You are on page 1of 1

Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor personale

Subsemnatul/a (nume, prenume) __________________________________, utilizator a paginii
web www.piatanoua.md, îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele
cu character personal de către "Miram-Lux" S.R.L. în cadrul paginii web www.piatanoua.md,
nemijlocit pentru oportunitățile ce le oferă statutul de ”Utilizator Verificat”.

Sunt informat de către "Miram-Lux" S.R.L. că aceste date vor fi tratate confidențial, în
conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă prin
Legea nr.133/2011 (http://lex.justice.md/md/340495) pentru protecția datelor cu caracter
personal cu modificările şi completările ulterioare.

Data ______________________ Semnătura ___________________________

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de "Miram-Lux" S.R.L. potrivit notificării nr.
000022-001 în conformitate cu Legea nr. 133/2011, în scopul implementării activităților specific
pe www.piatanoua.md. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei justificat. Vă puteți
exercita drepturile de acces, de intervenție şi de opoziție în condiţiile prevăzute de Legea nr.
133/2011, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă la "Miram-Lux" S.R.L. la adresa
MD-2011, str. Armenescă 29/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.