You are on page 1of 13

Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu

Facultatea de Inginerie Sibiu


Disciplina: Electrotehnologii

Referat

Cuptoare electrice cu rezistoare

Coordonator: Student

Conf. Dr. Ing. LIZETA POPESCU Floca Ioan-Adrian

Anul IV EM 341/1

2017

0
Cuptoare electrice cu rezistoare
Cuptoarele cu rezistoare sunt dispozitive de utilizare care transformă, prin efect
Joule-Lenz, energia electrică în energie termică. Dacă această conversie se realizează
prin intermediul rezistoarelor sau încălzitoarelor (elemente specializate de circuit)
atunci avem un cuptor electric cu rezistoare cu încălzire indirectă. În cazul în care
piesa de încălzit, numită şi încărcătura sau şarja, joacă rol de rezistor, cuptorul
electric este de tipul cu rezistoare cu încălzire directă.
Cuptoarele electrice cu rezistoare cu încălzire indirectă se recomandă pentru
tratament termic, încălzire în vederea deformării la cald sau la topirea metalelor şi
aliajelor uşor fuzibile.
Temperatura c din incinta sau camera de lucru a cuptorului poate fi joasă (c
< 350°C), medie (c  350…1000°C) sau înaltă (c >1000°C) şi, în funcţie de
acesta, se aleg materialele de construcţie ale cuptorului.
Avantajele principale ale cuptoarelor cu rezistoareapar în următoarele
situaţii:
 la încălzirea cu temperatură joasă, când se impun condiţii pretenţioase de
reglare a temperaturii;
 la temperatură înaltă, când sunt necesare atmosfere controlate;
 la încălzirea pieselor în mişcare;
 la prelucrarea materialelor plastice;
 la cuptoarele de laborator, care necesită temperaturi înalte şi reglaj precis al
temperaturii[1]

1. Variante constructive

Cuptoarele pentru tratamente termice reprezintă marea majoritate a


cuptoarelor cu rezistoare şi se utilizează pentru călirea şi revenirea, recoacerea,
cementarea şi nitrocarburarea metalelor.

1
Fig.1.1 Părţile componente ale unui cuptor cu rezistoare
Încălzirea metalelor are drept scop: forjarea, matriţarea, presarea sau alte
operaţii de prelucrare la cald; sinterizarea materialelor metaloceramice; cositorirea;
zincarea şi emailarea.[1]
Încălzirea materialelor nemetalice are următoarele domenii de utilizare:
 încălzirea materialelor plastice în scopul producerii (150...400°C) sudării sau
lipirii acestora;
 arderea ceramicii (600 ... 1500°C);
 tratamentul termic al sticlei (400 ... 550°C), sudarea şi lipirea sticlei;
 uscarea lemnului, hârtiei, materialelor textile;
 prepararea alimentelor.[1]
La cuptoarele electrice cu temperatură joasă, transmiterea căldurii se
realizează mai ales prin convecţie, circulaţia mediului gazos fiind naturală sau forţată
La cuptoarele electrice cu temperatură înaltă, transmiterea căldurii se face
mai ales prin radiaţie. Prin etanşarea corespunzătoare a cuptoarelor, încălzirea
pieselor poate avea loc şi în atmosferă de protecţie (amestec de hidrogen şi azot, gaz
de generator etc.) sau în vid.[1]
Încalzirea cu rezistoare
Este cea mai raspândită și diversificată dintre toate metodele de încalzire pe
baza energiei electrice.[7]
Cuptoarele cu rezistoare se clasifică dupa urmatoarele criterii:
a) După regimul de funcționare se deosebesc:
 Cuptoare cu funcționare intermitentă.
 Cuptoare cu funcționare continuă.
b) După modul de realizare a încalzirii cuptorului sunt:
 Cuptoare cu încalzire directă (curentul electric trece direct prin încarcatură).
 Cuptoare cu încalzire indirectă (caldură se dezvolta în elemente încalzitoare și
este transmisă încarcaturii prin convenție-radiație).
c) După temperatura de lucru se remarcă:
 Cuptoare de joasa temperatură (până la 6000C).
 Cuptoare de medie temperatură (între 600-12000C).
 Cuptoare de inalta temperatură (peste 12000C).[7]

2. Cuptoare cu rezistoare cu încalzire directă

La aceste cuptoare, curentul electric parcurge direct încarcatura și, prin efect
Joule, dezvolta caldura în toată masa încarcăturii. Se obțin viteze mari de încalzire,
productivitate mare și un randament foarte ridicat.[8]
Din categoria cuptoarelor cu rezistoare cu încalzire directa fac parte:
a) Cuptoare pentru încalzirea directa a semifabricatelor metalice, care se
folosesc pentru încalzirea barelor și țevilor lungi, metalice și pot fi acționate
intermitent sau continuu. Schema electrică de principiu este reprezentată în figura
1.1.
2
Fig.2.1. Cuptoare cu rezistoare pentru încalzirea directă a semifabricatelor metalice:
a) cu acționare intermitentă; b) cu acționare continuă.

b) Cuptorul pentru grafitare – folosește ca materiale : perii de carbune


tehnic, electrozi, semifabricate din bronz, care se introduc intr-un amestec de cocs si
grafit aflat în incinta cuptorului, ca in figura 1.2.

Fig.2.2. Cuptor pentru grafitare.

Cuptorul este realizat dintr-o cuvă de samota in pereții careia sunt împlantați
electrozii pentru încalzirea directă a încarcăturii.[8]

c) Cuptorul pentru extragerea și rafinarea aluminiului este reprezentat


schematic in figura 1.3 :

Fig.2.3. Cuptor pentru extragerea și rafinarea aluminiului:1-cuva din OL; 2-bloc catodic
din cărbune sau grafit; 3- electrozi negativi (catozi) din OL; 4 – bară catodica din OL; 5 – bară
anodica din Al; 6 – electrozi pozitivi (anozi) precopți (cocs aglomerat cu gudron); 7 – electrolit; 8
– aluminiu topit.

3
2.Cuptoare cu rezistoare cu încalzire indirectă

Sunt foarte raspandite în diverse domenii ale activitații umane de la aparate


electrocasnice până la încalzire electrica a locuințelor și de la cuptoare de laborator,
până la cuptoare pentru tratamente termice și cuptoare pentru topirea metalelor si
aliajelor.[6]
Dupa modul de acționare a încarcăturii și aceste cuptoare se împart în cuptoare
cu acționare intermitentăși cuptoare cu acționare continuă, iar după atmosfera din
cuptor pot fi: cu aer, cu vid și cu atmosferă controlată. Aceste cuptoare au
productivitate ridicatăși permit realizarea unor regimuri termice complete de încalzire
– menținere – răcire a îcarcăturii.[5]

3. Construcţia cuptoarelor electrice cu rezistoare

Din punct de vedere constructiv, un cuptor electric industrial cu rezistoare cu


încălzire indirectă (tip cameră) are următoarele elemente principale (fig.3.1):
 carcasa cuptorului asigură rezistenţa mecanică a construcţiei şi este realizată
din tablă de oţel rigidizată cu profile din acelaşi material. La cuptoarele de joasă
temperatură există o carcasă exterioară şi una interioară, îmbinate prin elemente
elastice, izolate termic, care permit dilatări diferite a celor două structuri.
 căptuşeala cuptorului se execută din unul sau mai multe straturi de materiale
termoizolante şi refractare. Ea influenţează direct: pierderile termice, timpul de
încălzire, calitatea procesului tehnologic, cotele de gabarit, fiabilitatea instalaţiei etc.
[2]
La cuptoarele de joasă temperatură căptuşeala este constituită dintr-un singur
strat de material termoizolant dispus între cele două carcase. La cuptoarele de medie
şi înaltă temperatură, căptuşeală are 1..2 straturi din material refractar şi două sau mai
multe straturi de izolaţie termică.[3]
Partea superioară a cuptorului se închide prin bolţi plane sau arcuite,
materialele utilizate fiind sub formă de plăci, cărămizi tip pană sau piese fasonate.
- uşa cuptorului , la joasă temperatură se confecţionează dintr-un singur dtrat
termoizolant dispus între două plăci metalice turnate, iar pentru temperaturi medii şi
înalte se prevede un strat refractar de 1..2 straturi termoizolante. Acţionarea uşii este
mecanizată la cuptoarele de capacitate medie şi mare, iar la cele de capacitate mică se
face manual.[2]
− rezistoarele sau elementele încălzitoare se confecţionează din materiale
conductoare cu rezistivitate electrică mare şi coeficient redus de variaţie a
rezistivităţii cu temperatura, fiind sub formă de sârme sau benzi. Amplasarea
rezistoarelor în camera cuptorului (fig.3.2) se face pe pereţii laterali, pe boltă, sub
vatră etc., elementele de susţinere fiind tuburi ceramice, cărămizi fasonate, cârlige şi
bolţuri din materiale refractare.[4]
a) dispunerea rezistoarelor spiralate din sârmă: 1 − pe boltă; 2, 3 − sub vatră; 4
− pe pereţii laterali; 5 − pe tub ceramici: d − diametrul sârmei, t − pasul spiralei, D −
diametrul tubului ceramic;

4
Fig.3.1 Cuptor electric cu rezistoare cu încălzire indirectă, 1 - izolaţie termică, 2 - material
refractar, 3 - rezistor, 4 - piesă, 5 - placă vatră, 6 - beton refractar, 7 - carcasă, 8 – mecanism
acţionare uşă, 9 - carcasă contragreutate uşă, 10 - uşă lucru, 11 - dispozitiv prindere uşă, 12 -
dispozitiv blocare uşă, 13 - suport uşă

Fig.3.2 Amplasarea rezistoarelor în camera cuptorului.

5
b) dispunerea rezistoarelor în zigzag: 6 – zigzag din sârmă sau bandă; 7 −
încălzitor montat sub vatră; 8 − încălzitor din sârmă în zigzag montat pe peretele
lateral; 9 − încălzitor din bandă în zigzag montat pe boltă; a − grosimea materialului,
t − pasul zigzagului, R − raza curbură, H − înălţimea zigzagului, e − distanţa dintre
două spire.
- dispozitivele rezistente la temperaturi înalte (şine de rulare, ghidaje, plăci de
vatră etc.) sunt din oţel refractar şi au rolul de a susţine sau a permite deplasarea
încărcăturii în camera de lucru.[8]
Încălzitoarele din sârmă se confecţionează sub formă de spirale sau de zigzag,
iar cele din bandă numai de zigzag. Referitor la dimensiunile spiralei, acestea se aleg
astfel încât să asigure o rigiditate mecanică suficientă, iar ecranarea să fie cât mai
redusă.
Diametrul D al tubului ceramic (fig.3.2–5), pe care se dispune spirala, se alege
din considerente de rezistenţă mecanică a materialului. Pentru a diminua ecranarea
încălzitoarelor de către căptuşeala cuptorului, rezistoarele de sârmă în zigzag montate
pe pereţii laterali (fig.3.2–8) se fac profilate, iar cele dispuse sub vatră (fig.3.2-7) sau
boltă (fig.3.2-9) se distanţează de zidăria refractară prin suporţi speciali sau cârlige
de oţel.[9]

4. Reglarea regimului termic la cuptoarele cu rezistoare

Temperatura din interiorul unui cuptor cu rezistoare poate fi reglată manual sau
automat. Reducerea consumului specific de energie electrică se face prin reglarea
automată a temperaturii cuptoarelor electrice, reglare care pune în concordanță
puterea absorbită de cuptorul electric cu regimul necesar de temperatură. Reglarea
automată a temperaturii se poate efectua sub forma celor trei metode de reglare:
continuă, semicontinuă si discontinuă.
Reglarea continuă este în comparaţie cu reglările discontinue mai complexă și
scumpă, fiind utilizată din acest motiv mai rar. [5]
Reglarea discontinuă este cea mai simplă şi ieftină dintre toate metodele de
reglare a temperaturii, asigurând o precizie relativă de 1....3%. Ea se foloseşte practic
la peste 90% din cuptoarele electrice, în majoritatea cazurilor sub forma reglării
bipoziţionale. Cea mai simplă şi uzuală metodă de reglare bipozitională a
temperaturii constă în modificarea în două trepte a puterii cuptorului prin cuplarea și
decuplarea alternativă de la reţea a elementelor încălzitoare.
În lipsa reglării temperatura are tendința de a evolua spre temperatura de regim
staționar ϑmax – care se obține după circa (4...5)T, unde T este constanta de timp a
regimului de încălzire. Cu linie punctată în fig. 4.1 este prezentată acestă evoluție.
Constanta de timp de poate determina grafic ducând tangenta la curba de încălzire
care va intersecta dreapta de regim staționar ϑmax.
În cazul reglării bipoziționale, atât timp cât ϑ (temperatura sesizată de
traductorul de temperatură) este sub valoarea temperaturii prescrise ϑp , regulatorul
va comanda alimentarea elementelor încălzitoare ale cuptorului. La depășirea
temperaturii prescrise ϑp, la timpul t1, regulatorul comandă întreruperea alimentării.

6
Datorită inerței termice a cuptorului, temperatura mai crește până la
temperatura ϑs, după care începe să scadă.[7]
La timpul t2, la scăderea temperaturii sub valoarea ϑp , regulatorul comandă
din nou alimentarea elementelor încălzitoare. Tot datorită inerței termice a
cuptorului, temperatura va scădea până la valoarea ϑj , după care va crește din nou.
Procesul se reia ciclic, astfel încât temperatura în incinta cuptorului evoluează între ϑj
și ϑs.
Puterea absorbită din rețeaua electrică evoluează ciclic (durata ciclului – tc)
între două valori: puterea nominală (pe durata ti) și zero (pe durata tr), iar puterea
medie devine:

(4.1)
În cazuri practice, regulatorul bipozițional are o zonă de insensibilitate
(regulator cu histerezis), iar traductorul de temperatură prezintă o constantă proprie
de timp - Tem, dependentă de construcția, masa și natura materialelor componente.
În acestă situație, variaţia temperaturii şi a puterii cuptorului, în cazul reglării
bipoziţionale, se prezintă în figura 4.2 (linie continuă - 1 - temperatura în incinta
cuptorului; linie întreruptă - 2 - temperatura sesizată de traductorul de
temperatură).[6]

Fig,4.1 Variaţia temperaturii și a puterii la reglarea bipozițională

7
Regulatorul bipozițional cu histerezis prezintă o fereastră de insensibilitate de
lățime Δϑr (între ϑr1 și ϑr2), care poate fi în jurul sau în afara temperaturii prescrise.
Temperatura prescrisă ϑp este atinsă la momentul t1, dar traductorul o sesisează abia
la momentul t2, datorită constantei proprii de timp.
Regulatorul va interveni abia la momentul t3 (la atingerea temperaturii ϑp2),
când comandă deconectarea elementelor încălzitoare. Datorită inerției termice
temperatura cuptorului urcă până în momentul t4, după care descrește. Traductorul
urmărește această variație cu întârziere.[11]

Fig.4.2Variația temperaturii și a puterii, folosind regulator bipozițional cu histerezis și


traductor cu constantă de timp nenulă

Regulatorul bipozițional cu histerezis prezintă o fereastră de insensibilitate de


lățime Δϑr (între ϑr1 și ϑr2), care poate fi în jurul sau în afara temperaturii prescrise.
Temperatura prescrisă ϑp este atinsă la momentul t1, dar traductorul o sesisează abia
la momentul t2, datorită constantei proprii de timp. Regulatorul va interveni abia la
momentul t3 (la atingerea temperaturii ϑp2), când comandă deconectarea elementelor
încălzitoare. Datorită inerției termice temperatura cuptorului urcă până în momentul
t4, după care descrește. Traductorul urmărește această variație cu întârziere.[6]
Reconectarea elementelor încălzitoare se face la momentul t5 (la atingerea
temperaturii ϑp2). Inerția termică a cuptorului conduce la scăderea temperaturii până
în momentul t6, după care fenomenele se reiau (la momentul t7 se comandă
deconectarea, etc.).[7]

8
5.Aplicații

5.1. Caracteristici generale

Cuptoare programabile cu control foarte riguros al temperaturii pentru testări de


laborator și automatizări industrial;4 modele disponibile; volum între 3 si 15 lit. sunt
dotate cu controler standard model Ht40 AL; au controler programabil automatizat
pentru aplicații industriale cu 10 segmente[12]

5.2. Specificații tehnice

• Cuptoare tip cameră prevazute cu ventilator puternic și sistem de ghidare a


aerului în jurul probelor pentru uniformitatea temperaturii
• controler multifuncțional cu microprocesor PID, programarea temperaturii și a
timpului
• controler multifuncțional cu 10 segmente (opțional)
• încalzire din ambele părti de la elementele de încalzire prevazute în tuburi din
cuarț
• ușa deschidere frontală tip clapetă; utilizată și ca platformă de lucru
• elementele de încălzire incorporate în tuburi din sticlă de cuarț
• sonda de temperatură / termocuplu Tip “S”
• înlocuirea cu ușurință a elementelor de încalzire
• izolare cu straturi multiple cu plăci din fibră în camera cuptorului
• carcasă cu strat dublu din plăci de oțel inoxidabil pentru temperaturi externe
• dispozitiv pentru exhaustare aer în peretele din spate
• relee solide pentru operare silențioasă
• interfața RS232 sau RS485 (opțional)
• clasa de protecție A P16/1[12]
5.3.Avantaje

• Recircularea fluxului de aer preîncalzit de 4-5 volume în fiecare minut asigură


uniformitate de ardere optima și combustie rapidă
• Fluxul de aer preîncalzit tip multi-canal centralizeaza procesul de ardere și asigură
uniformitate optima și un grad mare de acuratețe
• Fluxul convecțional de aer creat prin intermediul orificiului ușii și cosul lung al
cuptorului elimina fumul acumulat în interiorul incintei și oprește formarea
carbonului în camera de ardere
• Echipate cu sistem de protecție împotriva supratemperaturii
• Balansorul vertical al ușii asigură protecția operatorului împotriva radiațiilor de
temperatură al ușilor
• Întrerupator pozitiv pentru oprirea automată a circuitului electric cînd se deschide
ușa cuptorului
• Stratul dublu al învelișului permite o convecție rapidă a aerului pentru răcirea
corpului exterior al cuptorului conform clasei de protecție EN61010
9
• Cuptorul este prevăzut cu display pentru afișarea datelor și taste pentru reglarea
parametrilor.
• Izolația interioara a incintei din fața ușii și cea de la baza cuptorului este din
caramidă dură, ce asigură o arie de lucru mai rezistentăîn timp (cand se folosesc
materiale abrazive ce pot deteriora suprafața) de asemenea, poate fi ușor înlocuităîn
cazul apariției scurgerilor
• Opțional se poate adapta cu programe ciclice de operare de tip PID
cu 8 sau 20 secvențe de program
• Reglarea temperaturii se poate face prin intermediul unui microprocessor digital,
care permite setarea temperaturii REALE din interiorul camerei de calcinare a
cuptorului
• Elementele de încalzire sunt termoceramice, cu rezistența din aliaj Ni – Cr, care
asigură operarea în deplină siguranța atât din punct de vedere a gazelor / fumurilor
degajate, cât și din punct de vedere a electrosecuritații.
• Termoreglare cu microprocesor de control cu sistem automat pentru compensarea
temperaturii
• Cuptorul este echipat cu mufă din cuartz; recomndat cînd este un risc de
contaminare cu Al2O3, SiO2, H2SO4, HNO3 și HCL
• Procesul de încalzire la toate modelele este asigurat de elementele de disiliciu
molibden, care sunt cunoscute drept "Kanthal Super Elements"
• Toate modele sunt adaptate cu controller / regulator digital PID (proporțional,
integral și derivative)[12]

5.4.Aplicații

• Prelucrarea probelor cu greutăți și dimensiuni relativ mari


• Aplicații în atmosfera modificată
• Prelucrarea metalului
• Procesarea aliajelor feroase
• Testare a materiei prime și verificare a calității produselor finite
• Testarea rezistentă stratului de acoperire aplicat
• Tratament termic metale feroase și neferoase
• Controlul calității producției
• aplicații ale standerdelor BS/ISO si ASTM

10
5.5. Date Tehnice

Model Volum Tmp. max Putere Dimensiune int. Dimensiune ext. Greutate

LAC-L 3 lit 1200 °C 1,2 kW 180x100x140 380x440x400 21 Kg


03/12

LAC-L 5 lit 1200 °C 2,4 kW 230x130x170 430x470x430 26 Kg


05/12

LAC-L 9 lit 1200 °C 3 kW 230x170x240 430x505x500 32 Kg


09/12

LAC-L 15 lit 1200 °C 3.5 kW 250x170x340 450x505x600 39 Kg


15/12

5.6.Conformitate - Certificate - Service


• Certificat de conformitate
• Firma Multi-Lab este Certificatăși Autorizată pentru comercializare, instalare și
service produsele prezentate[12]

11
Bibliografie

1. Popescu L., „Tehnologia echipamentelor electrice”, Ed. Alma Mater 2009


2. Anghel F., Popescu M., ”Tehnologii electromecanice”, Ed. Printech, 1998
3. Tănăsescu F, T.,ş.a. „Electrotehnologii”, Vol.1, 2, Ed. Academiei, 1999, 2002
4. Tănăsescu F. T., „Tehnologii electrice speciale”, Vol.1,2, Ed. , Editura ICPE,
2001
5. Ciobanu Lucian, „Electrotehnologii”, Ed. MatrixRom, 2003
6. http://www.euedia.tuiasi.ro/uee/uee_files/L7_cupt%20rez-
10martie_2col%20ex1.pdf
7. http://www.euedia.tuiasi.ro/uee/uee_files/Lucrarea%206.pdf
8. http://www.creeaza.com/tehnologie/electronica-electricitate/Icircncalzirea-cu-
rezistoare347.php
9. http://media0.wgz.ro/files/media0:4b51f7d66d07b.pdf.upl/ET3%20a%20-
%20Incalzirea%20cu%20rezistenta.pdf
10.http://vega.unitbv.ro/~nicolaeg/ELA-IM%20-MIAIA%20-
EPI/Componente%20pasive%20de%20circuit%20-1999/Cap.2-Rezistoare.pdf
11.https://www.google.ro/search?q=cuptoare+cu+rezistoare&hl=ro&source=lnms
&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjooM2wsujXAhXM7hoKHal-
BN8Q_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=LoN0kpuVeOm4bM
12.http://www.multilab.ro/cuptor/cuptoare_camera.html

12