You are on page 1of 28

1

UNIVERZITET U TUZLI
RGGF
GRAĐEVINSKI ODSJEK
GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE, II CIKLUS
PREDMET: MOSTOVI II

ZADATAK:

Za dispoziciju drumskog mosta u prilogu (razupora), analizu i proračun prema EC za


različite načine veze između stubova razupore i glavnog nosača (zglobna veza, uklještenje..),
te usporediti rezultate pomaka, dinamičkih karakteristika i presječnih sila.

Student: Emir Vikalo Predmetni profesor:


Broj indeksa : III-27/15 Dr.Sc.Mirsad Topalović, docent

Tuzla, 2017

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Emir Radimpex - www.radimpex.rs


2

Sadržaj

1. Uvod................................................................................................................... 3

2. Tehnički opis...................................................................................................... 3

3. Analiza opterećenja............................................................................................ 4

4. Model I............................................................................................................... 5

5. Model II.............................................................................................................. 18

6. Usporedba rezltata............................................................................................ 31

7. Zaključak............................................................................................................ 32

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Emir Radimpex - www.radimpex.rs


3

1. Uvod

Predmet ovog rada je usporedba rezultata statičkog i dinamičkog proračuna dva statička
modela drumskog mosta.
Model I: Glavni nosač je kruto vezan za stubove
Model II : Glavni nosač je zglobno vezan za stubove
U prvom dijelu će biti prikazana konstrukcija, ulazni podaci i proračun oba modela ,a u
drugom dijelu će biti usporedba rezultata, te zaključak na osnovu dobivenih rezultata.

2. TEHNIČKI OPIS

U ovom programu riješeno je premoštenje prirodne prepreke kao dionice magistralnog puta.
Prilikom odabira nosive konstrukcije razmatrano je nekoliko varijanti za premoštenje
prirodne prepreke. Kao optimalno rješenje u ovom slučaju odabran je sistem grednog mosta
sa razuporama.

Most se sastoji od dvije kontinualne grede promjenjive visine na tri polja. Visina glavnih
nosača je promjenjiva i iznosi od 100cm na početkom sa porastom do 180cm kod
stubova..Obalni stub je od armiranog betona, visine 4,9 m , punog presjeka i temeljen na
temeljnoj stopi dimenzija 4,3x0,6 m. Duž glavnog nosača nalaze se rebra promjenjive visine
kao i nosač. Visina se mijenja od 100 cm do 180cm gdje rebro kod stuba ulazi u glavni nosač
i imaju istu visinu. Stubovi kao razupore su promjenjivog poprečnog presjeka od 80x80cm
na dnu povećavajuci se po visini stuba na 125x80cm. Kolovozna konstrukcija izrađena je od
asfalta debljine 8 cm sa obostranim padom prema ivičnjacima uz koje se nalaze odvodi za
atmosferske vode sa površine mosta. Ispod asfaltnog sloja nalazi se gornja kolovozna ploča
poprečnog presjeka debljine 25 cm. Kolovoz se sastoji od dvije saobraćajne trake 2x3,50 m,
dok se sa obje strane kolovoza nalaze pješačke staze. Pješačke staze su smještene na
konzolnom dijelu poprečnog presjeka i sa obje strane su odvojene zaštitnom ogradom visine
1,15 m. Širina pješačkih staza je 1,20 m.

Materijali koji se primjenjuju za izvedbu nosivog sklopa mosta:


Beton C35/45
Armatura B500.

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Emir Radimpex - www.radimpex.rs


4

3. Analiza opterećenja

Stalno opterećenje
- Sopstvena težina konzole g1 - proračunata u softwerskom paketu
Radimpeks Tower 6
- Opterećenje instalacije i izolacije g2 = 1,0 kN/m²
- Opterećenje ostalih elemenata g3=6,5 kN/m²

- Opterećenje od ograde P1 = 1,5 kN


- Opterećenje od čeone ploče P2 = 1,2 kN
- Opterećenje od stuba rasvjete P3 = 3,0 kN
Pu = 5,7 kN
Pokretno opterećenje
- Opterećenje staze od ljudske navale p3 = 3,0 kN/m2
- Moment od ograde MA = 2,30 kNm

Dinamički koeficijent prema DIN 1072:

Kd = 1,4 – 0,008l 1,0


Kd = 1,4 – 0,008 ◦ 16,67 = 1,27

STALNO OPTEREĆENJE

POKRETNO OPTEREĆENJE

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Emir Radimpex - www.radimpex.rs


5

4. MODEL I

Sadrzaj
Osnovni podaci o modelu __________________________________________________________________________________________________________________________ 6

Ulazni podaci

Ulazni podaci - Konstrukcija _______________________________________________________________________________________________________________ 7

Ulazni podaci - Opterecenje ______________________________________________________________________________________________________________ 11

Rezultati

Modalna analiza _______________________________________________________________________________________________________________________ 12

Seizmicki proracun _____________________________________________________________________________________________________________________ 13

Staticki proracun _______________________________________________________________________________________________________________________ 14

Stabilnost _____________________________________________________________________________________________________ Error! Bookmark not defined.

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Emir Radimpex - www.radimpex.rs


6

Osnovni podaci o modelu

Datoteka: Mostovi I grupa 4 model KRUTA VEZA.twp


Datum proracuna: 21.3.2017

Nacin proracuna: 3D model

X Teorija I-og reda X Modalna analiza Stabilnost

Teorija II-og reda X Seizmicki proracun Faze gradjenja

Nelinearan proracun

Velicina modela
Broj cvorova: 2104
Broj plocastih elemenata: 1976
Broj grednih elemenata: 275
Broj granicnih elemenata: 34
Broj osnovnih slucajeva opterecenja: 7
Broj kombinacija opterecenja: 23

Jedinice mera
Duzina: m [cm,mm]
Sila: kN
Temperatura: Celsius

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Emir Radimpex - www.radimpex.rs


7

Ulazni podaci - Konstrukcija

Sema nivoa
Naziv z [m] h [m]
Glavni nosač 7.15 7.15 Temelj 0.00

Tabela materijala
No Naziv materijala E[kN/m2] μ γ[kN/m3] αt[1/C] Em[kN/m2] μm
1 Beton MB 40 3.400e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.400e+7 0.20
2 Beton MB 35 3.300e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.300e+7 0.20

Setovi ploca
No d[m] e[m] Materijal Tip proracuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] α
<2> 0.250 0.125 1 Tanka ploca Izotropna

Setovi greda
@1@Set: 1 Presek: .Promenljiv, Fiktivna ekscentricnost
Mat. Tip promene
2 - Beton MB 35 Relativna linearna promena.

No dL Δ3 [cm] Δ2 [cm] b [cm] d [cm]


S 0 0.00 -37.50 90.00 100.00
1 0.25 0.00 -77.50 90.00 180.00
2 0.5 0.00 -37.50 90.00 100.00
3 0.75 0.00 -77.50 90.00 180.00
E 1 0.00 -37.50 90.00 100.00

@1@Set: 2 Presek: b/d=40/100, Fiktivna ekscentricnost


Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
2 - Beton MB 35 4.000e-1 3.333e-1 3.333e-1 1.597e-2 5.333e-3 3.333e-2

@1@Set: 3 Presek: Promenljiv RAZUPORA, Fiktivna ekscentricnost


Mat. Tip promene
2 - Beton MB 35 Relativna linearna promena.

No dL Δ3 [cm] Δ2 [cm] b [cm] d [cm]


S 0 0.00 0.00 80.00 80.00
E 1 0.00 -56.00 80.00 128.00

Setovi tackastih oslonaca


K,R1 K,R2 K,R3 K,M1 K,M2 K,M3
1 1.000e+10 1.000e+10 1.000e+10
2 1.000e+10 1.000e+10
3 1.000e+10 1.000e+10 1.000e+10 1.000e+10 1.000e+10 1.000e+10

Konture ploca
No Konturni cvorovi Sklop @1@
Set
1 1-217-2104-1890-1 Nivo: Glavni nosač [7.15 m] 2

Konture greda @1@Set 1. .Promenljiv


Oslobadjanje uticaja
No Cvor I Cvor J Cvor I Cvor J M Ozn. pozicije
M1 M2 M3 N1 T2 T3 M1 M2 M3 N1 T2 T3
1 22 1985
2 122 2084

Konture greda @1@Set 2. b/d=40/100


Oslobadjanje uticaja
No Cvor I Cvor J Cvor I Cvor J M Ozn. pozicije
M1 M2 M3 N1 T2 T3 M1 M2 M3 N1 T2 T3
1 179 367
2 438 627
3 698 887
4 958 1147
5 1218 1407

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Emir Radimpex - www.radimpex.rs


8

6 1479 1669
7 1740 1928

Konture greda @1@Set 3. Promenljiv RAZUPORA


Oslobadjanje uticaja
No Cvor I Cvor J Cvor I Cvor J M Ozn. pozicije
M1 M2 M3 N1 T2 T3 M1 M2 M3 N1 T2 T3
1 4 438
2 76 627
3 1471 1479
4 1664 1669

Konture tackastih oslonaca


Cvorovi @1@
Set
22, 122 1 4, 76, 1471, 1664 3
1985, 2084 2

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Emir Radimpex - www.radimpex.rs


9

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Emir Radimpex - www.radimpex.rs


10

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Emir Radimpex - www.radimpex.rs


11

Ulazni podaci - Opterecenje

Lista slucajeva opterecenja


No Naziv pX [kN] pY [kN] pZ [kN]
1 Stalno (g) 0.00 0.00 -9553.47
17 Komb.: 1.5xII+1.5xIV
2 Korisno 0.00 0.00 -1972.11
18 Komb.: 1.35xI+1.5xII+1.5xIV
3 Vjetar 0.00 434.08 0.00
19 Komb.: 0.9xIII+1.5xIV
4 Tipsko vozilo 20 Komb.: 1.35xI+0.9xIII+1.5xIV
5 Tipsko vozilo 2 (sredina 21 Komb.: 1.5xII+0.9xIII+1.5xIV
puta) 22 Komb.: 1.35xI+1.5xII+0.9xIII+
6 x 345.64 0.00 0.00 +1.5xIV
7 y 345.64 0.00 0.00
23 Komb.: 1.5xV
8 Komb.: 1.35xI 0.00 0.00 -12897.19
24 Komb.: 1.35xI+1.5xV
9 Komb.: 1.5xII 0.00 0.00 -2958.16
25 Komb.: 1.5xII+1.5xV
10 Komb.: 1.35xI+1.5xII 0.00 0.00 -15855.35
26 Komb.: 1.35xI+1.5xII+1.5xV
11 Komb.: 0.9xIII 0.00 390.67 0.00
27 Komb.: 0.9xIII+1.5xV
12 Komb.: 1.35xI+0.9xIII 0.00 390.67 -12897.19
28 Komb.: 1.35xI+0.9xIII+1.5xV
13 Komb.: 1.5xII+0.9xIII 0.00 390.67 -2958.16
29 Komb.: 1.5xII+0.9xIII+1.5xV
14 Komb.: 1.35xI+1.5xII+0.9xIII 0.00 390.67 -15855.35
30 Komb.: 1.35xI+
15 Komb.: 1.5xIV +1.5xII+0.9xIII+1.5xV
16 Komb.: 1.35xI+1.5xIV

Pokretno opterecenje
Opterecenje 4: Tipsko vozilo ΔL=1 m
Tackasto opterecenje
No P[kN] X1[m] Y1[m] X Y Z
1 -127.00 1.50 0.50 0.00 0.00 1.00
2 -127.00 1.50 2.50 0.00 0.00 1.00
3 -127.00 3.00 0.50 0.00 0.00 1.00
4 -127.00 3.00 2.50 0.00 0.00 1.00
5 -127.00 4.50 0.50 0.00 0.00 1.00
6 -127.00 4.50 2.50 0.00 0.00 1.00
Povrsinsko opterecenje
No q[kN/m2] X1[m] Y1[m] X2[m] Y2[m] X Y Z
1 6.35 0.00 0.00 6.00 3.00 0.00 0.00 1.00

Pokretno opterecenje
Opterecenje 5: Tipsko vozilo 2 (sredina puta) ΔL=1 m
Tackasto opterecenje
No P[kN] X1[m] Y1[m] X Y Z
1 -127.00 1.50 0.50 0.00 0.00 1.00
2 -127.00 1.50 2.50 0.00 0.00 1.00
3 -127.00 3.00 0.50 0.00 0.00 1.00
4 -127.00 3.00 2.50 0.00 0.00 1.00
5 -127.00 4.50 0.50 0.00 0.00 1.00
6 -127.00 4.50 2.50 0.00 0.00 1.00
Povrsinsko opterecenje
No q[kN/m2] X1[m] Y1[m] X2[m] Y2[m] X Y Z
1 6.35 0.00 0.00 6.00 3.00 0.00 0.00 1.00

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Emir Radimpex - www.radimpex.rs


12

Modalna analiza
Napredne opcije seizmickog proracuna:
Mase grupisane u nivoima izabranih tavanica

Faktori opterecenja za proracun masa


No Naziv Koeficijent
1 Stalno (g) 1.00
2 Korisno 0.00
3 Vjetar 0.00
4 Tipsko vozilo 0.00
5 Tipsko vozilo 2 (sredina puta) 0.00

Raspored masa po visini objekta


Nivo Z [m] X [m] Y [m] Masa [T] T/m2
Glavni nosač 7.15 25.00 2.30 974.18 1.99
Ukupno: 7.15 25.00 2.30 974.18

Periodi oscilovanja konstrukcije


No T [s] f [Hz]
1 0.2078 4.8128
2 0.1840 5.4356
3 0.1695 5.8998

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Emir Radimpex - www.radimpex.rs


13

Seizmicki proracun
Seizmicki proracun: JUS (Ekvivalentno staticko opterecenje)

Kategorija tla: I
Seizmicka zona: VII (Ks = 0.025)
Kategorija objekta: I
Vrsta konstrukcije: 1
Kota ukljestenja: Zd = 0.00 m
Mase grupisane u nivoima izabranih tavanica

Ugao dejstva zemljotresa:


Naziv T [sec] α [°]
x 0.210 0.00
y 0.188 0.00

Raspored seizmickih sila po visini objekta (x)


Nivo Z [m] S [kN]
Glavni nosač 7.15 345.64
Temelj 0.00 0.00
Σ= 345.64

Raspored seizmickih sila po visini objekta (y)


Nivo Z [m] S [kN]
Glavni nosač 7.15 345.64
Temelj 0.00 0.00
Σ= 345.64

Raspored masa po visini objekta


Nivo Z [m] X [m] Y [m] Masa [T] T/m2
Glavni nosač 7.15 25.00 2.30 939.89 1.92
Temelj 0.00 25.00 2.30 34.29
Ukupno: 6.90 25.00 2.30 974.18

Deformacija cvorova: max. |Xp|

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Emir Radimpex - www.radimpex.rs


14

Staticki proracun

Deformacija cvorova: max. |Xp|


Cvor LC Xp [mm] Yp [mm] Zp [mm]
1870 31- -1.441 0.019 -6.074 1790 31- -1.439 0.074 -7.505
1890 31- -1.441 0.004 -5.754 1770 31- -1.439 0.088 -7.806
1850 31- -1.440 0.033 -6.370 1750 31- -1.438 0.101 -8.032
1830 31- -1.440 0.047 -6.766 1730 31- -1.437 0.115 -8.241
1810 31- -1.440 0.061 -7.139 1710 31- -1.436 0.128 -8.391

Deformacija cvorova: max. |Yp|


Cvor LC Xp [mm] Yp [mm] Zp [mm]
1317 31+ -0.518 0.578 -22.244 1257 31+ -0.461 0.576 -22.685
1297 31+ -0.499 0.578 -22.511 1377 31+ -0.571 0.575 -20.881
1337 31+ -0.536 0.578 -21.878 1237 31+ -0.442 0.574 -22.594
1277 31+ -0.480 0.577 -22.662 1295 31+ -0.518 0.574 -21.422
1357 31+ -0.554 0.577 -21.420 1275 31+ -0.499 0.573 -21.690

Deformacija cvorova: max. |Zp|


Cvor LC Xp [mm] Yp [mm] Zp [mm]
848 31- -0.663 0.366 -36.046 908 31- -0.757 0.368 -35.215
868 31- -0.695 0.367 -35.949 788 31- -0.574 0.360 -35.106
828 31- -0.633 0.364 -35.914 928 31- -0.787 0.368 -34.592
888 31- -0.726 0.368 -35.637 870 31- -0.665 0.372 -34.474
808 31- -0.603 0.362 -35.572 768 31- -0.545 0.357 -34.431

Deformacija ploca GLO - Ekstremne


vrednosti - Opterecenje: 31. [Anv] 22,30
Oznaka LC Zp [mm]
848 A- |-10.678| 888 A- |-10.481| 870 A- |-10.136|
828 A- |-10.628| 788 A- |-10.364| 928 A- |-10.122|
868 A- |-10.624| 908 A- |-10.346|
808 A- |-10.497| 768 A- |-10.137|

Presecne sile u gredama - Ekstremne vrednosti - Opterecenje: 31. [Anv] 22,30


Oznaka LC x [m] T2 [kN] M2 [kNm] M3 [kNm]
Set 1: .Promenljiv
(22 - 1985) A(T2-) 12.500 |-2336.6| -52.787 -9978.8
(22 - 1985) A(T2+) 37.500 |2293.2| -61.543 -9369.5
(122 - 2084) A(T2-) 12.500 |-1967.8| 17.904 -9020.8
(122 - 2084) A(T2+) 37.500 |1925.4| 13.897 -8429.8
(22 - 1985) A(M2-) 37.500 2151.1 |-63.906| -10407
(22 - 1985) A(M2+) 12.500 1471.0 |41.049| -8514.2
(122 - 2084) A(M2+) 12.500 -1663.0 |31.435| -8863.6
(122 - 2084) A(M2-) 12.500 1231.5 |-23.895| -6483.9
(22 - 1985) A(M3-) 12.500 -2116.8 -55.350 |-11186|
(122 - 2084) A(M3-) 12.500 -1856.5 28.507 |-9940.8|
(22 - 1985) A(M3+) 25.000 89.996 -19.206 |4480.1|
(122 - 2084) A(M3+) 25.000 122.70 10.931 |3947.4|
Set 2: b/d=40/100
(438 - 627) A(T2-) 0.000 |-300.81| 38.579 -375.47
(1479 - 1669) A(T2-) 0.000 |-299.73| -38.041 -373.38
(1218 - 1407) A(T2+) 4.089 |288.97| -0.873 -151.72
(698 - 887) A(T2+) 4.089 |288.91| 1.640 -149.35
(179 - 367) A(T2-) 0.511 |-287.21| -1.835 -138.44
(1740 - 1928) A(T2-) 0.511 |-286.68| 0.875 -137.16
(958 - 1147) A(T2+) 3.578 |285.06| 0.369 35.497
(1479 - 1669) A(T2+) 4.600 |284.68| -38.621 -342.19
(438 - 627) A(T2+) 4.600 |284.64| 41.768 -340.92
(698 - 887) A(T2-) 0.511 |-281.60| 0.178 -120.34
(438 - 627) A(M2+) 4.600 255.22 |41.914| -317.48
(1479 - 1669) A(M2-) 0.000 -139.66 |-40.010| -339.49
(438 - 627) A(M2-) 3.578 80.364 |-13.930| -103.35
(1479 - 1669) A(M2+) 1.022 -110.23 |13.813| -195.99
(698 - 887) A(M2+) 4.600 79.440 |4.710| -299.58
(179 - 367) A(M2+) 4.600 67.992 |4.255| -310.59
(179 - 367) A(M2-) 0.000 -79.726 |-4.082| -333.89
(1218 - 1407) A(M2-) 0.000 -72.398 |-3.939| -213.02
(1740 - 1928) A(M2-) 4.600 68.731 |-2.308| -315.30
(958 - 1147) A(M2-) 0.000 -43.355 |-2.085| -197.24
(958 - 1147) A(M3-) 4.600 161.33 0.269 |-522.84|
(1218 - 1407) A(M3-) 4.600 166.63 -1.748 |-466.43|
(698 - 887) A(M3-) 4.600 166.19 3.443 |-465.47|
(1740 - 1928) A(M3-) 4.600 143.90 -1.150 |-432.73|
(438 - 627) A(M3-) 0.000 -254.20 39.577 |-431.57|
(179 - 367) A(M3-) 4.600 143.76 3.265 |-430.03|
(1479 - 1669) A(M3-) 0.000 -253.06 -39.583 |-429.57|
(958 - 1147) A(M3+) 2.044 12.866 -0.293 |203.52|
(698 - 887) A(M3+) 2.044 5.803 -0.979 |198.71|
(1218 - 1407) A(M3+) 2.044 5.849 0.318 |196.42|
Set 3: Promenljiv RAZUPORA
(4 - 438) A(T2+) 10.006 |391.94| -145.83 -2468.5
(76 - 627) A(T2+) 10.006 |365.06| 35.709 -2240.5
(1471 - 1479) A(T2+) 10.006 |345.27| 151.31 -2174.3
(1664 - 1669) A(T2+) 10.006 |317.81| -30.389 -1942.9
(1471 - 1479) A(T2-) 0.000 |-27.963| -134.74 -165.47
(1664 - 1669) A(T2-) 0.000 |-0.838| -10.660 -87.965

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Emir Radimpex - www.radimpex.rs


15
(1471 - 1479) A(M2+) 10.006 337.00 |154.39| -2115.3
(4 - 438) A(M2-) 10.006 384.91 |-147.35| -2416.5
(1471 - 1479) A(M2-) 0.000 140.44 |-146.71| 197.71
(4 - 438) A(M2+) 0.000 188.35 |141.13| 375.89
(76 - 627) A(M2+) 10.006 290.07 |49.509| -1643.3
(1664 - 1669) A(M2-) 10.006 249.57 |-45.028| -1391.7
(1664 - 1669) A(M2+) 10.006 229.18 |39.389| -1255.2
(76 - 627) A(M2-) 10.006 277.73 |-34.428| -1563.8
(4 - 438) A(M3-) 10.006 391.94 -145.83 |-2468.5|
(76 - 627) A(M3-) 10.006 365.06 35.709 |-2240.5|
(1471 - 1479) A(M3-) 10.006 345.27 151.31 |-2174.3|
(1664 - 1669) A(M3-) 10.006 317.81 -30.389 |-1942.9|
(4 - 438) A(M3+) 0.000 195.38 139.81 |395.99|
(76 - 627) A(M3+) 0.000 168.50 -5.012 |353.25|
(1471 - 1479) A(M3+) 0.000 148.71 -145.41 |221.46|
(1664 - 1669) A(M3+) 0.000 120.80 2.185 |178.98|

Deformacija greda L.K.S. - Ekstremne vrednosti - Opterecenje:


31. [Anv] 22,30
Oznaka LC x [m] u2 [mm]
Set 1: .Promenljiv
(22 - 1985) A- 25.000 |-29.326|
(122 - 2084) A- 25.000 |-25.981|
(22 - 1985) A+ 25.160 |-20.666|
(122 - 2084) A+ 25.000 |-19.742|
(22 - 1985) A+ 1.923 |-0.076|
(122 - 2084) A+ 5.449 |0.067|
(122 - 2084) A+ 1.603 |-0.051|
(22 - 1985) A+ 5.449 |0.017|
Set 2: b/d=40/100
(958 - 1147) A- 0.000 |-29.326|
(958 - 1147) A+ 0.000 |-20.666|
(1218 - 1407) A- 0.000 |-18.488|
(698 - 887) A- 0.000 |-17.672|
(1218 - 1407) A+ 0.000 |-13.262|
(698 - 887) A+ 0.000 |-12.490|
(1479 - 1669) A- 0.000 |-4.616|
(1479 - 1669) A+ 0.000 |-3.669|
(438 - 627) A- 0.000 |-3.520|
(1740 - 1928) A- 0.000 |-3.413|
Set 3: Promenljiv RAZUPORA
(1471 - 1479) A- 10.006 |-4.216|
(1664 - 1669) A- 10.006 |-3.763|
(1471 - 1479) A+ 10.006 |-3.325|
(1664 - 1669) A+ 10.006 |-3.084|
(4 - 438) A- 10.006 |-2.593|
(76 - 627) A- 10.006 |-2.154|
(4 - 438) A+ 10.006 |-1.918|
(76 - 627) A+ 10.006 |-1.684|
(4 - 438) A+ 4.503 |0.863|
(76 - 627) A+ 5.003 |0.810|

Deformacija greda GLO - Ekstremne vrednosti - Opterecenje: 31.


[Anv] 22,30
Oznaka LC x [m] Zp [mm]
Set 1: .Promenljiv
(22 - 1985) A- 25.000 |-29.326|
(122 - 2084) A- 25.000 |-25.981|
(22 - 1985) A+ 25.160 |-20.666|
(122 - 2084) A+ 25.000 |-19.742|
(22 - 1985) A+ 1.923 |-0.076|
(122 - 2084) A+ 5.449 |0.067|
(122 - 2084) A+ 1.603 |-0.051|
(22 - 1985) A+ 5.449 |0.017|
Set 2: b/d=40/100
(958 - 1147) A- 0.000 |-29.326|
(958 - 1147) A+ 0.000 |-20.666|
(1218 - 1407) A- 0.000 |-18.488|
(698 - 887) A- 0.000 |-17.672|
(1218 - 1407) A+ 0.000 |-13.262|
(698 - 887) A+ 0.000 |-12.490|
(1479 - 1669) A- 0.000 |-4.616|
(1479 - 1669) A+ 0.000 |-3.669|
(438 - 627) A- 0.000 |-3.520|
(1740 - 1928) A- 0.000 |-3.413|
Set 3: Promenljiv RAZUPORA
(1471 - 1479) A- 10.006 |-4.616|
(1664 - 1669) A- 10.006 |-4.080|
(1471 - 1479) A+ 10.006 |-3.664|
(4 - 438) A- 10.006 |-3.520|
(1664 - 1669) A+ 10.006 |-3.410|
(76 - 627) A- 10.006 |-2.993|
(4 - 438) A+ 10.006 |-2.714|
(76 - 627) A+ 10.006 |-2.464|

Uticaji u tackastim osloncima - Ekstremne vrednosti - Opterecenje: 31. [Anv] 22,30


Oznaka LC R1 [kN] R2 [kN] R3 [kN] M1 [kNm] M2 [kNm] M3 [kNm]
4 A(R3+) 4699.0 -54.395 |4613.0| 71.621 245.27 -118.12
1471 A(R3+) -4560.4 -55.643 |4541.3| 75.469 -65.182 122.16
76 A(R3+) 4113.1 -2.150 |4015.2| 9.613 263.44 -10.057
1664 A(R3+) -3977.7 -3.094 |3946.6| 12.586 -84.282 13.047
4 A(R3-) 3787.8 -47.853 |3736.8| 63.727 189.44 -97.191
1471 A(R3-) -3665.6 -48.826 |3674.0| 66.755 -31.101 100.25
76 A(R3-) 3556.9 5.968 |3501.5| -0.107 198.51 15.301
1664 A(R3-) -3437.2 5.080 |3441.0| 2.713 -41.211 -12.486
1985 A(R3+) * -54.957 |1083.1| * * *
22 A(R3+) -663.09 -86.733 |946.78| * * *

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Emir Radimpex - www.radimpex.rs


16

5. MODEL II

Sadrzaj
Osnovni podaci o modelu __________________________________________________________________________________________________________________________ 6

Ulazni podaci

Ulazni podaci - Konstrukcija _______________________________________________________________________________________________________________ 7

Ulazni podaci - Opterecenje ______________________________________________________________________________________________________________ 11

Rezultati

Modalna analiza _______________________________________________________________________________________________________________________ 12

Seizmicki proracun _____________________________________________________________________________________________________________________ 13

Staticki proracun _______________________________________________________________________________________________________________________ 14

Stabilnost _____________________________________________________________________________________________________ Error! Bookmark not defined.

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Emir Radimpex - www.radimpex.rs


17

Osnovni podaci o modelu

Datoteka: Mostovi I grupa 4 model ZGLOB VEZA.twp


Datum proracuna: 21.3.2017

Nacin proracuna: 3D model

X Teorija I-og reda X Modalna analiza Stabilnost

Teorija II-og reda X Seizmicki proracun Faze gradjenja

Nelinearan proracun

Velicina modela
Broj cvorova: 2104
Broj plocastih elemenata: 1976
Broj grednih elemenata: 275
Broj granicnih elemenata: 34
Broj osnovnih slucajeva opterecenja: 7
Broj kombinacija opterecenja: 23

Jedinice mera
Duzina: m [cm,mm]
Sila: kN
Temperatura: Celsius

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Emir Radimpex - www.radimpex.rs


18

Ulazni podaci - Konstrukcija

Sema nivoa
Naziv z [m] h [m]
Glavni nosač 7.15 7.15 Temelj 0.00

Tabela materijala
No Naziv materijala E[kN/m2] μ γ[kN/m3] αt[1/C] Em[kN/m2] μm
1 Beton MB 40 3.400e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.400e+7 0.20
2 Beton MB 35 3.300e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.300e+7 0.20

Setovi ploca
No d[m] e[m] Materijal Tip proracuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] α
<2> 0.250 0.125 1 Tanka ploca Izotropna

Setovi greda
@1@Set: 1 Presek: .Promenljiv, Fiktivna ekscentricnost
Mat. Tip promene
2 - Beton MB 35 Relativna linearna promena.

No dL Δ3 [cm] Δ2 [cm] b [cm] d [cm]


S 0 0.00 -37.50 90.00 100.00
1 0.25 0.00 -77.50 90.00 180.00
2 0.5 0.00 -37.50 90.00 100.00
3 0.75 0.00 -77.50 90.00 180.00
E 1 0.00 -37.50 90.00 100.00

@1@Set: 2 Presek: b/d=40/100, Fiktivna ekscentricnost


Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
2 - Beton MB 35 4.000e-1 3.333e-1 3.333e-1 1.597e-2 5.333e-3 3.333e-2

@1@Set: 3 Presek: Promenljiv, Fiktivna ekscentricnost


Mat. Tip promene
2 - Beton MB 35 Relativna linearna promena.

No dL Δ3 [cm] Δ2 [cm] b [cm] d [cm]


S 0 0.00 0.00 80.00 128.00
E 1 0.00 -56.00 80.00 80.00

Setovi tackastih oslonaca


K,R1 K,R2 K,R3 K,M1 K,M2 K,M3
1 1.000e+10 1.000e+10 1.000e+10
2 1.000e+10 1.000e+10
3 1.000e+10 1.000e+10 1.000e+10 1.000e+10 1.000e+10 1.000e+10

Konture ploca
No Konturni cvorovi Sklop @1@
Set
1 1-217-2104-1890-1 Nivo: Glavni nosač [7.15 m] 2

Konture greda @1@Set 1. .Promenljiv


Oslobadjanje uticaja
No Cvor I Cvor J Cvor I Cvor J M Ozn. pozicije
M1 M2 M3 N1 T2 T3 M1 M2 M3 N1 T2 T3
1 22 1985
2 122 2084

Konture greda @1@Set 2. b/d=40/100


Oslobadjanje uticaja
No Cvor I Cvor J Cvor I Cvor J M Ozn. pozicije
M1 M2 M3 N1 T2 T3 M1 M2 M3 N1 T2 T3
1 179 367
2 438 627
3 698 887
4 958 1147
5 1218 1407

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Emir Radimpex - www.radimpex.rs


19

6 1479 1669
7 1740 1928

Konture greda @1@Set 3. Promenljiv


Oslobadjanje uticaja
No Cvor I Cvor J Cvor I Cvor J M Ozn. pozicije
M1 M2 M3 N1 T2 T3 M1 M2 M3 N1 T2 T3
1 4 438 O O O
2 76 627 O O O
3 1471 1479 O O O
4 1664 1669 O O O

Konture tackastih oslonaca


Cvorovi @1@
Set
22, 122 1 4, 76, 1471, 1664 3
1985, 2084 2

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Emir Radimpex - www.radimpex.rs


20

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Emir Radimpex - www.radimpex.rs


21

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Emir Radimpex - www.radimpex.rs


22

Ulazni podaci - Opterecenje

Lista slucajeva opterecenja


No Naziv pX [kN] pY [kN] pZ [kN]
1 Stalno (g) 0.00 0.00 -9553.47
17 Komb.: 1.5xII+1.5xIV
2 Korisno 0.00 0.00 -1972.11
18 Komb.: 1.35xI+1.5xII+1.5xIV
3 Vjetar 0.00 434.08 0.00
19 Komb.: 0.9xIII+1.5xIV
4 Tipsko vozilo 20 Komb.: 1.35xI+0.9xIII+1.5xIV
5 Tipsko vozilo 2 (sredina 21 Komb.: 1.5xII+0.9xIII+1.5xIV
puta) 22 Komb.: 1.35xI+1.5xII+0.9xIII+
6 x 338.82 0.00 0.00 +1.5xIV
7 y 338.82 0.00 0.00
23 Komb.: 1.5xV
8 Komb.: 1.35xI 0.00 0.00 -12897.19
24 Komb.: 1.35xI+1.5xV
9 Komb.: 1.5xII 0.00 0.00 -2958.16
25 Komb.: 1.5xII+1.5xV
10 Komb.: 1.35xI+1.5xII 0.00 0.00 -15855.35
26 Komb.: 1.35xI+1.5xII+1.5xV
11 Komb.: 0.9xIII 0.00 390.67 0.00
27 Komb.: 0.9xIII+1.5xV
12 Komb.: 1.35xI+0.9xIII 0.00 390.67 -12897.19
28 Komb.: 1.35xI+0.9xIII+1.5xV
13 Komb.: 1.5xII+0.9xIII 0.00 390.67 -2958.16
29 Komb.: 1.5xII+0.9xIII+1.5xV
14 Komb.: 1.35xI+1.5xII+0.9xIII 0.00 390.67 -15855.35
30 Komb.: 1.35xI+
15 Komb.: 1.5xIV +1.5xII+0.9xIII+1.5xV
16 Komb.: 1.35xI+1.5xIV

Pokretno opterecenje
Opterecenje 4: Tipsko vozilo ΔL=1 m
Tackasto opterecenje
No P[kN] X1[m] Y1[m] X Y Z
1 -127.00 1.50 0.50 0.00 0.00 1.00
2 -127.00 1.50 2.50 0.00 0.00 1.00
3 -127.00 3.00 0.50 0.00 0.00 1.00
4 -127.00 3.00 2.50 0.00 0.00 1.00
5 -127.00 4.50 0.50 0.00 0.00 1.00
6 -127.00 4.50 2.50 0.00 0.00 1.00
Povrsinsko opterecenje
No q[kN/m2] X1[m] Y1[m] X2[m] Y2[m] X Y Z
1 6.35 0.00 0.00 6.00 3.00 0.00 0.00 1.00

Pokretno opterecenje
Opterecenje 5: Tipsko vozilo 2 (sredina puta) ΔL=1 m
Tackasto opterecenje
No P[kN] X1[m] Y1[m] X Y Z
1 -127.00 1.50 0.50 0.00 0.00 1.00
2 -127.00 1.50 2.50 0.00 0.00 1.00
3 -127.00 3.00 0.50 0.00 0.00 1.00
4 -127.00 3.00 2.50 0.00 0.00 1.00
5 -127.00 4.50 0.50 0.00 0.00 1.00
6 -127.00 4.50 2.50 0.00 0.00 1.00
Povrsinsko opterecenje
No q[kN/m2] X1[m] Y1[m] X2[m] Y2[m] X Y Z
1 6.35 0.00 0.00 6.00 3.00 0.00 0.00 1.00

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Emir Radimpex - www.radimpex.rs


23

Modalna analiza
Napredne opcije seizmickog proracuna:
Mase grupisane u nivoima izabranih tavanica

Faktori opterecenja za proracun masa


No Naziv Koeficijent
1 Stalno (g) 1.00
2 Korisno 0.00
3 Vjetar 0.00
4 Tipsko vozilo 0.00
5 Tipsko vozilo 2 (sredina puta) 0.00

Raspored masa po visini objekta


Nivo Z [m] X [m] Y [m] Masa [T] T/m2
Glavni nosač 7.15 25.00 2.30 974.18 1.99
Ukupno: 7.15 25.00 2.30 974.18

Periodi oscilovanja konstrukcije


No T [s] f [Hz]
1 0.2245 4.4543
2 0.1887 5.2991
3 0.1729 5.7850

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Emir Radimpex - www.radimpex.rs


24

Seizmicki proracun
Seizmicki proracun: JUS (Ekvivalentno staticko opterecenje)

Kategorija tla: I
Seizmicka zona: VII (Ks = 0.025)
Kategorija objekta: I
Vrsta konstrukcije: 1
Kota ukljestenja: Zd = 0.00 m
Mase grupisane u nivoima izabranih tavanica

Ugao dejstva zemljotresa:


Naziv T [sec] α [°]
x 0.210 0.00
y 0.188 0.00

Raspored seizmickih sila po visini objekta (x)


Nivo Z [m] S [kN]
Glavni nosač 7.15 338.82
Temelj 0.00 0.00
Σ= 338.82

Raspored seizmickih sila po visini objekta (y)


Nivo Z [m] S [kN]
Glavni nosač 7.15 338.82
Temelj 0.00 0.00
Σ= 338.82

Raspored masa po visini objekta


Nivo Z [m] X [m] Y [m] Masa [T] T/m2
Glavni nosač 7.15 25.00 2.30 921.34 1.88
Temelj 0.00 25.00 2.30 52.84
Ukupno: 6.76 25.00 2.30 974.18

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Emir Radimpex - www.radimpex.rs


25

Staticki proracun

Deformacija cvorova: max. |Xp|


Cvor LC Xp [mm] Yp [mm] Zp [mm]
1870 31- -1.381 0.020 -6.015 1790 31- -1.379 0.077 -7.232
1890 31- -1.381 0.004 -5.775 1770 31- -1.378 0.091 -7.479
1850 31- -1.381 0.034 -6.250 1750 31- -1.378 0.104 -7.678
1830 31- -1.380 0.048 -6.586 1730 31- -1.376 0.118 -7.860
1810 31- -1.380 0.063 -6.924 1710 31- -1.375 0.132 -7.978

Deformacija cvorova: max. |Yp|


Cvor LC Xp [mm] Yp [mm] Zp [mm]
1317 31+ -0.482 0.607 -24.055 1257 31+ -0.430 0.604 -24.590
1337 31+ -0.499 0.606 -23.648 1377 31+ -0.530 0.604 -22.550
1297 31+ -0.465 0.606 -24.356 1295 31+ -0.482 0.603 -23.229
1357 31+ -0.514 0.605 -23.143 1315 31+ -0.500 0.602 -22.820
1277 31+ -0.448 0.605 -24.542 1275 31+ -0.465 0.602 -23.530

Deformacija cvorova: max. |Zp|


Cvor LC Xp [mm] Yp [mm] Zp [mm]
848 31- -0.630 0.380 -39.375 908 31- -0.719 0.382 -38.447
868 31- -0.660 0.381 -39.262 788 31- -0.546 0.374 -38.390
828 31- -0.602 0.378 -39.243 928 31- -0.748 0.382 -37.768
888 31- -0.689 0.382 -38.911 870 31- -0.632 0.386 -37.758
808 31- -0.574 0.376 -38.883 768 31- -0.519 0.371 -37.674

Presecne sile u plocama - Ekstremne vrednosti -


Opterecenje: 31. [Anv] 22,30
Oznaka LC Mx [kNm/m] My [kNm/m]
438 A- |-87.411| -98.503 1985 A- -58.534 |-219.27|
1479 A- |-85.155| -98.369 1970 A- -13.791 |-168.43|
627 A- |-76.796| -64.428 2084 A- -42.387 |-154.71|
501 A- |-76.160| -8.287 1954 A- -10.494 |-136.08|
1542 A- |-75.322| -8.149 2078 A- -12.233 |-131.52|
1669 A- |-74.657| -64.288 1919 A- -7.260 |-127.99|
564 A- |-73.654| -6.773 1937 A- -7.412 |-126.20|
1605 A- |-72.805| -6.597 73 A- -9.111 |-120.50|
438 A+ |-70.481| -54.610 43 A- -7.313 |-120.12|
522 A- |-70.110| -7.092 1880 A- -8.493 |-120.00|

Deformacija ploca L.K.S. - Ekstremne


vrednosti - Opterecenje: 31. [Anv] 22,30
Oznaka LC u3 [mm]
848 A- |-11.721| 888 A- |-11.505| 768 A- |-11.148|
828 A- |-11.671| 788 A- |-11.387| 928 A- |-11.121|
868 A- |-11.664| 908 A- |-11.361|
808 A- |-11.529| 870 A- |-11.151|

Deformacija ploca GLO - Ekstremne


vrednosti - Opterecenje: 31. [Anv] 22,30
Oznaka LC Zp [mm]
848 A- |-11.721| 888 A- |-11.505| 768 A- |-11.148|
828 A- |-11.671| 788 A- |-11.387| 928 A- |-11.121|
868 A- |-11.664| 908 A- |-11.361|
808 A- |-11.529| 870 A- |-11.151|

Presecne sile u gredama - Ekstremne vrednosti - Opterecenje: 31. [Anv] 22,30


Oznaka LC x [m] T2 [kN] M2 [kNm] M3 [kNm]
Set 1: .Promenljiv
(22 - 1985) A(T2-) 12.500 |-2322.2| -24.482 -9170.5
(22 - 1985) A(T2+) 37.500 |2288.0| -31.436 -8676.1
(122 - 2084) A(T2-) 12.500 |-1954.7| 18.434 -8652.6
(122 - 2084) A(T2+) 37.500 |1920.5| 15.708 -8165.9
(22 - 1985) A(M2-) 37.500 2285.4 |-31.442| -9057.8
(122 - 2084) A(M2-) 0.481 -147.70 |-20.287| 83.865
(122 - 2084) A(M2+) 12.500 -1598.0 |19.740| -8050.3
(22 - 1985) A(M2+) 6.250 701.52 |10.084| -1356.3
(22 - 1985) A(M3-) 12.500 -2096.1 -24.707 |-10699|
(122 - 2084) A(M3-) 12.500 1458.3 -11.960 |-9543.2|
(22 - 1985) A(M3+) 25.000 90.034 -18.316 |4815.8|
(122 - 2084) A(M3+) 25.000 124.43 9.838 |4273.8|
Set 2: b/d=40/100
(438 - 627) A(T2-) 0.000 |-305.30| 36.096 -381.95
(1479 - 1669) A(T2-) 0.000 |-304.91| -36.403 -382.49
(698 - 887) A(T2+) 4.089 |288.60| 1.590 -154.89
(1218 - 1407) A(T2+) 4.089 |288.55| -0.787 -156.98
(179 - 367) A(T2-) 0.511 |-288.11| -1.901 -144.86
(1740 - 1928) A(T2-) 0.511 |-287.64| 0.923 -143.83
(958 - 1147) A(T2+) 3.578 |284.54| 0.380 30.234
(1218 - 1407) A(T2-) 0.511 |-281.83| -1.005 -129.40
(698 - 887) A(T2-) 0.511 |-281.77| 0.105 -127.02
(438 - 627) A(T2+) 4.600 |281.18| 38.579 -323.73
(1479 - 1669) A(M2-) 0.000 -191.71 |-40.953| -437.80
(438 - 627) A(M2+) 0.000 -191.56 |40.241| -435.72
(1479 - 1669) A(M2+) 1.022 -177.51 |13.324| -218.20
(438 - 627) A(M2-) 3.578 84.396 |-12.993| -89.785
(698 - 887) A(M2+) 4.600 78.769 |4.662| -308.46
(179 - 367) A(M2+) 4.600 66.424 |4.505| -315.15
Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Emir Radimpex - www.radimpex.rs
26
(179 - 367) A(M2-) 0.000 -79.740 |-4.401| -344.19
(1218 - 1407) A(M2-) 0.000 -69.651 |-3.920| -236.22
(1740 - 1928) A(M2-) 4.600 67.524 |-2.462| -321.10
(958 - 1147) A(M2-) 0.000 -46.166 |-2.177| -216.86
(958 - 1147) A(M3-) 4.600 161.65 0.379 |-533.66|
(1479 - 1669) A(M3-) 0.000 -269.47 -40.794 |-497.09|
(438 - 627) A(M3-) 0.000 -269.62 40.060 |-496.07|
(1218 - 1407) A(M3-) 4.600 167.90 -1.459 |-481.01|
(698 - 887) A(M3-) 4.600 167.46 3.304 |-480.04|
(1740 - 1928) A(M3-) 4.600 144.70 -1.272 |-444.81|
(179 - 367) A(M3-) 4.600 144.60 3.527 |-442.28|
(958 - 1147) A(M3+) 2.044 13.069 -0.308 |197.98|
(698 - 887) A(M3+) 2.044 5.530 -0.966 |192.48|
(1218 - 1407) A(M3+) 2.044 5.455 0.278 |190.18|
Set 3: Promenljiv
(1471 - 1479) A(T2-) 0.000 |-178.67| -93.600 -728.77
(1664 - 1669) A(T2-) 0.000 |-173.16| -15.830 -673.62
(4 - 438) A(T2-) 0.000 |-161.09| 90.110 -552.89
(76 - 627) A(T2-) 0.000 |-155.79| 13.362 -499.82
(76 - 627) A(T2+) 10.006 |46.223| 0.000 0.000
(4 - 438) A(T2+) 10.006 |43.448| 0.000 0.000
(1664 - 1669) A(T2+) 10.006 |31.110| 0.000 0.000
(1471 - 1479) A(T2+) 10.006 |28.188| 0.000 0.000
(1471 - 1479) A(M2-) 0.000 -176.97 |-93.873| -711.70
(4 - 438) A(M2+) 0.000 -155.81 |90.777| -500.02
(4 - 438) A(M2-) 6.504 -15.388 |-33.039| 51.751
(1471 - 1479) A(M2+) 6.504 -37.873 |32.190| -26.997
(1664 - 1669) A(M2-) 0.000 -169.87 |-20.095| -640.70
(76 - 627) A(M2+) 0.000 -151.07 |17.041| -452.55
(1471 - 1479) A(M3-) 0.000 -178.67 -93.600 |-728.77|
(1664 - 1669) A(M3-) 0.000 -173.16 -15.830 |-673.62|
(4 - 438) A(M3-) 0.000 -161.09 90.110 |-552.89|
(76 - 627) A(M3-) 0.000 -155.79 13.362 |-499.82|
(76 - 627) A(M3+) 7.004 -3.220 4.966 |66.587|
(4 - 438) A(M3+) 7.505 2.813 -30.581 |59.044|
(1664 - 1669) A(M3+) 8.005 -0.944 -3.727 |30.789|
(1471 - 1479) A(M3+) 8.005 -3.866 26.767 |24.942|

Deformacija greda L.K.S. - Ekstremne vrednosti - Opterecenje:


31. [Anv] 22,30
Oznaka LC x [m] u2 [mm]
Set 1: .Promenljiv
(22 - 1985) A- 25.000 |-32.459|
(122 - 2084) A- 25.000 |-28.938|
(22 - 1985) A+ 25.000 |-22.568|
(122 - 2084) A+ 25.000 |-21.642|
(122 - 2084) A+ 6.090 |1.236|
(22 - 1985) A+ 5.929 |1.223|
(122 - 2084) A+ 44.551 |0.616|
(22 - 1985) A+ 44.712 |0.602|
Set 2: b/d=40/100
(958 - 1147) A- 0.000 |-32.459|
(958 - 1147) A+ 0.000 |-22.568|
(1218 - 1407) A- 0.000 |-20.514|
(698 - 887) A- 0.000 |-19.836|
(1218 - 1407) A+ 0.000 |-14.441|
(698 - 887) A+ 0.000 |-13.782|
(1479 - 1669) A- 0.000 |-4.575|
(1479 - 1669) A+ 0.000 |-3.607|
(438 - 627) A- 0.000 |-3.530|
(1740 - 1928) A- 0.000 |-2.866|
Set 3: Promenljiv
(1471 - 1479) A- 10.006 |-4.137|
(1664 - 1669) A- 10.006 |-3.654|
(1471 - 1479) A+ 10.006 |-3.234|
(1664 - 1669) A+ 10.006 |-2.977|
(4 - 438) A- 10.006 |-2.595|
(76 - 627) A- 10.006 |-2.130|
(4 - 438) A+ 10.006 |-1.895|
(76 - 627) A+ 10.006 |-1.651|

Deformacija greda GLO - Ekstremne vrednosti - Opterecenje: 31.


[Anv] 22,30
Oznaka LC x [m] Zp [mm]
Set 1: .Promenljiv
(22 - 1985) A- 25.000 |-32.459|
(122 - 2084) A- 25.000 |-28.938|
(22 - 1985) A+ 25.000 |-22.568|
(122 - 2084) A+ 25.000 |-21.642|
(122 - 2084) A+ 6.090 |1.236|
(22 - 1985) A+ 5.929 |1.223|
(122 - 2084) A+ 44.551 |0.616|
(22 - 1985) A+ 44.712 |0.602|
Set 2: b/d=40/100
(958 - 1147) A- 0.000 |-32.459|
(958 - 1147) A+ 0.000 |-22.568|
(1218 - 1407) A- 0.000 |-20.514|
(698 - 887) A- 0.000 |-19.836|
(1218 - 1407) A+ 0.000 |-14.441|
(698 - 887) A+ 0.000 |-13.782|
(1479 - 1669) A- 0.000 |-4.575|
(1479 - 1669) A+ 0.000 |-3.607|
(438 - 627) A- 0.000 |-3.530|
(1740 - 1928) A- 0.000 |-2.866|
Set 3: Promenljiv
(1471 - 1479) A- 10.006 |-4.575|
(1664 - 1669) A- 10.006 |-4.002|
(1471 - 1479) A+ 10.006 |-3.602|
(4 - 438) A- 10.006 |-3.531|
(1664 - 1669) A+ 10.006 |-3.330|
Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Emir Radimpex - www.radimpex.rs
27

6. USPOREDBA REZULTATA
MODEL I (kruta veza) MODEL II (zglobna veza)
Opt. 31: [Anv] 22,30

N1
(M3)
766.82

674.04
617.75
-88.70

-2679.86

1812.48
1344.77
1318.85

T2
(M3)
583.02
-564.84

-1298.54
-1325.77
-1856.48
-9940.79

-9340.05

M3
1147.23

1203.51
3947.44

Xp
0.08

-1.27
0.55

Yp

Zp
0.06

-25.98

Uticaji u gredi: (122-2084)


N1 [kN], T2 [kN], M3 [kNm], Xp [m/1000], Yp [m/1000], Zp [m/1000]

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to Emir Radimpex - www.radimpex.rs


1

7. ZAKLJUČAK

Na osnovu dobivenih rezultata možemo zaključit sljedeće:


-Statički uticaji u glavnom nosaču su znatno veći u modelu II . Vrijednost maksimalnog
momenta savijanja na sredini glavnog nosača je za 20% , a na krajevima za 5 % veći u
modelu II u odnosu na model I.Takođe, transverzalne sile kao i normalne sile su za 14% veće
u modelu II u odnosu na model I .To je posljedica činjenice da stub kod zglobne veze stuba i
glavnog nosača manje učestvuje u nosivosti glavnog nosača, što za sobom povlači veće
deformacije odnosno potrebu za većom količinom armature.
S druge strane u modelu I imamo znatno veće vrijednosti momenta savijanja i
transverzalnih sila u stubovima, dok je u modelu II skoro zanemariva. Posljedica toga je
potreba za većom količinom armature na mjestu spoja stuba i glavnog nosača kao i u samom
stubu modela I.
-Što se tiče dinamčkih uticaja, možemo uočiti da je period oscilovanja sistema manji u
modelu I (0,224s) u odnosu na model II (0,207s ) , odnosno da je vlastita frekvencija
oscilovanja veća što je posljedica povećane krustosti sistema modela I u odnosu na model II.
Samim tim su i pomaci u modelu II veći u odnosu na model I što možemo vidit na
prethodnom dijagramu.

-Na osnovu svega možemo zaključiti da je kruta veza stuba i glavnog nosača statički i
dinamički opravdana u odnosu na zglobnu vezu .