You are on page 1of 2

Avizat Director,

Şef Comisie Metodică


Prof. Dorohoncianu Ana Maria Pr. Prof. Muha Constantin

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ

Unitatea de învățământ: SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX „SF. IOAN IACOB”, DOROHOI
Numele și prenumele profesorului: SMEU PAUL ANDREI
Disciplina : EDUCAŢIE MUZICALĂ
Clasa a IX-a
Număr de ore: 1/săptămână

Unitatea de Conţinuturi Competenţe specifice Nr. de Săptămâna Obser-


învăţare ore vaţii
Practica Reactualizarea cunoştinţelor Cântarea după auz şi/sau descifrarea
muzicală vocală Timbrul vocal cântecelor din repertoriu
şi instrumentală Deprinderi specifice de cânt Descifrarea unor teme accesibile din creaţiile S1
Timbrul instrumental muzicale audiate, corelând vocal sau S2
Deprinderi de tehnică instrumentală instrumental semnul cu sunetul 5 S3
Acompanierea instrumentală, valorificând S4
elementele de tehnică instrumentală S5
Aprecierea şi autoaprecierea interpretării,
argumentându-şi preferinţele
Elemente de Elemente de structură a melodiei Cântarea după auz şi/sau descifrarea
limbaj muzical Organizări sonore tonale cântecelor din repertoriu, recunoscând
şi rolul lor Organizări sonore modale elementele de limbaj muzical S6
expresiv Ritmica şi metrica Interpretarea repertoriului vocal şi S7
Tempoul şi dinamica instrumental, respectând recomandările S8
Recapitulare compozitorului sau valorificând propriile 6 S9
opţiuni argumentate S 10
Formularea de aprecieri cu privire la S 11
expresivitatea elementelor de limbaj
recunoscute in piesele interpretate
Creaţii muzicale Muzica medievală religioasă şi laică Recunoaşterea în cadrul audiţiei a unor teme S 12
specifice Evului Muzica bizantină memorate după auz sau descifrate S 13
Mediu Muzica gregoriană Diferenţierea unor genuri şi forme muzicale în 4 S 14
Muzica trubadurilor audiţii repetate, selectând auditiv elementele S 15
specifice acestora
Creaţii muzicale Madrigalul Diferenţierea construcţiei polifonice de cea
specifice Misa şi motetul omofonică, intonând şi/sau audiind piese
Renaşterii Recapitulare simple şi sugestive
Corelarea conţinutului de idei al textului unor S 16
cântece cu caracterul melodiei, în interpretarea 3 S 17
sau în comentarea acestora S 18
Interpretarea individuală şi colectivă,
respectând problematica impusă de cântarea
artistică a repertoriului accesibil propus
Creaţii muzicale Preludiul şi fuga Recunoaşterea în cadrul audiţiei a unor teme S 19
specifice Suita memorate după auz sau descifrate S 20
Barocului Concerto grosso Diferenţierea construcţiei polifonice de cea S 21
Coralul omofonică, intonând şi/sau audiind piese S 22
Cantata barocă simple şi sugestive 7 S 23
Oratoriul în Baroc Exprimarea impresiei asupra unor lucrări S 24
Opera în Baroc audiate, utilizând termeni de specialitate S 25

Creaţii muzicale Liedul în Clasicism Recunoaşterea în cadrul audiţiei a unor teme S 26


specifice Rondoul în creaţia clasică memorate după auz sau descifrate S 27
Clasicismului Sonata clasică Diferenţierea construcţiei polifonice de cea S 28
Concertul clasic omofonică, intonând şi/sau audiind piese S 29
Simfonia clasică simple şi sugestive S 30
Oratoriul în Clasicism Exprimarea impresiei asupra unor lucrări 11 S 31
Opera în Clasicism audiate, utilizând termeni de specialitate S 32
Recapitulare finală Compararea modalităţilor de exprimare S 33
specifice muzicii cu cele ale altor arte, S 34
descriind creaţii artistice accesibile S 35
S36