You are on page 1of 5

Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута

за II полугодиште школске 2017/2018. године
ПРВИ РАЗРЕД
Редни број ОДЕЉЕЊЕ
Месец

радне недеље
у шк. I-6
I-1 I-2 I-3 I-4 I-5
2017/2018. Јарковци
Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик
20.
јануар

21.

Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик
22.

23.
фебруар

24.

Математика Математика Математика Математика Математика Математика
25.

Математика Математика Математика Математика Математика Математика
26.

Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик
27.
март

Свет око нас Свет око нас Свет око нас Свет око нас Свет око нас Свет око нас
28.

Свет око нас Свет око нас Свет око нас Свет око нас Свет око нас Свет око нас
29.

30.

Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик
31.
април

32.

33.

Свет око нас Свет око нас Свет око нас Свет око нас Свет око нас Свет око нас
34.

Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик
35.
мај

Математика Математика Математика Математика Математика Математика
36.

Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик
37.

Математика Математика Математика Математика Математика Математика
38.
јун

Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик
39.
Свет око нас Свет око нас Свет око нас Свет око нас Свет око нас Свет око нас
Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута
за II полугодиште школске 2017/2018. године
ДРУГИ РАЗРЕД
Редни број ОДЕЉЕЊЕ
Месец радне недеље
у шк. II-5
II-1 II-2 II-3 II-4
2017/2018. Јарковци

20.
јануар

Математика Математика Математика Математика Математика
21.
Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик
Математика Математика Математика Математика Математика
22.
Енглески језик Енглески језик Енглески језик

23.
фебруар

Свет око нас Свет око нас Свет око нас Свет око нас Свет око нас
24.

Математика Математика Математика Математика Математика
25.
Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик
Математика
26.
Српски језик

27.
март

Математика Математика Математика Математика Математика
28.

Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик
29.

Математика Математика Математика Математика Математика
30.
Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик
Математика Математика Математика Математика Математика
31.
април

Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик
Свет око нас Свет око нас Свет око нас Свет око нас Свет око нас
32.
Енглески језик Енглески језик Енглески језик
Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик
33.

Математика Математика Математика Математика Математика
34.
Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик
Математика Математика Математика Математика Математика
35.
мај

Математика Математика Математика Математика Математика
36.

Свет око нас Свет око нас Свет око нас Свет око нас Свет око нас
37.
Свет око нас
Свет око нас Свет око нас Свет око нас Свет око нас Свет око нас
38.
јун

Математика Математика Математика Математика Математика
39.
Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик
Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута
за II полугодиште школске 2017/2018. године
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Редни број ОДЕЉЕЊЕ
Месец радне недеље
у шк. III-5
III-1 III-2 III-3 III-4
2017/2018. Јарковци
20.
јануар

Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик
21.

22.

Математика Математика Математика Математика Математика
23.
фебруар

Природа и Природа и Природа и Природа и Природа и
друштво друштво друштво друштво друштво

24.

Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик
25.
Енглески језик Енглески језик
26.

Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик
27.
Математика Математика Математика Математика Математика
март

Математика Математика Математика Математика Математика
28.

Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик
29.

30.

Математика Математика Математика Математика Математика
31. Природа и Природа и Природа и Природа и Природа и
април

друштво друштво друштво друштво друштво
Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик
32.

Математика Математика Математика Математика Математика
33.

34.

Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик
35.
Енглески језик Енглески језик
мај

Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик
36.
Математика Математика Математика Математика Математика
Математика Математика Математика Математика Математика
37. Природа и Природа и Природа и Природа и Природа и
друштво друштво друштво друштво друштво
Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик
38.
Математика Математика Математика Математика Математика
јун

Природа и Природа и Природа и Природа и Природа и
39. друштво друштво друштво друштво друштво
Распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута
за I полугодиште школске 2017/2018. године
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Редни број ОДЕЉЕЊЕ
Месец радне недеље
у шк. IV-5
IV-1 IV-2 IV-3 IV-4
2017/2018. Јарковци
Математика Математика Математика Математика Математика
20.
јануар

21.

22.

Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик
фебруар

23. Природа и Природа и Природа и Природа и Природа и
друштво друштво друштво друштво друштво
Математика Математика Математика Математика Математика
24.
Енглески језик Енглески језик

25.

Математика Математика Математика Математика Математика
26.
Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик

27.
март

Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик
28.

29.

Математика Математика Математика Математика Математика
30.

Природа и Природа и Природа и Природа и Природа и
31. друштво друштво друштво друштво друштво
април

Математика Математика Математика Математика Математика
32.

33.

Енглески језик Енглески језик
34.
Математика Математика Математика Математика Математика
Природа и Природа и Природа и Природа и Природа и
35. друштво друштво друштво друштво друштво
мај

Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик
36.

Природа и Природа и Природа и Природа и Природа и
37. друштво друштво друштво друштво друштво

38.
јун

39.