You are on page 1of 2

ALCANI 3

1. Despre alcani sunt adevarate urmatoarele afirmatii:


A. legaturile c ovalente C–C din structuraalcanilorsuntpolare
B. moleculelehidrocarburilor saturate sunt molecule nepolare
C. alcaniiinferiorisuntinodori
D. n-alcaniisiizoalcaniidiferaîntreeiprinpozitiaatomilor de carbon din catena
E. alcaniisiizoalcaniisuntizomeri de functiune
2. Alegetiordineacorecta a temperaturilor de fierberepentruurmatoarelehidrocarburi
saturate:
A. n-butan> n-pentan> n-hexan
B. n-pentan>izopentan>neopentan
C. n-butan< n-pentan< n-hexan
D. n-hexan>izohexan> 2,2-dimetilbutan
E. n-hexan> 2,2-dimetilbutan >izohexan
3FormuleimoleculareC6H14îicorespund:
A. un n-alcan
B. patruizoalcani
C. treiizoalcani
D. doiizomerigeometrici
E. unizomer de functiune
4. Compusul cu structura:
CH3

CH3 C - CH2- CH3

CH3
senumeste:
A. 3,3-dimetilbutan
B. izohexan
C. neohexan
D. 2,2-dimetilbutan
E. tertbutiletena
5. Referitor la n-heptansuntadevarateafirmatiile:
A. contine 7 atomi de carbon înmolecula
B. contine 16 atomi (carbon sihidrogen) înmolecula
C. are 6 legaturi C–C
D. are 17 legaturi C–H
E. are 5 atomi de carbon secundari
6. Se daucompusii:
I.CH3 - CH2 – CH - CH2 - CH3 IICH3 – CH - CH2 - CH3
CH2 CH3
CH3
CH3
III. CH3 – CH – C - CH3 IV.CH3 – CH - CH3
CH3CH3 CH3
Alegetiraspunsurilecorecte:
A. compusii I si II suntizomeri
B. compusii I si III suntomologi
C. compusii I si III suntizomeri
D. compusii II si III suntizomeri
E. compusii II si IV suntomologi
7. Neopentanul:
A. esteizomer de catena cu izopentanul
B. esteizomer de catena cu 2-metilbutanul
C. esteizomer de catena cu 2,2-dimetilpropanul
D. areaceeasi formula molecularacasiizopentanul
E. nu areaceeasi formula molecularacasiizopentanul
8. Se dauvalorilepunctelor de fierbere (enumerate aleator) (Seria A) corespunzatoare
alcanilor ale carorformulesuntprezentatemaijos (Seria B):
Seria A
(1) 9,4°C (2)27,8°C (3)36,1°C (4)106,3°C (5)125,7°Csi
Seria B
CH3 CH3 CH3

H3C - (CH2)6 - CH3 H3C – C – C - CH3 CH3 – C - CH3 CH3- (CH2)3 - CH3 CH3 – CH – CH2 - CH3

CH3CH3 CH3 CH3


(I) (II) (III) (IV) (V)
Care din asocierile de maijos, valoarep.f.-formula, le consideraticorecte?
A. (I) cu (5), (II) cu (4), (III) cu (1)
B. (II) cu (4), (IV) cu (3), (V) cu (2)
C. (I) cu (1), (II) cu (2), (III) cu (3)
D. (I) cu (5), (II) cu (4), (III) cu (3)
E. (IV) cu (2), (V) cu (1), (III) cu (3)
9. Se dauurmatoarelereactii:
6000C
(I) CH3CH2CH2CH3 CH4+ CH2=CH – CH3
6000C
(II) CH3CH2CH2CH3 CH3CH3 + CH2=CH2
6000C
(III) CH3CH2CH2CH3 CH2=CH – CH2 – CH3 + H2
6000C
(IV) CH3CH2CH2CH3 CH3 - CH = CH – CH3 + H2
Alegetiafirmatiilecorecte:
A. reactiile (I) si (II) suntreactii de cracare
B. reactiile (III) si (IV) suntreactii de cracare
C. reactiile (I), (II), (III) si (IV) suntreactii de dehidrogena
D. reactiile (III) si (IV) suntreactii de dehidrogenare
E. toatereactiilesuntreactii de descompuneretermica
10. Care din urmatoareleafirmatiisuntadevarate?
A. prinardereametanuluiînaer, înatmosferasaracaînoxigen, se formeaza carbon fin divizatnumit
negru de fumsiapa
B. prinardereaincompleta a metanului se obtinegazul de sinteza (unamestec de monoxid de carbon si
hidrogen, înraport molar de 1:2)
C. metanultrecutîmpreuna cu vapori de apapeste un catalizator de nichel la circa 800°C sufera o
reactie de oxidareincompletaformândgaz de apa (un amestec de monoxid de carbon sihidrogen, în
raport molar de 1:3)
D. prinîncalzire la 400°C sub o presiune de 60 atmaamestecului de metansioxigen se obtine
metanalul (aldehidaformica)
E. prinîncalzire la 400-600°C înprezentaoxizilor de azot se formeazametanol (alcoolmetilic)