You are on page 1of 1

Etiologi

Malposisi adalah posisi janin selain posisi oksipito-anterior. Faktor Predisposisi:


Wanita multipara, Kehamilan multipel (gemeli), Polihidramnion/oligohidramnion, Plasenta previa,
Kelainan bentuk uterus atau terdapat massa (mis. mioma uteri), Persalinan preterm. Oksiput
Posterior, Keadaan dimana oksiput berada di arah posterior dari diameter transversal pelvis dan
satu bentuk kelainan putar paksi dalam (internal rotation) pada proses persalinan. Sebab lain otot-
otot dasar panggul lembek atau kepala janin yg kecil dan bulat sehingga tak ada paksaan pada
belakang kepala janin untuk memutar kedepan. Pada letak belakang biasanya ubun-ubun kecil
akan memutar ke depan dengan sendirinya dan janin akan lahir secara spontan. Kadang- kadang
ubun-ubun kecil tidak berputar ke depan sehingga tetap di belakang dan dinamakan posisi oksipito
oksiput posterior persistens.

Manuaba. 2010. Ilmu kebidanan Penyakit Kandungan dan KB . Jakarta : EGC.

Mochtar R, 2012. Sinopsis Obstetric Fisiologi dan Patologi jilid 1. Jakarta : Penerbit

buku kedokteran EGC