You are on page 1of 1

Eilinis Lietuvos skautijos vadovų suvažiavimas

2018 m. kovo 18 d.
Lietuvos valdovų rūmai, Katedros a. 4, Vilnius

DARBOTVARKĖ

* Preliminari darbotvarkė ir numatytas darbo laikas gali keistis

8.00 – 9.00 Registracija


8.30 – 9.00 Įvadinė sesija
9.00 – 9.30 Suvažiavimo atidarymas, sveikinimo kalbos
9.30 – 9.50 Prezidiumo, sekretoriato ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai
9.50 – 10.50 Plenarinė sesija
10.50 – 11.00 Ataskaitų tvirtinimas
11.00 – 11.30 Plenarinė sesija
11.30 – 12.00 Kavos pertrauka
12.00 – 14.00 Plenarinė sesija
14.00 – 15.00 Pietūs
15.00 – 15.30 LS tarybos, etikos ir kontrolės komisijų narių rinkimai

15.30 – 16.30 Informacinė sesija

16.30 – 16.45 Plenarinė sesija


16.45 Uždarymas