You are on page 1of 1

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE

CU PROPRIETARII ASOCIAŢIEI DEZROBIRII – CERNIŞOARA

DIN DATA DE 15 FEBRUARIE 2018 (orele 20.00)

1. Informare privind stadiul constituirii asociației și acțiunile desfășurate până la


data de 15.02.2018;
2. Prezentarea proiectului bugetului cu venituri și cheltuieli pe anul fiscal 2018;
3. Stabilirea și împuternicirea persoanelor care să încheie contracte cu furnizorii
de servicii și utilități;
4. Stabilirea băncii și a persoanelor împuternicite cu drept de primă semnătură;
5. Stabilirea și aprobarea valorii fondului de rulment;
6. Stabilirea și aprobarea penalităților pentru întârzierea plății contribuțiilor la
cheltuielile asociației;
7. Analiza și aprobarea propunerilor privind scutirile de la plata contribuțiilor la
cheltuielile asociației;
8. Aprobarea achizitionării spațiului pentru administrație;
9. Analiza ofertei firmelor de curățenie și selectarea fimei care va asigura
serviciul de curățenie;
10. Identificarea problemelor care trebuie rezolvate în primă urgență în cadrul
asociației;
11. Stabilirea regulilor de convețuire pentru asigurarea unui climat civilizat pentru
toți proprietarii;
12. Diverse