You are on page 1of 16

Excretory system

The excretory
system is the system
of an organism's
body that performs
the function of
excretion, the bodily
process of
discharging wastes.
The Excretory system is responsible for the elimination
of wastes produced by homeostasis.
There are several parts of the body that are involved in
this process, such as sweat glands, the liver, the lungs
and the kidney system.
Every human has two kidneys.
Each kidney is made up of three sections: the renal
cortex, the renal medulla and the renal pelvis.
The blood arrives at the kidney via the renal artery,
which splits into many afferent arterioles.
These arterioles go to the Bowman's Capsules of
nephrons, where the wastes are taken out of the blood
by pressure filtration.
Peritubular capillaries also surround the nephron so
substances can be taken in and out of the blood.
The renal cortex is the outer layer of the kidney and the
medulla is the inner layer of the kidney.
The renal pelvis takes urine away from the kidney via the
ureter.
Both of the ureters lead the urine into the body's only
urinary bladder, which expands and sends nerve
impulses when full.
From there, urine is expelled through the urethra and
out of the body.
maraming mga yuritra at sa labas ng
Ang excretory arterioles ng afferent. katawan.
system ay ang Ang mga arterio na Tandaan: Ang
sistema ng ito ay pumupunta sa teksto sa itaas ay
Bowman's Capsules excerpted mula sa
katawan ng ng nephrons, kung artikulong Wikipedia
isang organismo saan ang mga " Excretory system ",
na basura ay kinuha sa na inilabas sa ilalim
dugo sa ng GNU Free
nagsasagawa pamamagitan ng Documentation
ng function ng presyon ng License .
excretion, ang pagsasala.
proseso ng Ang mga peritubular
capillary ay Ang excretory
katawan ng nakapalibot din sa
pagdidiskarga nephron upang ang system ay
ng mga basura. mga sangkap ay isang passive
maaaring dalhin sa
Ang sistema ng
loob at labas ng
biological
pagpapalabas ay
responsable para sa
dugo. system na nag-
pag-aalis ng mga Ang bato ng cortex aalis ng labis,
basura na ginawa ng ay ang panlabas na hindi kailangan
homeostasis. layer ng bato at ang
medulla ay ang na materyales
Mayroong ilang mga
bahagi ng katawan
panloob na layer ng mula sa
bato.
na kasangkot sa mga likido ng k
prosesong ito, tulad Ang bato pelvis
ng mga glandula ng tumatagal ihi ang atawan ng
pawis, atay, baga at layo mula sa bato sa isang organism
sistema ng bato. pamamagitan ng
yuriter.
o , upang
Ang bawat tao ay makatulong na
may dalawang bato. Ang parehong mga
Ang bawat bato ay
ureters ay mapanatili ang
humantong sa ihi sa panloob
binubuo ng tatlong
lamang ihi pantog ng
mga seksyon: ang
katawan, na na homeostasi
bato cortex, ang
medulla ng bato at
nagpapalawak at s ng kemikal at
nagpapadala ng
ang pelvis ng bato.
nerve impulses
maiwasan ang
Dumating ang dugo kapag puno. pinsala sa
sa bato sa
pamamagitan ng
Mula doon, ang ihi ay katawan. Ang
pinatalsik sa dual function
arterya ng bato, na
pamamagitan ng
bumabagsak sa ng mga
sistema ng mga ito sa klasipikasyon
excretory ay pamamagitan ng anatomya o
ang pag-aalis ng pagpapawis pag-andar.
ng . Tulad ng
mga basurang Tanging ang karamihan sa
produkto ng pa mga organo na mga malusog
gsunog ng pag partikular na na
kain sa katawa ginagamit para gumaganang o
n at upang sa rgano
alisan ng tubig pagpapalabas ay gumagawa
ang katawan ay itinuturing ng metabolic at
ng ginamit at na isang iba pang mga
pagbagsak ng bahagi ng basura, ang
mga sangkap sistema ng buong
sa isang likido excretory. Sa organismo ay
at puno ng gas makitid na nakasalalay sa
na estado. Sa kahulugan, ang function ng
mga tao at iba termino ay system. Ang
pang tumutukoy pagbagsak ng
mga amniotes sa sistema ng isa sa higit sa
( mammals , ihi . Gayunpam mga sistema
mga ibon at an, tulad ng ay isang
mga reptilya ) paglabas ay malubhang
karamihan sa may ilang mga kalagayan sa
mga sangkap pag-andar na kalusugan,
na iniwan ang may halimbawa
katawan kaugnayan ng kabiguan ng
bilang ihiat sa lamang sa labi, bato .
ilang antas ng hindi
pagbuga, karaniwang
pinalabas din ginagamit ito
ng mga sa mas pormal
mammal ang na
HOW WE CARE
ARE EXCRETORY
SYSTEM
Make sure to
eat healthy foods and drink
plenty of water. If you have
any pain when you go to the
bathroom, make sure to tell
someone, so they can see if
something is wrong. If you
have diarrhea or sweat too
much, your body may lose too
much fluids and salts. Make
sure to drink lots of water to
replenish your body.
The kidneys, main
organs are filters.
There are two of
them located near
the spine in the
middle of the back.
The main organs of
the excretory
system are the
bladder, kidneys,
lungs, liver and skin
.
EXCRETORY
SYSTEM

The excretory
system is a passive
biological system that
removes excess,
unnecessary
materials from
the body fluids of
an organism, so as
to help maintain
internal
chemical homeosta
sis and prevent
damage to the body.
The dual function of
excretory systems is
the elimination of
the waste
products of metab
olism and to drain
the body of used up
and broken down
components in a
liquid and gaseous
state. In humans and
other amniotes (m
ammals, birds and
reptiles) most of
these substances
leave the body
as urine and to some
degree exhalation,
mammals also expel
them
through sweating.
Only the organs
specifically used for
the excretion are
considered a part of
the excretory system.
In the narrow sense,
the term refer to
the urinary
system. However,
as excretion involves
several functions that
are only superficially
related, it is not
usually used in more
formal classifications
of anatomy or
function.
As most healthy
functioning organs p
roduce metabolic and
other wastes, the
entire organism
depends on the
function of the
system. Breaking
down of one of more
of the systems is a
serious health
condition, for
example renal
failure.