You are on page 1of 2

Przykładowe zadania z arkuszy mturalnych lub zbiorów zadań dla maturzystów.

Proszę o rozwiązanie zadań na oddzielnych kartkach na 5.02.2018. Proszę o zapisanie rozwiązania, nie tylko
zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

33. Powodzenia! . 23. 30. 21.18. 27. 24. 31. 19. 20. 25. 22. 26. 34. 29. 32. 28.