You are on page 1of 2

REVIEW

1. Potriviți (Match):

ROMANIAN ENGLISH
1. Noapte bună. a. Good-bye.
2. La revedere. b. How are you?
3. Câți ani aveți? c. I don't understand.
4. Ce mai faceți? d. How old are you?
5. Nu înțeleg. e. Good night.
6. Cum te cheamă? f. You're welcome.
7. Am nevoie de ajutor. g. I need help.
8. Cu plăcere. h. What's your name?

2. Potriviți traducerile (Match the translations):

ROMANIAN ENGLISH
1. We have a cabbage. a. El este elev.
2. I have some apples. b. Tu ai niște ardei roșii.
3. He is a pupil. c. Studenta are patruzeci de cepe roșii.
4. I have an orange. d. Voi aveți niște cartofi.
5. Father has twelve onions. e. Eu am niște mere.
6. The student has forty red f. Mama are trei verze.
onions.
7. Mother has three g. Eu am o portocală.
cabbages.
8. You have some potatoes. h. Tata are douăsprezece cepe.
9. They have thirty tomatoes. i. Ei au treizeci de roșii.
10. You have some red pepper. j. Noi avem o varză.

3. Potriviți (Match):

Romanian English
1. câine a. boy
2. scaun b. table
3. mână c. spring
4. fată d. car
5. băiat e. rabbit
6. mașină f. chair
7. pat g. summer
8. măr h. girl
9. masă i. apple
10. primăvară j. dog
11. vară k. bed
12. iepure l. hand
4. Încercuiți forma corectă de plural ( Circle the correct plural form):
1. student - studenți, studenții, studenturi
2. fată - feturi, fete, fetele
3. scaun- scaunuri, scaune, scauni
4. tată – tate, tați, tații
5. cafea- cafele, cafe, cafei
6. nume – nume, numi, numii
7. ușă – ușe, uși, ușele
8. câine- câini, câinii, câinele
9. fotoliu- fotolii, fotoluri, fotolie
10. mână – mâini, mâne, mânuri
11. masă – mese, mesi, mesuri
12. elev- elevi, elevuri, elevii

5. Potriviți numerele (Match the numbers):

1. șapte a. 6
2. nouă b. 11
3. unsprezece c. 34
4. o sută d. 9
5. nouăsprezece e. 56
6. douăzeci și unu f. 82
7. treizeci și patru g. 65
8. cincizeci și șase h. 3
9. șaizeci și cinci i. 19
10. patrusprezece j. 77
11. nouăzeci și opt k. 49
12. optzeci și doi l. 150
13. trei m. 21
14. patruzeci și nouă n. 6
15. optzeci și unu o. 100
16. șaptezeci și șapte p. 81
17. o sută cincizeci q. 14
18. șase r. 98

6. Articulați substantivele cu articolul hotărât și nehotărât (Articulate the nouns):


a. mașină m. studentă
b. școală n. elev
c. camera o. tren
d. casă p. oraș
e. masă
f. scaun
g. telefon
h. carte
i. pix
j. universitate
k. dicționar
l. ușă