You are on page 1of 3

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN

Mata Pelajaran SAINS Kelas 6 AMANAH

Tarikh Masa 8.50 - 9.50 pagi


20/ 2/ 2018

Hari Selasa Bidang / Sains Hayat


Tema
Tajuk Interaksi antara hidupan

Standard
4.1 Interaksi antara haiwan
Kandungan

Standard • 4.1.3 Memerihalkan kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup berkumpulan dan hidup bersendirian.
Pembelajaran • 4.1.14 Memerihalkan faktir persaingan antara haiwan intraspesis dan interspesis melalui pemerhatian menerusi pelbagai
Pada akhir PdP, murid dapat :
media.
Objektif • memerihal 2/4 kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup secara berkumpulan dan hidup bersendirian secara bertulis
Pembelajaran
• memerihalkan 3/5 faktor persaingan antara haiwan secara bertulis.

◻ Sumbangsaran ◻ Perbincangan ◻ Lakonan/ simulasi ◻ Menonton Slide/Powepoint


◻ Kajian Lapangan ◻ Penyiasatan ◻ Gerak kerja bertulis ◻ Penyelesaian masalah
◻ Soal Jawab ◻ Projek ◻ Menjawab soalan ◻ Bercerita
◻ Bacaan ◻ Penerangan guru ◻ Pemerhatian ◻ Permainan
◻ Latih Tubi ◻ Kuiz/ Ujian ◻ Pembentangan ◻ Menyanyi

Aktiviti PdP 1. Murid memerhati pelbagai gambar haiwan-haiwan yang ditampal pada papan tulis.
2. Murid mengenalpasti haiwan yang hidup secara berkumpulan dan bersendirian.
3. Murid dikehendaki secara berkumpulan membuat peta i-think peta buih pada kertas A4 mengenai kelebihan dan
kurangan haiwan yang hidup secara berkumpulan dan persendirian.
4. Murid mendengar penerangan guru mengenai faktor persaingan antara haiwan.
5. Murid membuat latihan dalam buku aktivit
6. Murid berbincang jawapan dengan guru mengenai aktiviti tersebut.
◻ Memerhati ◻ Mengelas ◻ Membuat inferens ◻ Mengukur & menggunakan nombor
◻ Meramal ◻ Berkomunikasi ◻ Mentafsir data ◻ Menngunakan prhbgn ruang & masa
KPS ◻ Mendef. Secara ◻ Mengawal PBU ◻ Membuat ◻ Mengeksperimen
operasi hipotesis

◻ Menggunakan dan ◻ Mengendalikan ◻ Melakar spesimen, ◻ Membersihkan peralatan dan bahan


mengendalikan spesimen peralatan dan sains dengan cara yang betul
peralatan & bahan dengan betul bahan sains dengan
KMS dengan betul betul
◻ Menyimpan peralatan &
bahan sains dengan
betul & selamat

Bahan Bantu ◻ Buku Teks / Aktiviti ◻ Lembaran ◻ Model ◻ Slide/Powepoint


Belajar ◻ Carta / Gambar ◻ Internet ◻ Projektor ◻ Komputer/ Laptop
◻ Buku cerita ◻ Radio/ TV ◻ CD/DVD ◻ Lain-lain
◻ Kreativiti/Inovasi ◻ Patriotisme ◻ Sains & Teknologi
EMK ◻ Bahasa ◻ Keusahawanan ◻ Pendidikan Alam ◻ Lain-lain
◻ TMK ◻ Nilai Murni Sekitar
◻ Peta Bulatan ◻ Peta Pokok ◻ Menjana Idea ◻ Mengaplikasikan
KBAT / I THINK ◻ Peta Buih ◻ Peta Titi ◻ Menganalisis ◻ Mencipta
◻ Peta Alir/ berganda ◻ Peta Pelbagai Alir ◻ Menilai ◻ Lain-lain

◻ Lembaran Kerja ◻ Bacaan / Lisan ◻ Perbincangan


Penilaian PdP ◻ Hasil Kerja ◻ Soal Jawab ◻ Tugasan ◻ Lain-lain
◻ Pemerhatian ◻ Kuiz ◻ Projek

◻ …………./…………orang murid dapat menguasai objektif PdP dan diberi latihan pengukuhan
◻ …………./…………orang murid masih tidak dapat menguasai objektif PdP dan perlu diberi lebih latihan
Refleksi ◻ Masa Aktiviti hari ini tidak mencukupi
◻ Aktiviti PdP ditangguhkan kerana…………………………..
◻ Aktiviti PdP dibawa ke …………………………………………….

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU 8
TARIKH 20/2/2018 (Selasa)

MASA 10.10 -11.10 pagi

TAHUN/KELAS 1 Amanah / Bijaksana

TEMA Saya Baik Hati

TAJUK Bantuan Secara Ikhlas

STANDARD 2.1.2
PEMBELAJARAN 2.1.4

OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran, murid dapat :


PEMBELAJARAN • menyenaraikan 2/4 cara membantu keluarga
• menghulurkan bantuan kepada ahli keluarga
AKTIVITI 1. Murid dikehendaki membaca teks dan memahami teks.
2. Murid bersoal jawab dengan guru mengenai teks yang dibaca.
3. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
4. Murid diberikan lembaran kerja.
5. Murid berbincang lembaran kerja dengan guru.
6. Murid memberikan kesimpulan terhadap pengajaran.

PENGISIAN i. Ilmu : Pendidikan Moral


KURIKULUM ii. EMK : Kreativiti dan inovasi, keusahanan dan nilai murni.

BAHAN BANTU Buku teks, lembaran kerja


MENGAJAR

PENILAIAN/ Soalan ( Lisan dan bertulis)


PENTAKSIRAN

LATIHAN
PENGUKUHAN

REFLEKSI/IMPA
K

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN


Mata Pelajaran SAINS Kelas 2 BIJAKSANA

Tarikh Masa 11.10-12.10 petang


20/ 2/ 2018

Hari Selasa Bidang / Sains Hayat


Tema
Tajuk Manusia

Standard
3.1 Pembiakan dan tumbesaran
Kandungan

Standard • 3.1.2
Pembelajaran
Objektif Pada akhir PdP, murid dapat :
Pembelajaran • memerihalkan 2/3 perubahan yang berlaku pada diri sejak dilahirkan dari aspek saiz, tinggi dan berat. secara lisan.

◻ Sumbangsaran ◻ Perbincangan ◻ Lakonan/ simulasi ◻ Menonton Slide/Powepoint


◻ Kajian Lapangan ◻ Penyiasatan ◻ Gerak kerja bertulis ◻ Penyelesaian masalah
◻ Soal Jawab ◻ Projek ◻ Menjawab soalan ◻ Bercerita
◻ Bacaan ◻ Penerangan guru ◻ Pemerhatian ◻ Permainan
◻ Latih Tubi ◻ Kuiz/ Ujian ◻ Pembentangan ◻ Menyanyi

1. Murid melengkapkan gambar mereka daripada kecil ke besar pada kertas A4.
Aktiviti PdP
2. Murid bersola jawab dengan guru mengenai aktiviti tersebut.
3. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
4. Murid membincangkan berdasarkan gambar individu tentang perubahan dari bayi hingga dewasa dari segi pertambahan
saiz, tinggi dan berat.
5. Murid menjalankan aktiviti berdasarkan Buku Aktiviti.
6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
7. Murid memberikan kesimpulan terhadap pengajaran.

◻ Memerhati ◻ Mengelas ◻ Membuat inferens ◻ Mengukur & menggunakan nombor


◻ Meramal ◻ Berkomunikasi ◻ Mentafsir data ◻ Menngunakan prhbgn ruang & masa
KPS ◻ Mendef. Secara ◻ Mengawal PBU ◻ Membuat ◻ Mengeksperimen
operasi hipotesis

◻ Menggunakan dan ◻ Mengendalikan ◻ Melakar spesimen, ◻ Membersihkan peralatan dan bahan


mengendalikan spesimen peralatan dan sains dengan cara yang betul
peralatan & bahan dengan betul bahan sains dengan
KMS dengan betul betul
◻ Menyimpan peralatan &
bahan sains dengan
betul & selamat

Bahan Bantu ◻ Buku Teks / Aktiviti ◻ Lembaran ◻ Model ◻ Slide/Powepoint


Belajar ◻ Carta / Gambar ◻ Internet ◻ Projektor ◻ Komputer/ Laptop
◻ Buku cerita ◻ Radio/ TV ◻ CD/DVD ◻ Lain-lain
◻ Kreativiti/Inovasi ◻ Patriotisme ◻ Sains & Teknologi
EMK ◻ Bahasa ◻ Keusahawanan ◻ Pendidikan Alam ◻ Lain-lain
◻ TMK ◻ Nilai Murni Sekitar
◻ Peta Bulatan ◻ Peta Pokok ◻ Menjana Idea ◻ Mengaplikasikan
KBAT / I THINK ◻ Peta Buih ◻ Peta Titi ◻ Menganalisis ◻ Mencipta
◻ Peta Alir/ berganda ◻ Peta Pelbagai Alir ◻ Menilai ◻ Lain-lain

◻ Lembaran Kerja ◻ Bacaan / Lisan ◻ Perbincangan


Penilaian PdP ◻ Hasil Kerja ◻ Soal Jawab ◻ Tugasan ◻ Lain-lain
◻ Pemerhatian ◻ Kuiz ◻ Projek

◻ …………./…………orang murid dapat menguasai objektif PdP dan diberi latihan pengukuhan
◻ …………./…………orang murid masih tidak dapat menguasai objektif PdP dan perlu diberi lebih latihan
Refleksi ◻ Masa Aktiviti hari ini tidak mencukupi
◻ Aktiviti PdP ditangguhkan kerana…………………………..
◻ Aktiviti PdP dibawa ke …………………………………………….