You are on page 1of 2

14/02/2018

1 Araling Panlipunan VI
Ang Kilusang Propaganda
Inihanda ni: Kristine Collins L. Yambao

2
Ang Kilusang Propaganda

4 PANGKATANG
GAWAIN

5 Subukang ilarawan ang mga bayani natin ayon sa inyong pagkakakilala.

6 SAGUTIN
NATIN:
Ang isang batang katulad mo ay maari rin bang maging isang bayani? Oo o hindi?

7
BAKIT?

8 Ang Pagsibol ng Kilusang Propaganda


• Naging tambad sa mga Pilipinong Ilustrado ang mga tiwaling pamamahala ng mga kastila.
• Nakita nila ang pangangailangan sa pagbabago ng pamamalakad o reporma.
• Nabuo ang kilusang propaganda at nakilala sina Jose Rizal, Graciano Lopez-Jaena at Marcelo H.
Del Pilar bilang mga pangunahing Propagandista.
9 LAYUNIN NG KILUSANG PROPAGANDA

10

11

12 LA SOLIDARIDAD
Opisyal na pahayagan ng Kilusang Propaganda

13 Ang
• Nagtatag ng pahayagan ang Kilusang Propaganda na tinawag na LA SOLIDARIDAD.

• Nagsilbi itong instrumento upang magsama-sama ang ating mga bayani at maipahayag ang
kanilang damdamin.

• Nailathala ang unang isyu ng pahayagang ito noong ika-15 ng Pebrero, 1889.

• Si Graciano Lopez-Jaena ang nagging Patnugot.

14 LAYUNIN NG

15 LAYUNIN NG

16 Mga KASAPI

17 Mga KASAPI

18 Mga KASAPI

19 Mga KASAPI

20
• Naging maayos ang unang isyu ng pahayagang La Solidaridad.

• Ang ikalawang isyu nito ay isinulat sa Madrid, Espanya.

• Hindi kalaunan at nagsara ang La Solidaridad bunga ng maraming balakid na kinaharap nito.

• Kulang ang pondo, walang kalayaan ang operasyon, at walang pagkakaisa ang mga Pilipino.

1
14/02/2018

Kulang ang pondo, walang kalayaan ang operasyon, at walang pagkakaisa ang mga Pilipino.
21
Mahalaga ba ang ginampanan ng kilusang Propaganda sa hangarin ng mga Pilipino na makalaya
mula sa mga Espanyol? Bakit?

22 PAGTATAYA: Pagpapalalim ng Kaalaman


Isulat sa patlang ang mga sagisag ng mga sumusunod:
___________________ 1. Dr. Jose Rizal
___________________ 2. Antonio Luna
___________________ 3. Dominador Gomez ___________________ 4. Jose Ma. Panganiban
___________________ 5. Marcelo H. del Pilar ___________________ 6. Graciano Lopez-Jaena
___________________ 7. Mariano Ponce

23

24 PAGTATAYA : Pagpapalalim ng Kaalaman


(MGA SAGOT)
1. Dr. Jose Rizal
2. Antonio Luna
3. Dominador Gomez
4. Jose Ma. Panganiban
5. Marcelo H. del Pilar
6. Graciano Lopez-Jaena
7. Mariano Ponce

25 TAKDANG ARALIN
Sino si Dr. Jose P. Rizal? Magsaliksik ng kaniyang talmabuhay at alamin ang mga mahahalagang
nai-ambag ng ating bayani sa kalayaan ng bansa.

Anu-ano ang layunin ng LA LIGA FILIPINA? Sino ang nagtatag nito? Isalaysay sa inyong kwaderno
ang mga pangyayaring kaugnay nito.

26
Maraming Salamat sa inyong masusing pakikinig! 

27