You are on page 1of 1

ISKOP ROVA ZAPREMINA CIJEVI VIŠAK MATERIJALA

DUŽINA(m) 113 CIJEV I CIJEV II VISINA (m) 0.4


DUBINA(m) 1.65 DUŽINA(m) 113 108 VIŠAK BEZ KOEF. (m3) 36.16
ŠIRINA(m) 0.8 POLUPREČNIK(m) 0.08 0.1 KOEFICIJENT RASTRESITOSTI 1.3
ISKOP(m3) 149.16 ZAPREMINA CIJEVI 2.2719328 3.39282 VIŠAK MATERIJALA(m3) 47.008
UKUPNA ZAPREMINA CIJEVI 5.6647528

ZAŠTITA CIJEVI PIJESKOM ZATRPAVANJE


ŠAK MATERIJALA (m3) 36.16 ISKOP ROVA (m3) 149.16
APREMINA CIJEVI (m3) 5.6647528 VIŠAK (m3) 36.16
PIJESAK (m3) 30.4952472 ZATRPAVANJE (m3) 113

ISKOP ROVA (m3) 149.16


PIJESAK
VIŠAK MATERIJALA (m3) 30.4952472
SA KOEF.
(m3) 47.008