You are on page 1of 1

PROGRAM PENTRU CONTROLUL LUCRĂRILOR PE ŞANTIER

CONSTRUCTII SI ARHITECTURA

OBIECTIV/ LUCRARE :
BENEFICIAR:
PROIECTANT: SC GRUPO SRL - reprezentat prin dr.ing. Grumăzescu I.P.
CONSTRUCTOR: SC COMPANIA NOVA CONSTRUCT SRL
În conformitate cu Legea nr.10/1995 şi cu normativele tehnice în vigoare se stabilesc de
comun acord obligativitatea constructorului de a anunţa proiectantul în cazul în care întâlneşte
situaţiile specificate mai departe sau altele, diferite de cele specificate în proiect, precum şi la
următoarele faze, pentru încheierea de procese verbale.

9.1 Lucrări de construcţii şi arhitectură

Nr. Denumirea lucrării care se verifică, Document Responsa- Rit
crt recepţionează sau controlează şi pentru care se Cod formular bilitate m
întocmesc documente
1 Predarea amplasamentului P.V.R. B+E+P o
2. Verificarea aspectului trasării şi prinderii tălpilor de P.V. B+E x
popi
3. FAZĂ DETERMINANTĂ 1 - Verificarea îmbinărilor P.V.R B+P+E+I x
dulghereşti la nodurile şarpantei
4. Verificarea suportului învelitorii P.V.R. B+E x

5. FAZĂ DETERMINANTĂ 2 - Verificarea izolării la P.V.R B+E+P+I x
foc a elementelor de lemn ale planşeului şi
şarpantei

6. Predare primire front de lucru finisaje P.V.R B+E+P

7. Verificarea calităţii materialelor ce vor fi utilizate la P.V.R B+E+P x
finisaje
Se vor prezenta certificate de calitate pentru
materialele şi semifabr. puse in opera
8. FAZĂ DETERMINANTĂ 3 - Verificarea- P.V.R B+E+I+P x
omologarea, lucrărilor de finisaje interioare şi
exterioare (la alegerea inspectorului)

9. Recepţia finală P.V.R. B+E+P+I o

PROIECTANT, BENEFICIAR,
CONSTRUCTOR,