You are on page 1of 1

Aprobat

:
Prim-Vicerector ULIM
Dr., prof. univ., Guțu A. ___________________
“_____” _____________________________ 2017

ORARUL FACULTĂŢII ŞTIINŢE ECONOMICE
ANUL II, ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ, SEMESTRUL I
(anul universitar 2017-2018)

01.09.2017 – 15.12.2017
Grupa. I-BA-161-11 I-MKL-161-11 I-TUR-161-11 I-FB-161-11 I-CON-161-11
Ora rom rom rom rom rom
Marketing industrial, prelegere,
Graur E., aud. 606/I Dezvoltarea produsului
Management
09.40 (04.09.2017-30.10.2017) turistic, prelegere, Sava 14.40 Asigurări și reasigurări, Chișlaru A.,
industrial, Roșca P.,
11.10
aud. 616/I Marketing industrial, seminar, E., asis. univ. Barcari I., 16.10 aud. 306/II
Țăruș R., aud. 606/I aud. 605/I
(din 06.11.2017)
LUNI

Marketing industrial, prelegere,
Management Graur E., aud. 606/I Dezvoltarea produsului
11.20 (04.09.2017-23.10.2017) 16.20 Asigurări și reasigurări, Chișlaru A., asis.
industrial, Roșca P., turistic, seminar, Barcari
12.50 Marketing industrial, seminar, 17.50 univ. Speianu V., aud. 306/II
aud. 616/I I., aud. 605/I
Țăruș R., aud. 606/I
(din 30.10.2017)
13.00
Antreprenoriat şi Întreprindere, Pestușco N., aud. 308/II
14.30
Finanțe și politici publice, prelegere
Spînu A., asist. univ. Speianu V.,
08.00
aud. 720/I
09.30
MARŢI

Managementul Marketing strategic, prelegere,
achizițiilor strategice și Graur E., aud. 604/I Serviciu clienți pentru
09.40 (05.09.2017-24.10.2017) Finanțe și politici publice, seminar
publice, Ioniță V., asis. ospitalitate și turism,
11.10 Speianu V., aud. 720/I
univ. Cotelnic N., aud. Marketing strategic, seminar, Lisa G., aud. 608/I
Țăruș R., aud. 604/I
107/III (din 24.10.2017)
11.20
Contabilitate Financiară şi Managerială, Balan I., aud. 306/II
12.50
08.00
Business și strategia corporativă, Roșca P., aud. 306/II
09.30
MIERCURI

09.40
Business și strategia corporativă, Roșca P., aud. 306/II
11.10
11.20 Business și strategia corporativă, Roșca P.,
Cercetări de marketing, Guzun S., aud. 301/IV
12.50 aud. 101/III
13.00 Limbi străine pentru business „B”: L. engleză, Ivaniuc C., aud. 401 L. franceză, Saracuța S., aud. 406
14.30 L. germană, Lisnic A., aud. 404
Instituții financiar- Contabilitatea
09.40
bancare, Spînu A., elementelor patrimoniale,
11.10
aud. 108/III Burlea E., aud. 604/I
Instituții financiar- Contabilitatea
JOI

11.20
Cercetări de marketing, Guzun S., aud. 306/II bancare, Spînu A., elementelor patrimoniale,
12.50
aud. 108/III Burlea E., aud. 604/I
13.00 Limbi străine pentru business „B”: L. engleză, Ivaniuc C., aud. 306/II L. franceză, Saracuța S., aud. 108/III
14.30 L. germană, Lisnic A., aud. 342/I
08.00 Contabilitate Financiară şi Managerială, Balan I.,
Antreprenoriat şi Întreprindere, Pestușco N., aud. 305/II
VINERI

09.30 aud. 301/IV
09.40 Antreprenoriat şi Întreprindere, Pestușco N.,
Contabilitate Financiară şi Managerială, Balan I., aud. 301/IV
11.10 aud. 305/II

Decan Facultatea Ştiinţe Economice, dr., conf. univ., Iu. Drăgălin