You are on page 1of 2

C 315 C 305 C 364 C 323 C 362

Zračni
JM Muljni bez Muljni bez
Naziv ventil sa
šahta šahta šahtom
T komad fi63 kom 1
Ulični ventil fi63 kom 1
Ugradbena garnitura kom 1

kom 1
Flašna spojnica za PE cijevi DN50-fi63
Žablji poklopac Hawle DN50 PN10 kom 1
Ulični ventil fi32 kom 2
T komad fi32 kom 2
Automatski ozračni ventil sa jednom kom 2
kuglom i jednom komorom DN1"
Koljeno fi32 - vanjski navoj 1" kom 2
Dupli nipl fi1" kom 2

Koljeno fi32 Hawle 90 kom 2


Ugradbena garnitura za AVK kom 1

kom 1 1
Univerzalna plata protiv tonjenja fi340
Ulična kapa sa poklopcem kom 1 1
C 324 C 414 PRV 3