You are on page 1of 4

Feladat témaköre: Kommunikáció – Verbális kommunikáció jellemzői

Feladat elnevezése: Mondjuk másképpen! Feladat típusa: egyéni – páros –
kiscsoportos – plenáris
Időtartam: 25 perc Feladat műfaja: kombinált
feladatmegoldás

Feladat célja: A feladat célja, hogy fejlessze a résztvevők írásbeli/szóbeli kommunikációs
készségeit. A feladat alkalmat ad arra, hogy a résztvevők fejlesszék szókincsüket,
gyakorolják az udvarias, előzékeny kommunikációt és önmaguk választékos módon történő
kifejezését.

Feladat célcsoportja: Bármely kommunikációs készségeit fejleszteni kívánó személy
számára jól alkalmazható ez a gyakorlat. A feladat eredményes megvalósításához szükséges
a min. 8 osztályos végzettség megléte.

Feladat részletes leírása: A feladat megvalósítását egyénileg, párban vagy akár
kiscsoportokban is meg lehet valósítani. Ennek kiválasztását elsődlegesen a célcsoport
kommunikációs készségeinek fejletsége határozza meg. Amennyiben a gyakorlatot
koordináló szakember úgy látja, hogy az egyének alapvetően jó kommunikációs
készségekkel rendelkeznek ajánlott az önálló feladatmegoldás alkalmazása. Amennyiben a
csoport kommunikációs készségei eltérő szintűek a csoportos feladatmegoldás javasolt, így
a csoportban közösen gondolkodva tudják segíteni egymást a gyakorlat sikeres
megoldásában a résztvevők. Bármely megoldást is válasszuk a plenáris módon történő
feldolgozása, ellenőrzése a feladatnak semmiképpen sem hagyható el. Erre többek között
azért is van szükség, hogy a résztvevők is megtapasztalják nem csak egyféle megoldása
létezik a gyakorlatnak. A feladat megoldása során kialakított különféle alternatívák segítik a
résztvevőket önmaguk választékos módon történő kifejezésében.
Történjen egyénileg, párban vagy éppen kiscsoportban a feladta megoldása, minden esetben
a résztvevők számára adjuk át a mellékletben csatolt feladatlap egy-egy példányát.
Természetesen a feladat olyan módon is megvalósítható, hogy minden résztvevő különböző
mondatokat kap vagy akár ugyanazokat a mondatokat is megkaphatja minden résztvevő.
A kommunikációfejlesztő gyakorlat lényege, hogy a feladatlapon szereplő kevésbé udvarias
mondatokat a résztvevők fogalmazzák át olyan módon, hogy az pozitív hangú és éles
kijelentésektől mentes hangvételű legyen. A szövegkörnyezetet, szituációt a résztvevők
szabadon alakíthatják a mondatokhoz kapcsolódóan. Attól függően, hogy hány mondatot
szerepeltetünk a résztvevőknek átadott feladatlapon és milyen kommunikációs
alapkészségekkel rendelkeznek, változhat a megvalósítás időkerete. Egy-egy mondat átírása
közepes kommunikációs készségszinttel rendelkező személyek számára mondatonként
átlagosan 5 percet vesz igénybe. A plenáris szakaszban a feladatmegoldás ellenőrzése
kihagyhatatlan, amely során a résztvevők megoldásainak megismerése a cél, amely
megoldásokat természetesen a csoport, a tréner segítségével közösen értékel.

Végrehajtás értékelése
A végrehajtás során a tréner az egyének/párok/kiscsoportok munkáját jól figyelje meg. Ha
úgy látja, hogy segítségre, korrekcióra van szükség akkor azt már a feladat ezen szakaszában
is érdemes megtennie, hogy ezzel továbblendítse a munkát. A gyakorlat végén mindenképpen
ellenőrizni szükséges a feladványokat és megadni a lehetőséget arra, hogy a csoport tagjai
egymást kiegészítsék és javítsák ha szükséges. A feladat megoldásának plenáris szakaszában
hívjuk fel a résztvevők figyelmét a többféle megoldási lehetőségre és ezáltal világítsunk rá a
magyar nyelv sokszínűségére és változatosságára.

összegzés Konklúziók A feladat tulajdonképpen szinte bármely célcsoportnál alkalmas arra. Feladat forrása Pete Nikoletta saját ötlete alapján Szükséges mellékletek Feladatlap mondatokkal . és egyben prezentáljuk a résztvevők számára azt. A plenáris feldolgozás során. amelynek természetesen az aktuális helyzethez való igazítása mindenképpen kiemelt fontosságú. azáltal hogy a feladatlapon szereplő mondatokat átírják. hogy fejlesszük kommunikációs készségeiket. többféleképpen is elmondható ugyanaz a tartalom. hogy változatosan tudjanak megnyilvánulni az élet különböző szituációiban. hogy mindenki-mindenkit lásson és halljon. körülmények A feladat nem igényel speciális helyszíni körülményeket. amennyiben megoldható jó ha úgy helyezkedik egy a csoport. A résztvevőknek csupán íróeszközre és a feladatlapra van szükségük. A gyakorlat abban segíti a résztvevőket. Tanterem vagy tréning jellegűen berendezett teremben egyaránt jól megoldható. hogy a magyar nyelv igen változatos nyelvi kifejezésre ad lehetőséget. Eszközök Íróeszköz minden csoporttagnak Feladatlap mondatokkal Magyar kártya az esetleges véletlenszerű csoportbontáshoz – elhagyható Alkalmazott módszerek Egyéni feladatmegoldás vagy Páros feladatmegoldás vagy Kiscsoportos feldolgozás. A feladat ellenőrzése során a résztvevők maguk is megtapasztalhatják. hogy tudatosítsuk. megvitatás.Speciális helyszíni igények. hogy több megoldás létezik. megvitatás és Plenáris feldolgozás. A feladat arra is nagyszerű lehetőséget biztosít.

.Fogalmazza át az alábbi mondatokat. azt tanácsoljuk. úgy hogy az pozitív hangú és éles kijelentésektől mentes hangvételű legyen! A szövegkörnyezetet. Tilos a dohányzás! A napokban kézhez kapott levelükön igencsak meglepődtünk. hogy a megrendelt termékek sérülten érkeztek meg Önökhöz. A megrendelés törlésére vonatkozó kérésük számunkra teljesen elfogadhatatlan. Új vevőinkkel általában nem szoktunk kivételt tenni. úgy hogy az pozitív hangú és éles kijelentésektől mentes hangvételű legyen! A szövegkörnyezetet. szituációt Ön kreáljon köré. szituációt Ön kreáljon köré. hogy reklamációjukkal forduljanak a postához Fogalmazza át az alábbi mondatokat. Csendet a teremben! Mi példamutatóan és a lehető legnagyobb gondossággal szoktuk az árut becsomagolni. így elképzelhetetlen a számunkra. Cégünknek nem áll módjában a problémával foglalkozni.

Fogalmazza át az alábbi mondatokat. úgy hogy az pozitív hangú és éles kijelentésektől mentes hangvételű legyen! A szövegkörnyezetet. aki elkésik. Ön bizonyára nem olvasta el elég alaposan a levelem utolsó bekezdését…. hogy megbeszéléseinket szándékosan elmulasztja… . A hétfői megbeszélést pontosan kezdjük. úgy hogy az pozitív hangú és éles kijelentésektől mentes hangvételű legyen! A szövegkörnyezetet. szituációt Ön kreáljon köré. Az idei karácsonyi banketten a cég alkalmazottain kívül más vendég nem vehet részt. Az utóbbi időben azt tapasztaltam. Fogalmazza át az alábbi mondatokat. nem vehet rajta részt. szituációt Ön kreáljon köré.