You are on page 1of 5

Ferit u metalu zavara

Schaefflerov dijagram
WRC 1992 Constitution dijagram

Feritni broj
Da bi olakšali međunarodnu komunikaciju (specifikacije, certifikacije), međunarodno prihvaćen termin Feritni broj (FN) je
predstavljen i označava sadržaj delta-ferita u metalu zavara nehrđajućeg čelika.

Feritni broj se često koristi kao indikator otpornosti metala zavara na vruće pukotine. Ovaj aspekt i druge inženjerske
karakteristike u svezi su sa FN vrijednošću metala zavara. Za različite radne uvjete dolje navedene tipične vrijednosti
odražavaju iskustvene podatke:

- potpuno austenitan metal zavara:
visoka korozijska otpornost u jako oksidirajućem i manje kiselom mediju koji sadrži kloride: FN < 0.5
- potpuno austenitni CrNiMoN metal zavara, nemagnetičan: FN < 0.5
- nisko feritan CrNiN i CrNiMoN metal zavara, kriogene primjene: FN 3-6
ili < 0.5
- metal zavara nehrđajućeg čelika opće namjene sa korozijskom otpornošću i visokom
otpornošću na vruće pukotine i mikropukotine: FN 6-15
- prijelazni sloj austenitno/feritnog zavara za raznorodne spojeve i prijelazne slojeve kod prevučenih čelika: FN 15-35
- austenitno/feritni metal zavara sa visokom otpornošću na napetosnu i rupičastu koroziju kao i uravnotežena
struktura poradi čvrstoće i korozije: FN 30-70

Kontrola zavarivanja neke konstrukcije često zahtijeva određivanje Feritnog broja (FN).

Mjerenje ferita
Međunarodno priznata standardna metoda određivanja sadržaja ferita zasnovana je na jednakomjerno definiranom odnosu
između magnetske sile i sadržaja ferita u zavaru. Ovo je neophodno obzirom da stvarno i točno određivanje sadržaja ferita
nije raspoloživo kao rezultat prirođenih netočnosti metalografskih ispitivanja i nepostojanja kalibracijske metode za stvaran
sadržaj ferita u nehrđajućem čeliku. Privlačna sila između definiranog trajnog magneta i metala zavara sa sadržajem delta-
ferita mjeri se torzijskom vagom. Vrijednosti se zatim uspoređuju sa vrijednostima dobivenim mjerenjima uz korištenje istog
magneta, privlačeći osnovni lim ugljičnog čelika sa nemagnetičnom bakrenom prevlakom određene debljine. Kalibracijska
metoda daje neophodan linearni odnos. Principi su prihvaćeni kao međunarodni standard ISO 8249 i AWS A4.2-91.
Europska standardizacija će prihvatiti ISO standard.
Raspon u revidiranom standardu je proširen do 100FN (originalno 0-28FN).
Standardi debljine prevlake raspoloživi su od "U.S. National Institute of Standards and Technology" (NIST). Precizna
torzijska vaga ili komercijalno raspoloživi "Magne Gage" (slika.3) prikladni su za određivanje Feritnog broja u
laboratorijskim uvjetima (horizontalni položaj). Trajni magneti definiranih dimenzija i jakosti, moraju se koristiti u skladu sa
ISO 8249.
Sekundarni standardi za provjeru i kalibriranje terenske opreme u rasponu 0-100FN raspoloživi su od NIST.

Proračun sadržaja ferita
Sadržaj ferita procjenjuje se na osnovu proračuna, koristeći kemijski sastav metala zavara. Cr- i Ni-ekvivalent se ucrta u
dijagrame, zasnovane na metalurškim istraživanjima, kao što su:
- Schaefflerov dijagram1) , objavljen 1949, smatra se najprikladnijim za opću sliku strukture metala zavara za širok raspon
sastava, ali ne i točnim za sadržaj ferita austenitnog metala zavara;
- DeLongov dijagram (1973) 2), široke primjene do 1985, za ograničen raspon metala zavara klasa CrNi(Mo, N)-nehrđajućeg
čelika;
- WRC 1992 Constitution dijagram (1992), objavljen od strane Kotecki i Siewert (1992) 3), zasnovan je na WRC
1988 Constitution dijagramu, ranije objavljenom od strane Siewert, McCowan and Olson 4) kao rezultat ispitivanja i analiza
više od 950 uzoraka metala zavara i određivanja FN (uključujući podatke dane od Lincoln Smitweld). Za ovaj dijagram, veća
točnost zabilježena je zbog točnog određivanja utjecaja Mn, Si, C, N i Nb.
- Također reference su učinjene i za ESPY dijagram 5) za određivanje sadržaja ferita.

50

Stari Schaefflerov dijagram još uvijek daje korisne podatke u širokom rasponu sastava metala zavara.=%Ni+0.5(%Mn)+30(%C) Aus te nite 10% N W R C '9 2 C o ns ti tu ti o n D i a g r a m FN 4 H 10 20 Ni Equiv. = % Cr + % M o + 0 .25(%Cu) 17 20 A A+M 30 15 AF G F A 40 5 20% M L F P E N 13 B 16 C D 40% 11 N L M P 9 80% 12 17 19 21 23 25 27 29 31 C r Eq u iv . u poređenju sa mjerenjima na uzorcima metala zavara. Ferit u metalu zavara Schaefflerov dijagram WRC 1992 Constitution dijagram Primjena feritnih dijagrama Različiti feritni dijagrami su prikladni za procjenu feritnog broja u metalu zavara. morate uvijek uzeti u obzir utjecaj različitih uvjeta zavarivanja (temperatura/vremenski ciklusi. parametri zavarivanja. proračun sastava i položaj razrijeđenog metala zavara.5(%Si) + 0. = %Cr + %M o + 1. 1 Kombinirani Schaefflerov i WRC Constitution 1992 dijagram 51 . Svakodnevne potvrde navode da novi WRC 1992 Constitution dijagram daje najbolju procjenu. 32 Schaeffler Diagram K Scefflerov dijagram (w ith location WRC'92 Constitution Diagram) (sa smještajem WRC '92 Constitution dijagramom) 0% 28 I 5% J 24 Ni eq. 7( % N b ) 8 100% M arte n s ite O Fe r rite M +F 4 F + M 0 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 Cr e q . = %Ni+35(%C)+20(%N)+0.5(%Nb) Slika. 1) i standardni WRC 1992 Constitution dijagram cijelog raspona (slika. utjecaj površine) koji obično utječu na FN vrijednosti. Slijedeće stranice sadrže kopije kombinacije Schaefflerovog i WRC 1992 Constitution dijagrama (slika. 2). On je vodilja za raznorodne spojeve i zavarivanje čelika sa prevlakama. Prilikom korištenja ovih dijagrama za procjenu strukture metala zavara.

5 F Arosta 318 21.2 21.2 C Arosta 304L 19.5 11. Ni-ekv.3 L Arosta 309S 23.2 24.9 J Jungo 4465 27.9 30. Cr-ekv.5 M Arosta 309Mo 25.0 K NiCro 31/27 30.4 8.9 20.7 14.7 12.8 13. proračunati u skladu sa Schaefflerovim i WRC'92 Constitution dijagramom oznaka proizvod WRC'92 Schaeffler oznaka proizvod WRC'92 Schaeffler Cr-ekv.3 26.4 H Jungo 4455 23. Cr-ekv.9 23.7 52 .3 18.8 22.4 11.4 26.6 15.3 26.2 25.2 O Arosta 329 25.5 13.5 I Jungo 4500 25.0 19.9 10.7 13.7(%Nb ) Slika. Ni-ekv.3 23.3 12.0 13.0 12.8 13.8 18.6 13. Cr-ekv.6 14.25(%Cu) 17 A 30 AF 40 15 50 F A M 60 L F P E 70 N 80 13 B D 90 C 100 11 9 17 19 21 23 25 27 29 31 Cr Eq u iv.1 25.i Ni-ekvivalent.1 10.0 29.8 N Arosta 307 17. 2 WRC 1992 Constitution dijagram Položaj dodatnog materijala za zavarivanje Položaj predstavnika dodatnog materijala za zavarivanje Lincoln Smitweld (tablica 1) označen je u kombiniranom Schaeffler-WRC 1992 dijagramu (slika 1) i u originalnom WRC dijagramu.3 12.4 14.6 27.8 13.5 33.6 11. Ferit u metalu zavara Schaefflerov dijagram WRC 1992 Constitution dijagram W RC'92 Constitution D iagram FN 4 10 20 Ni Equiv.5 26. Ni-ekv.2 31.0 27.3 P Limarosta 312 28. = %Cr + %M o + 0.6 21.0 D Arosta 347 20.2 7.4 22.3 E Arosta 316L 20. Ni-ekv.5 20.7 28. A Jungo Zeron 100X 28. = %Ni+35(%C)+20(%N)+0.2 B Jungo 4462 26.7 32. Tablica 1 Cr.2 G Arosta 4439 22.

Welding Journal (1988) p289s-298s 5) Espy R. Olson D. odgovarajuća procjena sadržaja ferita može se dobiti dijeljenjem Feritnog broja faktorom f (% ferita = FN / f) koji je ovisan o sadržaju željeza u metalu zavara kao što je prikazano na slici 4. uvjeti zavarivanja različiti od standardiziranih uvjeta uvijek se moraju uzeti u obzir. Welding Journal (1992) p171s-178s 4) Siewert T. 3 Magne Gage instrument Slika.E. Welding Journal 61 (1982) p149s-156s 53 . Iako se stvaran sadržaj ferita ne može točno mjeriti.A.. Siewert T. McCowan C. Ograničenja Sa praksom mjerenja Feritnog broja ili sadržaja ferita.10%. Metal Progress 56 (1949) p680-680s 2) DeLong W.. Standardi debljine primarne prevlake i sekundarni standardi raspoloživi su za ugovorni kalibracijski posao.. Nadalje.T. Reference 1) Schaeffler A.H. Ferit u metalu zavara Schaefflerov dijagram WRC 1992 Constitution dijagram Slika.A..L. Lincoln Smitweld laboratoriji Od 1966 godine Lincoln Electric i Lincoln Smitweld uredi za istraživanje i razvoj uvijek su bili uključeni u međunarodni razvoj određivanja ferita. 4 Sadržaj željeza u odnosu na faktor f Feritni broj u odnosu na sadržaj ferita Feritni broj nije jednak volumnom udjelu ferita (%).. Welding Journal 53 (1974) p273s-286s 3) Kotecki D.. usporedni test pokazuje da točnost između mjerenja u različitim laboratorijima može pokazati razlike i do +/.J.N.. Laboratoriji su opremljeni sa kalibriranim Magne Gages instrumentima i opremom za mjerenja na licu mjesta..

Ferit u metalu zavara Opaske Schaefflerov dijagram WRC 1992 Constitution dijagram 54 .