You are on page 1of 3

Aktivnost voćaka

• glavni cilj uzgajivača voća je iskoristiti sunčevu energiju za što


veći urod visokokvalitetnih plodova

• utvrđivanje rasta voćke i iskoristivosti energije i hranjiva


Generativna i vegetativna
• Mjere za procjenu aktivnosti voćke:
aktivnost voćaka o
o
duljina izboja
udio svježe tvari po jedinici vremena
o udio suhe tvari po jedinici vremena
3. vježbe o površina lišća po jedinici površine zemljišta (indeks lisne površine)
o efikasnost lista
o poprečni presjek debla, stabljike ili grane
o volumen stabla
o veličina ploda
o oblik ploda
o gustoća ploda
o urod po veličini stabla
o urod po veličini površine zemljišta

Vegetativna aktivnost voćaka Vegetativna aktivnost voćaka


• duljina izboja • fotosintetska aktivnost lista
o nedestruktivno o povećanje u sadržaju suhe tvari između 5:00 i 14:00 sati (1cm2)
o zasjenjeni ili oštećeni izboji su dulji i imaju niža sadržaj suhe tvari o LC-pro

• poprečni presjek debla ili grane


• površina lista
o procjena vegetativnog rasta (uz redovitu rezidbu)
o destruktivno mjerenje
o procjena učinkovitosti uroda bez obzira na veličinu stabla
• planimetar
• smanjenje protoka zraka kroz platno pokriveno lišćem
• masa svježe tvari
• volumen nadzemnog dijela voćke
• masa suhe tvari o pogodno za stabla koja su prejako orezana ili imaju različite uzgojne
oblike
o stablo više nego šire (izdužena krošnja) 𝑉 = 4 3 𝜋 𝑎𝑏 2
o nedestruktivno mjerenje
o stablo niže nego šire (okruglasta krošnja) 𝑉 = 4 3 𝜋 𝑎2 𝑏
• umnožak duljine i širine lista
• korekcija s poznatom konstantom za vrstu ili sortu (npr. jabuka G. • V = volumen nadzemnog dijela
Delicious 0,71) • a = 1/2 veće osi
• b = 1/2 manje osi

Čimbenici uroda Procjena i usporedba čimbenika uroda


• Promatraju se slijedeći parametri:
• veličina biljke o BCSA = branch cross-sectional area [cm2]
o TCSA = trunk cross-sectional area [cm2]
• cvatnja o FD = flower density [cvjetova/cm2]
• zametanje plodova o FDl = flower density per shoot lenght [cvjetova/cm]
o FI = flowering index
• veličina ploda
o FS = fruit set (plodova/pup)
• gustoća sadnje o CD = crop density [plodova/cm2]
o FW = fruit weight [g]
o YE = yield efficiency [kg/cm2]
o ΣYE = cumulative yield efficiency [kg/cm2]
o YA = yield per unit land area [kg/m2]
o TD = tree density [stabala/m2]

1
Poprečni presjek debla (TCSA) Cvatnja
• 3 uniformna izboja ravnomjerno raspoređena po
• urod po obodu debla mnogo točniji pokazatelj stablu
rodnosti od uroda po stablu • izbjegavati niske, slabe ili zasjenjene izboje
• najbolje vrijeme za brojanje cvjetnih pupova
• rast stabla i urod povezani s obodom debla o kasna faza bubrenja pupova do faze balona

• na isti način se broje i vegetativni pupovi


• TCSA je linearno povezan s ukupnom težinom dijela
voćke koji se nalazi iznad zemlje
• Gustoća cvatnje (FD)
• TCSA može biti pokazatelj potencijalnog
plodonošenja ako je orezivanje redovito – efikasnost
rodnosti ne ovisi o veličini stabla 𝑏𝑟𝑜𝑗 𝑐𝑣𝑗𝑒𝑡𝑛𝑖ℎ 𝑝𝑢𝑝𝑜𝑣𝑎
𝐹𝐷 =
𝐵𝐶𝑆𝐴 𝑖𝑙𝑖 𝑇𝐶𝑆𝐴

Cvatnja Zametanje ploda


• pokazuje stupanj razvijanja diferencijacije
• Gustoća cvatnje po duljini grane(FDl) generativnih pupova
• doprinos zametanja plodova prirodu
𝑏𝑟𝑜𝑗 𝑐𝑣𝑗𝑒𝑡𝑛𝑖ℎ 𝑝𝑢𝑝𝑜𝑣𝑎
𝐹𝐷𝑙 =
𝑑𝑢𝑙𝑗𝑖𝑛𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒 𝑏𝑟𝑜𝑗 𝑝𝑙𝑜𝑑𝑜𝑣𝑎
𝐹𝑆 =
𝑏𝑟𝑜𝑗 𝑐𝑣𝑗𝑒𝑡𝑛𝑖ℎ 𝑝𝑢𝑝𝑜𝑣𝑎
• Indeks cvatnje (FI)

𝑏𝑟𝑜𝑗 𝑐𝑣𝑗𝑒𝑡𝑛𝑖ℎ 𝑝𝑢𝑝𝑜𝑣𝑎


𝐹𝐼 =
𝑏𝑟𝑜𝑗 𝑐𝑣𝑗𝑒𝑡𝑛𝑖ℎ 𝑝𝑢𝑝𝑜𝑣𝑎 + 𝑏𝑟𝑜𝑗 𝑙𝑖𝑠𝑛𝑖ℎ 𝑝𝑢𝑝𝑜𝑣𝑎

Gustoća uroda Učinkovitost uroda


• jedan od glavnih čimbenika uroda
• zametanje plodova po površini poprečnog presjeka • urod nije dobar pokazatelj
grane o može se jako razlikovati ovisno o raznim čimbenicima

𝑏𝑟𝑜𝑗 𝑝𝑙𝑜𝑑𝑜𝑣𝑎 𝑝𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑢


𝐶𝐷 = • usporedba
𝑇𝐶𝑆𝐴
o uzgojnih oblika
𝑏𝑟𝑜𝑗 𝑝𝑙𝑜𝑑𝑜𝑣𝑎 𝑝𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑖 o podloga
𝐶𝐷 =
𝐵𝐶𝑆𝐴 o različitih veličina stabala
o načina sadnje
𝐶𝐷 = 𝐹𝐷 × 𝐹𝑆 o gustoće sklopa

𝐶𝐷 = 𝐾 × 𝐹𝐷 × 𝐹𝑆
• procjenjuje učinkovitost uroda po rodnoj površini
• K – konstanta, kada se računa CD za stablo, a FD i FS su
podaci za granu

2
Učinkovitost uroda Kumulativna učinkovitost uroda
• učinkovitost uroda po stablu
o procjenjuje učinkovitost uroda po rodnoj površini
𝑢𝑟𝑜𝑑 𝑝𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑢 𝑧𝑎 𝑠𝑣𝑒 𝑔𝑜𝑑𝑖𝑛𝑒 𝑧𝑎𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜 (𝑧𝑏𝑟𝑜𝑗)
𝑌𝐸 =
𝑢𝑟𝑜𝑑 𝑝𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑢 𝑇𝐶𝑆𝐴 𝑢 𝑧𝑎𝑑𝑛𝑗𝑜𝑗 𝑔𝑜𝑑𝑖𝑛𝑖
𝑌𝐸 =
𝑇𝐶𝑆𝐴
𝑌𝐸 = 𝐶𝐷 × 𝐹𝑊

• učinkovitost uroda po jedinici površine


o procjenjuje učinkovitost uroda po rodnoj površini i po površini zemljišta

𝑌𝐴 = 𝑌𝐸 × 𝑇𝐶𝑆𝐴 × 𝑇𝐷
o TCSA u cm2/stablo
o TD u broj stabala/m2

Zadatak RJEŠENJE

TCSA urod/stablo
Godina gronja/stablo plodova/stablo
(cm2) (kg)
1. 68,78 19,49 87,00 11,83 Godina FD FS CD FW YE ΣYE
cvjetova/cm2 plodova/cm2 g kg/cm2 kg/cm2
2. 25,57 24,71 79,00 9,59
1. 3,53 1,26 4,46 135,98 0,61
2. 1,03 3,09 3,20 121,39 0,39 0,87

Izračunajte FD, FS, CD, FW, YE i ΣYE !