You are on page 1of 1

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE ”GR.T.

POPA” IAŞI
FACULTATEA DE MEDICINĂ
DEPARTAMENTUL ŞTIINŢE MORFO - FUNCŢIONALE
DISCIPLINA DE STUDIU ANATOMIE

SUBIECTE PROBĂ PRACTICĂ
AN II, SEM.I

1. Frontalul 37. Artera carotidă externă – traiect, ramuri
2. Parietalul 38. Artera subclaviculară
3. Etmoidul 39. Limfaticele capului şi gâtului
4. Sfenoidul 40. Venele jugulare
5. Occipitalul 41. Plexul cervical
6. Temporalul 42. Simpaticul cervical
7. Exobaza 43. Nervul vag la gât
8. Endobaza 44. Regiunea frontală
9. Calvaria 45. Regiunea parietală
10. Fosa infratemporală 46. Regiuneaoccipitală
11. Fosa pterigo-palatină 47. Regiuneatemporală
12. Maxila 48. Regiunea orbitară
13. zigomaticul 49. Regiunea infraorbitară
14. Nazalul, lacrimalul, cornetul inferior, 50. Regiunea bucală
vomerul, hioidul 51. Regiunea nazală
15. Palatinul 52. Regiunea orală
16. Mandibula 53. Regiunea sublinguală
17. Muşchii periorofaciali 54. Trigonul submental
18. Muşchii masticatori 55. Trigonul submandibular
19. Muşchii regiunii anterioare a gâtului 56. Regiunea mastoidiană
20. Articulaţia temporo-mandibulară 57. Regiunea zigomatică
21. Endofaringele 58. Regiunea palatină
22. Exofaringele 59. Regiunea parotideo-maseterină
23. Laringele 60. Regiunea sterno-cleido-mastoidiană
24. Fosele nazale 61. Anexele uterine
25. Parotida 62. Uterul
26. Glanda submandibulară 63. Vaginul
27. Glanda sublinguală 64. Vulva
28. Limba 65. Perineul anterior feminin
29. Sinusurile paranazale 66. Complexul epididimo-testicular
30. Cavitatea bucală 67. Bursele
31. Tiroida 68. Ductul deferent şi ductele ejaculatorii
32. Traheea cervicală 69. Funiculul spermatic
33. Esofagul cervical 70. Glandele anexe ale aparatului genital
34. Amigdala palatină masculin
35. Artera carotidă primitivă – porţiunea 71. Glandele bulbo-vaginale
cervicală 72. Penisul
36. Artera carotidă internă – segment 73. Perineul anterior masculin
extracranian 74. Perineul posterior

Coordonator activitate didactică
Conf.dr. Dumitru Păduraru