You are on page 1of 3

Pentru Pavel, adevărata liturghie este o viaţă de credinţă, în care se

manifestă roada Duhului (Gal. 5:22).

Prin Î recunoaştem:
 unicitatea Sa
 că El este sursa a tot ce avem
 că Dumnezeu este diferit de noi, infinit superior fiinţelor umane.
Totuşi a ales să Se apropie de noi într-o relaţie strânsă, pe care n-o
putem exprima în cuvinte. Acesta este adevărata provocare a Î.

Î este histrocentrică. „Isus Hristos a devenit templul în care omul şi Dumnezeu se
întâlnesc.” Fairbairn.

Unde ne întâlnim cu Hristos, ne întâlnim cu Dumnezeu:
 manifestare – Ioan 1:18
 identificare – Fil. 2:7
 putere răscumpărătoare – 2Cor. 5:17
 stăpânire – Fil. 2:9-11
 Î celebrează evenimentul „Hristos”

Dumnezeu vorbeşte şi acţionează în cadrul Î
 Cel mai important lucru în Î nu este ce facem noi, ci ce face
Dumnezeu. El este prezent, vorbeşte şi acţionează. În actul
închinării, El ne oferă harul Său, ne înconjoară cu dragostea Sa,
ne vindecă, ne declară membri ai familiei Sale, ne trimite în lume
cu o noua viziune a măreţiei Sale.

Patru moduri de Î neacceptată (forme deviante):
1. Î la dumnezei falşi (Is. 48:11; Rom. 1:21). Toţi oamenii se Î la ceva
sau cineva. Te poţi Î chiar propriei persoane. Zei falşi: obiecte
diverse (Hab. 1:16); mituri, fiinţe supranaturale (1 Cor. 10:20).
2. Î adusă lui Dumnezeu într-un mod greşit
 Ex. 32:7-9 – viţelul. L-au redus pe Dumnezeu la un obiect.
Nu ni-L putem imagina pe Dumnezeu.
3. Î adusă lui Dumnezeu după bunul plac. Mat. 15:3
4. Î adusă lui Dumnezeu într-un mod corect, dar printr-o atitudine
incorectă. Amos 5:21; Osea 6:4-6.
 ipocrizie

Avem aici o ordine a priorităţilor, nu doar cronologică:
(1) jertfă (2) relaţie (3) ascultare

Scopul pentru care suntem răscumpăraţi – Î: Rom. 1:5 („pentru Numele Tău”)

Prin ce se închina Avraam?
• Avraam își arată închinarea prin altar și cort
• Zecimea
• Circumcizia

sinagoga a devenit centrul religios.vindecarea .revelaţia Pasaje biblice care vorbesc despre: .Marcu 14 .profeţia şi discernământul . 11:23-26 .Matei 26 .lauda .rugăciunea spontană . În consecință. Închinarea aici diferă foarte mult de cea de la templu: nu ritualuri. ci doar citirea și înțelegerea Cuvântului. Sacramente • Botez • Cina Domnului • Confirmarea • Căsătoria • Hirotonirea • Penitența/spovedania • Ungerea bolnavilor Etapele în închinarea de la sinagogă • Shema • Cele 18 binecuvântări • Rugăciuni publice cu participarea întregii asistenţe • Pericopa biblică • Predica Elementele libertăţii în comunitatea din Corint: .limbile şi interpretarea lor . nu slujire sfântă.Ioan 13 .Luca 22 . • Comuniunea – dialog cu Dumnezeu Funcțiile liturgicii – Separare – Simbolism – Tipologie • Isus împlinirea supremă – Sacramentul – Artistic – Etic Sinagoga Rolul sinagogii era de a păstra și proclama Scriptura. educațional și social al iudeilor. nu jertfe.1 Cor.instruirea .

• De acum liturgica este o știință teologică care se ocupă de aspecte cheie ale credinței. Cuvântul .predica Închinarea adventistă are 3 componente: – Închinarea adventistă trebuie să inspire respect: – Serviciul de închinare trebuie să fie plin de bucurie. Tot ceea ce facem trebuie să fie explicat. – Închinarea trebuie să se nască din experiență. Muzica . datoria liturgicii este să dezvolte viața spirituală. .Fără închinare comună. În perioada patristică târzie. Sfânta cină în Biserica Adventistă nu este doar un simplu memorial. . iar acțiunile să întărească cuvintele. Liturgica este ilustrația vie a ceea ce credem! Nici un ritual nu este scop în sine. Tot ceea ce se face ca ritual. fără Biserică. a concentrat atenția spre închinarea contemporană și de acum începe studiul sistematic al liturgici • În 1899 Suibert Bäumer definește liturgica drept știința rugăciunii și sfințirii Bisericii. misiunea mondială încredințată de Dumnezeu nu se realizează. Eroarea majoră a bisericii a fost ca a transferat limbajul și semnificația slujbelor preoțești din VT asupra preoților. se observă începutul unei interpretări alegorice a liturgicii Abordarea științifică (de ce facem ceea ce facem. în ce ordine – totul explicat și argumentat solid. ca formă a închinării de fapt reprezintă cadrul în care Evanghelia este predicată. ci ne descoperă planul lui Dumnezeu prin creaţie. Rugăciunea (4 forme) . neobservând că cinstea aceata îi aparține doar lui Hristos. biblic) a apărut în perioada umanismului cu metoda istorico- critică Dezvoltarea teologiei pastorale de la sfârșitul sec XVIII. Scopul. răscumpărare şi escatologie. Colecta – oferirea .