You are on page 1of 2

CAREER OBJECTIVES

 To obtain a teaching position in Filipino or in any related work in which


I can efficiently utilize my skills and knowledge that are essential in the
institution’s growth and development.
 To be a competent educator which promotes research-based
pedagogies and innovative practices that is focused on a learner-
centered environment.
 To succeed in an environment of excellence, growth, and service as well
as to achieve the institution’s goals while pursuing self-development
JAMES MICHAEL P. EDPAO and job satisfaction in my career.
346 B. Cruz St., Tangos, Navotas City EDUCATIONAL BACKGROUND
0912-698-0076
jamesedpao@gmail.com
 Philippine Normal University-Manila (Tertiary)
Taft Ave. Cor. Ayala Blvd. Manila
Bachelor in Filipino Education with Certificate in Teaching Elementary
Personal Details
Scholar, Tulong-Dunong Scholarship Program (Commission on Higher
Education)
Age: 19 years old
Scholar, Metrobank Scholarship Foundation (Term1, 2014-2015)
Birthday: August 27, 1998 Tagapamahala, Kapisanang Diwa at Panitik (2016-2017)
Birthplace: Navotas City Member, PNU Reading Society (2016-2017)
Civil status: Single  Tangos National High School (Secondary)
Nationality: Filipino B. Cruz St., Tangos, Navotas City
Gender: Male o 2nd Honorable Mention– 2014 Commencement Exercise
Religion: Christian o Best in Filipino, Scientist of the Year Award
o Editor-in-Chief/News/Feature Writer (English Newspaper)
- The Port Publication 2010-2014
Qualification Details
 Tangos Elementary School (Primary)
J. Pascual St., Tangos, Navotas City
Dedicated, hardworking,
flexible and professional; ready to TEACHING-RELATED EXPERIENCE
learn; open for comments and
suggestions for further improvement;  Center of Excellence in Public Elementary Education – Manila
knowledgeable in basic computer J. Abad Santos St. near cor. C.M. Recto, Tondo, Manila
applications; flexible that can adjust  Practice Teaching Student – Off Campus Teaching
[January 2018 – present]
easily to situation; with leadership
 Institute of Teaching and Learning – Philippine Normal University
and research skills; and can
Taft Ave. Cor. Ayala Blvd. Manila
communicate both in English and  Practice Teaching Student – On Campus Teaching
Filipino with high proficiency level. [June 2017 – September 2017]

Character References TRAININGS/SEMINARS ATTENDED

MRS. DOMINGA P. RECUENCO, LPT  THINKING OUTSIDE THE SLIDE: Practical Teaching Strategies
Teacher III within and Beyond Slide Presentations
R. P. Cruz Sr. Elementary School November 29, 2017 – MB Auditorium, Philippine Normal University,
A. Reyes Street, New Lower Bicutan,
Taguig City
Manila
Contact #: 0918-705-9868  The Torch Publication’s 20th Literary Seminar
“The Naked Truth: Paghuhulas ng Konserbatismo ng Lipunan sa mga
MR. ARJOHN V. GIME, LPT
Akdang Pampanitikan”
Master Teacher II – Senior HS
Manila Science High School November 18, 2017 – Geronima T. Pecson Hall, Philippine Normal
Taft Ave, Ermita, Manila University, Manila
Contact #: 0943-708-7945  BINHI 2017: Pambansang Seminar sa Pagtuturo at Pagkatuto ng
MRS. EVELYN G. VARRON, LPT ika-21 Siglong Kaalaman at Kasanayan tungo sa Mabungang
Professor/Practicum Supervisor Pagkatuto
Institute of Teaching and Learning -PNU October 18, 2017 - MB Auditorium, Philippine Normal University, Manila
Taft Ave. Cor. Ayala Blvd. Manila
 KAPIHAN: Pagtitimpla sa mga Estratehiya ng Gurong may
Contact #: 0918-473-1650
Matalinong Panlasa
DR. NIÑA CHRISTINA L. ZAMORA September 27, 2017 – MB Auditorium, Philippine Normal University,
Filipino Professor Manila
College of Graduate Studies and Teacher
Education Research, PNU-Manila  KATAGA, LIRA, at KM64: Pagtatagpo ng Tatlo sa mga Nangungunang
Taft Ave. Cor. Ayala Blvd. Manila Samahan bilang Pagkilala sa kanilang Ambag sa Larangan ng
Contact #: 0922-889-6046 Pagsulat
August 05, 2017 – Audio-Visual Theater, Philippine Normal University,
I hereby certify that the above pieces of Manila
information are true and correct to the  BUKAMBIBIG: Ang Pagbigkas sa mga Sulat ng Sining
best of my knowledge. July 15, 2017 - Audio-Visual Theater, Philippine Normal University,
Manila
 The Torch Publication’s 19th Literary Seminar
JAMES MICHAEL P. EDPAO “Double Exposure: Pagbabanaag ng Imahen ng Panlipunang Kalagayan sa
Applicant mga Akdang Pampanitikan”
December 10, 2016 – Geronima T. Pecson Hall, Philippine Normal
University, Manila
 Rehiyunal na Seminar ng mga Nagpapakadalubhasa sa Filipino
“BINHI: Pagpupunla sa mga Tutubong Mahuhusay na Guro”
August 27, 2016 - MB Auditorium, Philippine Normal University, Manila
 Baybayin: Sining at Kasaysayan
August 18, 2016 – Rizal Park Visitor’s Center, Manila
 Tanghal Diwa: Silip sa Likod at Labas ng Tanghalan, Aktor ng Bayan
at Lipunan
July 30, 2016 – Rm 103, Culture and Sports Building, Philippine Normal
University, Manila
 Kumperensya sa Edukasyong Pilipino at Pantayong Pananaw:
Pagtuturo at Perspektiba
July 20, 2016 – HRD Auditorium, Philippine Normal University, Manila
 Palihan ng Sining at Kultura sa Navotas Scriptwriting Workshop
with Ricky Lee
June 07, 2016 - 3rd Floor, Navotas City Hall, Navotas City
 GRAMATIKAN: Paglilinaw at Pagkilatis sa Wika at Panitikan bilang
Kasangkapan sa Kaunlaran
November 28, 2015 – Alumni and Public Relations Hall, Philippine
Normal University, Manila
 UP Journalism Club’s Journalism Workshop
November 14, 2015 – University of the Philippines, Diliman, Quezon City
 PADAYON 2015: Seminar sa Pananaliksik ng Hasaan II
November 04, 2015 – TARC Auditorium, University of Santo Tomas,
España, Manila
 SALIKSIK-ISIP: Pagsisikhay at Pagdalumat ukol sa mga Konseptong
Pangwika
October 24, 2015 – Audio-Visual Theater, Philippine Normal University,
Manila
 LITERACY FORUM 2015: Evolving Literacy to Sustain Literate
Society
September 09, 2015 – HRD Café, Philippine Normal University, Manila

OTHER EXPERIENCES

 Master of Ceremony, BINHI 2017: Pambansang Seminar sa Pagtuturo at


Pagkatuto ng ika-21 Siglong Kaalaman at Kasanayan tungo sa
Mabungang Pagkatuto
October 18, 2017 - MB Auditorium, Philippine Normal University, Manila
 Master of Ceremony, KAPIHAN: Pagtitimpla sa mga Estratehiya ng
Gurong may Matalinong Panlasa
September 27, 2017 – MB Auditorium, Philippine Normal University,
Manila
 Judge, Dagliang Talumpati, Pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2017
August 24, 2017 – Multi-purpose Hall, PNU-ITL, Manila
 Master of Ceremony, Patimpalak sa Pagsulat ng Tula at Panayam sa
Kilalang Makata
August 16, 2017 – AV Theater, Philippine Normal University, Manila
 Organizing Committee & Master of Ceremony, Saliksikan 2016
August 17, 2016 – BPS Auditorium, Philippine Normal University, Manila
 Performer, Sayaw, Tula, at Awit: Pagtatanghal ng mga Kalinangang
Pilipino
August 17, 2016 – HRD Auditorium, Philippine Normal University,
Manila
 Choir Member, Koro ng KADIPAN (Kapisanang Diwa at Panitik)
August 03, 2015 - HRD Auditorium, Philippine Normal University, Manila