You are on page 1of 2

OD NAVEDENIH BIBLIOGRAFSKIH JEDINICA NAPRAVITI POPIS IZVORA I

LITERATURE

VUKŠIĆ, TOMO, objavio članak: BISKUP PREDVODNIK KOLONE SVJEDOKA


VJERE. časopisu koji izlazi dva puta godišnje naziva: "​Vrhbosnensia"​, izdavač KBF,
mjesto izdanja Sarajevo, izišao kao broj 1 u 2007., str. 131. -148.

Hrvatski državni arhiv, dokument: Popis stradalih klerika u Hercegovini, fond: Komisija
za vjerska pitanja, svezak: IX, kutija 123, str. 27.
VLADIMIR GEIGER, RUPIĆ, MATE, MARIO KEVO ​uredili i objavili zbirku
dokumenata naslova "Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj
1944.-1946. Dokumenti​". mjesto izdanja: Slavonski Brod i Zagreb, izdavač: ​Hrvatski
institut za povijest, podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje - Hrvatski
institut za povijest Zagreb, godina: 2008, str 4. -321.
RATIMIR KORDIĆ, OBJAVIO KNJIGU NASLOVA: "​Fratar narodni neprijatelj"​, mjesto
izdanja: Zagreb, izdavač K. Krešimir, prvo izdanje 1995., str. 3 - 289.

Ivan Kovač objavio članak naslova: ​Don Ante Bakula​, u zborniku radova naslova:
"Svjedoci vjere i rodoljublja. Zbornik radova o stradalim biskupijskim svećenicima u
Hercegovini​"​, zborniku uredio: Ratko Perić, mjesto izdanja Mostar, izdavač: Crkva na
kamenu, godina: 2005., str. 15. -50.

STJEPAN LOVRENOVIĆ​, IZDAO KJIGU -"​Ekonomska politika Jugoslavije"​ ,


izdavač:"Veselin Masleša", mjesto izdanja -Sarajevo, knjiga izišla kao prvo izdanje
1963, str. 8.-125.

JOSIP JURČEVIĆ objavio knjigu izvora/dokumenata naslova- BLEIBURG.


JUGOSLAVENSKI PORATNI ZLOČINI NAD HRVATIMA , mjesto izdanja Zagreb,
izdavač:Udruga ratnih veterana Hrvatski domobran i Hrvatsko društvo političkih
zatvorenika, treće izdanje iz 2008., Zagreb., str.9-326.

Arhiv Hercegovačke franjevačke provincije, dokument: "ulazak partizanski jedinica u


Mostar", fodn: Osobni fond Leo Petrović, svz.III, kutija 12, str, 5.

Celestin Tomić, objavio članak, ​Kardinal Stepinac - mučenik vjere​, u:dnevnoj tiskovini
Večernji list​, broj: 1386, od 23. kolovoza 1965, mjesto izdanja Zagreb, str. 403.- 421.

MILJENKO STOJIĆ​, OBJAVIO ČLANAK NASLOVA: "​Žrtvoslov Hercegovačkih franjevaca -


postupak mučeništva​", u časopisu godišnjaku naslova: "​Hercegovina franciscana"​ ,
izdavač: Franjevačka provincija, Mostar, članak objavljen kao broj 5, 2009. godine, str.
171. -180.
internetska stranica , javno.ba., članak naslova: zasto su stradali širokobriješki franjevci.
posjećena 3. veljače 2011. Godine