You are on page 1of 11

MIZENÍ HERCE BENDY

Druhého září zmizel herec Benda, mistr Jan Benda, jak se mu říkalo od té doby, co jediným
rozběhem vystoupil na jednu z nejvyšších příčlí herecké slávy. Totiž druhého září se nestalo
docela nic; posluhovačka, která v devět hodin ráno přišla poklidit Bendův byt, našla zválenou
postel a celý ten kančí nepořádek, který obyčejně Bendu obklopoval, jenom pan mistr nebyl
doma; ale jelikož na tom nebylo nic neobvyklého, dala byt svým sumárním způsobem do
pořádku a šla zase po svém. Dobrá. Ale od té doby nebylo po herci Bendovi ani památky.
Paní Marešová (totiž ta posluhovačka) se nepodivila příliš ani tomu; prosím vás, tihle herci, to
vám je jako cikáni; kdopak ví, kam zas jel hrát nebo flámovat. Ale desátého září se strhla po
herci Bendovi sháňka; měl přijít do divadla, kde se začínaly zkoušky na Krále Leara; když
Benda nepřišel ani na třetí zkoušku, vzbudilo to přece jen nepokoj a z divadla telefonovali
doktoru Goldbergovi, Bendovu příteli, neví-li, co se děje s Bendou.
Ten doktor Goldberg byl chirurg a vydělával ukrutné peníze na slepých střevech; to už je
taková židovská specialita. Jinak to byl tlustý člověk s tlustými zlatými brýlemi a tlustým
zlatým srdcem; hořel pro umění, měl byt od podlahy po strop ověšený samými obrazy a
oddaně miloval herce Bendu, který k němu choval přátelské opovržení a s jistou
blahosklonností mu dovoloval, aby za něj platil; což, mezi námi, nebyla zrovna maličkost.
Tragická maska Bendova a zářící obličej doktora Goldberga (který pil jenom vodu), to už
patřilo k sobě při všech těch sardanapalských flámech a divokých výtržnostech, které byly
druhou stránkou proslulosti velkého mima.
Tedy tomu doktoru Goldbergovi telefonovali z divadla, co prý se děje s Bendou. Odpověděl, že
nemá ponětí, ale že se po něm podívá; co neřekl, bylo, že už ho sám po celý týden shání po
všech nočních lokálech a výletních hotelech s rostoucím znepokojením; měl tísnivou
předtuchu, že se něco Bendovi stalo. To bylo totiž tak: Doktor Goldberg byl, pokud mohl
zjistit, poslední, kdo Jana Bendu viděl. Někdy koncem srpna s ním ještě podnikl triumfální
tažení noční Prahou; ale pak už Benda nepřišel na žádnou obvyklou schůzku. Snad stůně, řekl
si konečně doktor Goldberg a zajel si jednou večer do Bendova bytu; bylo to právě prvního
září. Zvonil u dveří; nikdo nešel otevřít, ale uvnitř bylo slyšet nějaký šramot. Tu drnčel doktor
dobrých pět minut na zvonek; najednou zazněly kroky a dveře se otevřely; stál v nich Benda
zahalený v županu, a doktor Goldberg se ho zděsil: tak zdivočele vypadal slavný herec s
rozcuchanými a slepenými vlasy a vousy dobrý týden neholenými; zdál se přepadlý a špinavý.
“A, to jste vy,” řekl nevlídně, “co chcete?”
“Proboha, copak se s vámi stalo?” vyhrkl doktor užasle.

Diabetologie, endokrinologie, metabolismus
1. Mezi typické příznaky hypotyreózy nepatří:
hmostnostní přírůstek
zácpa
bradykardie
snížení TSH

2. Bílkovinný komplex s klíčovým významem pro endocytózu se nazývá
Klarithin
Karnitin
Klathrin
Keratin

Metabolický syndrom je charakterizován především zvýšenou činností štítné žlázy patologickou aktivací mikrozomálních enzymů P450 v důsledku dlouhodobého metabolizování léků nebo toxinů inzulinovou rezistencí sníženou činnosti štítné žlázy 6. angl. IGT) jako důsledek inzulinové rezistence postihující kosterní svalstvo 4.3. Karnitin je bílkovina s klíčovým významem pro endocytózu je látka. angl. IFG) jako důsledek inzulinové rezistence postihující játra úzký vztah k metabolickému syndromu nenápadný diabetes v mládí. Metabolická paměť je jiný termín pro dlouhodobou paměť (její podstatou je metabolismus bílkovin) je přetrvávání poškození buněk u diabetu i po normalizaci glykemie je pojem z evoluční biologie označující funkci starých proteinových domén v enzymech spojených s evolučně mladými metabolickými cestami je souhrnný pojem pro imunologickou paměť a další podobné formy v protikladu k paměti v běžném slova smyslu 7. která se ve formě fosfátu podílí na energetickém metabolismu svalových buněk je látka. která ve formě acylkarnitinu usnadňuje transport mastných kyselin přes vnitřní mitochondrální membránu odpadní dusíkatá látka využívaná pro měření glomerulární filtrace. její zvýšená hladina v plasmě však sama upozorňuje na renální insuficienci (i bez měření GFR) . který hrozí zhoršením ve vyšším věku porušená glukózová tolerance (PGT. Co nepatří pod diagnózu prediabetes? hraniční glykemie nalačno (HGL. Pro energetický metabolismus kosterního svalstva má význam keratin (ve formě difosfátu) kreatinin karnitin kreatin (ve formě fosfátu) 5.

že by bylo vhodné vytvořit kritérium. jehož zvýšené množství se označuje jako centrální obezita. Je to tím. které by dokázalo kombinovat výhody BMI i obvodu pasu. canlılar üzerinde sürekli veya aralıklarla etkiyen doğa yasalarıdır. který nazvali nazvali ABSI .BMI.A Body Shape Index. canlı popülasyonlarının nesiller içinde değişmesini sağlayan bazı mekanizmalar bulunmaktadır. nejen celkové množství tělesného tuku. Nirem Krakauerem ze City College of New York.Všeobecně používaným kritériem nadváhy a obezity je index tělesné hmotnosti . dlouho šlo však jen o formální hru se zlomky a mocninami bez experimentálního ověření. bir takım mekanizmanın etkisi altında seçilim . ve které autoři analyzovali data získaná od více než 14 000 dospělých osob (součást National Health and Nutrition Examination Survey). do jaké míry se na tělesné hmotnosti podílí tuk a do jaké třeba svaly . canlı popülasyonları zaman içerisinde değişir ve hatta. Medicína proto paralelně s BMI používá jako další kritérium nadváhy také obvod pasu. že BMI nedokáže odlišit. Rozdíl mezi oběma přitom poznáme bez velkého měření a vážení. temel olarak. viscerální tuk . ovlivňuje zdravotní rizika. Nejnebezpečnější je přitom tuk v krajině břciha (a spolu s ním tzv.podrobněji zde). Na základě této analýzy navrhli nový index. daha önce Türleşme yazı dizimizde açıkladığımız yöntemlerle. který se navíc ukázal jako mimořádně vhodné kritérium tzv. Tıpkı cisimlerin yere doğru hareket etmesi olayını sağlayan/tetikleyen olgunun cisimler arası kütleçekimi (veya daha isabetli tabiriyle. metabolického syndromu (podrobněji zde).stokilový kulturista s výškou 180 cm má stejné BMI jako stejně vysoký a stejně těžký tlouštík. tedy Index tvaru těla.Yani bu yazı dizimizde öğreneceğiniz mekanizmalardan bir kısmı canlıları "seçer" (Richard Dawkins'in deyimiyle "kayırır") ya da "eler"ken. birden fazla yeni türe ayrılabilir. výhodou je snadný výpočet (stačí obyčejná kalkulačka) a zejména fakt. genel olarak. Již dlouho bylo zřejmé. evrimin gerçekleşmesini tetikleyen ve/veya sağlayan doğal olgular ve süreçler olarak tanımlanabilir. Je totiž známo. Evrim Mekanizmaları Ne Demektir? Evrim Mekanizmaları. Zatímco European Group for the Study of Insulin Resistance považuje za hranici centrální obezity obvod pasu 94 cm u mužů a 80 cm u žen. Bu olgu ve süreçlerin etkisi altında. že vztah mezi BMI a zdravotními důsledky obezity je ověřen mnoha velmi dobře provedenými vědeckými studiem. která je právě spojena s metabolickým syndromem. že intuitivně sledujeme objem břicha a objem horní poloviny těla. uzay-zamanın bükülmesi) olması gibi. Nevýhodou pak je například skutečnost. americké instituce v čele s American Heart Association uvádějí jak hraniční hodnoty 102 cm u mužů a 88 cm u žen. Evrim Mekanizmaları. Kritéria pro obvod tuku se přitom značně liší mezi Evropou a Severní Amerikou. Bu mekanizmaları iki ana başlık altında toplamak mümkündür: Seçilim Mekanizmaları ile Çeşitlilik Mekanizmaları. ale také jeho rozložení v těle. V červenci letošního roku vyšla v internetovém lékařském časopise PLoS ONE práce týmu vedeného Dr. Jeho výhody a nevýhody jsou všeobecně známé.

bu yazı dizimizde temel mekanizmalara ağırlık verecek olsak da. bir popülasyon dahilindeki genetik ve fenotipik varyasyon (çeşitlilik) içerisinde. az önce saydığımız mekanizmalara göre kısmen daha kesintili veya zayıf etkiye sahip olmalarıdır. Biz. Örneğin mutasyonlar ikinci kategorideki mekanizmalardandır. bu temel mekanizmalara genel bir bakış atacağız ve genel hatlarıyla ne olduklarını anlatacağız. ikincil mekanizmalardan da yer yer bahseceğiz. Bunlar arasında sayısız doğa yasası ve olgu bulunsa da. Yapay Seçilim. Yazı dizimizin ilerleyen yazılarındaysa. Crossing-Over. genel bir özet olacak. Plazmidler. Genetik Sürüklenme. Alternatif Birleşme (Alternative Splicing). Dolayısıyla daha bu temel ayrımdan bile görebileceğiniz üzere. mutasyonlar gibi çeşitlilik mekanizmaları. ancak popülasyon içerisindeki çeşitlilik miktarında değişim (artış veya azalış) olur. evrimin kendisi değillerdir ve asla olamazlar. Yatay Gen Transferi ve Virüsler. Bu. Endosimbiyotik Gen Transferi ve Rekombinasyon'dur. Mutasyonlar. Çeşitlilik ve seçilim mekanizmaları bir arada çalışarak evrimi yaratırlar. her birinin detaylarına daha da fazla girerek. Bunların haricinde ikincil (minör) mekanizmalardan da bahsetmek mümkündür. Ele alacağımız Çeşitlilik Mekanizmaları ise şunlardır: Gen Akışı (Göç). en yaygın olanları Gen Düzenlemeleri.gerçekleşmez. Transpozonlar. değişen ortam koşulları dahilinde aktif olarak bu ortamlara uyum sağlamaları sonucunda. Böylece kavramsal aşinalığa erişebilmenizi umuyoruz. Akraba Seçilimi. olmak üzere. Cinsel Seçilim. Bunlara ikincil mekanizmalar dememizin nedeni. fenotipik yapısından dolayı habitata uyum . Şimdi. türlerin genel evrimsel değişimi sürecinde. Seçilim Mekanizmaları 1) Doğal Seçilim Doğal Seçilim. yaşanılan ortama (habitata) en çok uyum sağlayabilme potansiyeline sahip canlıların potansiyel olarak var olması ve bunların. bu mekanizmaları tek tek irdeleyeceğiz. Bu yazı dizimiz içinde işleyeceğimiz Seçilim Mekanizmaları şunlardır: Doğal Seçilim. Epigenetik.

evrimin tamamen tesadüflere ve mutasyonlara dayalı olduğu iddiasıdır. Biz. dikkatlice okuyunuz. tüm insanlarımızın evrimin temelleri konusundaki bilgi ve donanım düzeyini arttırmaları ve internette görebilecekleri hatalı bilgileri kendi başlarına tespit edebilmeleri için yazıldı. evrimin ne olduğunu tam olarak anlamanız mümkün olacaktır. herkesin anlayabileceği bir temel bilgi kaynağı yaratmış olacağız. Halbuki evrimde tesadüflerin yeri. evrimle ilgili "eleştiri" ve "yanlışlamalarını" medya organları aracılığıyla halka ulaştırıyorlar. bu yazı dizimizi baştan sona. tek başlarına dikkate değer bir evrimsel değişim yaratabilecek olaylar bile değildir! Dolayısıyla eğer ki bu iki yalanı duyduysanız ve bunların tamamen hatalı olduğunu öğrenmek sizi şaşırttıysa. Evrim Kuramı dahilinde. bilim camiası halka gerçekleri yeterince hızlı ve etkili bir şekilde taşıyamıyor. Daha önemlisi. evrim karşıtı propagandalara kanmayacağını düşünüyoruz. Eğer ki "giriş" düzeyinin ötesine geçerek. konu hakkında daha teknik bilgiler edinmek isterseniz. Bunların sayısı kimi kaynaklarda 15'i aşabilmektedir. Bu durumda. kuantum fiziğindekinden fazla değildir. giderek artan bir cehalet ortaya çıkıyor. bu bilgisizlikten nemalanmak isteyen gerici ve bilim düşmanlarının etkili araçlarıyla birleştiğinde. Böylece aşırı teknik detaya girmeksizin. bu yazı . Evrimle ilgili halk arasında yazılan. daha ileri düzey olan yazı dizilerimizi okuyabilirsiniz. Halk arasındaki en yaygın yanlış bilgilerden biri. İşte bu yazı dizisi.sağlayamayanlara göre yaşam mücadelesinde daha başarılı olabilmeleri ve bunun sonucunda daha fazla ve kolay üreyerek kendilerindeki göreceli "avantaj" sağlayan genleri yavrularına aktarma şanslarını arttırmalarına bağlı olarak popülasyonların sürekli olarak daha uyum sağlayan bireylerin bulunduğu bir yapıya doğru evrimleşmesini sağlayan mekanizmadır. bu mekanizmalardan sadece birkaç tanesini göreceğiz. günümüze kadar tanımlanmış pek çok evrim mekanizması mevcuttur. evrimin mekanizmalarının sistematiğinden bihaber kimseler. çizilen. söylenen şeylerin ezici çoğunluğu herhangi bir bilimsel temele dayanmıyor. Böylece yıllardan beri sürdürülen yalan ve yanlış bilgilerden kurtulmanız. evrimin temellerine dair bilgisizlik. Biz. Bu nedenle bu yazı dizimizin okunması ve anlaşılmasının çok önemli olduğu kanısındayız. Daha önemlisi mutasyonlar. Evrimin temel mekanizmalarını bilen birinin. Buna karşılık. bu yazı dizisinde.

noradrenalin miktarından 5-8 kata kadar daha fazla olabilmektedir. sadece birkaç milimetrelik menzilde etkili olacak şekilde. adeta nörotransmiter gibi görev alabilirler. noradrenalinin nörotransmiter olma görevi konusunda kafa karışıklıklarına neden olabilmektedir. Bu nedenle liselerde adrenalin ve noradrenalin böbreküstü bezi salgıları olarak öğretilir. böbreküstü bezi salgısı olmasından ziyade. o zaman işlevsel hale gelirler. Ne zaman ki söz konusu kimyasallar bir hedefe ulaşır. Her ne kadar kana karışmıyorlarsa da. Üçüncü bir istisna. dopamin. böbreküstü bezlerinden salgılanan adrenalin miktarı. İkinci bir istisna. evrimi hiç bilmeyen ya da konuya yeni giriş yapan kişilerin evrimi tam olarak öğrenebilmesini hedeflemekteyiz. biyolojide sıklıkla karşılaştığımız noradrenalin.dizisinde. beyinde nörotransmiter olarak salgılanandır. Kan akışına karışmazlar. Karışıklıklar bu kadarla kalıyor mu? Elbette hayır! Az önce istisnalardan bahsetmiştik. . Bunları birazcık açalım: İlk olarak. Fakat yine de görevleri söz konusu olduğunda. Ancak genel bir oran vermek gerekirse. Hipotalamustaki bazı hormonlar. serotonin. tıpkı kana karışan hormonlar gibi "hedefsiz" olarak salgılanabilmektedirler. Bu bölgelerde normalde "hormon" olarak bileceğimiz kimyasallar. salgılandıkları yer önemli değildir. noradrenalin için nörotransmiter olma görevi bariz bir şekilde baskınlık göstermektedir. noradrenalinin adrenal bezler tarafından hormon olarak salgılanması da mümkündür.. bu nedenle geleneksel (veya ideal) tanıma uymazlar. Yani hormonlar ile nörotransmiterler arasındaki farklar. noradrenalin gibi bazı nörotransmiterlerin nöronlarda kimi zaman belli bir hedefi olmaksızın da salgılanabiliyor olmasıdır.. Devam etmeden önce şu soruya cevap vermeliyiz: Konuyu Daha da Karıştırmak. Bu durum. bu noktada epey bir belirsizleşmektedir. Bu özünde doğru olsa da. beynin en önemli bölgelerinden biri olan hipotalamusta karşımıza çıkar. Elbette ki bu kimyasallar aynı kimyasallardır. "quasi-nörotransmiter" dediğimiz daha kısa menzilli görevlerde kullanılabilir.

Bu hormon omurgalılarda ve protozoalarda genellikle metabolik etkilere neden olur ve damar genişlemesine etki eder. Nörotransmiterler de sinyalleme görevi görürler.. nadiren de olsa nörotransmiter olarak salgılanabildiği gösterilmiştir. Onların "ne" olduklarını. duygusal tepkilerimizde ve hafıza oluşumunda adrenalinin görev aldığı bilinmektedir. Uzun mesafelerde etki edebilir ve bu nedenle genellikle bir hormon olarak bilinir. mevzuya geri dönebiliriz: Nedir şu adrenalin ve noradrenalin? Bu ikiliyi anlamayı en çok zorlaştıran konu. adrenalinden genellikle 4-5 kata kadar fazla olmaktadır.Son olarak. kelimeler konusunda yolumuzu açtığımıza göre. Elbette istisnaları vardır . genellikle doğrudan damarlara (yani kan akışına) salgılanarak belli sinyallemelerin yapılmasını sağlayan kimyasallardır. Egzersizlerde. İşleri daha da karıştırmak adına. Fakat belirtelim: bu ideal tanımdır. Ancak bunun istisnaları bulunmaktadır (bunlara az sonra değineceğiz). adrenalinin bir hormon olduğunu söyleyip işin içinden çıkmayı zorlaştırmaktadır.2-diol'dür. böbreküstü bezleri (adrenal bezler) tarafından salgılanır ve doğrudan kana karışır. eğer ki kan a Nedir Bu Kimyasallar? Evet. . ancak onlar neredeyse her zaman sinir hücreleri (nöronlar) arasında görev alırlar. görevleri ve özellikleri belirler. Adrenalinin sistematik adı (R)-4-(1-Hidroksi-2-(metilamino)etil)benzen- 1. adrenalin salgılandığında aynı zamanda noradrenalin de salgılanmaktadır ve noradrenalinin miktarı. Birebir aynı kimyasal. adrenalin bir hormondur. çoğu zaman salgılandıkları yerler.. Adrenalin. bazı araştırmalarda adrenalinin retinadaki nöral devreler gibi bazı kısıtlı bölgelerde. İdeal tanım üzerinden gidecek olursak. Bu durum. Sonuç Sonuç olarak.ki kafaları karıştıranlar biraz da bu istisnalardır. Yani kan akışına katılmazlar. Ancak örneğin bu bölgelerde. hormon ile nörotransmiter isimli iki farklı kimyasal grubunun tam olarak anlaşılmaması veya düzgün tanımlanmamasından kaynaklanmaktadır. Hormonlar. adrenalin ve noradrenalin sıradan kimyasal maddelerdir.

beynimizdeki nöronlar tarafından salgılanır. Tipik olarak adrenalinin "sempatik sinir sistemini uyararak kalp atışlarını arttırdığı". Ancak bunun istisnaları bulunmaktadır (bunlara. öğrendiklerinin neredeyse tamamının yalan olduğunu görürler.. noradrenalinin ise tam tersini yaptığı. Tabii ki nöronlarda bu reseptörler daha ziyade noradrenalin ile iletişime geçerken. yani parasempatik sinir sistemini uyararak bireyi sakinleştirdiği öğretilir. Liselerde öğretilenin aksine. Karışıklıklar bu kadarla kalıyor mu? Elbette hayır! Az önce istisnalardan bahsetmiştik.Adrenalinin "kardeş molekülü" olan noradrenalin ise bir nörotransmiterdir. Konuyu Daha da Karıştırmak. noradrenalini de tanıyabilir. Noradrenalin. kana karışmaz.. kaç-veya-savaş tepkisinde rol oynar. dediğimiz gibi. Bu öğrenciler. Bu yazımızda. iki kimyasalın birbirine aşırı benzer olmasından ötürü. hem de "beta" reseptörleri adrenalini de.5-β- trihidroksi fenetilamin olarak da bilinir. bu konudaki gerçekleri aktarmaya çalışacağız. Öte yandan noradrenalin.2-diol'dür. Hep "alfa". vücut hücrelerimizin geri kalanındaki reseptörler daha sıklıkla adrenalin ile etkileşirler. azalmaz! Adrenalin salgılanması sonucunda da kalp ritmi artar. Bu nedenle genellikle bir nörotransmiter olarak bilinir. dolayısıyla ikilinin birbiriyle zıt olarak çalıştığını düşünmek hatalıdır! Ayrıca noradrenalin bir stres hormonu olarak da görev yapar. Sistematik adı ise 4-[(1R)-2-amino-1- hidroksietil]benzen-1. Konuyu karıştıran bir diğer nokta. Kimyasalların Sözcük Anlamları . Zira adrenalin-noradrenalin konusu o kadar da basit bir konu değildir. kalbi etkileyen sempatik nöronlar üzerindeki etkileridir. Noradrenalinin en önemli görevi. noradrenalin miktarı artacak olursa kalp ritmi artar. bu kimyasallara tepki verebilen algılayıcıların (reseptörlerin) birebir aynı olabilmesidir. Bunları birazcık açalım: Türkiye'deki liselerin önemli bir bölümünde adrenalin ve noradrenalin birbirine zıt çalışan hormonlar olarak tanıtılırlar. kimyasal adıyla 4. üniversiteye geldiklerinde. az sonra değineceğiz).

Bu isimlendirme de. Dünya çapında yayılmış ve kullanılmaktadır. Peki noradrenalin veya eş anlamlısı olan norepinefrindeki "nor" nedir? "Nor--" öneki. adrenalin (veya epinefrin) isimli kimyasaldan tek bir karbon (C) atomunun ayrılması sonucu oluşur. Neden mi? Bu sözcük de. CH2 veya CH molekülleri veya C atomunun bileşikten ayrılmasından sonra geriye kalan kimyasalı isimlendirmek için kullanılır. Aslında "epinefrin" sözcüğü ilk olarak 1897 yılında John Abel tarafından. . Şimdi ise. Epinefrin de böbrek üstü bezlerinden salgılanan en popüler kimyasal olduğu için bu isme layık görülmüştür. ancak bu. sözcüklerin anlamı değişmedi. Normalde standartlar konusunda "kıllık" yapan ve diğer herkesten farklı standartları kullanan ülke ABD olsa da. ABD de dahil olmak üzere Dünya'nın büyük bir kısmında bu kimyasallara epinefrin ve norepinefrin denmektedir. Takamine'ninkiyle aynı değildi.İlk olarak sözcük mevzusunu aradan çıkaralım: Adrenalin ile epinefrin aynı şeylerdir. Ancak yine sözcük. Dolayısıyla epinefrin ve adrenalini eş anlamlı olarak kullanabilirsiniz. İlginç bir şekilde o da. ilk zamanlarda fark edilemedi ve bu nedenle iki isim de aynı kimyasalın ismi olarak kabul edildi. böbrek üzerindeki bezlerden toplanan özütlerin tamamını tanımlamak için kullanılmıştır. Aslında Abel'in özütü. kimyasal bileşiklerde CH3. böbrek üzerinden aldığı ve saflaştırdığı özütlerin tamamına bu ismi vermiştir. Öte yandan "adrenalin" kelimesi de eşit derecede mantıklıdır. Epinefrin sözcüğü son derece mantıklıdır. belirli bir kimyasala verilen isimdir. belirli bir kimyasalın adı haline gelmiştir. Ancak Birleşik Krallık'ta bu ikilinin adı adrenalin ve noradrenalindir. özellikle de halk arasında "heyecan" ile ilişkilendirilen "adrenalin" sözcüğü çok yaygın olarak bilinir (örneğin "adrenalin sporları" veya "adrenalin bağımlılığı" gibi kalıplarda). Noradrenalin ile norepinefrin de aynı şeylerdir. daha ziyade bilimsel terminoloji düzeyinde kalmıştır. Sonradan iki özütün farklı olduğu anlaşılsa da. Örneğin noradrenalin (veya norepinefrin). bu defa "kıllığı" yapan taraf Birleşik Krallık'tır. Epinefrin ve norepinefrin ise. çünkü sözcüğün kelime anlamı Yunancada "böbreğin üzerinde" demektir. Yunancada değil ama Latince de "böbreğin üzerinde" demektir! İlk olarak 1901 yılında Jokichi Takamine tarafından kullanılmıştır.

Anak-anak: 2-5 tahun: 0.1 ml laruran 1: 1000).1 mL/kg dari 1: 10. Dosis Anak-anak Biasa untuk Reaksi Alergi: Bayi 2 tahun: 0.01 mL/kg/dosis larutan 1: 1000) tidak melebihi 0.01-0. Alternatif dosis subkutan: 0.2 ml IM atau subkutan 12 tahun atau lebih tua: 0. Dosis setinggi 0.3 mL/kg dari 1: 10. Tidak melebihi 0. berikan dosis kedua.01 mg/kg (0. Encerkan dosis intratrakeal dalam 1 sampai 2 ml ait salin biasa. Jika setelah 10 menit dari suntikan pertama gejala tidak terasa membaik.2 ml IM atau subkutan 12 tahun lebih tua: 0.1 mg/kg (0.15 ml setiap 8 sampai 12 jam.1 mL IM atau subkutan dari larutan 1: 1000.3 mL IM atau subkutan Jika setelah 10 menit dari suntikan pertama gejala tidak terasa membaik.05-0.15 ml IM atau subkutan 6-11 tahun: 0.1-0. Dosis Anak-anak Biasa untuk Asma – Akut: Bayi 2 tahun: 0. Dosis maksimum: 1 mg atau 10 mL.IV atau intratrakeal: 0.2 mg/kg mungkin efektif. Anak-anak: 2-5 tahun: 0. Subkutan suspensi: 0. Jika setelah 10 menit dari suntikan pertama gejala tidak terasa membaik. Intratrakeal: 0.15 ml IM atau subkutan 6-11 tahun: 0.03 mg/kg (0. berikan dosis kedua.05-0.000) setiap 3 sampai 5 menit yang diperlukan.1 mL IM atau subkutan dari larutan 1: 1000. Bayi dan anak-anak: IV: Dosis awal: 0.01 mg/kg (0. Dapat diulang setiap 3 sampai 5 menit.5 mg. berikan dosis kedua.025 mg/kg (0.3 mL IM atau subkutan . Dapat diulang setiap 3 sampai 5 menit.005 mL/kg dari 1: 200) sekali.000).

01 mg/kg (0.Jika setelah 10 menit dari suntikan pertama gejala tidak terasa membaik.01 mL/kg/dosis 1: 1000 solusi) tidak melebihi . Alternatif dosis subkutan: 0. berikan dosis kedua.