You are on page 1of 2

Eda Jane Ediyette A.

Pardua
10-SS1
Ang Gabay(Selebrasyon ng Boys and Girls Week
2017 sa VMHS)

Hindi nagpahuli ang mga Mapans nang ipagdiriwang ang Linggo ng mga
Kabataang Nagkakaisa noong Nobyembre 29- Desyembre 8, 2017.

Kinatawan ni Carl Gabriel D. Olazo ng 10-SS1si G. John Butch P. Locara ang


Punong-guro ng paaralan.

Sina Gwyneth Skylar B. Mamuad ng 10-3, Alexandra Rose Isles ng 10- SS1,
Laleine P. Perez ng 10-SS2, Eurisen C. Narvarte ng 10-SS1, Christian Jeanus C.
Posadas ng 10-SS2, Andrea S. Dimaranan ng 10-SS1, Claire Anne L. Lor ng 10- SS1,
Catherine S. Corsino ng 10-3, Fritz Jannus V. Aniciete ng 10-SS1 ang mga piling mag
aaral na kumatawan sa mga Puno ng Kagawaran sa iba't ibang asignatura.

Humalili sila sa mga puno ng kagawaran na sina Gng. Gloria T. Apolinario Puno
ng Kagawaran ng Filipino, G. Edgar M. Maure Puno ng Kagawaran ng Ingles, Gng.
Editha T. Moredo Puno ng Kagawaran ng Matematika. Gng. Belen D. Valladolid Puno
ng Kagawaran ng Agham, Gng. Dulce S. Tawingan Puno ng Kagawaran ng Araling
Panlipunan, Bb. Rowena R. Viar Puno ng Kagawaran ng Edukasyon sa Pagpapakatao,
Bienvenido M. Pasco Puno ng Kagawaran ng MAPEH, Gng. Luisa R. Reyes Puno ng
Kagawaran ng TLE-Home Economics, G. Zacarias M. Bangayan Puno ng Kagawaran
ng TLE- Vocational.

Sa pangunguna ni James D. Losaria ng 10-SS1, Eda Jane Ediyette A. Pardua


ng 10-SS1, Eliza Jane D. Mabazza ng 10- SS1, Norhainah M. Ote ng 10-SS1, Cyvrix B.
Temario ng 10-SS1 at Lawrence A. Nicodemus ng 10-SS1 ay ginampanan ang
tungkulin ng mga non-teaching personnel sa paaralan at mga school staffs.

Kinatawan nila sina G. Medel G. Marasigan ang Administrative Officer, Dr.


Gladys S. Disedero ang School Doctor, Gng. Malou Guan Tan ang School Nurse, Dr.
Marilyn D. Daria ang School Dentist, Bb. Ana Marie S. Arevalo ang Guidance Counselor
at si G. Rodrigo M. Garcia ang Property Custodian ng paaralan.

Ang mga nabanggit na mag-aaral ay nanungkulan sa paaralan ng isang linggo


upang ipamalas ang mga kakayahan sa pamumuno at pag-oorganisa. At ang tungkulin
ng bawat isa ay sundin kung ano man ang ipinag-uutos ng kanilang hinahalili na puno
ng kagawaran. Hind naging madali ang lahat ng ito. Dumaan ang mga nasabing mag-
aaral ng baitang sampu kasama ang mga piling mag-aaral ng baitang siyam upang
sanayin ang mga abilidad sa isang Leadership Training na may temang "Mapans of
Today, Leaders of Tomorrow."
Puno ng iba't ibang aktibidad ang leadership training. Ilan sa mga nakakaaliw na
gawaing nakapaloob dito ay ang pagsusulat ng mga katangian ng isang leader at
manager, gumawa ng yell sa saglit na oras at ang human bingo na talaga namang
nakilahok ang lahat. Isa sa aktibidad na sumubok sa kakayahan ng mga mag-aaral ang
ay ang paggawa ng action plan na pasok sa pagiging specific, measurable, attainable,
realistic, time-based ng isang proyekto. Nagawa ito ng maayos ng pangkat na binuo at
ang ilan sa suhestiyon ay naging proyekto na ng Boys and Girls Week 2017.

Tatlo ang proyektong ipinatupad ng mga opisyal. Una na rito ang "Trash Box"
kung saan ang lalagyan ng mga basurahan ang bawat parte ng paaralan upang
mapanatili ang kalinisan nito. Pangalawa ay ang "Tatabo- tabo", nag-ambag ng tabo at
mga karatula ang mga opisyal para sa mga banyo o palikuran ng paaralan para
maibsan ang masangsang nitong amoy. Pangatlo ay ang "#PonyTailChallenge",
mahigpit na ipinatupad ng mga opisyal ang pagtatali ng buhok ng mga babae sa
paaralan upang maging kaaya aya silang tignan at magsilbing disiplina na rin sa sarili
nila.

Nag obserba rin ang mga puno ng kagawaran sa mga kinatawan ng mga guro sa
bawat asignatura. Ito ay para sa paligsahan ng "Best Classroom Teacher". Si Joan A.
De leon ng 10-SS1 ang nagwagi dahil sa ipinakita nitong dedikasyon sa pagtuturo sa
Araling Panlipunan. Naging mahirap man ang mga tungkulin ng mga opisyal kaakibat
naman nito ang karanasang kanilang natanggap. Mga karanasang maaaring
mapakinabangan sa paglilingkod sa hinaharap hindi lang sa publiko maging sa
pribadong sektor din.