumită zi.

Câmpuri.
 Data – se completează cu data completă pentru care se face programarea procurorului de serviciu

01/01/2015 379004764.doc Page 130


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

 Procuror – se va selecta din listă procurorul care e programat pentru data introdusă
 Întotdeauna în această zi a săptămânii – se va bifa opţiunea daca se doreşte programarea procurorului
selectat în aceeaşi zi a săptămânii în fiecare săptămână
Nou!

 Întreaga săptămână- se va alege aceasta optiune , dasca corespunde realitatii

Butoane.
 Adaugă – va adăuga în baza de date noua înregistrare privind programarea procurorului de serviciu
 Şterge - permite ştergerea unei programări. Pentru a deveni vizibil butonul trebuie mai întâi selectată o
înregistrare din listă.
 Caută – căutare de informaţii
 Listă completă – va şterge toate criteriile de căutare din formular afişând o listă completă a tuturor
lucrărilor înregistrate

10.4 Înregistrare audienţe

01/01/2015 379004764.doc Page 131


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Figura 98. Înregistrare audienţe

Descriere. Fereastra permite înregistrarea audienţelor precum şi introducerea soluţionării acestora de către
procurorii desemnaţi. Poate fi accesată din meniul de sus prin apăsarea opţiunii „Înregistrare audienţe”.

Câmpuri.
 Persoana audiată – se va completa cu numele persoanei care urmează a fi audiată
 Act de identitate – se va selecta tipul actului de identitate
 Data audienţă – se va completa cu data fixată pentru audienţă (în forma ziua/luna/an)
 Procuror – se va selecta din listă procurorul care urmează să primească audienţa
 Încadrare statistică
 Detalii
 Cerere rezolvată – se va selecta daca cererea a fost soluţionată

01/01/2015 379004764.doc Page 132


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

 Cerere rezolvată prin îndreptare la organul competent - va selecta daca cererea a fost soluţionată prin
îndreptare la organul competent
 Registru – Registrul audienţei
 NrDosar – Numărul dosarului
 Serie - Seria actului de identitate
 Număr - Numărul actului de identitae
 Obiectul audienţei - se va completa obiectul audienţei
 Adresa poştală (câmp compus din nouă câmpuri text şi două liste predefinite bazate pe lista judeţelor
din România respectiv pe lista ţărilor). Câmpurile care nu au corespondent în adresa pe care o
introducem vor fi lăsate necompletate (nu se vor completa niciodată cu linie sau alte negaţii)
o Judeţ (selecţie din listă predefinită bazată pe lista judeţelor din România) – judeţul în care se
găseşte această adresă
o Localitate (text) – localitatea în care se găseşte această adresă (municipiul, oraşul, satul)
o Comuna/Sector (text) – comuna/sectorul în care se găseşte această adresă
o Stradă (text) – numele străzii din componenţa acestei adrese. Denumirea trebuiue precedată de
prescurtarea tipului de arteră (de ex.: str., bd., şos., etc.)
o Nr (text) – numărul străzii din componenţa acestei adrese
o Bloc (text) – blocul din componenţa acestei adrese
o Scara (text) – scara din cadrul blocului ce intră în componenţa acestei adrese
o Etaj (text) – numărul etajului
o Ap. (text) – numărul apartamentului
o Cod poştal
o Ţara
Caseta de editare plasată în subsolul zonei de definire a adresei permite introducerea unui text care
să înlocuiască următoarele secţiuni ale adresei: comuna/sector, stradă, nr, bloc, scara, etaj, ap, cod
poştal.
 Motiv audienţă – se va selecta din listă motivul pentru care s-a cerut audienţa

Butoane.
 Adaugă – va adăuga în baza de date informaţiile cu privire la o nouă audienţă aşa cum au fost
completate în formular
 Modifică – permite modificarea/actualizarea informaţiilor despre o audienţă înregistrată anterior.
Pentru a deveni butonul vizibil trebuie mai întâi selectată o înregistrare din listă
 Şterge – permite ştergerea informaţiilor despre o audienţă. Pentru a deveni butonul vizibil trebuie mai
întâi selectată o înregistrare din listă
 Caută – căutare de informaţii
 Listă completă – va şterge toate criteriile de căutare din formular afişând o listă completă a tuturor
lucrărilor înregistrate

Notă. Audienţele pot fi înregistrate iniţial fără introducerea informaţiilor despre soluţie acestea putând fi
introduse la un moment ulterior atunci când procurorul decide care este soluţia oportună.

01/01/2015 379004764.doc Page 133


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

10.5 Rapoarte şi situaţii

Figura 99. rapoarte şi situaţii

Descriere. Fereastra permite generarea de rapoarte statistice atât în forma standard (formulare statistice
predefinite) cât şi particularizate (rapoarte ad-hoc). Pagina se poate accesa prin apăsarea opţiunii „Rapoarte şi
situaţii” din meniul de sus, secţiunea „Alte operaţii”.

10.5.1 Rapoarte şi situaţii standard

01/01/2015 379004764.doc Page 134


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

10.5.1.1 Situaţia dosarelor în lucru cu inculpaţi arestaţi

Figura 100. Situaţia dosarelor în lucru cu inculpaţi arestaţi

Descriere. Pagina poate fi accesată din fereastra de „Rapoarte şi situaţii” prin selectarea opţiunii „Situaţia
dosarelor în lucru cu inculpaţi arestaţi”. Permite generarea statisticilor cu forme predefinite (formularele
statistice standard) referitoare la situaţia dosarelor în lucru cu inculpaţi arestaţi.

Câmpuri.
 Început perioadă de calcul – se va selecta sau introduce data iniţială a perioadei pentru care se
generează raportul
 Sfârşit perioadă de calcul - se va selecta sau introduce data finală a perioadei pentru care se generează
raportul
 Din departamentul – se va selecta din listă departamentul din instituţia curentă pentru care se
generează raportul.

Butoane.
 Afişează raportul - Generează şi afişează raportul

10.5.1.2 Lista avizelor solicitate/acordate

Figura 101. Lista avizelor solicitate sau acordate

Descriere. Pagina poate fi accesată din fereastra de „Rapoarte şi situaţii” prin selectarea opţiunii „Lista avizelor
solicitate/acordate”. Permite generarea statisticilor cu forme predefinite (formularele statisticestandard)
referitoare la avizelor solicitate/acordatepentru poziţiile deschise.

Câmpuri.

01/01/2015 379004764.doc Page 135


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

 Departmanetul/Compartimentul: – se va selecta din listă departamentul sau compartimentul din


instituţia curentă pentru care se generează raportul.

Butoane.
 Afişează raportul - Generează şi afişează raportul

10.5.1.3 Programare procurori de serviciu

Figura 102. Programarea procurorilor de serviciu

Descriere. Pagina poate fi accesată din fereastra de „Rapoarte şi situaţii” prin selectarea opţiunii „Programare
procurori de serviciu”. Permite generarea statisticilor cu forme predefinite (formularele statisticestandard)
referitoare programarea procurorilor de serviciu în instituţia curentă.

Câmpuri.
 Nume raport: – se va completa numele dorit pentru raportul generat.
 Data ( Între – şi ) - se va completa / selecta data iniţială şi data finală a perioadei pentru care se
generează raportul.
 Procuror - Se va (vor) selecta procurorul (procurorii) pentru care se va genera raportul .

Butoane.
 Generează - Generează şi afişează raportul .

10.5.1.4 Situaţia plângerilor în lucru

01/01/2015 379004764.doc Page 136


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Figura 103. Situaţia plângerilor în lucru

Descriere. Pagina poate fi accesată din fereastra de „Rapoarte şi situaţii” prin selectarea opţiunii „Situaţia
plângerilor în lucru”. Permite generarea statisticilor cu forme predefinite (formularele statistice standard)
referitoare la plângerile aflate în lucru la procurori.

Câmpuri.
 Departmanetul/Secţia: – se va selecta din listă departamentul sau compartimentul din instituţia
curentă pentru care se generează raportul.

Butoane.
 Afişează raportul - Generează şi afişează raportul

10.5.1.5 Participarea procurorilor în şedinţele de judecată

Figura 104. Participarea procurorilor în şedinţele de judecată

Descriere. Pagina poate fi accesată din fereastra de „Rapoarte şi situaţii” prin selectarea opţiunii „Participarea
procurorilor în şedinţele de judecată”. Permite generarea statisticilor cu forme predefinite (formularele
statistice standard) referitoare la participarea procurorilor în şedinţele de judecată.

Câmpuri.
 Tipul şedinţei – se va selecta din listă tipul şedinţei pentru care se generează raportul.
 Data şedinţei (de la – până la) - - se va completa / selecta data iniţială şi data finală a perioadei pentru
care se generează raportul

Butoane.
 Generează - Generează şi afişează raportul .

01/01/2015 379004764.doc Page 137


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

10.5.1.6 Programare si participare procurori pe sedinta

Figura 105. Programarea şi participarea procurorilor pe şedinţe

Câmpuri.
 Tipul şedinţei – se va selecta din listă tipul şedinţei pentru care se generează raportul.
 Instituţia – se va (vor) selecta instituţia (instituţiile) pentru care se generează raportul.
 Data şedinţei (de la – până la) - - se va completa / selecta data iniţială şi data finală a perioadei pentru
care se generează raportul.
 Luni, marţi, miercuri, joi, viner, sâmbătă, duminică - se vor bifa zilele corespunzătoare programării şi
participării procurorilor la şedinţele de judecată.
 Completul nr. - se va completa numărul completului corespunzător şedinţei de judecată.
 Procuror desemnat - se va (vor) selecta procurorul(procurorii) pentru care se generează raportul.
 Procurorul este programat întotdeauna în această zi a săptamânii - se bifează dacă se doreşte generarea
raportului pentru procurorii programaţi întotdeauna în ziua săptămânii selectată.
 Alţi procurori - se vor selecta alţi procurori desemnaţi să participe la şedinţe.

01/01/2015 379004764.doc Page 138


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

* se pot selecta mai multe criterii de grupare a informaţiilor conţinute în raportul generat. Selecţia
multiplă se face ţinând apăsată tasta CTRL şi executând click pe modul de grupare dorit; deselectarea se
efectuează în acelaşi mod.

 Se va selecta informatia ce se doreste a fi regasita in raport pentru detalii

Butoane.
 Filtrează - permite filtrarea listei personalului în funcţie de departament şi funcţia deţinută.
 Criteriile folosite – se vor selecta criteriile în funcţie de care se vor grupa rezultatele în raportul generat.
 Lista criteriilor – elementele selectate vor fi eliminate din lista criteriilor pentru gruparea rezultatelor în
raportul generat.
 Generează - Generează şi afişează raportul .

10.5.1.7 Secţia UP - poziţii neînchise


Descriere. Pagina poate fi accesată din fereastra de „Rapoarte şi situaţii” prin selectarea opţiunii „Secţia UP -
poziţii neînchise”. Permite generarea statisticilor cu forme predefinite (formularele statistice standard)
referitoare la poziţiile deschise din dosarele de urmărire penală.
Vor fi afişate numărul dosarului, procurorul desemnat, şi dosarele cu perioada mai mare de 3 luni de la prima
sesizare sau de la începerea urmăririi penale.

10.5.1.8 Secţia SUP - poziţii neînchise


Descriere. Pagina poate fi accesată din fereastra de „Rapoarte şi situaţii” prin selectarea opţiunii „Secţia SUP -
poziţii neînchise”. Permite generarea statisticilor cu forme predefinite (formularele statistice standard)
referitoare la poziţiile deschise din dosarele de urmărire penală.
Vor fi afişate numărul dosarului, procurorul desemnat, şi dosarele cu perioada mai mare de 3 luni de la prima
sesizare sau de la începerea urmăririi penale.

10.5.1.9 Urmărirea dosarelor în lucru

10.5.1.9.1 SUP
Descriere. Pagina poate fi accesată din fereastra de „Rapoarte şi situaţii” prin selectarea
opţiunii „Secţia SUP - poziţii neînchise”. Permite generarea statisticilor cu forme predefinite
(formularele statistice standard) referitoare la poziţiile deschise din dosarele de urmărire penală.
Vor fi afişate numărul dosarului, procurorul desemnat, şi data repartizării.

01/01/2015 379004764.doc Page 139


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

10.5.1.9.2 UP
Descriere. Pagina poate fi accesată din fereastra de „Rapoarte şi situaţii” prin selectarea
opţiunii „Secţia UP - poziţii neînchise”. Permite generarea statisticilor cu forme predefinite
(formularele statistice standard) referitoare la poziţiile deschise din dosarele de urmărire penală.
Vor fi afişate numărul dosarului, procurorul desemnat, şi dosarele cu perioada mai mare
de 3 luni de la prima sesizare sau de la începerea urmăririi penale.

10.5.1.9.3 SCCOA
Descriere. Pagina poate fi accesată din fereastra de „Rapoarte şi situaţii” prin selectarea
opţiunii „SCCOA”. Permite generarea statisticilor cu forme predefinite (formularele statistice
standard) referitoare la poziţiile deschise din dosarele de urmărire penală din cadrul Serviciului de
Combatere a Crimei Organizate si Antidrog
Vor fi afişate numărul dosarului, procurorul desemnat, şi data repartizării.

10.5.2 Rapoarte si Statistici Ad-Hoc


10.5.2.1 Lista de rapoarte ad-hoc salvate

Figura 106. Rapoarte ad-hoc salvate

Descriere. Pagina poate fi accesată din fereastra de „Rapoarte şi situaţii” prin selectarea opţiunii „Participarea
procurorilor în şedinţele de judecată”. Permite generarea statisticilor cu forme predefinite (formularele
statistice standard) referitoare la participarea procurorilor în şedinţele de judecată.

Câmpuri.
 Tipul şedinţei – se va selecta din listă tipul şedinţei pentru care se generează raportul.
 Data şedinţei (de la – până la) - - se va completa / selecta data iniţială şi data finală a perioadei pentru
care se generează raportul

Butoane.
 Generează - Generează şi afişează raportul .

01/01/2015 379004764.doc Page 140


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

10.5.2.2 Referitoare la dosare penale

01/01/2015 379004764.doc Page 141


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

01/01/2015 379004764.doc Page 142


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Figura 107. Rapoarte ad-hoc referitoare la dosarele penale

Descriere. Generator de statistici ad-hoc cu informaţii referitoare la dosare, statistici care sunt generate ţinând
cont de anumite criterii şi condiţii de filtrare care vor fi detaliate mai jos;

Câmpuri.
 Nume raport (text) – titlu raport
 afişează lista dosarelor care corespund criteriilor (căsuţă de selecţie) – se bifează căsuţa atunci când se
doreşte generarea unei statistici în care să fie afişată lista de dosare corespunzătoare criteriilor de filtrare;
 afişează numărul dosarelor care corespund criteriilor (căsuţă de selecţie) – se bifează căsuţa atunci când
se doreşte generarea unei statistici în care să fie afişat numărul de dosare care corespund criteriilor impuse;
 Cu numărul (text) – numărul de dosar;
 Cu data (dată calendaristică format zz/ll/aaaa) – data de creare a dosarului;
 Cu ultima soluţie de tipul (selecţie din listă predefinită bazată pe nomenclatorul N17) – tip de decizie
finală;
 Data soluţionării (dată calendaristică format zz/ll/aaaa) – data la care au fost soluţionate dosarele;
 Din departamentul (selecţie din listă predefinită bazată pe numele secţiilor instituţiei) – secţia din care fac
parte dosarele;
 Numele unei părţi din dosar (text) – numele unei persoane direct implicată în dosare;
 La care făptuitorii
– Data naşterii – data naşterii făptuitorului
– Modul de participare – se va selecta din listă modul de participare
– Tip studii – se va selecta din lista tipurilor de studii
– Vârsta – se va completa cu vârsta făptuitorului
– Minor – se bifează dacă făptuitorul era minor la data săvârşirii infracţiunii
– Sexul – se va selecta F pt. feminin şi M pentru masculin
– Ocupaţie – se va selecta din lista ocupaţiilor
– Antecedente – se va selecta din listă situaţia antecedentelor
– Calitatea – se va selecta din listă calitatea făptuitorului
– Cetăţenia – selecţie din lista cetăţeniilor
– Naţionalitate – selecţie din lista naţionalităţilor
– Stare civilă – selecţia din lista tipurilor de stare civilă
– Provine din mediul – se va bifa una din cele două opţiuni (fie rural fie urban)
– Trimis în judecată în stare de arest – se va bifa DA dacă ipoteza este adevărată şi invers
– Concurs de infracţiuni - se va bifa DA dacă ipoteza este adevărată şi invers
 A fost alocat procurorul – selecţie din lista procurorilor
 Cu stadiul investigaţiei – selecţie din lista stadiilor investigaţiei
 Conţinând documente
– De tipul (selecţie din listă predefinită bazată pe nomenclatorul N3) – tip de document;
– Numărul (text) – număr de document;
– Data (dată calendaristică format zz/ll/aaaa) – dată document;
– De la (selecţie din listă predefinită bazată pe lista instituţiilor oficiale) – numele instituţiei de la care
provine documentul;

01/01/2015 379004764.doc Page 143


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

– sau (text) – locul sau persoana de la care provine documentul în caz că acesta nu provine de la nici
una din instituţiile din lista de mai sus;
– Primite între - şi (date calendaristice format zz/ll/aaaa) – perioada în care a fost primit documentul;
– pe baza lor a fost creat dosarul ce le conţine (căsuţă de validare) – se bifează dacă se doreşte filtrarea
după documentele care au creat dosare;
 Situaţia pe scurt conţine – cuvinte ce apar în descrierea pe scurt a situaţiei de fapt
 Cuvinte cheie definitorii – cuvinte care au fost folosite ca si cuvinte cheie la înregistrarea dosarului
 Încadrate statistic la – selecţie din lista încadrărilor statistice
 Modul de grupare al rezultatelor se face după (se alege una din opţiuni atunci când se doreşte generarea
de statistici ad-hoc grupate după un criteriu. Este obligatorie selectarea unei opţiuni în cazul în care se
doreşte generarea de statistici referitoare la numere de dosare):
- procuror;
– luna începerii dosarului (căsuţă de selecţie) – luna în care a fost creat dosarul;
– luna soluţionării dosarului (căsuţă de selecţie) – luna în care a fost soluţionat dosarul
– departament (căsuţă de selecţie) – departamentul în care se vor căuta dosarele;
– anul începerii dosarului (căsuţă de selecţie) – anul în care a fost creat dosarul;
– anul soluţionării dosarului (căsuţă de selecţie) – anul în care a fost soluţionat dosarul;
– solutie finala;
– organul de cercetare prim sesizata;
– cu stadiul investigatiei.
* se pot selecta mai multe criterii de grupare a informaţiilor conţinute în raportul generat. Selecţia
multiplă se face ţinând apăsată tasta CTRL şi executând click pe modul de grupare dorit; deselectarea se
efectuează în acelaşi mod.

 Informaţii afişate pentru detalii (se bifează una din opţiuni atunci când se doreşte afişarea în raport a
respectivului câmp. Este obligatorie bifarea a minim unei opţiuni în cazul în care se doreşte generarea
de statistici referitoare la liste de dosare):

Butoane
 Generează – se porneşte crearea statisticii ad-hoc alcătuită în funcţie de criteriile de filtrare selectate de
dvs.;

Note
Criteriile de filtrare sunt la libera alegere. Pot fi efectuate combinaţii multiple de criterii de filtrare. ATENŢIE !!!
La coerenţa datelor introduse sau selectate de dvs, dacă sunt folosite date incorecte sau incoerente este posibil
ca raportul obţinut să nu conţină informaţii.

01/01/2015 379004764.doc Page 144


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

10.5.2.3 Referitoare la documente din dosare penale

Figura 108. Rapoarte ad-hoc referitoare la documentele din dosarele penale

Descriere

01/01/2015 379004764.doc Page 145


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Generator de statistici ad-hoc cu informaţii referitoare la documente, statistici care sunt generate ţinând cont de
anumite criterii şi condiţii de filtrare care vor fi detaliate mai jos;

Câmpuri
 Nume raport (text) – titlu raport
 afişează lista documentelor care corespund criteriilor (căsuţă de selecţie) – se bifează căsuţa atunci când
se doreşte generarea unei statistici în care să fie afişată lista de documente corespunzătoare criteriilor de
filtrare;
 afişează numărul documentelor care corespund criteriilor (căsuţă de selecţie) – se bifează căsuţa atunci
când se doreşte generarea unei statistici în care să fie afişat numărul de documente care corespund
criteriilor impuse;
 Exclude căutarea în arhivă - selectarea acestui buton va exclude din raportul generat datele conţinute în
secţiunea „Arhivă”
 Caută exclusiv în arhivă - prin selectarea acestui buton datele cuprinse în raport sunt exclusiv conţinute
în secţiunea „Arhivă”
 Documentul a generat dosar? (casuţă de selecţie) – se bifează dacă se doreşte filtrarea raportului după
documentele care au generat dosare;
 Documentul este conţinut în dosarul:
– cu numărul (text) - numărul dosarului care conţine documentul;
– stadiu--
– cu data (dată calendaristică format zz/ll/aaaa) – data de creare a dosarului;
– cu stadiul procesual (selecţie din listă predefinită bazată pe nomenclatorul de stadii procesuale) – tip
stadiu procesual;
– cu tipul acţiunii
 Supraveghere poliţie
 Urmărire penală proprie
 În lucru la organele de cercetare
 În lucru la procurer
– care conţine partea (text) – numele unei părţi implicate în dosar;
 data creare (dată calendaristică format zz/ll/aaaa) – data documentului;
 Număr document (text) – numărul documentului;
 Tip de document (selecţie din listă predefinită bazată pe nomenclatorul N3) – tip de document;
 Din departamentul – se va selecta departamentul; pentru selecţie multiplă se ţine apăsată tasta „Ctrl”;
 Emitent
– Instituţia (selecţie din listă predefinită bazată pe lista instituţiilor oficiale) – numele instituţiei care a
generat documentul;
– Secţie
– Persoana (text) – persoana care a generat documentul;
 Destinatar
– Instituţia (selecţie din listă predefinită bazată pe lista instituţiilor oficiale) – numele instituţiei careia îi
este adresat documentul;
– Secţie
– Persoana (text) – persoana căreia îi este adresat documentul;
 data de primire (dată calendaristică format zz/ll/aaaa) – data la care a fost primit document;
 Număr în registru (text) – numărul cu care documentul a fost înregistrat în registru;

01/01/2015 379004764.doc Page 146


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

 Conţine în câmpurile documentului textul (text) – text conţinut în câmpurile speciale din document;
 Descriere (text) – descriere a documentului;
 Necesită confirmare? (casuţă de selecţie) – se bifează dacă se doreşte filtrarea raportului după
documentele care necesită confirmare de primire;
 Este document final în dosar? (casuţă de selecţie) – se bifează dacă se doreşte filtrarea raportului după
documentele care sunt finale (decizii,etc) pentru dosare;
 Modul de grupare al rezultatelor se face după (se alege una din opţiuni atunci când se doreşte generarea
de statistici ad-hoc grupate după un criteriu. Este obligatorie selectarea unei opţiuni în cazul în care se
doreşte generarea de statistici referitoare la numere de documente):
- tip de document (căsuţă de selecţie) – tipul documentului;
– numărul de dosar în care sunt conţinute (căsuţă de selecţie) – numărul dosarului care conţine
documentele în cauză;
– departament (căsuţă de validare)
– institutia emitenta;
– Nr unic.

 Informaţii afişate pentru detalii (se bifează una din opţiuni atunci când se doreşte afişarea în raport a
respectivului câmp. Este obligatorie bifarea a minim unei opţiuni în cazul în care se doreşte generarea de
statistici referitoare la liste de documente):


Butoane
 Generează – se porneşte crearea statistici ad-hoc alcătuită în funcţie de criteriile de filtrare selectate de
dvs.;

Note
Criteriile de filtrare sunt la libera alegere. Pot fi efectuate combinaţii multiple de criterii de filtrare.
ATENŢIE !!! la coerenţa datelor introduse sau selectate de dvs fiindcă dacă sunt folosite date incorecte sau
incoerente este posibil ca raportul obţinut să nu conţină informaţii.

10.5.2.4 Referitoare la părţi din dosare

01/01/2015 379004764.doc Page 147


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

01/01/2015 379004764.doc Page 148


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Figura 109. Rapoarte ad-hoc referitoare la părţile din dosare


Descriere
Generator de statistici ad-hoc cu informaţii referitoare la părţile implicate în dosare, statistici care sunt generate
ţinând cont de anumite criterii şi condiţii de filtrare care vor fi detaliate mai jos;

Câmpuri
 Nume raport (text) – titlu raport
 afişează lista părţilor care corespund criteriilor (căsuţă de selecţie) – se bifează căsuţa atunci când se
doreşte generarea unei statistici în care să fie afişată lista de părţi implicate în dosar corespunzătoare
criteriilor de filtrare;
 afişează numărul părţilor care corespund criteriilor (căsuţă de selecţie) – se bifează căsuţa atunci când se
doreşte generarea unei statistici în care să fie afişat numărul de părţi implicate în dosare care corespund
criteriilor impuse;
 Exclude căutarea în arhivă - selectarea acestui buton va exclude din raportul generat datele conţinute în
secţiunea „Arhivă”
 Caută exclusiv în arhivă - prin selectarea acestui buton datele cuprinse în raport sunt exclusiv conţinute
în secţiunea „Arhivă”
 implicate în dosare:
– al căror număr conţine (text numeric) – numere de dosare;
– cu data creare (dată calendaristică format zz/ll/aaaa) – data de creare a dosarului;
– stadiu—stadiul dosarului
– cu data finalizare (dată calendaristică format zz/ll/aaaa) – data de finalizare a dosarului;
– cu stadiul procesual (selecţie din listă predefinită bazată pe nomenclatorul de stadii procesuale) – tip
stadiu procesual;
– cu tipul acţiunii
 Supraveghere poliţie
 Urmărire penală proprie
 În lucru la organele de cercetare
 În lucru la procurer
– cu materie juridică (selecţie din listă predefinită bazată pe nomenclatorul N2) – categoria din care
face parte cazul;
 cu calitatea curentă (selecţie din listă predefinită bazată pe nomenclatorul N4) – calitatea părţii în cadrul
instituţiei curente;
 cu calitatea anterioară (text) – calitatea părţii la alte instanţe;
 cu numele (text) – numele persoanei;
 de tipul (selecţie din listă predefinită bazată pe nomenclatorul N16) – tip de persoană;
 cu adresa în:
– localitate, comună/sector, str., nr., bloc, sc., et., ap., alte inf., (text) – câmpuri componente ale adresei
unei persoane;
– judeţul (selecţie din listă predefinită bazată pe nomenclatorul standard de judeţe) - câmp component
al adresei unei persoane;
– Ţara (selecţie din listă predefinită bazată pe nomenclatorul de ţări) - câmp component al adresei unei
persoane;
 cu calificarea (selecţie din listă predefinită bazată pe nomenclatorul N15) – calificare a persoanei;

01/01/2015 379004764.doc Page 149


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

 cu ocupaţia (selecţie din listă predefinită bazată pe nomenclatorul N13) – ocupaţia persoanei;
 cu starea cu influenţe (selecţie din listă predefinită bazată pe nomenclatorul N10) – tip calitatea persoanei;
 care au studiile (selecţie din listă predefinită bazată pe nomenclatorul N14) – tip studii;
 nume tată (text) – numele tatălui persoanei implicate în dosar;
 nume mamă (text) – numele mamei persoanei implicate în dosar;
 născuţi la:
– data de (dată calendaristică format zz/ll/aaaa) – data naşterii persoanei;
– în localitatea (text + selecţie din listă predefinită bazată pe nomenclatorul standard de judeţe) –
localitatea şi judeţul unde s-a născut persoana;
 cu antecedente penale (selecţie din listă predefinită bazată pe nomenclatorul N9) – antecedente penale ale
persoanei
 de sex (căsuţă de selecţie) – sexul persoanei
 cu vârsta în momentul judecării – vârsta făptuitorului în momentul judecării
 care erau minori în momentul judecării cauzei (căsuţă de selecţie) – se bifează “DA” dacă se doreşte
filtrarea raportului după persoanele care erau minore în momentul judecării cauzei;
 cu cazier (căsuţă de selecţie) – se bifează “DA” dacă se doreşte filtrarea raportului după persoanele care au
cazier;
 care provin din familii dezorganizate (căsuţă de selecţie) – se bifează “DA” dacă se doreşte filtrarea
raportului după persoanele care provin din familii organizate;
 care au fost judecaţi în stare de arest (căsuţă de selecţie) – se bifează “DA” dacă se doreşte filtrarea
raportului după persoanele care au fost judecate în stare de arest;
 cu concurs de infracţiuni (căsuţă de selecţie) – se bifează “DA” dacă se doreşte filtrarea raportului după
persoanele care sunt încadrate la mai multe infracţiuni;
 care au fost în legitimă apărare (căsuţă de selecţie) – se bifează “DA” dacă se doreşte filtrarea raportului
după persoanele care au fost în legitimă apărarea la momentul comiterii infracţiunii;
 cu măsuri de siguranţă (căsuţă de selecţie) – se bifează “DA” în cazul în care s-au luat măsuri de siguranţă
în ceea ce priveşte persoana respectivă;
 care au circumstanţe atenuante (căsuţă de selecţie) – se bifează “DA” dacă persoana are sau nu
circumstanţe atenuante în comiterea infracţiunii;
 cu circumstanţe agravante? (căsuţă de selecţie);
 de cetăţenie (selecţie din listă bazată pe nomenclatorul de cetăţenii N5) - cetăţenie
 care este în relaţie de tipul (selecţie din listă predefinită bazată pe nomenclatorul N6) - tipul de relaţii de
rudenie între o parte şi alte părţi implicate în dosare;
 Articol (text), Paragraf (text), Alineat (text), Litera (text), Indice (text), Act (text) – informaţii componente
ale nomenclatorului de infracţiuni/cauze civile N11 - încadrarea juridică pentru părţi;
 Modul de grupare al rezultatelor se face după (se alege una din opţiuni atunci când se doreşte generarea
de statistici ad-hoc grupate după un criteriu. Este obligatorie selectarea unei opţiuni în cazul în care se
doreşte generarea de statistici referitoare la numere de persoane):
- numar unic;
- numar dosar in registrul penal;
- fapte in dosar;
- Solutie finala;
– departament (căsuţă de selecţie);
– Calitatea la data savarsirii faptei (căsuţă de selecţie);
– Calitatea persoanei dobandita in cursul cercetarilor;
– Calitatea persoanei dobandita in cursul cercetarilor;

01/01/2015 379004764.doc Page 150


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE


 Informaţii afişate pentru detalii (se bifează una din opţiuni atunci când se doreşte afişarea în raport a
respectivului câmp. Este obligatorie bifarea a minim unei opţiuni în cazul în care se doreşte generarea de
statistici referitoare la liste de persoane):

Butoane
 Generează – se porneşte crearea statistici ad-hoc alcătuită în funcţie de criteriile de filtrare selectate de
dvs.;

Note
Criteriile de filtrare sunt la libera alegere. Pot fi efectuate combinaţii multiple de criterii de filtrare.
ATENŢIE !!! la coerenţa datelor introduse sau selectate de dvs. fiindcă dacă sunt folosite date incorecte sau
incoerente este posibil ca raportul obţinut să nu conţină informaţii.
Pentru a genera rapoarte referitoare la părţile implicate în dosare trebuie ca datele statistice pentru părţi să fie
completate anterior (vezi mai sus)
Raport referitor la Parti – dosare penale
Se vor selecta criterii de filtrare astfel incat sa nu apara mesajul de mai jos:

Ex. pt un nr de 16712 parti, cu gruparea rezultatelor pe ˝departament ˝raportul se


genereaza. Grupand dupa ˝fapte in dosar˝, apare mesajul de mai sus.

10.5.2.5 Referitoare la fapte

01/01/2015 379004764.doc Page 151


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Figura 110. Rapoarte referitoare la fapte

Generator de statistici ad-hoc cu informaţii referitoare la fapte, statistici care sunt generate ţinând cont de
anumite criterii şi condiţii de filtrare care vor fi detaliate mai jos;

01/01/2015 379004764.doc Page 152


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Câmpuri
 Nume raport (text) – titlu raport
 afişează lista faptelor care corespund criteriilor (căsuţă de selecţie) – se bifează căsuţa atunci când se
doreşte generarea unei statistici în care să fie afişată lista de fapte corespunzătoare criteriilor de filtrare;
 afişează numărul faptelor care corespund criteriilor (căsuţă de selecţie) – se bifează căsuţa atunci când se
doreşte generarea unei statistici în care să fie afişat numărul de fapte care corespund criteriilor impuse;
 Exclude căutarea în arhivă - selectarea acestui buton va exclude din raportul generat datele conţinute în
secţiunea „Arhivă”
 Caută exclusiv în arhivă - prin selectarea acestui buton datele cuprinse în raport sunt exclusiv conţinute
în secţiunea „Arhivă”
 referitoare la dosare:
– al căror număr conţine (text numeric) – numere de dosare;
– cu data creare (dată calendaristică format zz/ll/aaaa) – data de creare a dosarului;
– Stadiu --
– cu data soluţionare (dată calendaristică format zz/ll/aaaa) – data de finalizare a dosarului;
– cu stadiul procesual (selecţie din listă predefinită bazată pe nomenclatorul de stadii procesuale) – tip
stadiu procesual;
– cu tipul acţiunii
 Supraveghere poliţie
 Urmărire penală proprie
 În lucru la organele de cercetare
 În lucru la procurer
– cu materie juridică (selecţie din listă predefinită bazată pe nomenclatorul N2) – categoria din care
face parte cazul;
– din departamentul – selecţie din lista departamentelor (pentru selecţie multiplă se va ţine apăsată
tasta „Ctrl”)
 Încadrate statistic la (selecţie din listă predefinită bazată pe nomenclatorul de încadrări statistice) –
încadrarea statistică pentru dosare;
 Articol (text), Paragraf (text), Alineat (text), Litera (text), Indice (text), Act (text) – informaţii componente
ale nomenclatorului de infracţiuni/cauze civile N11 – încadrarea juridică a dosarelor;
 referitoare la părţi:
– nume (text) – nume persoană;
– de sex (căsuţă de selecţie);
– care erau minori în momentul judecării cauzei (căsuţă de selecţie) – se bifează “DA” dacă se doreşte
filtrarea raportului după persoanele care erau minore în momentul judecării cauzei;
– cu cazier (căsuţă de selecţie) – se bifează “DA” dacă se doreşte filtrarea raportului după persoanele
care au cazier;
– care provin din familii dezorganizate (căsuţă de selecţie) – se bifează “DA” dacă se doreşte filtrarea
raportului după persoanele care provin din familii organizate;
– care au fost judecaţi în stare de arest (căsuţă de selecţie) – se bifează “DA” dacă se doreşte filtrarea
raportului după persoanele care au fost judecate în stare de arest;
– cu concurs de infracţiuni (căsuţă de selecţie) – se bifează “DA” dacă se doreşte filtrarea raportului
după persoanele care sunt încadrate la mai multe infracţiuni;
– care au fost în legitimă apărare (căsuţă de selecţie) – se bifează “DA” dacă se doreşte filtrarea
raportului după persoanele care au fost în legitimă apărarea la momentul comiterii infracţiunii;
– cu măsuri de siguranţă (căsuţă de selecţie) – se bifează “DA” în cazul în care s-au luat măsuri de
siguranţă în ceea ce priveşte persoana respectivă;

01/01/2015 379004764.doc Page 153


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

– care au circumstanţe atenuante (căsuţă de selecţie) – se bifează “DA” dacă persoana are sau nu
circumstanţe atenuante în comiterea infracţiunii;
– cu circumstanţe agravante? (căsuţă de selecţie);
 Modul de grupare al rezultatelor se face după (se alege una din opţiuni atunci când se doreşte generarea
de statistici ad-hoc grupate după un criteriu. Este obligatorie selectarea unei opţiuni în cazul în care se
doreşte generarea de statistici referitoare la numere de fapte):
– număr dosar (căsuţă de selecţie);
– departament (căsuţă de selecţie);
– fapte in dosar

 Informaţii afişate pentru detalii (se bifează una din opţiuni atunci când se doreşte afişarea în raport a
respectivului câmp. Este obligatorie bifarea a minim unei opţiuni în cazul în care se doreşte generarea de
statistici referitoare la liste de fapte):

Butoane
 Generează – se porneşte crearea statistici ad-hoc alcătuită în funcţie de criteriile de filtrare selectate de
dvs.;

Note
Criteriile de filtrare sunt la libera alegere. Pot fi efectuate combinaţii multiple de criterii de filtrare. ATENŢIE !!!
la coerenţa datelor introduse sau selectate de dvs fiindcă dacă sunt folosite date incorecte sau incoerente este
posibil ca raportul obţinut să nu conţină informaţii.
Pentru a genera rapoarte referitoare la faptele din dosare trebuie ca datele despre fapte la dosare să fie
completate în ferestrele detaliate mai sus.
Fapte in dosar-dosare penal
Daca se selecteaza modul de grupare al rezultatelor dupa criteriul de
grupare ˝fapte in dosar˝ , se va avea grija ca volulmul de date cautat sa nu fie
foarte mare.
Pot fi efectuate combinaţii multiple de criterii de filtrare. ATENŢIE la
coerenţa datelor introduse sau selectate! Dacă sunt folosite date incorecte sau
incoerente, este posibil ca raportul obţinut să nu conţină informaţii.
Se vor selecta criterii de filtrare, astfel incat sa se restranga rezultatul.In caz
contrar , va aparea mesajul de mai jos:

01/01/2015 379004764.doc Page 154


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

10.5.2.6 Referitoare la lucrări de judiciar

01/01/2015 379004764.doc Page 155


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

01/01/2015 379004764.doc Page 156


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Figura 111. rapoarte referitoare la lucrări de tip judiciar

Descriere
Generator de statistici ad-hoc cu informaţii referitoare la lucrări judiciare, statistici care sunt generate ţinând
cont de anumite criterii şi condiţii de filtrare care vor fi detaliate mai jos;

Câmpuri
 Nume raport (text) – titlu raport
 afişează lista părţilor care corespund criteriilor (căsuţă de selecţie) – se bifează căsuţa atunci când se
doreşte generarea unei statistici în care să fie afişată lista de părţi implicate în dosar corespunzătoare
criteriilor de filtrare;
 afişează numărul părţilor care corespund criteriilor (căsuţă de selecţie) – se bifează căsuţa atunci când se
doreşte generarea unei statistici în care să fie afişat numărul de părţi implicate în dosare care corespund
criteriilor impuse;
 Cu numărul – numărul lucrării;
 În registrul – selecţie din lista registrelor;
 Dosarul de la instituţia – selecţie din listă – instanţa care judecă dosarul;
 Cu numărul dosarului – numărul dosarului la instanţa care-l judecă;
 Cu data creării între… şi – data de creare a lucrării;
 Cu soluţia de tipul – selecţie din lista – soluţia primită;
 Data soluţionării (între…şi) – data soluţionării lucrării;
 Din departamentul – selecţie din lista departamentelor;
 Parte în dosar – numele uneia din părţile în dosar;
 Alocată procurorului – selecţie din lista procurorilor;
 Cu stadiul procesual – selecţie din listă – stadiul procesual al dosarului
 Conţinând documente
– de tipul – selecţie din lista tipurilor de documente;
– numărul – numărul documentului;
– data – data documentului;
– de la – selecţie din lista instituţiilor – instituţia emitentă
– sau – persoana emitentă a documentului
– primite între … şi – data primirii documentului;
– pe baza lor a fost creată lucrarea ce le conţine – se va bifa opţiunea dacă lucrarea a fost generată de
document
 Modul de grupare al rezultatelor se face după
– încadrare statistică (căsuţă de validare);
– luna crearii lucrarii lucrării (căsuţă de validare);
– luna soluţionării lucrării (căsuţă de validare);
– departament;
– anul începerii lucrării (căsuţă de validare);
– anul soluţionării lucrării (căsuţă de validare);
– sufix cartare

01/01/2015 379004764.doc Page 157


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

– persoana alocata;
– solutia;
– stadiul procesual;
– tara/judet/sector
 Informaţii afişate pentru detalii

Butoane
 Generează – se porneşte crearea statistici ad-hoc alcătuită în funcţie de criteriile de filtrare selectate de
dvs.;

Note
Criteriile de filtrare sunt la libera alegere. Pot fi efectuate combinaţii multiple de criterii de filtrare. ATENŢIE !!!
la coerenţa datelor introduse sau selectate de dvs fiindcă dacă sunt folosite date incorecte sau incoerente este
posibil ca raportul obţinut să nu conţină informaţii.
Pentru a genera rapoarte referitoare la faptele din dosare trebuie ca datele despre fapte la dosare să fie
completate în ferestrele detaliate mai sus.

10.5.2.7 Referitoare la lucrări de judiciar - Soluţii pronunţate de instanţă

Figura 112. Rapoarte referitoare la soluţii pronunţate de instanţă

Generator de statistici ad-hoc cu informaţii referitoare la fapte, statistici care sunt generate ţinând cont de
anumite criterii şi condiţii de filtrare care vor fi detaliate mai jos;

01/01/2015 379004764.doc Page 158


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Câmpuri
 Lucrearea este în departamentul – departamentul/departamentele în care se găseşte lucrarea
 Calea de atac la instanţa anterioară
– Declarată de părţi
– Declarată de procuror
 Dosarul din instanţă asociat lucrării
– De la instanţa
– Secţie
– Secţia
– Materia de drept
– Cu soluţia la instanţă de tipul
– Data pronunţării soluţiei(între- şi) –
 Exclude căutarea în arhivă - selectarea acestui buton va exclude din raportul generat datele conţinute în
secţiunea „Arhivă”
 Caută exclusiv în arhivă - prin selectarea acestui buton datele cuprinse în raport sunt exclusiv conţinute
în secţiunea „Arhivă”
Butoane
 Generează – se porneşte crearea statistici ad-hoc alcătuită în funcţie de criteriile de filtrare selectate de
dvs.;

Note
Criteriile de filtrare sunt la libera alegere. Pot fi efectuate combinaţii multiple de criterii de filtrare. ATENŢIE !!!
la coerenţa datelor introduse sau selectate de dvs fiindcă dacă sunt folosite date incorecte sau incoerente este
posibil ca raportul obţinut să nu conţină informaţii.
Pentru a genera rapoarte referitoare la faptele din dosare trebuie ca datele despre fapte la dosare să fie
completate în ferestrele detaliate mai sus.

Raport la lucrari de judiciar -Solutii pronuntate de instanta


Trebuie sa se selecteze:
˝Cale de atac˝
˝Data˝
˝de la instanta˝
Ex. presupun ca am doar lucrarea 6626/I-6/2010 de la o instanta
Daca se selecteaza instanta, se afiseaza lucrarea ,dar, in caz contrar, nu se afiseaza
lucrarea si apare mesajul de mai jos:

01/01/2015 379004764.doc Page 159


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

În cazul în care un utilizator are drepturi de acces pentru mai multe departamente, acesta
poate schimba departamentul curent din meniul aflat în partea superioară din dreapta
paginii

10.5.2.8 Referitoare la lucrări de judiciar – Părţi

01/01/2015 379004764.doc Page 160


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

01/01/2015 379004764.doc Page 161


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Figura 113. Referitoare la lucrări de judiciar – Părţi

Descriere
Generator de statistici ad-hoc cu informaţii referitoare la părţile implicate în dosare, statistici care sunt generate
ţinând cont de anumite criterii şi condiţii de filtrare care vor fi detaliate mai jos;

Câmpuri
 Nume raport (text) – titlu raport
 afişează lista părţilor care corespund criteriilor (căsuţă de selecţie) – se bifează căsuţa atunci când se
doreşte generarea unei statistici în care să fie afişată lista de părţi implicate în dosar corespunzătoare
criteriilor de filtrare;
 afişează numărul părţilor care corespund criteriilor (căsuţă de selecţie) – se bifează căsuţa atunci când se
doreşte generarea unei statistici în care să fie afişat numărul de părţi implicate în dosare care corespund
criteriilor impuse;
 Exclude căutarea în arhivă - selectarea acestui buton va exclude din raportul generat datele conţinute în
secţiunea „Arhivă”
 Caută exclusiv în arhivă - prin selectarea acestui buton datele cuprinse în raport sunt exclusiv conţinute
în secţiunea „Arhivă”
 implicate în dosare:
– al căror număr conţine (text numeric) – numere de dosare;
– cu data creare (dată calendaristică format zz/ll/aaaa) – data de creare a dosarului;
– stadiu— se va completa stadiul dosarului
– cu data finalizare (dată calendaristică format zz/ll/aaaa) – data de finalizare a dosarului;
– cu stadiul procesual (selecţie din listă predefinită bazată pe nomenclatorul de stadii procesuale) – tip
stadiu procesual;
– cu tipul acţiunii – se va selecta tipul acţiunii
 Supraveghere poliţie
 Urmărire penală proprie
 În lucru la organele de cercetare
 În lucru la procurer
– cu materie juridică (selecţie din listă predefinită bazată pe nomenclatorul N2) – categoria din care
face parte cazul;
 cu calitatea curentă (selecţie din listă predefinită bazată pe nomenclatorul N4) – calitatea părţii în cadrul
instituţiei curente;
 cu calitatea anterioară (text) – calitatea părţii la alte instanţe;
 cu numele (text) – numele persoanei;
 de tipul (selecţie din listă predefinită bazată pe nomenclatorul N16) – tip de persoană;
 cu adresa în:
– localitate, comună/sector, str., nr., bloc, sc., et., ap., alte inf., (text) – câmpuri componente ale adresei
unei persoane;
– judeţul (selecţie din listă predefinită bazată pe nomenclatorul standard de judeţe) - câmp component
al adresei unei persoane;
– Ţara (selecţie din listă predefinită bazată pe nomenclatorul de ţări) - câmp component al adresei unei
persoane;

01/01/2015 379004764.doc Page 162


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

 cu calificarea (selecţie din listă predefinită bazată pe nomenclatorul N15) – calificare a persoanei;
 cu ocupaţia (selecţie din listă predefinită bazată pe nomenclatorul N13) – ocupaţia persoanei;
 cu starea cu influenţe (selecţie din listă predefinită bazată pe nomenclatorul N10) – tip calitatea persoanei;
 care au studiile (selecţie din listă predefinită bazată pe nomenclatorul N14) – tip studii;
 nume tată (text) – numele tatălui persoanei implicate în dosar;
 nume mamă (text) – numele mamei persoanei implicate în dosar;
 născuţi la:
– data de (dată calendaristică format zz/ll/aaaa) – data naşterii persoanei;
– în localitatea (text + selecţie din listă predefinită bazată pe nomenclatorul standard de judeţe) –
localitatea şi judeţul unde s-a născut persoana;
 cu antecedente penale (selecţie din listă predefinită bazată pe nomenclatorul N9) – antecedente penale ale
persoanei
 de sex (căsuţă de selecţie) – sexul persoanei
 cu vârsta în momentul judecării – vârsta făptuitorului în momentul judecării
 care erau minori în momentul judecării cauzei (căsuţă de selecţie) – se bifează “DA” dacă se doreşte
filtrarea raportului după persoanele care erau minore în momentul judecării cauzei;
 cu cazier (căsuţă de selecţie) – se bifează “DA” dacă se doreşte filtrarea raportului după persoanele care au
cazier;
 care provin din familii dezorganizate (căsuţă de selecţie) – se bifează “DA” dacă se doreşte filtrarea
raportului după persoanele care provin din familii organizate;
 care au fost judecaţi în stare de arest (căsuţă de selecţie) – se bifează “DA” dacă se doreşte filtrarea
raportului după persoanele care au fost judecate în stare de arest;
 cu concurs de infracţiuni (căsuţă de selecţie) – se bifează “DA” dacă se doreşte filtrarea raportului după
persoanele care sunt încadrate la mai multe infracţiuni;
 care au fost în legitimă apărare (căsuţă de selecţie) – se bifează “DA” dacă se doreşte filtrarea raportului
după persoanele care au fost în legitimă apărarea la momentul comiterii infracţiunii;
 cu măsuri de siguranţă (căsuţă de selecţie) – se bifează “DA” în cazul în care s-au luat măsuri de siguranţă
în ceea ce priveşte persoana respectivă;
 care au circumstanţe atenuante (căsuţă de selecţie) – se bifează “DA” dacă persoana are sau nu
circumstanţe atenuante în comiterea infracţiunii;
 cu circumstanţe agravante? (căsuţă de selecţie);
 de cetăţenie (selecţie din listă bazată pe nomenclatorul de cetăţenii N5) - cetăţenie
 care este în relaţie de tipul (selecţie din listă predefinită bazată pe nomenclatorul N6) - tipul de relaţii de
rudenie între o parte şi alte părţi implicate în dosare;
 Articol (text), Paragraf (text), Alineat (text), Litera (text), Indice (text), Act (text) – informaţii componente
ale nomenclatorului de infracţiuni/cauze civile N11 - încadrarea juridică pentru părţi;
 Modul de grupare al rezultatelor se face după (se alege una din opţiuni atunci când se doreşte generarea
de statistici ad-hoc grupate după un criteriu. Este obligatorie selectarea unei opţiuni în cazul în care se
doreşte generarea de statistici referitoare la numere de persoane):
- numar lucrare;
– departament (căsuţă de selecţie);
- fapte ;
- Solutie finala;
– Calitatea la data savarsirii faptei (căsuţă de selecţie);
– Calitatea persoanei dobandita in cursul cercetarilor;

01/01/2015 379004764.doc Page 163


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

– Calitatea persoanei dobandita la momentul trimiterii in judecata;


 Informaţii afişate pentru detalii (se bifează una din opţiuni atunci când se doreşte afişarea în raport a
respectivului câmp. Este obligatorie bifarea a minim unei opţiuni în cazul în care se doreşte generarea de
statistici referitoare la liste de persoane):

Butoane
 Generează – se porneşte crearea statistici ad-hoc alcătuită în funcţie de criteriile de filtrare selectate de
dvs.;

Note
Criteriile de filtrare sunt la libera alegere. Pot fi efectuate combinaţii multiple de criterii de filtrare.
ATENŢIE !!! la coerenţa datelor introduse sau selectate de dvs. fiindcă dacă sunt folosite date incorecte sau
incoerente este posibil ca raportul obţinut să nu conţină informaţii.
Pentru a genera rapoarte referitoare la părţile implicate în dosare trebuie ca datele statistice pentru părţi să fie
completate anterior (vezi mai sus)

Raport la lucrari de judiciar-parti


Selectarea modului de grupare a rezultatelor dupa ˝solutie finala˝ nu
afiseaza rezultate(este incorect).

10.5.2.9 Referitoare la lucrări de rezolvare a petiţiilor

01/01/2015 379004764.doc Page 164


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Figura 114. Rapoarte referitoare la lucrări de rezolvare a petiţiilor

01/01/2015 379004764.doc Page 165


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Generator de statistici ad-hoc cu informaţii referitoare la lucrări de rezolvare a petiţiilor, statistici care sunt
generate ţinând cont de anumite criterii şi condiţii de filtrare care vor fi detaliate mai jos;

Câmpuri
 Nume raport (text) – titlu raport
 afişează lista părţilor care corespund criteriilor (căsuţă de selecţie) – se bifează căsuţa atunci când se
doreşte generarea unei statistici în care să fie afişată lista de părţi implicate în dosar corespunzătoare
criteriilor de filtrare;
 afişează numărul părţilor care corespund criteriilor (căsuţă de selecţie) – se bifează căsuţa atunci când se
doreşte generarea unei statistici în care să fie afişat numărul de părţi implicate în dosare care corespund
criteriilor impuse;
 Exclude căutarea în arhivă – selectarea acestui buton va exclude din raportul generat datele conţinute în
secţiunea „Arhivă”
 Caută exclusiv în arhivă – prin selectarea acestui buton datele cuprinse în raport sunt exclusiv conţinute
în secţiunea „Arhivă”
 Cu numărul – numărul lucrării;
 În registrul – selecţie din lista registrelor;
 Cu sufixul de cartare
 Cu data între… şi – data de creare a lucrării;
 Cu motivul de tipul – selecţie din lista – motivul petiţiei
 Stadiu—se va selecta stadiul lucrărilo referite în raport . Se va selecta o valoare dintre cele două
prezente: „soluţionată” sau „în lucru”
 Cu soluţia de tipul – selecţie din listă – soluţia primită de la procuror
 Data soluţionării (între…şi) – data soluţionării lucrării;
 Din departamentul – selecţie din lista departamentelor;
 Repartizată persoanei – se va selecta persoana căreia i-a fost repartizată lucrarea.
 Alocată procurorului – selecţie din lista procurorilor;
 Conţinând documente
– Intern-Extern—se va selecta tipul documetului conţinut în lucrare
– de tipul – selecţie din lista tipurilor de documente;
– numărul – numărul documentului;
– data – data documentului;
– de la – selecţie din lista instituţiilor – instituţia emitentă
– Secţie — secţia instituţiei selectate drept sursă / destinaţie pentru documentul conţinut în lucrare
– sau – persoana emitentă a documentului
– Înregistrat în – se va selecta registrul în care este înregistrată lucrarea/documentul
– Cu numărul în registru – numărul documentului în registru
– primite între … şi – data primirii documentului;
– Autoritatea judiciară străină – se va selecta autoritatea judiciară străină în cazul procedurilor speciale
– pe baza lor a fost creată lucrarea ce le conţine – se va bifa opţiunea dacă lucrarea a fost generată de
document
 Persoană implicată
 Modul de grupare al rezultatelor se face după
– nume procuror (căsuţă de validare);

01/01/2015 379004764.doc Page 166


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

– anul creării lucrării


– anul solutionarii lucrării
– departament (căsuţă de validare);
– încadrare statistică
– luna creării lucrării (căsuţă de validare);
– Persoana repartizată
– registru
– Sufix cartare
 Informaţii afişate pentru detalii

Butoane
 Generează – se porneşte crearea statistici ad-hoc alcătuită în funcţie de criteriile de filtrare selectate de
dvs.;

Note
Criteriile de filtrare sunt la libera alegere. Pot fi efectuate combinaţii multiple de criterii de filtrare. ATENŢIE !!!
la coerenţa datelor introduse sau selectate de dvs fiindcă dacă sunt folosite date incorecte sau incoerente este
posibil ca raportul obţinut să nu conţină informaţii.
Pentru a genera rapoarte referitoare la faptele din dosare trebuie ca datele despre fapte la dosare să fie
completate în ferestrele detaliate mai sus.
Raport la lucrari de judiciar-petitii
-daca exista un utilizator care are drepturi pe mai multe departamente in cadrul aceleiasi
institutii si doreste sa scoata un raport pentru un anumit departament, ca rezultatele sa fie
corecte , e necesar sa selecteze in criteriile de filtrare ˝din departamentul˝ numele
departamentului dorit. Altfel, apar toate lucrarile din toate departamentele pentru care sunt
date drepturi de acces.
În cazul în care un utilizator are drepturi de acces pentru mai multe departamente, acesta
poate schimba departamentul curent din meniul aflat în partea superioară din dreapta
paginii
Se vor selecta criterii de filtrare astfel incat sa se restranga rezultattul cautarii si sa nu
apara mesajul de mai jos:

10.5.2.10 Referitoare la lucrări generale

01/01/2015 379004764.doc Page 167


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

01/01/2015 379004764.doc Page 168


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Figura 115. Rapoarte referitoare la lucrări generale

01/01/2015 379004764.doc Page 169


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Descriere
Generator de statistici ad-hoc cu informaţii referitoare la lucrări în general, statistici care sunt generate ţinând
cont de anumite criterii şi condiţii de filtrare care vor fi detaliate mai jos;

Câmpuri
 Nume raport (text) – titlu raport
 afişează lista părţilor care corespund criteriilor (căsuţă de selecţie) – se bifează căsuţa atunci când se
doreşte generarea unei statistici în care să fie afişată lista de părţi implicate în dosar corespunzătoare
criteriilor de filtrare;
 afişează numărul părţilor care corespund criteriilor (căsuţă de selecţie) – se bifează căsuţa atunci când se
doreşte generarea unei statistici în care să fie afişat numărul de părţi implicate în dosare care corespund
criteriilor impuse;
 Cu numărul – numărul lucrării;
 În registrul – selecţie din lista registrelor;
 Cu data între… şi – data de creare a lucrării;
 Data soluţionării (între…şi) – data soluţionării lucrării;
 Din departamentul – selecţie din lista departamentelor;
 Alocată procurorului – selecţie din lista procurorilor;
 Conţinând documente – se vor selecta criteriile dorite de filtrare pentru documentele conţinute
– de tipul – selecţie din lista tipurilor de documente;
– numărul – numărul documentului;
– data – data documentului;
– de la – selecţie din lista instituţiilor – instituţia emitentă
– sau – persoana emitentă a documentului
– primite între … şi – data primirii documentului;
– pe baza lor a fost creată lucrarea ce le conţine – se va bifa opţiunea dacă lucrarea a fost generată de
document
 Modul de grupare al rezultatelor se face după
– departament (căsuţă de validare);
– registru (căsuţă de validare);
– luna creării lucrării (căsuţă de validare);
– sufix cartare
– tara/judet/sector
– persoana repartizata
– solutia
– incadrare statistica
– luna solutionarii lucrarii
– anul crearii lucrarii
– anul solutionarii lucrarii

 Informaţii afişate pentru detalii

01/01/2015 379004764.doc Page 170


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Butoane
 Generează – se porneşte crearea statistici ad-hoc alcătuită în funcţie de criteriile de filtrare selectate de
dvs.;

Note
Criteriile de filtrare sunt la libera alegere. Pot fi efectuate combinaţii multiple de criterii de filtrare. ATENŢIE !!!
la coerenţa datelor introduse sau selectate de dvs fiindcă dacă sunt folosite date incorecte sau incoerente este
posibil ca raportul obţinut să nu conţină informaţii.
Pentru a genera rapoarte referitoare la faptele din dosare trebuie ca datele despre fapte la dosare să fie
completate în ferestrele detaliate mai sus.

10.5.2.11 Raport ad-hoc pentru primiri în audienţe

Figura 116. Raport ad-hoc pentru primiri în audienţe

Generator de statistici ad-hoc cu informaţii referitoare la audienţe, statistici care sunt generate ţinând cont de
anumite criterii şi condiţii de filtrare care vor fi detaliate mai jos;

01/01/2015 379004764.doc Page 171


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Câmpuri
 Nume Raport – se completează numele dorit pentru raportul generat
 Data
– (de-la)— data iniţială pentru filtrarea informaţiilor conţinute în raport
– Pâna la – data finală pentru filtrarea informaţiilor conţinute în raport
 Procuror – se vor selecta procurorii cu care se vor conexa informaţiile din raportul generat
 Încadrare statistică – se va selecta încadrarea statistică pentru datele conţinute în raport
 Obiectul audienţei – se va completa obiectul audienţei
 Modul de grupare al rezultatelor se face după :
– Persoana audiata
– Data audienta
– Procuror
– Incadrare statistica
– solutie

* se pot selecta mai multe criterii de grupare a informaţiilor conţinute în raportul generat. Selecţia
multiplă se face ţinând apăsată tasta CTRL şi executând click pe modul de grupare dorit; deselectarea se
efectuează în acelaşi mod.
 Informatii afisate pentru detalii

Butoane
 Generează – se porneşte crearea statisticilor ad-hoc alcătuite în funcţie de criteriile de filtrare selectate de
dvs.;
 Sterge—se şterg elementele selectate pentru încadrea statistică

Note
Criteriile de filtrare sunt la libera alegere. Pot fi efectuate combinaţii multiple de criterii de filtrare. ATENŢIE !!!
la coerenţa datelor introduse sau selectate de dvs fiindcă dacă sunt folosite date incorecte sau incoerente este
posibil ca raportul obţinut să nu conţină informaţii.

RAPORT REFERITOR referitoare la documente din lucrări

01/01/2015 379004764.doc Page 172


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

 Modul de grupare al rezultatelor se face după :


– Tip document
– Numar lucrare
– Departament
– Institutie emitenta

01/01/2015 379004764.doc Page 173


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

10.5.2.12 Lista rapoartelor construite până în prezent

Figura 117. Lista rapoartelor construite până în prezent

Descriere
Generator de rapoarte speciale construite ad-hoc ţinând cont de criterii predefinite.
Rapoartele speciale sunt construite de administrator, utilizatorul poate adapta diferite setări ale raportului
conform nevoilor sale şi deasemenea poate genera raportul.
În fereastră este prezentată lista de rapoarte speciale disponibile.
Pentru a vizualiza un raport se apasă pe link-ul aplicat pe numele raportului aflat în partea stângă a tabelului.

Butoane
 Editare – acces fereastră de vizualizare şi modificare setări ale raportului;
 Modifică – acces fereastră de vizualizare şi operare cu parametrii raportului;

10.5.2.13 Raport pentru indicii existenţi

Figura 118. Raport pentru indicii existenţi

Descriere
Generator de statistici ad-hoc cu informaţii referitoare la indicii existenţi, statistici care sunt generate ţinând
cont de anumite criterii şi condiţii de filtrare care vor fi detaliate mai jos;

Câmpuri
 Nume Raport – se completează numele dorit pentru raportul generat

01/01/2015 379004764.doc Page 174


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

 Data
– (de-la)— data iniţială pentru filtrarea informaţiilor conţinute în raport
– Pâna la – data finală pentru filtrarea informaţiilor conţinute în raport
 Temei juridic al soluţiei – Articol/Alineat/Punct/Teza/Litera/Indice/Act Normativ - se vor selecta
datele de identificare ale textului de lege în baza căruia se face raportul
Butoane
 Generează – se porneşte crearea statistici ad-hoc alcătuită în funcţie de criteriile de filtrare selectate de
dvs.;

Note
Criteriile de filtrare sunt la libera alegere. Pot fi efectuate combinaţii multiple de criterii de filtrare. ATENŢIE !!!
la coerenţa datelor introduse sau selectate de dvs fiindcă dacă sunt folosite date incorecte sau incoerente este
posibil ca raportul obţinut să nu conţină informaţii.

10.5.3 Statistici generale


10.5.3.1 Rapoarte generale
Utilizatorul va fi redirecţionat către modulul dedicat rapoartelor statistice generale ale aplicaţiei.

10.6 Situaţie NRP parte

01/01/2015 379004764.doc Page 175


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Figura 119. Situaţie NRP parte

Descriere
Această interfaţă este folosită pentru schimbarea situaţiei NRP pentru părţile din dosarele înregistrate în sistem.

Butoane
 Public – datele NRP referitoare la partea corespunzătoare din dosar vor fi făcute publice.;

Note
Schimbarea situaţiei NRP pentru părţi din ecranul Făptuitori/Învinuiţi/ Inculpaţi poate fi efectuată doar de
către persoanele cu drepturi definite în secţiunea de administrarea.
De asemenea poate fi stabilit un memento pentru notificare asupra situaţiei NRP a părţii respective.
Situaţia implicită NRP a părţilor din dosare este definită în secţiunea de administrare a aplicaţiei. Aceasta poate
fi Publică sau Privată.

10.7 Supervizare situaţii NRP

Figura 120. Supervizare situaţii NRP

Descriere
Această interfaţă este folosită pentru supervizarea situaţiei NRP pentru părţile din dosarele înregistrate în
sistem.

Butoane
 Public – datele NRP referitoare la partea corespunzătoare din dosar vor fi făcute publice;
 Privată - datele NRP referitoare la partea corespunzătoare din dosar vor fi private.

01/01/2015 379004764.doc Page 176


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Note
Schimbarea situaţiei supervizării NRP pentru părţi poate fi efectuată doar de către persoanele cu drepturi
definite în secţiunea de administrarea. Situaţia NRP implicită este definită de asemeneea în secţiune de
administrare a aplicaţiei. Aceasta poate fi supervizată sau ne supervizată. De asemeenea se defineste
utilizatorul care va efectua supervizarea.
Situaţia implicită NRP a părţilor din dosare este definită în secţiunea de administrare a aplicaţiei. Aceasta poate
fi Publică sau Nepublică. Parametrii referitori la situaşia NRP se definesc în secţiunea de administrare.
(Nomenclatoare locale - Setări aplicaţie - Identificator Supervisor NRP)

10.8 Schimbare parolă

Figura 121. Schimbarea parolei

Descriere. Fereastra permite schimbarea parolei pentru utilizatorul curent. Pentru acest lucru este necesară
cunoaşterea parolei curente. Se vor completa câmpurile aferente şi se va apăsa butonul „Modifică”

Câmpuri.
 Parola veche – se va introduce parola curentă
 Parola nouă – se va introduce noua parolă dorită de utilizator
 Confirmaţi noua parolă – se confirmă noua parolă tipărită în câmpul „Parola nouă”

Recomandare
Parola trebuie să conţină minim 4 caractere.
Este recomandabil ca parola să conţină atât litere cât şi cifre.
Exemplu: p5aka2001 [aşa este bine], marin2 [incorect, poate fi uşor identificată].

Butoane.
 Modifică – schimba parola curentă cu noua parolă introdusă în câmpul „Parola nouă”

01/01/2015 379004764.doc Page 177


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

10.9 Raport pentru schimbarea încadrărilor

Figura 122. Raport pentru schimbarea încadrărilor

Descriere
Această interfaţă este folosită pentru modificarea datelor de identificare ale textului de lege în baza căruia se
face raportul Articol/Alineat/Punct/Teza/Litera/Indice/Act Normativ .
Butoane
 Modifică – datele corespunzătoare actului normativ vor fi modificate;

Note
Sunt de asemenea afişate informaţii referitoare la lucrările corespunzătoare, dacă aceast act normativ este
asociat celei mai importante infracţiuni din lucrarea respectivă şi tipul actului normativ.

01/01/2015 379004764.doc Page 178


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

11. GENERAREA ŞI EDITAREA ŞABLOANELOR CORESPUNZĂTOARE


DOCUMENTELOR
Scopul editorului de şabloane pentru documente ECRIS este de a permite rapid şi uşor generarea de noi
şabloane MS Word pentru crearea tipurilor de documente şi asocierea acestora cu dosarele înregistrate în
sistem.

În ECRIS 2007, mecanismul utilitarului de editare a şabloanelor pentru documente a fost îmbunătăţit. Noile
funcţionalităţi ale acestuia sunt prezentate în secţiunile următoare.

11.1 Principalele caracteristici ale editorului de şabloane


Principalele caracteristici ale editorului de şabloane sunt următoarele:

a) Furnizarea unei modalităţi prietenoase şi eficiente pentru crearea sabloanelor pentru documente
word, ce combină introducerea liberă a textului dar şi informaţii provenite din câmpurile specifice
din baza de date.

b) Selctarea Graphical selection of the text form fields

c) Nu este necesara cunoaşterea programării în VBA.

d) Generarea şabloanelor este realizată rapid, într-un mod similar creării unui document word
obişnuit

e) Este complet integrat în structura ECRIS existentă

f) Implementarea şabloanelor noi este uşor de realizat.

11.2 Interfaţa pentru generarea şabloanelor word


În ECRIS 2007 generrea şabloanelor se face cu ajutorul interfeţei dedicate.

01/01/2015 379004764.doc Page 179


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

După autentificare, utilizatorul trebuie să acceseze următorul URL: http://<ECRIS Prosecutiors URL>/
ECRISProsecutors2007 /templates/templategen/template.doc pentru a crea un nou şablon document
Microsoft Word, după cum este descris în Figura 1. Ulterior, utilizatorul poate salva documentul astfel creat, pe
hard discul staţiei de lucru.

Figura 123. Pagina iniţiala a interfeţei pentru generarea şabloanelor


Utilitarul conţine o secţiune ce permite crearea şabloanelor, prin intermediul interfeţei grafice.Secţiunea conţine
de asemenea o listă a parametrilor care pot fi utilizaţi, dar şi butoane dedicate unor diverse operaţii. (ex.
Adăugarea câmpurilor, ştergerea acestora etc).

Figura 124. Utilitarul folosit la generarea documentelor şablon

 Lista parametrilor: Conţine toate câmpurile disponibile care se pot adăuga în documente
 Add field : Adaugă câmpul selectat din Lista parametrilor

01/01/2015 379004764.doc Page 180


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

 Save: Salvează documentul şablon creat

 Clear Fields: Elimină câmpurile adăugate

 Help: Afişează informaţiile referitoare la parametrul selectat

Figura 125. Descrierea parametrilor

Pentru a crea un document şablon se vor urma paşii descrişi în continuare:

1. Utilizatorul deschide documentul şablon cu Microsoft Word 2003 (disponibil pe staţia de lucru ) Figura
123.

2. Utilizatorul crează şablonul documentului prin adăugarea conţinutului static (textul) şi câmpurile
corespunzătoare parametrilor doriţi

3. După completarea documentului, şi formatarea acestuia, se va salva şablonul astfel creat şi se va


notifica administratorul aplicaţiei pentru instalarea documentului în sistem

4. Administratorul sistmului va asocia un nou tip de document local (“Tip document”) cu şablonul creat
la paşii anteriori, prin autentificarea în secţiunea de administrare “Nomenclatoare > Tipuri de
documente locale > Tipuri de documente locale” (Figura 126), unde se vor completa tipul
documentului (Tip Document), locaţia acestuia prin utilizarea butonului “Browse” , şi alte informaţii
dorite.

5. Administratorul va adăuga documentul prin utilizarea butonului “Adaugă, sistemul actualizând baza
de date cu noul document creat.

Figura 126. Asocierea unui şablon cu un document local

01/01/2015 379004764.doc Page 181


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

11.3 Structura unui fişier şablon


Un şablon pentru documentele editabile folosind modulul de editare Word din ECRIS CDMS este compus din
doua componente:

formularul ce conţine textul predefinit şi câmpurile speciale ce se completează în mod automat codul VB script
asociat acestui document responsabil de afişarea barei de instrumente special creată şi de executarea acţiunilor
utilizatorilor la apăsarea butoanelor din aceasat bară de instrumente.

Figura 127. Structura documentului şablon


Pentru a crea un nou şablon de document se poate porni de la unul deja existent. Aplicaţia ECRIS CDMS vine
cu o serie de şabloane de documente. Acestea se găsesc în directorul Templates din directorul unde este
instalată aplicaţia. Se copiază un şablon în acelaşi director şi se salvează cu un alt nume. Pentru a putea
beneficia în secţiunea de utilizare a aplicaţiei ECRIS CDMS de noi şabloane esten ecesară adăugarea unui nou
document şi asocierea documentului cu şablonul creat.

Adăugarea de noi documente se face în secţiunea de administrare, în interfaţa “Tipuri de documente locale”.

11.4 Administrarea documentelor editabile in ECRIS Prosecutors 2007

Administrarea de documente se face în secţiunea de administrare, în interfaţa “Tipuri de documente locale”.

Pentru adăugarea unui nou tip de document se specifică numele acestuia, calea fişierului şablon, faptul că acest
document se editează, că este în dosar, şi dacă este cazul că este de tip încheiere (pentru a putea apărea în lista
de tipuri de documente în secţiunea de soluţii la dosar). Calea este relativă la directorul unde se află instalată
aplicaţia ECRIS Prosecutors 2007. De regulă şabloanele se salvează în directorul „Templates”.

01/01/2015 379004764.doc Page 182


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

11.5 Editarea unui şablon WORD


Pentru a edita un şablon WORD se deschide documentul aflat pe disc. Se afişează bara de instrumente „Forms”
(figura 3).

Figura 128. Bara de instrumente „Forms”

Se precompletează şablonul cu textul predefinit corespunzător (figura 3). De exemplu: numele instanţei, adresa,
destinatarul, etc. Pentru a se completa automat informaţii din dosar legate de dosar, sedinţă, parte, sursa sau
destinaţia documentului, informaţii despre componenţa completului de şedinţă, participarea la şedinţă, soluţia,
etc este necesară completarea documentului Word cu câmpuri predefinite care se completează automat la
deschiderea spre editare a unui document de către utilizatori, din interfeţele de documente la dosar sau
dedocumente de încheiere la şedinţă. Pentru aceasta se apasă butonul <. > din bara de instrumente “Forms”
(figura 4). Noul câmp este inserat în locul unde este poziţionat cursorul.

01/01/2015 379004764.doc Page 183


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Figura 129. Adăugarea unui nou câmp în şablon

01/01/2015 379004764.doc Page 184


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Dar pentru a se putea precompleta automat, acestui câmp i se va da un nume prestabilit conform
anexei 1. Fiecărui nume îi corespunde o anumită acţiune care va duce la completarea câmpului cu
informaţiile existente la dosar. Pentru a i se da un nume unui câmp este necesar apăsarea butonului
dreapta al mouse-ului pe câmpul respectiv şi selectarea opţiunii “Properties” (figura 5). Se
completează căsuţa text “Bookmark” cu numele câmpului.

Figura 130. Stabilirea denumirii câmpului

După stabilirea formei şablonului acesta se salvează. Se verifică corectitudinea şablonului editând un
document corespunzător în secţiunea de utilizare cu verificarea completării câmpurilor definite.

Observaţie: acest manual conţine informaţii legate de configurarea staţiilor client şi despre
editarea documentelor folosind editorul Microsoft Word

11.6 Configurearea editorului Microsoft Word pentru utilizarea


modulului de editare documente

Observaţii:

• operaţiile se efectuează pe staţiile client, acolo unde se foloseşte modulul de editare


documente

1. Se porneşte Microsoft Word pe staţia de lucru. În meniul Tools (Intrumente) se alege


opţiunea Macro (Macrocomenzi) şi Security (Securitate). Se selectează opţiunea Low in tab-
ul Security.

01/01/2015 379004764.doc Page 185


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

Figura 131. Configurarea modelului de securitate Word

01/01/2015 379004764.doc Page 186


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

În meniul Tools (Intrumente) se alege opţiunea Macro (Macrocomenzi) şi Visual Basic Editor.

2. Pentru a dezactiva fereastra cu opţiuni de deschidere sau salvare a documentului la încărcarea


acestuia în editor (vezi figura 2) se accesează My Computer.

În meniul Tools se selectează opţiunea Folder Options… . Selectând tab-ul File Types se afişează
lista cu tipurile de fişiere din sistem. Se selectează din lista extensia .DOC corespunzătoare Microsoft
Word Document şi se apasă butonul Advanced. Se deselectează opţiunea Confirm open after
download. Dacă se doreşte afişarea editorului Word într-o fereastră separată de cea a Internet
Explorer-ului, se va deselecta opţiunea Browse in the same Window. Se apasă butonul OK.

11.7 Utilizarea editorului Microsoft Word pentru editarea de documente.

11.7.1 Adaugarea de documente la dosar


Pentru a putea fie editate, documentele trebuie să contină un şablon definit. Pentru definirea de
şabloane la tipurile de documente, consultaţi administratorul aplicaţiei. Dacă un document introdus
are şablon, el poate fi editat şi butoanele Editare şi Vizualizare devin vizibile.

11.7.2 Editarea documentelor


Pentru a edita un document, acesta se selectează din lista de documente. Pentru editarea
documentului se apasă butonul Editare. Va aparea o nouă fereastra identică cu cea din editorul
Microsoft Word.

Figura 132. Editarea documentelor

În mod implicit se afişează barele de instrumente Standart, Formatare şi Operaţii.

Bara de instrumente Operaţii este una specială în sensul ca ea conţine butoanele de salvare a
conţinutului documentului în baza de date (butonul Salvează documentul), de completarea unor
câmpuri din document cu text predefinit conform unor liste de selecţie (butonul Câmpuri) şi butonul
de afişare umbrire câmp (butonul Afişare umbrire câmp).

01/01/2015 379004764.doc Page 187


Project ECRIS 2007 (EuropeAid/123816/D/SER/RO)
“Continuing the Automation of Courts – Development of the ECRIS Case
Management System”

ECRIS PROSECUTORS
MANUAL DE UTILIZARE

În orice moment al editării documentului, acesta se poate salva în baza de date. Salvarea lui se face
apasând butonul Salvează document. Un mesaj va afişa faptul că documentul a fost salvat cu succes
în baza de date sau eventualele erori aparute.

Template-ul documentului conţine o serie de câmpuri (iniţial afişate sub forma unor zone de culoare
gri). Acestea sunt de două tipuri:

 Câmpuri text ce se completează automat la fiecare editare a documentului (numai dacă nu sunt
completate anterior).

 Câmpuri text care se completeazî în momentul selectării numelui câmpului din bara de
instrumente Operaţii şi alegerii uneia dintre opţiunile din lista de opţiuni.

Aceste câmpuri se pot edita şi manual, poziţionând cursorul în interiorul zonei gri cu ajutorul tastelor
-> sau <-.

Deoarece aceste câmpuri vor fi printate cu culoare gri, există butonul Afişare umbrire câmp care
poate afişa umbrit sau nu toate câmpurile din document.

În momentul adăugării documentului la dosar, el conţine deja template-ul însă cu câmpurile


predefinite necompletate. Completarea automată se face în momentul editării documentului (prin
apasarea butonului Editare din pagina Documente pentru dosar sau Soluţii la şedinţa) şi este
propusă utilizatorului în interfaţa de editare Word. Dacă utilizatorul nu salvează în baza de date
documentul, acesta nu va conţine câmpurile precompletate automat.

Observaţie: având în vedere că sesiunea de lucru din ECRIS CDMS expiră după 30 de minute de la
ultima acesare a aplicaţiei, este recomandat ca salvarea în baza de date a documentului să se facă la
intervale mai mici decât această valoare.

01/01/2015 379004764.doc Page 188