You are on page 1of 34

' Q-LJa

'
.I
Q.;
. - . -.1 - .ez<
-4@; q ' *. '
-..-- ,,....-k;.'
.rë,r. -...;.
.. i
t
i-
'
l
:
ll
,.
i
/
,2
:1
.
1,
1.
1
-1
.
'$
-
111
.
7'
.-111*
. 111111,-
'1
.
1
.
1.
0
:
.'
-'
*.
.-.',!r,g.,-. .
-'
.. .
111:1'
....
, -.
.
'
k111
8-
*..i1118?-1114.''11
ç* .
. .

. ,h'
.
Vj,
. .
l
tl
p .. .,... j
'
f
Ir
! ik .
.w e .. j.?
' . .a G ' *'. I /
'
s:
k*.i ' . , . s. I . . )
,
. :I
II
' hr'.t
!
:
. .
'. ?u
.l j##' i,-jb
4.4 .' ;.'.,
j . j '
.'
q
'o.y, !. .
.
. r
, , ,
.r i
I . p . )
'
j-
''j,.
, ! ,
1
>i ,
J j' . .. ..t
,
' ', . j j 1I j
.
#' : . I1 aj,..
. ' . i ,
rr-- - :- .. ' . .
. (--m-
iw
1.
u- I
Kë.4, $k) '1., @ .
.
.. I , YiI#
,

l l*)

r.;
:.
è.
;;t
i ï
. ,.
) i ? '
. j
i
li
l
!
--
. 's
1I
,k
r
s,
p
'
''i ':

r. .. . 4!
. xz'
' 'it;.
. - .. 'j -r4w
'
>.
.
à..
' .,.
.'
I
.. ' i.wç @ a. '-'.k
œ ', p vk .. .. ' t, .
jj
/'ev,-'a. . 4m,
. . ' .,L
lvrê.
% /' ..
')
.sq;
. .. . .. ,
4
:@
))
, . .'..x. . tkjr!:
?,,.-
j. -e.. ;
,,.. : .
..
&J. J;/
.x 'ku'
!
1
*
@r, . .
-. g .. .

, .. !j!
, r : 4'11
.r)
'
#
:
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. -' j f j ' j ( ! :) . . : ? .A. j l ?x jo k k) .$ O . ... . h t r j -n O 9. .. j t . . s ./ %. ).- ' .yyy ) F $ .. h ' . 1 .h . ... y h j .' . .u. y . ' 3 E ! 21' .. ( j a . . . ... . . d '! 1'-'' h '. . . .. y .. .. ' . . l ( 'k t. p p @$ .. j g . NA' q .> c .--.r .. (x .' k. .. ... -.. .. :' . ' . .. . y . y--. j t y h j -. . . .?f . . .. i- ! ( t . . .. .y ' t h k . t ' ! tj .. j !y .. .. j pr . y .. oot ? ) o k l .r ... .. )h.. . ' ' . ( $ k h )n :$ .- o s î y- . ''' .-'-.. ... ) o o O ( / y ë à (o. ca y . J y $ .-- :. f .'' . !.. .. ' j k ( : z : y h . j .! j . .'. $ ! g .

.

. ' vr 1 4'...t.''.> . . ï * + * .

. a. ov. *ql:. .*.K .'.. ' .:.%41) * . ..s .../.'F?'F! 4: . y..'3. .. ..i ... . :: 7': '.0 .xt J k..... . . .' c. .'f v jy Jt . ' * q**. <. W a.. .: . W $. .. .... r .... I . 'ï è.x ....-. .. u z. ... z w . ... .. j ' .t . . .... k..r. . g 7: I jsl.. 4* bà.ï . s . @ : !.. .a.' . ..k . .. t@ .' >. . . @ a > U D <! . * ' . ) '' *4 1@ . v. . .< * . .. s : . % ..s.. '.h @ .. uxx ..% .. .'. . .. .. ..%p.. s . .' ' . .q i5' . . . q @ * ...4-?...A.k fe . l r4 ïi. .v .... . i' # '? ':j 'j :. 4 114 é. 11111.... a% ï' .7. .. Ta>.. .xy s. . .L:.s :m . w . . (.. @ .. ' * o'.:. ......... '' lp'i. os-'. j l t : j ... . )) .. ' ' 'x. / .. * . ..'. ye '--N N .': . o 'zy''!' .'.r... x' y. * *o .p .t. . .b . . j./ ' ..q+. .' ... e ./ . r-tkzv. . .? * & . . :.Cr. k. .. .. z- xu ..cp.. ... .u... . . .5 . I7di'... O O.: .. .u ' >i. . . ..

.

.

.

.

.

. . 4:::::.8... . . x. . .. .' .tz (éyJ ki ' . . e o u. .hg' : y. . .. J 1 . .)). .. 1. .. . . ( '. @ ' à '* ) ' ' .. 7 5 g : 1 ... ' ç y ! .cr q.1 . .. . .çk .j.. > . x. . ?i3.' k ' ' 1 t :: .. . . ''' ' ' '' ' .1. 'F & e Xk ' * e . ) : 8 q1 .. 17 .j..z. . <LràtàkïK . 'r 1 4 :: .Y . -- . q.. ' O & kx / ' -0 O o e .! .. K . -.6 . . . s.cCy7 . .. > . gb .î ' nw< kx f ). x .. ...t .zyLi '.: (. : .. . X ... ' c .. . â fg i : ... : j <' . . .LC. .' ..

.

.

< qx ..- . tz.j. . 1u).? . ... t. .. . ' ' .. ..yyk . *c *. ''. ' o ' % %. . .0 % E .: o. . ' ' ..' f l: '.' . :y . . . . ' ... ee E.. ''' >. y+. . .-x . . . ...-7 :.. 4 n p J' . . :... ww .l .M c. / . . ' .. z' yy g . . tst % . lF. 7 .' . . v> . . g œ . t wj A' * . ..r. ' . . . + **e ve o %.. . . x W % h s uj' 7r . +' . . .. ' ..)... f ' m O% è* Q'' . ! .pp% w o o.' .j 4. q> <* iee o = .j y:y ' ) . o œv *v c: . ... # V' o #' (y. . .. 'ww> . ' .... 3 j .jjj. .r x. . pe ' . 4% oo .. hjé / . % .. oî j .. . .n.. 'è J . ' ' . .

.

.

y. .... .. : . .)?. )!aa. k: t kj jj... .' . s . . .. zV #b%a.'. #@ .z#.. .'..-.# ' * # ... .e. w.: A. Ll. gr z# . % . . 414 tl )7 . > . .. '.îu . t . . ## *. .. .. u jPjIjj j Ij. . ' '* . ' ..... ' .. &.. ..<. .w. :.?.9 ..... .> ' ' . .-**o *.. e %lj . .' '' 2 :t x. ...<>.. @.'îzk'k .. j . .J py . y.@e.ee...... .''' . . thbs .-% .' ?(tki ....S7y ktöV kt 'w 'n7J' ..p2f... .ns..w . . ù . !.. . .. . jf.. wq . az... .:ee.<:' . . . r yl''e' ... . #. . '. ..0 .#@ c .. .). ...... l' .* eI4j *.. % @.: ...ê .... *g .f jqk tjgq. * . c. d.. .. '. .' aL$'b'b3b. * xxvxx.. '. k... '. . ...).4 .* *. )jf. V' . a ... .. pw . g... * . ..=d'mL j .4 Hqj. 7Wj . .. .* '.0 754.o. Y'k ' .. q 1.'' ''t. jjc . '.. J '...:('.(. .. ...o. .' .. t ( ' ...o . q' d o ..Ap. * .$4..'.j.. .. / o 1:. ./ .. .. .. . . '::. J.. . : .* >.. ' v. . . . . %C... x . '.)-u1'h.. #fw@.i W..$.Q.. .'' 'ou..' . .. .... *. .''. --z .by...r.r .*. ' v '# .ty yw# gl gv )..%:. .'. yy . 41 #' # @ ...I . .'z'.' j( y..* @ ..$.' ... j ....#6t)1...k ... . .. . . W.: '.. ).... . * @ .$'Ez%.. .zkb n ..

.

.

.

.

.

mopMa' r60x84/16. çplhh. www. '. I 'IICLKOI' O MOBOIO. C epiu GEnglish flasllcal-tlsl/Alit-I1111.!()()t.. JEqn ' z.. :îj.( ..M acalolcTew ua Ji65 English nash cards.1j j. Kap-f' lçld6y. .I1()1'()M:1'I'eI7i:lJIy iIlepellipKu 3HaHl>y ai-reii.1. 3aBisyBatl I caieapllallrniiiciyxcffYiaoaorii'Tepllorlinlachlcoro HauiollaabHoro ylliBep- cHe re' l'y iM.n t-Io .Opposites. ' '. 46020. KaPTKH 3HaJlO6JI:. TepHonins:l'lixpyuHuxu i noci6uulcpl.( ).ypi3uovaili-rueH- HIOHaBqarllaldoi'nigzltalloc-ri.335 (' )2(()JIl>1Itt(). l4e3 . xa vll uuilu1i0.l .?.d ' .MusloBinlallos!ymBHAKO- My nonoBHeHIIlO J1CKCHtIIIOI -O' 3a1Iacy y'IlIil!.ua . . :ii. 1 6I I j .i !k1l!.!' .npouoBuc. g ypoxiB.l :t 1 .#. 32 KapTKu.ute5 - . Ha Kap-ruiMic. Jt?6fs-0 7 -0 5 87-5 j ipyaa xouo tjce' rllllii.Byzl. jjj j j saeuusxl o 6-lI().. 2006.Teplloninb..--.6a. x'tc. KaHAHDT YZOJIOZLIHHX Hayl G AOIJCHT.Y aoaa-rlty Halleilella' I'PaIICI IPIIIIIài$ICJIiI1' I' aIICPCKJICIZIJ'KPII..m o BuBHacTl>c? y 1-4 Iclacax.I!y' rl. 7lJIg p()6()'I'I1IIa ycix e' I' :4l' lax ypoKy:zwg nolcneil- HS HOBOI-O Mar repiallyy3aKPiI1J1CIlIl$lIlalltlallIylIHX yIIJCSII' IIClII:'1'11Il()B'I'OPCI1I1:BHBYIWHOPO.Bo3lxlolcJlecu.. JIiB.KopuclliytlH' l'ellgu . BBK 371. .j.05.( .06.t'jj!i. .M. Hianucaslono apyry 20.ua- a1. e1i 6 cllpfi . Es- (oa ma - i5 l:c p) - p4 a-l @pp5-I . t .Tupa-2000..' l1' . ri. j.net..335 # 65 PeIJeH3eHT WtrlflA#& 0.Honicsxa.aoTerlniMaalollltplnpplnepuy' rs yBary zli- reg. su rl oc.. BBK 371. I'I4C>1ytlllslM /UISICllM()C'l'iiiI1()1' (1I1l1I1:ICII11$1IIOBHX C.PO' 1IIH' I'Ky a6C'I' PaK' I'I1OFO MHCJICHIIS. . Pezlaxcs uil FDe iao 'I uvs' H'f o r vl I- liaply:.aOabra.(.13()311yoicJ1. ' . rll-rlycq K(JJ1I>OI)()BI4i M.BillMie-ru' ru 32 Kap- rxu iioxonal oc nepezoauelllliinpo- rpaMolo JleKcpluupfliua- repia. .ntlzlalllllo Ma' repially Bil-polliiitllopui. %!t'. N claxoi'MoBu y noua-ruoBux Kaacax.BolloalfMlfpaFHaTIOKa XyaolxHcotjopMllelllu BilcmopaCrpcl// om BiarloBiaaalalla3aBHIIyCKJleca Stpaz/oFc Jloawl.It. 1JIIOIIOK iIIayllIIICH MaJIHIIOBOFO Ta CHHLOPO K0- Jllaopy.aauixaBarl' rs i' x. J.pp.rlaa ' reuolo wl-lpcrruae-uoc-ril/. m o cnppl/-rnMe c'rsopeHllio McxpaBoro eMollifilloro 'sa6aplu eflll.utel.ROHH CTa- I- Iy'I-By npuroni6aTl aKaM nJ1g I -loll-l 'opellllsl11IKiJlI. ! 1' . 7. ISBN 966-07-0587-5 KoMnaex' rKap-roxctjopMoBalloBiarloBialdonoHusluoi'nporpaMu3BHBHeHHSalfrzliii- . 91 71 11 891 1 661 I OI 1 I 1I 71 1l5Ij () 8I .I k1 ji.Hanip AnxcKa. Bplpaaui.