You are on page 1of 1

QERSHOR KORRIK

2014 2015 2016 H SH D H M M E P SH D H M M E P SH D H M M E P SH D H M M


Nr Lënda Menyra e vleresimit Profesori Koha e mbajtjes
2015 2016 2017 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Semestri i Parë
Comparative History of kopja fizike ne zyren 206 13:00 -
1 Punim Seminarik Kujtim Elezi
Contemporary Architecture 17:00

2 Advanced Design Methods Provim Tomor Elezkurtaj 17:30 - 19:00 ongoing

Punim Seminarik Enver Rexha kopja fizike ne zyren 206 13:00 -


Architectural Heritage and 17:00
3
Restoration email caroline.jaeger-
Punim Seminarik Carolina Jaeger Klein
klein@tuwien.ac.at

4 Advanced Interior Design Prezentim Ajhan Bajmaku kopja fizike ne zyren 206 13:00 -
17:00
Liburn Aliu Edmond
5 Design, Construction and Contract Provim/ Prezentim 17:30 - 19:00
Hajrizi
Legistlation
Semestri i Dytë

6 Punim Seminarik kopja fizike ne zyren 304 13:00 -


Menagement and Entrepreneurship Edmond Hajrizi 17:00

7 Spatial Construvtive Structures Provim Enis Jakupi 17:30 - 19:00 ongoing

8 Advanced Urban Planning Prezentim Skender Kosumi 17:00 - 18:30 ongoing

National and Regional Spatial


9 Provim Binak Beqaj 17:30 - 19:00
Planning

Advanced Architecture Studio Prezentim Lulzim Beqiri 17:30 - 19:00


10
Semestri i Tretë
11 European Spatial Planning Provim/ Prezentim Elvida Pallaska 17:30 - 19:00
Traffic, Infrastructure and Landscape
12 Provim Nol Dedaj
Planning 17:30 - 19:00
Building Energy Efficiency and
13 Provim Bedri Dragusha
Environment 17:30 - 19:00
provimi paraqitet vetem per
14 Spatial Planning Studio Prezentim Thomas Matta
procedura
email
Research Methods Punim Seminarik Penesta Dika
15 penesta.dika@ubt-uni.net