APITOTAL c'est toujours prêt. les raisonnables prix. gabarite reduse pentru instalare. DEAR BEEKEEPERS. APITOTAL is ready to support and solve any problem and challenge in this field. optimum size for installation. APITOTAL thanks to you for the visit and interest shown for our beekeeping equipments. APITOTAL est toujours préoccupé pour réaliser des coopérations pour la vente des ses produits dans le monde entière. fiabilitatea.2009 STIMA I APICULTORI. la maintenance facile. Ing. Alexandru Nicolae 2 15 . între inere uşoară. transport et stockage.MONTPELLIER . Criteriile noastre în concep ia şi produc ia de utilaje sunt: utilizarea de solu ii inovatoare. simplitatea. APITOTAL este interesat de realizarea de colaborări cu firme şi persoane fizice pentru vânzarea produselor sale oriunde în lume. following the 20 years experience in research. simplicity. suite a sa expérience de 20 années de recherche. la qualité des matériaux. APITOTAL vous remercie pour votre visite et l'intérêt manifesté pour nos équipements apicoles. la fiabilité. APITOTAL vă multumeşte pentru vizită şi interesul manifestat de dumneavoastră fa ă de utilajele noastre. spécialement dans le saison inactive. et pas moins. design and manufacturing of honey extraction and processing equipments. la robustesse. Nos critères pour la conception et production des équipements sont: les solutions innovatrices et simples. ŕ l'appui et résoudre toutes les problčmes et les nouveaux provocations dans ce domaine d`activité. calitatea materialelor. Our approach in equipment designing and manufacturing: innovative solutions. CHERS APICULTEURS. accessibles pour un grand nombre des apiculteurs. proiectare şi produc ia de utilaje pentru extrac ia şi procesarea mierii să sprijine rezolvarea oricăror probleme care vă preocupă în acest domeniu. reliability. easy maintenance. accesibile unui număr cât mai mare de apicultori. transport şi depozitare în afara sezonului şi nu în ultimul rând pre uri rezonabile. quality of materials. affordable prices for a large number of beekeepers. robuste ea. APITOTAL este gata ca prin experien a de 20 de ani de cercetare. transport and storage especially for inactive season. and not least. le volume redus d`installation. conception et production des équipements pour l'extraction et le conditionnement de miel. APITOTAL is interested in cooperating with companies or private persons for distribution of its equipments all around the world.

Motor and gearbox of 1500W.Elemente de încalzire imersate în miere . 220V. 19rot/min .Rezisten e electrice 2x2000W. 220V .Motoreductor de 1500 W.APITOTAL (emulsification of honey is excluded) Capacity: 1500 Kg/h Motor with gearbox: 370W. 220V HONEY PUMP WITH PISTON .Heating elements immersed in honey .RECIPIENT 1. 220V.5To DOUBLE BOTTOM TANK FOR LIQUEFYING AND HOMOGENIZATION Echipat cu: .Electric and automation control panel Diameter: 95 cm Height: 185 cm POMPĂ PENTRU MIERE CU PISTON APITOTAL (emulsionarea mierii exclusă) Capacitate: 1500 Kg/h Motor cu reductor: 370W.Electric resistances 2x2000W.5T CU FUND DUBLU PENTRU LICHEFIERE ŞI OMOGENIZARE 1. 19rpm . 220V . 220V 14 3 .Panou electric şi de automatizare Diametru: 95 cm Înăl ime: 185 cm Equipped with: .

motoreductor 2.CENTRIFUGĂ UNIVERSALĂ . filtration.rezisten e electrice 2x3000W.electrical resistances 2X 3000W. filtrare.element omogenizare .the loss of temperature to exterior is 50% lower .homogenizing element .the exact control of the temperatures .controlul exact al temperaturii .2 KW. 380V .heating surface is 60% larger .APITOTAL 2000 UNIVERSAL EXTRACTOR .elemente de încălzire imersate în miere .suprafa ă de încălzire cu 60% mai mare . 220V cu termostat 0-85ºC Avantaje: . 220 V with thermostat 0-85ºC Advantages: . homogenization) 13 Capacitate: 10t/ciclu Echipare: .panou de programare cu ac ionare automată .creşterea HMF în miere este exclusă Capacity: 10To/cycle Devices: . omogenizare) / (liquifying.moto-reducer 2.pierderile de căldura în exterior cu 50% mai mici .the HMF increase is excluded .panel for programming of automatic mode .2Kw.APITOTAL 2000 4 For e de extrac ie ce ac ionează simultan la capacitate maximă asupra mierii: Extraction forces which act simoultaneously at maximum capacity on honey: INSTALA II PROCESARE MIERE EQUIPMENTS FOR HONEY PROCESSING (lichefiere. 380 V .heating plates immersed in honey .

3 minutes.this system prevents breaking of the frames and the time of extraction is reduced with approx. with the capacity of 300 kg .24 Dadant or Langstroth frames. Capacitate: .it uses for extraction simultaneously and with maximum efficiency the following forces: tangential.pentru transport şi depozitare centrifuga este pliabilă şi dimensiunile devin 800x1250mm RECIPIEN I ŞI FILTRU PENTRU DOUĂ SORTURI DE MIERE CUPLATE LA MAŞINA DE DOZAT TANKS AND FILTER FOR TWO KINDS OF HONEY. iner ială şi turbionară a aerului. homogenization and dosing) CENTRIFUGĂ UNIVERSALĂ .2 sliding doors: one for loading and another one for unloading of the extracted frames .APITOTAL 2000 UNIVERSAL EXTRACTOR .INSTALA IE PROCESARE MIERE (lichefiere. inertial and airflow. gravita ională. gravitational.poate centrifuga orice tip şi dimensiuni de ramă . iar timpul de extrac ie se reduce cu cca 3 minute. radial. filtration. .Cupla i la un filtru Capacity: 2x600 Kg .este prevazută cu doua uşi glisante: una pentru încărcarea cu rame descăpăcite şi una pentru descărcarea ramelor centrifugate . or any other type .it can extract from any type and any dimension of frame. Langstroth sau orice alt tip . depozitare şi acces pe uşi normale Dimensiuni: 1250x1250x800mm Foldable for transport. omogenizare şi dozare) INSTALATIONS FOR HONEY PROCESSING (Liquefying. the extractor is foldable and the dimensions in this case become: 800x1250mm CENTRIFUGA UNIVERSALĂ -APITOTAL 2000 Este universală pentru că: .foloseşte pentru centrifugare simultan şi cu ac iune maximă for a tangen ială. .for transport and storage. filtrare. storage and access through normal doors Dimensions: 1250X1250X800mm | 800 mm | UNIVERSAL EXTRACTOR .24 rame Dadant.48 ½ Dadant frames Advantages: . datorită cărora ruperea ramelor este aproape exclusă.poate fi deservită simultan de doua persoane .under the extractor can be mounted a tank for honey clearing and filtration. Capacity: . radială.can be operated simultaneously by 2 persons .Linked to a filter 12 5 .APITOTAL 2000 Is universal for the following reasons: .sub centrifugă poate fi montat un bazin pentru limpezirea şi filtrarea mierii cu capacitatea de 300 kg .48 rame ½ Dadant Avantaje: . LINKED TO A DOSING MACHINE Capacitate: 2x600 Kg .APITOTAL 2000 Pliabilă pentru transport.

EXTRACTION.cuvă pentru separarea cerii de miere . 220V cu termostat 0-85ºC . 220V and 085ºC thermostat Dimensions: 1000x800x400mm Equipped also with the following devices: . 220V and 3rpm BAZIN PENTRU LIMPEZIREA MIERII / TANK FOR HONEY CLEARING WITH FILTER Capacitate: 300Kg . 10 sqm Equipped also with the following devices: .blower with hot air with thermostat 0-85ºC.tank for honey and wax separation .reductor cu motor 370W.turbosuflantă cu aer cald de 2500W.suprafa a de evaporare a apei în spirala tamburului este de circa 10 m2 Este echipată cu: . CLEARING AND FILTERING INSTALA IE PENTRU REDUCEREA CON INUTULUI DE APĂ DIN MIERE EQUIPMENT FOR DEHUMIDIFICATION OF HONEY WITH A HIGH PERCENTAGE OF WATER Capacitate: 250 Kg/ciclu . LIMPEZIRE ŞI FILTRARE EQUIPMENT FOR UNCAPPING.INSTALA IE PENTRU DESCĂPĂCIRE.filter for honey in the tank 6 11 . CENTRIFUGARE. 3% depending of the initial water content and temperature of the honey . 220V .Incălzirea mierii absolut uniformă prin rezisten ă de 3000W. 220V cu termostat 0-85ºC Dimensiuni: 1000x800x400 mm Dotări: .the water content reduction in honey with approx.reducerea con inutului de apă cu circa 3% în raport de con inutul de apă şi temperatura ini ială a mierii . 220V. 2500 W.filtru pentru miere montat direct în bazin Capacity: 300 kg .motor with gearbox 370W.the surface of water evaporation in spiral is approx. 3 rot/min Capacity: 250 kg/cycle .Perfectly uniform honey heating with electrical resistance 3000W.

motor 370W. special knives can be provided Equipped with: . cu bazin înalt. 220V Capacity: 200 frames/hour Uncaps any type of frame with the same width (Dadant.supports for storage 20 uncapped frames . Langstroth sau ½). Echipare: . cu capacitatea de 80 litri . 220V Centrifugă tangen ială standard pentru 4 rame sau 8 ½. Langstroth or ½).MAŞINĂ UNIVERSALĂ DE DESCĂPĂCIT . for storage.tank for honey-wax separation. with capacity of 80 liters . fără ax central. without central shaft.cu ite vibratoare fără încălzire . Pentru rame cu lã imi diferite necesită schimbarea cu itelor corespunzătoare. pentru întoarcerea ramelor în interiorul centrifugei The standard tangential extractor for 4 full frames and 8 ½ frames. pe ro i. Capacity: 100 Kg CAP DE ANTRENARE APITOTAL APITOTAL DRIVE HEAD 10 7 .cuvă separare miere-ceară. on wheels. for frame side changing inside the extractor Centrifugă tangen ială pentru 4 rame sau 8 ½. For frames with different width.APITOTAL 2005 CENTRIFUGE TANGEN IALE / TANGENTIAL EXTRACTORS Capacitate: circa 200 rame/oră Poate descăpăci orice tip de ramă cu aceeaşi lă ime (Dadant.motor 370W. Capacitate de stocare: 100 Kg The tangential extractor for 4 full frames or 8 ½ frames with deep bottom tank.APITOTAL 2005 UNIVERSAL UNCAPPING MACHINE .vibrating knives without heating .supor i pentru stocarea a 20 rame descăpăcite .

Centrifugă radială cu bazin înalt. 42. 54 frames. as well as fully automated electronic control.Permite realizarea descăpăcirii simultan de către 2 persoane .It has the possibility to store 10-12 uncapped frames .It allows simultaneous uncapping by two persons .6 rame Dadant sau 12 ½ . Radial extractor provided with bottom tank.Apitotal type or with a gearmotor of 110 W. The extractor is sold with manually drive head .6 rame Dadant . cu capacitate de stocare de circa 120 Kg miere.8 Langstroth frames 8 9 . 0300 rpm in both directions.Dimensiuni: 750x550x250mm .Suportul pentru rame este pliabil . se pot centrifuga 4 rame Dadant întregi sau 8 ½ Dadant. 42 şi 54 de rame.CENTRIFUGĂ RADIALA / RADIAL EXTRACTOR CENTRIFUGĂ REVERSIBILĂ / REVERSIBLE EXTRACTOR 1.Poate stoca 10-12 rame descăpăcite .6 Dadant frames or 12 ½ Dadant frames .Dimensions: 750x550x250mm Casetă rame Frame basket APITOTAL produce şi vinde centrifuge reversibile de: . Centrifugă radială standard pentru 20 ½ rame Dadant sau 12 Langstroth în sistem radial.8 rame Dadant sau 16 ½ .8 Dadant frames or 16 ½ Dadant frames . APITOTAL manufactures and sells the entire range of radial extractors of 36.8 rame Langstroth APITOTAL manufactures and sells reversible extractors of: . 220 V. TAVA DESCĂPĂCIT PENTRU 2 PERSOANE UNCAPPING TRAY FOR 2 PERSONS . Prin aplicarea a 4 plase suplimentare. APITOTAL produce şi vinde întreaga gamă de centrifuge radiale de 36. equipped with motor and reducers. echipate cu motor şi reductor şi comandă electronică complet automată. with a storage capacity of 120 kg honey. 220V.6 Dadant frames . 2.The support for frames is foldable . Centrifuga se livrează cu cap de antrenare manual Apitotal sau cu motoreductor 110 W.The sieve for honey separation is made in stainless sheet with holes of Ø3 mm . By using 4 supplementary wireframes it can extract 4 Dadant frames or 8 ½ Dadant frames.Sita pentru separarea mierii este realizată din material inoxidabil cu găuri de Ø3 mm . Radial standard extractor for 20 ½ Dadant frames or 12 Langstroth frames in radial system. 0-300 rot/min în ambele sensuri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful